Тема Разпространение на звука в ограничено пространство. Акустична среда в селищата. Градски уличен шум и защита от него. Нормистраница1/5
Дата19.09.2023
Размер1.47 Mb.
#118708
  1   2   3   4   5
Тема-3-4-C
Свързани:
03 KSBVU-prenast, The Development of Serial Killers A Grounded Theory Study

Тема 3. Разпространение на звука в ограничено пространство. Акустична среда в селищата. Градски уличен шум и защита от него. Норми.

 • Разпространението на звука в застроена площ е съпроводено с явления като отражение, поглъщане, интерференция и дифракция. Фигура 1
 • При среща на препятствия /например стена/ част от звуковата енергия W на падащата с амплитуда А вълна се отразява и се връща с амплитуда Аг в първоначалната среда ,
 • а друга част Wa прониква и се поглъща във втората среда, като по -нататък отчасти се превръща в топлина, а отчасти преминава през нея.
 • Коефициент на отражение на звука – r = Аr/А Коефициент на поглъщане на звука - α = Wa /W Коефициентите зависят от :
 • ъгъла на падане и честотата на вълната,
 • грапавостта на повърхността,
 • размерите - дебелината и съпротивлението на въздухопроницаемост на препятствието,
 • звуковите съпротивления на двете среди.
 • силно грапава мазилка - за всички честоти.

Отраженията са:

 • Отраженията са:
 • Според съотношението между:
 • λ- дължина на вълната на звуковата вълна, l - размера на препятствието,
 • s - повърхностната структура на препятствието.
 • 1. Геометрично отражение - от акустично гладка повърхност
 • l>λ> s
 • закон на Снелиус - ъгъл на отражение = ъгъл на падане,
 • варо-пясъчна мазилка s < λ за всички честоти,
 • грапава мазилка - s < λ за ниски и средни честоти.
 • 2. Дифузно отражение /разсейване на звука/ - от акустично грапава повърхност
 • (l >s > λ)
 • силно грапава мазилка – за всички честоти.
 • Дифракция - - изразява се в заобикаляне на препятствието, проникване на вълните в областта на геометричната сянка, принцип Хюйгенс. За l, d <= λ
 • наблюдава се при препятствия или отвори, чиито размери са по-малки или съизмерими с дължината на падащата звукова вълна,
 • от отвори и процепи с d<2 cm дифрактират всички вълни;
 • от колони, притворени и отворени врати и прозорци, напречни улици дифрактират само по-дълги вълни / ниски честоти/.
 • При l, d > λ
 • вълните не дифрактират: зад препятствието се образува звукова
 • сянка; при отвор се блендира вълновия фронт ,свободностояща сграда до улица, екран до машина.
 • Извод: За високи честоти на звука са изразени отраженията, а за ниските - дифракционните явления.
 • Акустичен ефект на Доплер:
 • За архитектурно - строителната практика е интересен случая на : наблюдател в покой и движещ се / приближаващ се или отдалечаващ се/ със скорост v източник / МПС, влак/, който излъчва сигнал с честота f0). - Честотата се възприема от наблюдателя като:


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница