Решение за развод, Деца, Майка, Баща, Братя, Сестри, Документ за самоличност, Правни ограничения, ПочиналДата12.02.2024
Размер35.47 Kb.
#120291
ТипРешение
1601561030 Dobrinka Bogdanova
Свързани:
Kormushev MSc thesis Bio 2006

ПУ „Паисий Хилендарски“КУРСОВА
РАБОТА

По
Право и правни
информационни системи
на тема:
Информационна система с национално значение „ ЕСГРАОН“- Основно предназначение, правна уредба и ON- LINE услуги
Тема №2

Изготвил: Проверил:
Добринка Богданова доц. д-р Христо Паунов
Факултетен номер: 1601561030
Дата: 01.03.2017 г

Какво е основното предназначение на ЕСГРАОН?ЕСГРАОН е абревиатура на Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението, създадена през 1977 г. с постановление N 15 на Министерския съвет. Преди приемането и са анкетирани всички български граждани. За всяко лице бе съставен Личен Регистрационен Картон (ЛРК). Съгласно чл.25 от Закона за гражданската регистрация ЛРК съдържа следните данни:
Единен Граждански Номер (ЕГН), Име, Псевдоним, Дата на раждане, Гражданство, Място на раждане, Акт за раждане, Постоянен адрес, Настоящ адрес, Семейно положение, Акт за слючен брак, Съпруг/а, Съдебно решение за развод, Деца, Майка, Баща, Братя, Сестри, Документ за самоличност, Правни ограничения, Починал.
Представлява национална автоматизирана информационна система, която съдържа официални данни за всеки гражданин, разпределени в 21 категории. Поддържа се от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Данните в системата се актуализират периодично. Заедно с националните преброявания на населението и на имущественото състояние те са най-достоверните данни за числеността на населението в селищата и другите административните единици (области, общини и общински райони).
Към настоящия момент Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението функционира на:
Национално ниво – Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ поддържа регистър на населението – Национална база данни „Население“, Национален електронен регистър на актове за гражданско състояние, регистър на единните граждански номера, национален класификатор на постоянните и настоящите адресите;
Областно ниво – Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез териториалните звена „Гражданска регистрация и административно обслужване“ поддържа Регионална база данни „Население“, национален класификатор на постоянните и настоящите адреси;
Общинско ниво – общинските администрации въвеждат и поддържат данните за гражданската регистрация на физическите лица в Локална база данни „Население“, съставят актове по гражданско състояние и електронните им еквиваленти.

Функции
Създаване и поддържане на регистри за гражданското състояние и регистри на населението;


Създаване и поддържане на автоматизирани информационни фондове въз основа на регистрите на населението;
Еталонодържател за уникалния административен идентификатор на физическите лица(ЕГН), описан в този закон;
Създаване и поддържане на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България;
Осигурявана на информационно и административно обслужване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт

Онлайн услуги
Национална база данни
От 1994г. Е изградена и функционира НБД. В базата се съхраняват данни за над 11 500 000 лица. Това са:
Всички живи и починали български граждани;
Чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно или постоянно прибиваване в Република България;
НБД се актуализира ежедневно. Разработена е диалогова информационно-търсеща система, позволяваща търсене на информация за дадено лице или група по ЕГН, име или адрес. Достъпът до НБД „Население“ в диалогов режим се осъществява през защитен WEB сървър през INTERNET. Към края на 2011г. Се извършват над 5000 on-line справки дневно.
Регионална база данни
В РБД се съхраняват данните на лицата с постоянен и настоящ адрес в съответната област. Предназначението на РБД за справки, отпечатване на произволни списъци и таблици на базата на поддържаните показатели, подготовка на входните документи за ЕСГРАОН (съобщение за раждане, брак, смърт, адресна карта и др.). РБД се експлоатира в Териториалните звена „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ на персонални компютри.
Локална база данни
В ЛБД се съхраняват данните на лицата с постоянен и настоящ адрес в съответна община. Те представляват автоматизиран картонен регистър за населението. Чрез ЛБД общинската администрация извършва административно-правно обслужване на населението, подготовка на данни за актуализация на РБД и НБД, информационно обслужване на общински структури и др. ЛБД е внедрена във всички общини в Република България.
Условия за Онлайн ползване:

  1. Всеки компютър, от който ще се достъпва НБД трябва да има връзка с INTERNET.

2. Всеки служител, който ще работи с НБД да има валиден цифров сертификат.

3. Всеки компютър, от който ще се достъпва НБД трябва да има инсталиран четец за смарт карти.

4. Проверка на инсталирания цифров сертификат.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница