Семинар/дискусия☐ Прожекция☐ Репетиция☐ Концерт☐ Курс☐ Друго, напишетеДата10.04.2018
Размер74.57 Kb.
ТипСеминар

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Утвърдили събитието:

проф. д-р Пламен Бочков, д-р Георги Текев,

Ректор на НБУ Изпълнителен директор на НБУ


Предложение за ползване на галерия „УниАрт“ на НБУ
Предложението изпратете на events@nbu.bg и uniart@nbu.bg и предайте с подпис в Информационен отдел


Вид на събитието

Моля, отбележете


Откриване на изложба ☐

Семинар/дискусия☐

Прожекция☐

Репетиция☐

Концерт☐

Курс☐


Друго, напишете …………………………………………………..


Организатор и

Отговорник
Тема на събитието


Лектор/Водещ


Дискутант/Модератор


Участници

Дата
Час: начало и край на събитието

Ден и час за предварителна подготовка на събитието, ако е необходимо
Допълнителна информация за събитието:

С какво е интересно събитието, защо е важно, отличава ли се с нещо от други подобни събития.Защо трябва да се проведе в УниАрт?
Допълнителна информация за лектор/водещ:

Моля, посочете допълнителна информация за интересните лица – образование, професионални успехи и достижения.
Лице за контакт и допълнителна информация:
Необходими технически средства:

микрофон, фотозаснемане, др.
Видео и аудио запис

При нужда от видео и/или аудио запис на събитието ОТДЕЛНО се подават документи в „Студентски филмов център”.

Моля, отбележете дали да очакваме такова

Подредба на галерията за събитие

Обозначете Вашето желание.

Г- образно ☐

Редици към екран ☐

Аудитория в център към екран ☐
Аудитория в център

Към роял ☐

Аудитория фронтално

Към роял☐

Редици към екран ☐Без столове
Брой очаквани посетители


Медийно отразяване

Рекламните и информационните материали трябва да съдържат оригиналния логотип на галерията.
Моля, пишете на Координатора на галерията да Ви бъден изпратен.

uniart@nbu.bg

ДА / НЕ

Дата………………. Организатор/отговорник…………………...................................................

/Име, университетска структура и подпис/


Съгласувано с отговорник на базата:……………………………………………………………………………
N.B.

1. На базата на попълнения от Вас формуляр, подаден най-късно 10 дни предварително, ще бъде направен стандартен плакат и ще се публикува информация на сайта на НБУ (евентуално и за изпращане до медиите). Необходимо е да сте попълнили правилно и пълно формуляра. При неспазване срока за подаване на проекта, провеждането на събитието ще бъде осъществено в галерия УниАрт само при възможност.
2. Моля, запознайте се с Условия за ползване на галерия УниАрт. Предайте го заедно с попълнения Формуляр в Информационен отдел.
Условия за ползване на галерия УниАрт
I Използване на пространството на галерия УниАрт.

1.1. Организаторите на събитие. в галерията използват задължително в рекламните си материали логотипа на УниАрт, предоставен

1.2. Ползването на галерия УниАрт в НБУ за нуждите на учебната и творческата дейности на департаментите на НБУ става след одобрение на Изпълнителния директор на НБУ, отправено до него с Предложение за ползване залата на галерията (Приложение 1 - неразделна част от тези правила).

1.3. Ползването на Галерия УниАрт за външни събития и с комерсиална цел става по предварителна договореност с НБУ и след заплащане на определената в договора наемна цена за галерията.II Задължения на организатора и посетителите

2.1. Организаторът на всяко събитие, провеждащо се в галерия УниАрт, е длъжен да уточни предварително с координатора на галерията всички въпроси по организацията на събитието, да се провери техническата изправност на използваните файлове като се увери в тяхната съвместимост с наличната мултимедийна техника; да посочи приблизителния брой очаквана публика.

2.2. Препоръчителният брой публика за събития е до 50 човека. Изключения правят събития от творческия календар на галериятаим от координатора на галерията.

2.4. Ползването на галерия УниАрт се извършва само в присъствието на организатора на събитието и

координатора на галерията, които са длъжни да следят за реда и безопасността в залата по време на събитието.

2.5.Организаторите на събития носят отговорност, ако има щети върху имуществото на галерията, в размер на действителните им пазарни цени.III Провеждане на концерти в галерия УниАрт

3.1.При организирането на концерти с оркестри от НБУ в залата на галерия УниАрт се провежда само генерална репетиция в деня на концерта.

3.2.При концерти изпълнителите могат да ползват съблекалните на Университетски театър след предварително съгласуване с координатора на галерията.
IV Внасяне на предмети в галерия УниАрт и куриране на експозиции

4.1. Забранено е внасянето на допълнителни столове и обемисти предмети, както и качването на столове и техника на втория етаж на галерия УниАрт. Ако имате нужда от допълнителни стативи или предмети това трябва да бъде съгласувано с координатора на галерията и описано точно в Приложение 1.

4.2. Експонирането на гостуващи изложби става в присъствието на координатора на галерията.

4.3. Докосването , преместването на експонати, както и внасянето на храни и напитки или обемист личен багаж, са строго забранени. Моля, имайте предвид, че дори чистите ръце могат да увредят повърхността на произведенията.

4.4. Ако имате обемист багаж, може да го оставите в офиса на координатора на галерията.

V Фотографиране

5.1.Фотографирането на произведения в галерията е позволено само за лични нужди и нетърговски цели.

5.2.Отговорност на посетителя е да се увери, че не нарушава нечии авторски права. Използването на светкавица и стативи в галерията е забранено.

5.3. Фотографирането на произведения от гостуващи експозиции е забранено.VI Работно време и условия в галерия УниАрт

6.1. Галерията е с работно време от понеделник до събота – 11:00 до 19:00 часа

6.2. Галерията може да работи по изключение с удължено работно време до 21:00 часа, ако в Приложение 1 са посочени уважителни причини за това.

6.3. Пушенето не е разрешено никъде в сградата.

6.4. Tемпературата в галерия УниАрт не може да надвишава 20 градуса.

VII Външни посетители и екипът на галерия УниАрт

7.1. Екипът на УниАрт има право да работи в безопасна среда, свободна от насилие, злоупотреба или заплашително поведение. Екипът си запазва правото да отстрани всяко лице, което действа по неприемлив начин.    1. Моля, уважавайте правото на останалите посетители да общуват с произведенията на спокойствие.

VIII Правила и препоръки на галерия УниАрт при училищни (групови) посещения

8.1.Училищните посещения в галерия УниАрт са безплатни.

8.2.Максималният размер на посещение на училищна група е 15 ученика. По-големи групи се разделят по 15 човека в група.

8.3.Всички групи трябва да резервират своето посещение предварително на uniart@nbu.bg

8.4.Когато резервирате Вашето посещение, моля уведомете ни, ако групата желае да чуе лекция, относно текущата експозиция или ако искате да посетите и други места от кампуса на НБУ – библиотека, спортни площадки, ателиета и лаборатории.

8.5.Когато резервирате посещение уведомите ни за всички специфични изисквания за достъп, които могат да имат членовете на вашата група (например, ако те са слепи или хора с увредено зрение, слух или слухови увреждания, ползващи инвалидни колички или нужда от подкрепа на мобилността, или имат когнитивни увреждания).

8.6.Моля, имайте предвид, че учителите са отговорни за поведението и безопасността на учениците по всяко време в галерията и НБУ. Всички ръководители на групи следва да извършват своя собствена оценка на риска преди тяхното посещение. В нито един етап от посещението на групата Ви галерия УниАрт и НБУ не могат да заместят дължимата грижа от страна на учителите.

8.7.Горещо ви препоръчваме да посетите галерия УниАрт предварително, за да проверите дали текущата експозиция от произведения на изкуството е подходяща за вашата група.8.8. Изпратете ни имейл, за да обсъдим заедно Вашето посещение: uniart@nbu.bg

Запознат съм с правилника за вътрешен ред на галерия УниАрт. Подпис…………………………..

Име и фамилия………………………………………………


Каталог: download -> asya -> blanki
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
blanki -> Семинар/дискусия☐ Прожекция☐ Репетиция☐ Концерт☐ Курс☐ Друго…


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница