С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „странд”Дата02.02.2018
Размер24.51 Kb.
#54096

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „СТРАНД” АД, гр.Варна, за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Странд - Прибой - Аспарухово“, предвиден за изграждане в поземлен имот № 10135.5511.752, к.з. „Прибой“, район „Аспарухово“, община Варна, област Варна.


1. Цел на заявеното използване на водите:

други цели“ (измиване на плочници и напояване на тревни площи, декоративни храсти и дървета)

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонт

BG2G00000Pg026

Порови води в палеоген - еоцен Варна - Шабла

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ

Ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец

ТК-1 „Странд - Прибой - Аспарухово“, предвиден за изграждане в поземлен имот № 10135.5511.752, к.з. „Прибой“, район „Аспарухово“, община Варна, област Варна.

10135

4. Място на използване на водите, населено място

Комплекс за сезонно ползване в имот № 10135.5511.752, к.з. „Прибой“, район „Аспарухово“, ЕКАТТЕ10135, община Варна, област Варна

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво

Средноденонощен дебит: 0, 09 л/сек

Максимален дебит: 1,5 л/сек

Максимално експлоатационно понижение: 0,86м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“,

гр. Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“
Директор „ПР”: инж. Св. Пенчева ..................................

Н – к отдел ,,Р”: инж. Р. Несторова.......................

Изготвил: гл.експерт отдел „Р“ Т. Костова ……..........


Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.orgКаталог: UserFiles -> File -> 2015 -> Obqvleniq
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „Алифос България“ еад
Obqvleniq -> 1. Цел на заявеното използване на водите
Obqvleniq -> 1. Цел на заявеното използване на водите
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на,,фаворит 97”
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на,,водоснабдяване и канализация”
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява
Obqvleniq -> Обявява: инициатива на „дуел“ еоод гр. Варна
Obqvleniq -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 75 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница