Тема Разпространение на звука в ограничено пространство. Акустична среда в селищата. Градски уличен шум и защита от него. Нормистраница2/5
Дата19.09.2023
Размер1.47 Mb.
#118708
1   2   3   4   5
Тема-3-4-C
Свързани:
03 KSBVU-prenast, The Development of Serial Killers A Grounded Theory Study

Акустична среда в селищата.

 • Акустична среда в селищата.
 • Формира се от:
 • постоянни във времето шумове /промишлени предприятия, трафопост/,
 • променливи във времето шумове /транспорт, спортна площадка/,
 • импулсни шумове /клаксониране, експлозия/.
 • Средно шумово ниво L за град с население N се дава с формулата:
 • Нормативно са регламентирани пределно допустимите нива на шума в dB(A) за различни зони на селищата.
 • Фактическият или прогнозният шумов режим се дава с шумови карти на транспортните магистрали и промишлените обекти, които са 95% от всички външни източници на шум. Върху градоустройствения план се построяват изобели - линии на еднаквото снижаване на еквивалентното шумово ниво спрямо нивото на източника. Фигура 2
 • Градски уличен шум и защита от него.
 • 70% от външното шумово натоварване се създава от транспортния шум. Това е сложен и променлив във времето шум, който се оценява с еквивалентното по енергия ниво LA,EQ dB(A) - нивото на постоянен шум с еднакво смущаващо въздействие.
 • Основна е зависимостта на LA,EQ dB(A) от интензитета на транспортния поток при стандартни условия постоянна скорост и структура на потока, хоризонтална права новоасфалтирана улица, на 100 м от кръстовища и спирки, добри метеорологични условия. С КОРЕКЦИОННИ СТОЙНОСТИ (Фигура 3) към основната зависимост се отчита влиянието на:
 • - изменението на скоростта и структурата на транспортния поток,
 • - вида и състава на пътната настилка,
 • - надлъжния наклон на улицата и магистралата,
 • - застрояването,
 • - на кръстовище /+3 dB(A)/, за трамваен участък /+5 dB(A)/.

-Активните мерки за защита от транспортен шум са ограничаването на създаването на шум в самите източници или на неговото излъчване:

 • -Активните мерки за защита от транспортен шум са ограничаването на създаването на шум в самите източници или на неговото излъчване:
 • - подобряване на качеството на конструкцията и производството на МПС,
 • - поддържане на пътищата,
 • - подобряване на организацията на движението- изнасяне на транзитния поток по околни пътища, еднопосочност на движението,
 • "ЗЕЛЕНИ ВЪЛНИ",
 • - създаване на пешеходни зони в централните, търговските или историческите части на големите градове.
 • Пасивните мерки за защита от транспортен шум са прилагане на
 • звукоизолиращи или звукопоглъщащи материали и конструкции, както и на подходящи архитектурно-градоустройствени решения.
 • Прилагане на звукоизолиращи или звукопоглъщащи материали и
 • конструкции - Фигура 4:
 • - екрани извън пътното платно, на осевата линия, екрани с козирки; екраните могат да бъдат звукоотразяващи, звукопоглъщащи или комбинирани;
 • - зелени насаждения;
 • - земни насипи - предимства (фигура 5);
 • - пространствено разделяне и изолиране на транспортния и пешеходния поток: понижаване на пътното платно или повишаването му чрез естакада + екран, вкарване на трафика в галерия или тунел /метро/;
 • - буферна постройка /магазин ,цех за услуги и др./.
 • Архитектурно-градоустройствени мерки
 • - изнасяне на транспортните магистрали;
 • - съсредоточване на промишлените предприятия в периферията на селищата или дори между тях;
 • - разделяне на шумните от тихите територии чрез зелени площи, складове, паркинги, последвани от магазини, административни сгради и др.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница