Следват въпроси към министъра на околната среда и водите Нона КараджоваДата26.10.2018
Размер263.37 Kb.
#99179
Следват въпроси към министъра на околната среда и водите Нона Караджова.

Първият въпрос е на народния представител Петър Курумбашев относно транспортирането и депонирането на незаконно складирани бали с отпадъци на територията на Софийска община.

Заповядайте, господин Курумбашев, да развиете въпроса си.

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Караджова! Моят въпрос е свързан с проблем, натрупан на територията на Столична община, който Вие знаете много отдавна. Реално той беше създаден от предишния кмет Стефан Софиянски и завещан на следващото ръководство на Столична община. В продължение на пет години този проблем не беше решен. Сега като че ли сме на път тези бали най-после да бъдат транспортирани из цяла България, но има едно количество, което се оценява по различни източници между 100 и 150 хил. тона.

Вашата заместничка си позволи в Комисията по околната среда и водите да ни обещае, че това ще се случи до края на 2010 г. Повече от ясно е, че това е поредното празно обещание. Че няма да се случи до края на 2010 г., е ясно.

Моят въпрос е: докога смятате, че ще се случи, на територията на кои общини ще бъдат транспортирани и депонирани тези отпадъци? Смятате ли, че държавата трябва да окаже някаква финансова помощ на тези общини? Искам да Ви напомня, че при предишното транспортиране на отпадъците от София, правителството задели над 100 млн. лв., давайки ги на отделни общини за техни инфраструктурни проекти, общо взето, действайки на принципа на моркова и тоягата. Това са моите конкретни въпроси към Вас.

Също така, да се ангажирате абсолютно ясно с конкретен срок докога това ще се случи, тъй като знаете, че заради абсолютно безхаберното управление на отпадъците и от страна на Стефан Софиянски, и на Бойко Борисов към България виси наказателна процедура по отношение на тези бали. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, госпожо Караджова, за отговор.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Курумбашев, във връзка със зададения от Вас въпрос бих искала да Ви информирам следното. С цел окончателно решаване на проблемите с третирането на балираните отпадъци на територията на Столична община на 15 септември 2010 г. Министерският съвет прие решение за обезвреждане чрез депониране на балирани отпадъци на Столична община. Основанието за приемане на решение на Министерския съвет за обезвреждане на балираните отпадъци е чл. 23, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците във връзка със стартирала наказателна процедура срещу България относно неизпълнение на изискванията на Директива 2006/12 за отпадъците.

С решението се определят регионалните системи, в които да се извърши обезвреждане чрез депониране на последните 150 хил. тона. Решението предвижда тези количества отпадъци да бъдат обезвредени чрез депониране до 31 март 2011 г. в количества, както следва: на регионална система Ловеч – 40 хил. тона, на регионална система Карлово – 60 хил. тона, на регионална система Цалапица – 30 хил. тона, и на регионална система Севлиево – 20 хил. тона. За прилагането на решението не се изисква използването на допълнителни средства от държавния бюджет. Средствата за транспортиране и депониране на съответните депа са изцяло за сметка на Столична община.

Регионалните депа, на които предстои да се обезвредят балираните отпадъци, са финансирани със средства, осигурени от държавния бюджет, Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и европейските фондове, както следва: регионално депо Ловеч – 15 млн. 019 хил. лв., регионално депо Карлово – 7 млн. 229 хил. лв., регионално депо Цалапица – 21 млн. 128 хил. лв., регионално депо Севлиево – 11 млн. 642 хил. лв. Законът за управление на отпадъците не предвижда други компенсации за общините, които ще приемат отпадъците.

В допълнение искам да ви информирам, че всички общини, за които споменах, подготвят проекти за финансиране и се финансират от оперативните програми, които за съжаление бяха доста забавени във времето и нямаше особена възможност общините да придвижат своите проекти. Така че средствата за тези проекти ще бъдат осигурени чрез индиректно съфинансиране от държавния бюджет. Това са възможностите в момента! Това е в съответствие и със закона. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Господин Курумбашев, заповядайте за реплика.

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател!

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Караджова, за мен беше важно да чуя от Вас, тъй като ние и двамата знаем за това постановление, дали посоченият в постановлението срок ще бъде спазен? Аз лично съм чул някъде около пет срока, в които този проблем ще бъде ликвидиран от бившия кмет на София Бойко Борисов - и края на 2008 г. съм чувал, и края на 2009 г, и от Вашата заместничка, казах, още веднъж чух, че до края на 2010 г. - просто е протоколирано в заседание на Комисията по околната среда и водите.

Искам да съм сигурен, че Вие казвате (този път за шести път - майка и баща, както е изразът): на 31 март този проблем няма да съществува. Това беше целта на въпроса.

Освен това, да помислите дали тези общини могат да бъдат компенсирани с определени средства, тъй като, примерно, знаете историята, която се получи с Пловдив. Даже и при обещани определени средства те да не бъдат предоставени, след което възникват напрежения, след което вече тези спорове и разговори се използват с политически цели И всъщност вместо да постигнем решаване на проблема, отиваме в едни разправии, които в крайна сметка не са добри за България.

Така че моля за Вашия ясен ангажимент - кога това ще се случи? Ще бъде ли изпълнено постановлението на Министерския съвет? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Караджова, заповядайте за дуплика.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Господин Курумбашев, тъй като споменахте ангажиментите към община Пловдив - знаете за приетото постановление на Министерския съвет за компенсиране на предишните 100 хиляди тона, знаете, че то се изпълнява. Включително за единия от проектите, отнасящ се до почистване на коритото на река Марица, имахме уговорка с община Пловдив за оптимизиране на проекта, след което ще бъдат преведени сумите.

Направих посещение в Пловдив и съответно в общината. Представих свои разчети, имахме разговор преди две седмици, така че ще продължим разговорите. При положение, че това бъде потвърдено, тоест оптимизиране на проекта, веднага ще бъде приета сумата - имам личното уверение от министър Дянков. Надявам се, че сроковете ще бъдат спазени, надявам се, че всички в тази страна ще се научат да спазват законите и няма да има спънки за изпълнението на това постановление на Министерския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Продължаваме със следващия въпрос, който също е от народния представител Петър Атанасов Курумбашев относно отхвърляне на проекта „Интегрирана система за преработка на битови отпадъци за Столичната община от Европейската комисия и необходимост от преработването на анализа на вариантите за избор на технология”.

Заповядайте, господин Курумбашев, да развиете въпроса си в рамките на 2 мин.

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател!

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Караджова, Вие сте адресат на това писмо на Дирк Анер - получили сте го през м. август. Между другото, не зная защо не получи някаква по-широка известност? Според мен добре е кореспонденцията с Европейската комисия да бъде огласявана публично, за да се знае какви въпроси се поставят пред Министерството на околната среда и водите, пред Столичната община и съответно - какви отговори се дават., Вие знаете, че препоръката в това писмо на Дирк Анер е всъщност да не се изгражда така нареченият завод за боклука, по-популуряно наречен, а по-скоро избраната площадка да бъде използвана за депо. Аргументите са много прости и ясни.

Първо - Европейската комисия не е доволна от избора на технология за преработка на отпадъци. Смята, че е взет един свръхоптимистичен сценарий.

Второ - знаете, че там има почва с радиоактивно замърсяване, което също се смята за един от аргументите за лека странност в избора.

Третият аргумент е също по отношение на това, знаете, че депото в Суходол отдавна има вида - както го наричат местните хора - на Бойкова могила, и че никой не депонира боклуци на камара, а те се депонират под кота нула, и че това депо работи с абсолютен компромис от страна и на държавата, и на общината.

Изборът е направен не само от Вас, направен е и от предишни правителства, и предишни министри във Вашата позиция. Затова те предлагат вместо да се разглежда вариантът със завод, да се разглежда вариантът да се направи депо там, където за 4-5 години наистина ще има сигурно депониране на отпадъците на София. След това, с перспектива до 2015 г., да се мисли за изграждане на така наречения завод за боклука.

Аз знам, и Вие знаете чл. 16 от Закона за управление на отпадъците, където пише, че тези проблеми се решават от кмета на общината, а не от министъра. За съжаление, всички бакии, забъркани от столичния кмет Борисов, ще трябва да ги оправя министърът на околната среда и водите. В крайна сметка са проблеми на България.

Така че моят въпрос е: какво в крайна сметка Вие ще препоръчате на Столичната община - там да се прави депо или да се направи завод? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Госпожо Караджова, имате възможност да отговорите.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа депутати, господин Курумбашев, ще започна отзад напред Вашите коментари и въпроси.

Само искам да подчертая, че бакиите със Столичната община за отпадъците със сигурност са забъркани от предишния кмет на Столичната община или пък от сегашния кмет.

За първи път през последните 20 години - през 2006 г. започна последователно решаване на въпросите с битовите отпадъци на Столичната община. Знаете, че това е един голям проект, знаете колко стъпки са извървени. Специално до господин Божинов изпратих отговор на неговия писмен въпрос, в който на 5 страници не можах да изброя какво е направено. Така че, моля Ви, без такива упреци, тоест Вие имате правото, но аз считам, че са неоснователни.

Когато се предприема нещо хубаво, разбира се, винаги се намират причини то да се отхвърли или да се политизира. Нещо повече, искам да Ви припомня, че по време на целия процес на подготовка на този проект и най-вече по избора на вариантите и технологиите - процес, който свърши през есента на 2008 г., през цялото време тези решения - какви да са технологиите, какви да са решенията, процедурите по ОВОС са вземани не само от Столичната община, като администрация, а и от управляващ комитет, в който, освен администрацията на Столичната община, са влизали съответно: по един представител на всички политически представени партии в Общинския съвет; трима представители, упълномощени от тогавашния министър на околната среда; двама представители от тогавашния министър на финансите; един представител от тогавашния министър на здравеопазването. Тоест това е постигнато консенсусно решение.

По същество само да Ви припомня, че проектът на общината включва три компонента: завод за механично биологично третиране, завод за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци и депо за неопасни отпадъци. Както Ви казах, за подготовката са извършвани много задълбочени предпроектни проучвания. В резултат е установено, че горецитираната система е най-добра и удовлетворява наистина Столична община.

За финансиране на проекта беше представена форма за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда”. В хода на оценката през месец септември България изпрати отговор на полученото през м. август и цитирано от Вас писмо от заместник-директора на Дирекция „Регионална политика”.

До момента са проведени две срещи на представители на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Министерството на околната среда и водите и Столичната община за обсъждане на основните въпроси, поставени от комисията.

В резултат от срещата Европейската комисия направи следните заключения: не се налага принципна промяна на комплекса от трите основни съоръжения. От страна на Столична община са положени значителни усилия за повишаване количеството на рециклираните отпадъци. Изяснени са въпросите, свързани с анализа на ползите и разходите, уточнени са въпросите по отстраняване на старите радиоактивни замърсявания. Налице е ново обстоятелство, възникнало в хода след представянето на проекта в Европейската комисия, а именно - собствеността на Топлофикация „София” през м. юни беше прехвърлена с решение на Министерския съвет на Столичната община.
Във връзка с тази промяна в обстоятелствата беше поставен въпрос относно възможността произведеното в Завода за механично биологично третиране, което е един от трите компонента, горивото да бъде използвано и в бъдеще, което ще оптимизира транспортните разходи, разходите на Столична община и в крайна сметка разходите на цялото население и фирмите на Столична община.

По отношение на депото за неопасни отпадъци – Заводът за компостиране и строителният надзор, в момента се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнител, които се очаква да бъдат приключени най-късно през следващите три месеца, след което имаме потвърждение за тяхното финансиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли думата за реплика, господин Курумбашев? Желаете.

Заповядайте.

ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ (КБ): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Караджова, от Вашия отговор излиза, че всъщност няма да има отклонение от първоначалния план, така да го наречем, а именно на тази площадка да се строи завод, а не депо. В тази връзка, това, че искате да използвате част от отпадъците за гориво, всъщност е нещо, което също се коментира в последните, може би пет години, и до този момент не се е случило. Лично аз ще се радвам много, ако то се случи, между другото в две посоки – не само по отношение на производството на така наречения RDF, който да се ползва от „Топлофикация”.

Трябва да имате предвид, че в момента „Топлофикация” няма физическа готовност да гори такъв боклук, тъй като те просто са изчислени да горят по друг начин. Те работят с въглища и с мазут. За това, което вие ще произвеждате, просто трябва да се направят нови котли с други технологии. Затова веднага трябва да стартира и общината веднага трябва да се подготви да има общинска собственост върху мястото, където ще се извършва тази процедура, за да може да се ползва от „Топлофикация – София”.

Между другото една от забележките на ANRА по отношение на това, че не сме помислили да използваме едно друго гориво, имахме едно много добро предложение от правителството на Дания преди години за използването на метана, който се отделя от сметищата. Това беше по отношение на Суходол, но не виждам като пропуснахме да го направим за Суходол, защо да не го направим на новото място?! Вие знаете, че метанът също може да се използва като гориво, да не говорим и за ползата от гледна точка на климатичните изменения.

Въпросът по отношение на тази технология е: какво ще правим през това време, къде ще депонираме отпадъците на София? Имате ли спокойствие, че Суходол през това време ще стигне като капацитет? Всъщност тревогите са много сериозни. Знаете, че един такъв обект по отношение на избор на изпълнители, по време на самото изпълнение, знаете, че минава доста сериозно време – по-голямо от очакваното, и е възможно Суходол за пореден път да бъде препълнен.

Абсурд е Столична община да започне отново да балира – нещо, което се е случило по-рано. Ние трябва да имаме решение къде да се складират отпадъците на София. Вариантът да се помисли и за депо, и за завод, като че ли продължава да стои открит. Какво е Вашето мнение по този въпрос? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Ще вземете ли думата за дуплика, госпожо министър?

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Бих искала само да поясня, че на площадката на „Садина” не е предвидено алтернативно или изграждане на депо, или на завод, а и на двете. Определени са площадките. На тази площадка е определено съответно място за депото и за Завода за механично-биологично третиране. Знаете, че другият завод е на друга площадка.

По отношение на остатъчния капацитет на депото в Суходол, мисля, че днес имах писмен въпрос по тази тема. Отговорили сме много детайлно.

По информация на Столична община в резултат на многократно увеличените количества на предварително отделяните отпадъци на сепариращата инсталация, както и на самия отпадък, който остава след сепарирането, който е много по-плътен и не в съотношението 1:1 – тон към кубик, а е горе-долу 3:1. Няма притеснения, че ще има някакви проблеми с депото до изграждането на новите съоръжения.

Още повече, от общината ни информираха, че са в процедура на закупуване на много по-добра техника, която вече се използва в някои депа в България като например в Ловеч, доколкото си спомням, още на 2-3 места, която е с много по-добър уплътнителен капацитет, така че не би следвало да има проблеми. Това е много сериозно уверение от страна на Столична община.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодаря Ви.

Уважаеми колеги, преминаваме към въпрос от народния представител Георги Тодоров Божинов относно направените разходи за балиране на твърди битови отпадъци на община София и нерешените проблеми в тази област.

Заповядайте, господин Божинов, в рамките на две минути да зададете въпроса си.

ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги народни представители! Задавам моя въпрос след като се запознах с писмените отговори на предварително поставените от мен въпроси – отговори, за които Ви благодаря, госпожо министър.

В моя въпрос аз се връщам към наречения от мен „стародавен” софийски въпрос с отпадъците и определям балирането на твърди битови отпадъци като „антикризисна” мярка.

Най-напред искам да кажа, че на човечеството от столетия са известни процесите, с които се обезвреждат и оползотворяват отпадъци, технологиите, с които се реализират тези процеси, са десетки, а техническите решения в света са стотици. Въпросът е: защо прибягнахме към безумно скъпата технология да балираме твърдите отпадъци, да плащаме за балирането, за съхраняването, за возенето, за депонирането, и да изразходваме така безразсъдно огромни средства, които са нужни на България?

Моят конкретен въпрос е: какво е количеството на балираните твърди битови отпадъци на София? Каква част от тях са преработени или депонирани? Какво количество се съхраняват и днес на площадките за временно съхранение? Питам за тези цифри, защото следващият ми въпрос е: на каква сума възлизат направените разходи за балиране, съхраняване и депониране и какви средства са необходими за окончателното решение на въпроса с балираните твърди битови отпадъци на София?

Не на последно място: ще се наложи ли занапред да се прибегне до този скъп процес?

От отговорите, които дадохте днес, от отговорите, които получих на писмените въпроси, прогнозирам, че се създава кризисна ситуация – този път реална, а не измислената, заради печалби отпреди години, за която да даваме отново грешни пари.

Това са моите въпроси, госпожо министър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, госпожо министър – имате три минути.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Божинов, във връзка със зададените от Вас въпроси, бих искала да Ви информирам следното. Количеството балирани битови отпадъци от Столична община за периода септември 2005 г. – декември 2007 г. е 766 087 т или това са 881 хил. 435 бр. бали. От балираните битови отпадъци са транспортирани и депонирани 592 054 т.

Към 2 ноември 2010 г. на площадките за временно съхранение се съхраняват 192 хил. бр. бали с приблизително тегло 144 хил. 567 т.

Направените разходи за балиране, съхранение и депониране на балираните битови отпадъци до момента възлизат на стойност 90 млн. 766 хил. лв.

По данни на Столичния инспекторат прогнозните средства, необходими за окончателно решаване на въпроса с балираните отпадъци, са в размер на 8 млн. 136 хил. лв.

Уважаеми господин Божинов, оставащият капацитет на депо – Суходол, съвместно предприетите мерки и действия за намаляване количеството отпадъци, предназначени за депониране, е разчетен да обезпечи нуждите на Столична община за обезвреждане на отпадъци до изграждане на съоръжения, предвидени от проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община”.

Отлично знаете какви усилия бяха положени от страна на Столична община да бъде отворено депото на Суходол. Знаете, че това не получи много сериозна и навременна подкрепа от съответните компетентни институции на правителствено ниво. Ако правителствените институции бяха действали малко по-бързичко и бяха подпомогнали общината да бъде отворено отново депото в Суходол, вероятно количествата балирани отпадъци щяха да са по-малки. Иначе сте прав, това е едно абсолютно безотговорно решение на Столичния общински съвет през 2005 г. за затваряне на депото в Суходол абсолютно безпричинно. Абсолютно сте прав за това.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Божинов, за реплика.

ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаема госпожо министър, понеже Вие бяхте точна и откровена, и аз ще бъда максимално откровен. София можеше да има завод на високо технологично ниво преди 10 години. Това не се случи по една-единствена причина. Предложението за финансиране, предложението и избора на технология идваше отвън, но то беше при едно условие: този, който дава парите и поема гаранции за технологическото решение, искаше да проведе конкурса за изпълнител. Това условие лишаваше общинската администрация от възможността да прибере своето и беше единствената причина да бъде отказано. Това тежи на съвестта на българската политическа десница, управлявала София от промените до днес. Това никой не може да оспори!

Затварянето на депото в Суходол беше, нямам дума, с която да го нарека. То беше направено, защото в света имаше четири инсталации за балиране без работа и трябваше да се купят на остатъчна стойност и да донесат тези стотици милиони на онези, които участваха в схемата. Това е истината, защото за един тон балиране на отпадъка се дават 22 евро. И това беше схемата! Тогава съм си записал, без да подценявам проблема на суходолци. Ако тогава беше нетърпимо да приемат отпадъците на София, и затова се запалиха огньове и се затвори сметището, за да проработи линията за балиране и да се насочат тези пари на определен адрес, днес трябва да признаем, че тяхното положение е търпимо, защото това е единствената надежда на София и на България – още няколко години отпадъците да ходят там, докато се построи депото, защото препоръката на Европейския съюз за временно депо в Садината е неадекватна и Вие го знаете блестящо. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)

Затова тези проблеми се нуждаят от сериозен анализ, господин председателю, и виновниците нямат право да обвиняват. (Ръкопляскания от КБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо Караджова, за дуплика. Не желаете.

Преминаваме към въпрос на народния представител Иван Николаев Иванов относно бъдещето на ТЕЦ „Брикел”. Заповядайте.

ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Брикетна фабрика – Гълъбово и ТЕЦ „Марица-изток 1” са създадени преди 50 години. В 2000-та година те са обединени в ТЕЦ „Брикел” с предмет на дейност производство на електроенергия, топлинна енергия и брикетно производство. През 2004 г. Агенцията по приватизация продава ТЕЦ „Брикел” на дружеството „Калиста – 2004” с новия собственик бизнесменът Христо Ковачки.

В договора за приватизация и по-специално в т. 97 е записано, че купувачът, цитирам: „...се задължава да предприеме и изпълни добросъвестно всички необходими действия, произтичащи от Директива 2001/80 на Европейския съюз в рамките на 20 хил. работни часа, считано след 31 декември 2007 г. През м. май т.г. изтекоха 20-те хил. разрешени работни часа, които са записани и в Договора за присъединяване към Европейския съюз. Не бяха изпълнени необходимите мерки, за да бъде приложена Директивата на Европейския съюз.

В резултат на това правителството предприе съответни действия и в крайна сметка на 22 октомври, буквално преди 10 дни, се проведе среща между министъра на околната среда и водите, във Ваше лице, министърът на икономиката, енергетиката и туризма, представители на синдикалните организации и самият собственик. Бяха разисквани всички въпроси, свързани с бъдещето на ТЕЦ „Брикел”, в т.ч. въпроси – дали могат да бъдат отпуснати допълнителни квоти парникови газове от националния резерв? В крайна сметка от изявленията не стана ясно какви ще бъдат мерките, които ще бъдат предприети.

По този повод отправям към Вас следния въпрос: намерението да се отпуснат на „Брикел” ЕАД допълнителни парникови квоти от националния резерв означава ли, че същият подход ще се приложи и към други мощности, които в предстоящите месеци ще се окажат в аналогична ситуация? Подобно действие не е ли форма на държавна помощ? Възможно ли е без санкции за страната ни да се подмени предназначението на националния резерв от парникови квоти, който по дефиниция служи за нови мощности? Благодаря Ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: За отговор – министър Нона Караджова.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! В отговор на зададения от Вас въпрос, Ви информирам следното.

Разрешителното за парникови газове на ТЕЦ „Брикел” е съобразено с условието от Комплексното разрешително за ограничена експлоатация в рамките на 20 000 часа сумарно от 1 януари 2008 г.

Това ограничение е отчетено при разпределението на квоти в Националния план за разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2008–2012 г. Същият подход е приложен към всички останали инсталации и е одобрен от Европейската комисия през април 2010 г.

Корекции във вече одобреното разпределение не могат да бъдат правени. Съгласно Комюнике на Европейската комисия „Указания за плановете за разпределение за период на търгуване 2008–2012 г. на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове” това се счита за „последващо разпределение” както и нарушаване на конкуренцията и вътрешния пазар и е недопустимо.

Единственият механизъм за допълнително предоставяне на квоти след одобрението на Националния план от Европейската комисия е отпускане на квоти от резерв „Нови участници”.

Съгласно правилата, определени от европейското законодателство и в Националния план, ТЕЦ „Брикел” не може да бъде приет като нов участник. Такова бе и решението от заседанието на 1 ноември 2010 г. на Междуведомствената работна група с представители на браншовите организации, представляващи всички български фирми – участници в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове, в която се вземат решенията относно резерва за нови участници.

В заключение, не е възможно да бъде допуснато предоставяне на квоти за емисии на парникови газове от резерва на нови участници без то да съответства на правилата и изискванията, независимо за коя инсталация се отнася.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте – за реплика.

ИВАН ИВАНОВ (СК): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър! Аз Ви благодаря за коректно изложеното решение на междуведомствената група от 1 ноември 2010 г.

Остават обаче в сила следните въпроси.

Това, което беше съобщено, че ще бъде разрешено на два котела на ТЕЦ „Брикел” да продължи да работи с намалена мощност 6 месеца, за да бъде покрит зимния сезон с производство на брикети и топлоподаване към Гълъбово – дали ще бъде осъществено, дали то би било прието от Европейската комисия? Ако няма да бъде прието ще бъдат ли наложени съответни санкции, които ще ощетят националният бюджет?

Поставям този въпрос достатъчно сериозно, защото Вие знаете, че последиците от всяко действие са едновременно – политически, свързани с нашия диалог и ангажиментите ни към Европейския съюз – икономически, защото се касае за производство на енергия и топлоенергия и брикети, и не на последно място – социални, защото 1200 души работят в „Брикел”. Затова трябва по определен начин, след като собственикът не е изпълнил своите ангажименти, правителството да намери някаква възможност тези хора, ако не в „Брикел”, да продължат да осъществяват трудова дейност.

Зная, че това не е въпрос към Вас като министър на околната среда и водите, но искам все пак да разбера: ще се продължи ли в рамките на зимния сезон определена експлоатация на „Брикел”, макар и с намалена мощност, или не? Дали междуведомствената група на 1 ноември, т. г. се е произнесла по този въпрос, защото по-нататъшното производство в „Брикел” ще влезе и в противоречие с това, което Вие казахте, че са изчерпани 20-те хил. часа, които са дадени за експлоатация? Благодаря Ви.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика, госпожо Караджова?

Заповядайте.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Иванов, наистина случаят е много тревожен от гледна точка на хората, които работят в свързани дейности с „Брикел” и в него, а също така и за обществените заведения, които се отопляват съответно от „Брикел”. За съжаление във времето не са изпълнени ангажименти за осигуряване на алтернативно топлоподаване на града. В момента търсим точно такива възможности. Тези дни правим проверка за възможностите за алтернативно отопление и в зависимост от това ще бъдат взети окончателно решенията.

Това, което също искам да ви информирам, е, че на тристранната среща, която се състоя на 22 октомври, на която присъстваха представители на двата синдиката, на ръководството на „Брикел”, на собственика, министър Трайков, аз също бях на тази работна среща, поставихме редица условия, за да бъде евентуално продължена работата през зимните месеци на „Брикел”. Към момента няма никаква индикация за изпълнение на тези задължения от страна на собственика.

ИВАН ИВАНОВ (СК, от място): Финансова гаранция не е предоставена?!

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Не, не е предоставена, така че нямаме за съжаление тези индикации, че нещо ще се случи.

Искам да информирам още нещо народните представители – на тази среща присъства и заместник-министърът на труда и социалната политика, поради отсъствието в този момент от страната на господин Тотю Младенов, с предложен пакет за обсъждане със синдикатите за алтернативна заетост на работниците от региона, тъй като наистина съществуват програми и това е възможно. Аз мисля, че това е наистина правилното решение да вървим в тази посока. За съжаление на тази среща не бе пожелано да обсъдим тези варианти, но мисля, че ние ще продължим в тази посока.

Всички вие знаете, през целия период на преход, колко предприятия бяха затворени заради европейски изисквания, в това число екологични, колко работници останаха ... Това е цената, която ние плащаме, за да сме член на Европейския съюз.

ИВАН ИВАНОВ (СК, от място): Включително и „Кремиковци”.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Без жертви не може, това сме си го пожелали всички ние. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Следващият въпрос е отново от народния представител Георги Божинов относно пренасочване на средства за капиталови разходи, предвидени от община Враца в републиканския бюджет 2010 г.

ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Моят въпрос има следното съдържание. След констатацията, че в републиканския бюджет за 2010 г. са предвидени средства за изграждане на нова клетка към депото за твърди битови отпадъци в гр. Враца, и предвидени средства за сепариращата инсталация също на твърди битови отпадъци, практическата реализация на обектите по различни причини се забавя. Няма извършени дейности, които да подлежат на заплащане, според мен.

Моят въпрос към Вас е: каква част от средствата ще бъдат усвоени през финансовата 2010 г., която завършва след броени дни, и къде ще бъдат пренасочени неусвоените за миналата година средства?

Ако позволите едно допълнение – с проектобюджета се предвижда нова сума на капиталови разходи за община Враца за същите обекти и срок за завършване 2010 г. Усвоените за тази и предвидените за миналата година средства ще бъдат ли достатъчни за завършването на тези два изключително важни обекта?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, госпожо Караджова, в рамките на 3 минути.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, уважаеми господин Божинов! За обекти „Изграждане на клетка 2.1 към Регионално депо за твърди битови отпадъци в общини Враца и Мездра” и „Сепарираща инсталация на твърди битови отпадъци на Регионално депо за битови отпадъци на общини Враца и Мездра” са проведени открити процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители и на строителен надзор. С решение на кмета на община Враца са определени изпълнители на обществените поръчки.

Решенията за избор на изпълнители на двата обекта са обжалвани пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалбите са отхвърлени с решение в началото на юли на Комисията за защита на конкуренцията относно първия обект и с решение, отново в началото на м. юли 2010 г. на Комисията за защита на конкуренцията относно втория обект. Решенията на Комисията за защита на конкуренцията се обжалват във Върховния административен съд и се очакват решения.

Сроковете за изпълнение на обектите съгласно спечелилите обществените поръчки фирми са, както следва: 175 календарни дни за първия обект и 145 календарни дни за втория обект.

От представеното дотук е видно, че целевите субсидии за 2010 г. няма да могат да бъдат усвоени, но обектите могат да бъдат реализирани през 2011 г. по абсолютно независещи от община Враца причини. Явно както министър Плевнелиев е казал: „Страшна мода е да се обжалват обществени поръчки!”.

В тази връзка поради тези неприятни обстоятелства в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. в приложението за Списък на екологичните обекти, предвидени за строителство през 2011 г., са включени двата обекта съответно с размер на разходите 2 млн. 83 хил. лв. и обект „Сепарираща инсталация” в размер на разходите 2 млн. лв. Всъщност това са прехвърлените пари, дори в увеличен обем, от тази година в следващата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Божинов.

Ако обичате да се вместите в реплика за 2 минути.

ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): По-малко от 2 минути. Уважаема госпожо министър, Вие отлично знаете, а и аз знам, че първият опит за изграждането на тези два обекта беше отменен и добре, че беше отменен без да беше обжалван от тези, които загубиха.

Защото тогава тези, които загубиха, единият предлагаше малко по-малко от 6 милиона, а другият кандидат малко повече от 6 милиона, а спечели този, който искаше да го направи за 16 милиона. Вие отменихте тази процедура и аз казвам, че е добре.

Започна новата сага! Отива още една година. Проблемът обаче е, че старата клетка вече няма да има капацитет и аз започвам, като търся в отделните случаи общото, да откривам тази закономерност, която се повтаря, че и тук, когато няма обект и няма нов обем, ще се наложи или да сепарираме прекомерно или да балираме, което е безумно.

Затова тези процедури за абсолютно необходимите дейности в страната трябва да се оптимизират, да се дадат отговорности на онзи, който ще решава, а не да се създават възможности на онзи, който преследва лични интереси да саботира и да извлича изгода. Това е моята констатация и Вие сте съгласни с нея.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за дуплика, госпожо Караджова.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Господин Божинов, само да Ви коригирам, че министерството не е отменило предишната процедура на община Враца – това са местни решения. Нямаме общо! Явно, общината е намерила причини да направи тази корекция ...

ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ, от място): Похвалата тогава е за тях.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: … което от Вашия въпрос разбирам, че е добре. Сега съм информирана.

По отношение на капацитета на депото в гр. Враца преди няколко месеца бях там, на самото депо, с технически експерти. Няма да има проблеми до изграждането на депото. Лично ходих да се уверя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Уважаеми колеги, ще изчерпим и последния въпрос, който също е от господин Георги Божинов, към госпожа Караджова, след което ще дам почивка.

Заповядайте, господин Божинов, да развиете въпроса си.

ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Едно пояснение – моите въпроси са задавани в различни периоди преди днешния парламентарен контрол и по различни причини се събират на едно място, затова се създава впечатление за прекомерна активност.

РЕПЛИКА: Няма нищо лошо.

ГЕОРГИ БОЖИНОВ: Уважаема госпожо министър, известно е, че в резултат на усилията, положени от българското правителство, казвам го без никакво притеснение, с решение на Европейската комисия е постигната, цитирам, „възможност за удължаване на финансовия меморандум, включително за община Сливен, с една година”. За да се превърне тази възможност в действителност, трябваше да бъдат изпълнени редица условия. В противен случай като крайна мярка Вие предвиждахте министерството на отнеме правата на община Сливен като възложител по програма ИСПА. Тази мярка би имала много тежки, повтарям, изключително тежки последствия за жителите на Сливен и за републиканския бюджет.

Уважаема госпожо министър, моят въпрос към Вас е следният: представи ли община Сливен реалистичен план, с който да докаже, че строителните дейности ще могат да бъдат изпълнени до края на 2011 г.? Убеди ли Ви общината, че може да изпълни този план? И най-важното, решен ли е към този момент окончателно въпросът за удължаване на срока за финансовия меморандум? Ясен въпрос, нали?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за отговор, госпожо Караджова.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Божинов! През м. юли 2010 г. община Сливен е представила в Министерството на околната среда и водите Прогнозен план за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на нов изпълнител на договора за реконструкция на канализационната мрежа. Съгласно прогнозата на общината до края на 2010 г. се предвижда да се сключат новите договори за строителство и строителен надзор.

Представеният план като такъв е добър, но за съжаление към настоящия момент прогнозният план не се спазва. Една от причините за забавянето е процедура на обжалване пред Върховния административен съд.

Друг потенциален проблем е избраният от община Сливен вид на процедурата чрез рамково споразумение. На мониторингов комитет Европейската комисия е изразила резерви за този подход. В тази връзка община Сливен е изпратила запитване до Европейската комисия, за което се очаква отговор. В зависимост от него процедурата ще се продължи или ще се предприемат корективни мерки.

Вследствие на забавянето на процедурата за избор на изпълнител за реконструкцията на канализационната мрежа на гр. Сливен, завършването на строителството в рамките на възможното удължаване на меморандума с една година е на практика не много реалистично. За решаване на гореизложените проблеми е насрочена, отново, поредна среща от страна на ръководството на Министерството на околната среда и водите с община Сливен на 10 ноември 2010 г.

В заключение мога да добавя, че Финансовият меморандум за интегрирания воден проект за гр. Сливен е един от меморандумите, които подлежат на удължение, но все още няма формално потвърждение от страна на Европейската комисия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте, господин Божинов.

ГЕОРГИ БОЖИНОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Ако мога с една дума да обобщя това, което казахте – според мен то е трагично. То е трагично, защото ако не се получи това удължаване на финансовия меморандум, Вие много по-добре от мен знаете, че община Сливен ще загуби правата си да кандидатства за тези средства, а и за проекти по оперативната програма оттук-нататък. Тези договори, които са за 10-15 милиона, както изясни преди 2-3 седмици в питането си господин Иван Иванов, плюс реалната стойност на обекта, която отива към 30 милиона, ще трябва да бъдат платени от републиканския бюджет.

Завършвам с едно политическо отклонение, разбира се. Дотук това беше фактология. За хората, които са директно отговорни за тази работа – персонално отговорни, вицепремиерът Цветан Цветанов при откриването на офиса на ГЕРБ в Сливен заяви: „Няма да ги закачаме, защото те работят за европейското бъдеще на своите съграждани”. Ако това бъдеще е европейско, халал му кажете! (Единични ръкопляскания от КБ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Желаете ли дуплика?

Заповядайте, госпожо министър.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Уважаеми господин Божинов, факт е, че има забавяне по проекта. За съжаление обаче, това е поредният забатачен проект по програма ИСПА. (Шум, реплики, оживление в КБ.)

РЕПЛИКА: От предишните.

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА: Прощавайте, но не сме стартирали ние проектите по един странен начин. В момента, знаете, че тече процедура за финансови корекции, заради процедурите за пряко договаряне. И това, разбира се, също е в резултат от поредица проблеми.

В Сливен е допусната тази много неприятна грешка за одобрение на два проекта – единият е по ИСПА, другият – по Оперативна програма „Околна среда”, наистина с много трудна координация между двата проекта. Истината е, че и от страна на община Сливен трябваше да се положат малко по-сериозни усилия. Ние поне като министерство се опитваме максимално да помогнем за разрешаване на случая. Знаете колко казуса имаше и по други проекти. Правим непрекъснати срещи със строителите, с общините, за да можем максимално бързо да ги придвижим. Доста проекти по ИСПА, които вече бяха изпаднали в доста сериозни затруднения, бяха решени. Дано и с този да се случи.Ще направя само още едно уточнение. Както и в предишни въпроси, които отправихте по повод община Сливен и този проект – не е възможно отнемането на функцията на възложител на община Сливен по ред причини. Тъй като проектът трябва да се изпълнява едновременно и по Оперативна програма „Околна среда”, и по ИСПА, тоест възложителят трябва да е един, ако не се намери в скоро време разрешение на този въпрос, проектите по-скоро ще бъдат прекратени и отново ще се кандидатства по Оперативна програма „Околна среда”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Колеги, да благодарим на министър Нона Караджова за отговорите, а ние ще си дадем половин час почивка до 11,40 ч., когато ще продължим с въпроси и отговори към министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов.
Каталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница