Тест макроикономика финален според нси общността в България, в която се наблюдава най-висока безработица естраница1/5
Дата19.11.2022
Размер24.13 Kb.
#115606
  1   2   3   4   5
ТЕСТ-МАКРОИКОНОМИКА-ФИНАЛЕН

ТЕСТ МАКРОИКОНОМИКА ФИНАЛЕН

 1. Според НСИ общността в България, в която се наблюдава най-висока безработица е: млади хора с основно образование

 2. Скоростта на паричното обръщение е равна на :Номинален БВП/парично предлагане

 3. Използване на ограничения при търговията със специална /военна/ продукция поради опасения, че страната партньор би могла да се превърне в неприятел, обикновено се нарича: Аргумент „национална сигурност

 4. Начело на Българска народна банка е … … … Той се състои от …. … … членове:Управителен съвет;7

 5. Според НСИ в коя от изброените по-долу области /NUTS 3/ БНП е най-висок? Стара Загора

 6. Кривата илюстрираща неравенството при разпределението на доходите се нарича: крива на Лоренц

 7. Кое от посочените по-долу се включва в пресмятането на Брутния вътрешен продукт /БВП/? -– Новопостроено жилище

 8. Брутният вътрешен продукт /БВП/ съобразен с промените на цените /пресметнат в постоянни цени/ се определя като: Реален БВП

 9. Брутният вътрешен продукт съотнесен към населението в дадена страна се определя като: БНП на човек от населението

 10. При рецесия Кейнс препоръчва: – Увеличаване на държавните разходи или намаляване на данъците

 11. Безвъзвратните загуби /данъчният „клин“/ илюстрират:Въздействието на данъците само върху излишъка на потребителя

 • Въздействието на данъците върху общия излишък /на потребителя и на производителя

 1. По информация на НСИ най-голям пазар за българските продукти през 2012г. е: -–Германия 2. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница