Решение Обс-банско за определяне средства за финансиране на одобрен проект по програма "Красива България". Докл. Л. ЗаховДата26.10.2018
Размер22.68 Kb.
#100449
ТипРешение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БАНСКО
Гр.Банско П.код 2770 Пл.”Н.Вапцаров” № 1 Тел./факс: 07443/ 8152

Препис – извлечение!
Протокол № 10

Дата 12.05.2004 г.

----------------------------------------

Р е ш е н и е № 173

 1. Допълване на решение № 107/02.03.2004г. на ОбС-Банско за определяне средства за финансиране на одобрен проект по програма “Красива България”. Докл. Л.Захов

 2. Откриване процедура по замяна по чл.36 от ЗС по решение № 119/02.03.2004г. на ОбС-Банско. Докл. Л.Захов

 3. Прекратяване регистрацията на кметствата с.Гостун, с.Осеново и с.Обидим. Докл. Л.Захов

 4. Разглеждане предложение на фирма “Симекс” за провеждане на “Пирин Фолк”. Докл. Вл.Баряков

 5. Разглеждане предложение на ОбА за структурни промени във връзка с отдаване на дейност “Сметосъбиране и сметоизвозване” на частна фирма по договор за обществена поръчка за с.Добринище. Докл. Л.Захов

 6. Разглеждане предложения за изграждане и експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води. Докл. Л.Захов

 7. Приемане на оценки и започване процедура за ликвидиране на съсобственост по решения № 102 и № 801 на ОбС – Банско.

 8. Разглеждане молба ОС-Ю-64/29.01.2004г. на Юлия Цянтаки за закупуване на общинска земя. Докл. М.Попстефанов

 9. Разглеждане молба на Георги Бл.Тодев за замяна на имот. Докл. М.Попстефанов

 10. Разглеждане напредложение ОС-1-86/15.01.2004г. от ”Лазаров Недев” АД за изграждане на вилно селище. Докл. М.Попстефанов

 11. Разглеждане на писмо вх.№ 94-00-И-304/27.04.2004г. от Илиян Николов за отреждане на терен за изграждане на трафопост. Докл. М.Попстефанов

 12. Разглеждане на молба вх.№ ОС-Д-56/24.03.2004г. за закупуване на парцел. Докл. М.Попстефанов

 13. Разглеждане на молба вх.№ ОС-№№-47/22.03.2004г. от Живущите на ул.”Иконом Чучулайн” гр.Банско. Докл. М.Попстефанов

 14. Разглеждане молба на Марко Г. Глушков за разрешение за поставяне на временен търговски обект. Докл. М.Попстефанов

 15. Разглеждане на молба от Тоница Колчагова за връщане на имот. Докл. М.Попстефанов

 16. Разглеждане на решение № 172/07.04.04г. на ОбС-Банско във връзка с молба ОС-Ю-42/20.01.04г.на “Юлен” АД. Докл. Л.Захов

 17. Приемане програма за културните и спортни прояви през месец Май до месец Октомври 2004г. на Община Банско. Докл. Вл.Баряков

 18. Разглеждане предложение на ОбА във връзка с разходите за културни и спортни прояви. Докл. Д.Русков

 19. Удостояване на сестри Дучевски и Манфред Дийл като почетни граждани на Банско и връчване почетен знак на гр.Банско. Докл. Вл.Баряков

 20. Разглеждане на решение № 146/07.04.2004г. във връзка с провеждане на фестивала на народното творчество и занаяти. Докл. Вл.Баряков

 21. Разглеждане молби на граждани във връзка с отдаване на земеделски земи за животновъдство. Докл. Г.Рупчин

 22. Разглеждане молба с вх.№ ОС-Ю-79/06.04.2004г. и вх.№ 94-00-К-80/10.03.2004г. Докл. Г.Рупчин

23. Разни


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…./n/…

Радко Лечов
Вярно с оригинала!

(Р.Сугарева)
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница