Тест за заключителен контрол – ипо, 5г.,ДГ, варна, 2023гДата30.10.2023
Размер19.79 Kb.
#119121
ТЕСТ, ИПО, 1.5г., ДГ (1)

ТЕСТ ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН КОНТРОЛ – ИПО, 1.5г.,ДГ, ВАРНА, 2023г.

(отбележете верният /верните за Вас отговори и отговорете на зададените въпроси)

Мария Георгиева Димитрова, Фак. № 2342754091


  1. Вярното определение за изразното средство в музиката „мелодия” е:

а) Мелодия е едногласно изложена музикална мисъл или водещ глас в многогласно произведение;
б) Мелодия е двугласно изложена музикална мисъл или водещи гласове в многогласно произведение.
2. Вярното определение за изразното средство в музиката „хармония” е:
а) Хармония е изразно средство, което свързваме с едногласно музикално звучене;
б) Хармония е изразно средство, което свързваме с многогласно музикално звучене.
3. Тембърът е:
а) Специфичната окраска, по която разграничаваме звученето на човешките гласове и на музикалните инструменти;
б) Силата, с която се изпълнява дадено музикално произведение.
4. Динамика е:
а) Динамика – силата, с която се изпълнява дадено музикално произведение;
б) Динамика е тембърът, с който се изпълнява дадено музикално произведение.
5. Регистърът на човешкия глас и музикалните инструменти е:
а) Висок, среден и нисък;
б) Висок, нисък и среден.
6. Щрихът на изпълнение на тоновете в музиката е:
а) Легато, стакато и нонлегато;
б) Плавно, свързано, насечено.
7. Структурата на музикалността включва:
а) музикален слух и неговата основна форма на проявление – мелодически слух, трите основни музикални способности – ладов и метроритмичен усет и музикалнослухови представи, които се формират и развиват в основните музикални дейности – изпълнение, възприемане и съчиняване на музика;
б) мелодически слух, трите основни музикални способности, които се формират и развиват в основните музикални дейности – изпълнение, възприемане и съчиняване на музика.
8. Форма на проявление на музикалния слух е мелодическият слух. Той се изразява във:
а) възприемане, познаване, възпроизвеждане и емоционално реагиране на мелодия;
б) възприемане, познаване, възпроизвеждане и емоционално реагиране на хармония.
9. Основна форма на работа за активизиране на мелодическия слух на децата е:
а) заучаването по слух на разнообразни по отношение на ладов строеж, интонационен стил и емоционално съдържание мелодии;
б) заучаването на разнообразни музикално – фолклорни игри;
в) заучаване на танци.
10. Кои са основните музикални способности?
- ладов усет;
- метроритмичен усет;
- музикално слухови представи.

11. Кои са основните музикални дейности, които се използват в ситуациите по музика?
- Изпълнение на музика;
- Възприемане на музика;
- Детско музикално творчество.


12. Вокалните навици, без които е невъзможно доброто изпълнение, са:
- Певчевска стойка;
- Дишане;
- Звукообразуване;
- Дикция.

13. Хорови навици са:
- Строй;
- Ансамбъл.

14. Задачите, които се реализират чрез разпяването, са:
а) да се развиват слушателските умения;
б) да се развиват творческите способности;
в) да се затоплят гласните връзки преди певческата дейност.
г) да се подпомогне заучаването на нова песен;
д) да се разширява постепенно гласовия диапазон;
е) да се формират и затвърдят вокални и хорови навици;
ж) да се организират децата и се създаде подходяща атмосфера за работа;
е) да се формира музикалния слух.
15. Чрез дейност Ритмика се цели изпълнението на следните основни задачи:
а) да се подпомогне развитието на музикалността;
б) да се запознаят децата с основните танцови елементи и движения.
в) да се подобри качеството на движенията;
г) да се изградят умения за координиране на движенията с музика:
д) да се изградят умения за ритмичност, точност, яснота при индивидуално и ансамблово изпълнение;
е) да се формират способности за свирене с детски музикални инструменти.
16. Свиренето на детски музикални инструменти се изразява в:
а) Съпроводът към песни;
б) Съпроводът при пресъздаване на звукови картини;
в) Съпровод към инструментална творба;
17. Задачите, които се реализират при възприемане на музика, са:
а) Формиране на певчески навици;
б) Целенасочено изграждане на слушателски умения и навици;
в) Натрупване на представи за отделните елементи на музикалната изразност, които представляват музикалнослухов опит на индивида;
г) Възпитаване на емоционална култура у децата.
д) Запознават се с най-значимото от музикалната култура;
е) Възпитаване на верен критерий и художествен вкус за оценяване на музикални явления.
18. Възпитателното значение от съчиняването на музика се изразява:
а) в изпълнение на музика;
б) във формирането на творческо отношение на личността към заобикалящата я действителност;
в) повишаване в значителна степен на интереса към музикалното изкуство.
Забележка: В някои от отговорите има повече от един верен отговор, а в други – няма грешен.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница