Транспортна схема на община видин I. Вътрешноградски автобусни линиистраница2/3
Дата28.10.2018
Размер0.61 Mb.
1   2   3

Маршрут : Селище - 120 апартамента – Жп гара – Музей „Конака” – бл.Лотос – бл. «Палма» – бивше Военно поделение – бивше „Кино Вапцаров” – ГПЧЕ – Нафтопункт(Калето) – М-н Технополис - „Панония” бл.10 – „Панония” бл.4 – „Вида стил” – К-с „Вида” – м-н „Лидл” – „Плиска” бл.6 – бл. „Кокиче” – Надлез – Стар гробищен парк – Нов гробищен парк.

Маршрут в обратна посока: Нов гробищен парк – Стар гробищен парк – Надлез – бл. Кокиче – бензиностанция ОМВ – Куклите - К-с „Вида” – м-н Кауфланд – „Панония” бл.4 - „Панония” бл.10 – М-н Технополис – Нафтопункт(Калето) – ГПЧЕ – бивше Кино „Вапцаров” – бивше Военно поделение – бл. „Палма” – бл. „Лотос” – Музей „Конака” – Гарата – 120 апартамента – Селище.Селище

Жп гара

М-н Технополис

Нов гробищен парк

М-н Технополис

Жп гара

Селище

08,30

08,35

08,45

09,009.30

09,45

10.05

10,10

10,30

10,35

10,45

11.0011,30

11,45

12,05

12,10

12,30

10,35

10,45

11.0011,30

11,45

12,05

12,10

14,30

10,35

10,45

11.0011,30

11,45

12,05

12,10

Изпълнява се съботни дни и на християнски празници.II. МЕЖДУСЕЛИЩНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ
Линия N 11: Видин – Кошава
Маршрут: Автогара – Общински пазар - МБАЛ „Св.Петка” - Черквата - Бензиностанцията - Бирена фабрика - Покрайна 1 - Покрайна 2 - Покрайна 3 - Антимово - Стадиона - Кутово - Сланотрън 1 - Сланотрън 2 - Сланотрън 3 - мина “Кошава” - Кошава 1 - Кошава 2.
Маршрут в обратна посока: Кошава 2 - Кошава 1 - мина “Кошава” - мина “Кошава” - Сланотрън 2- Сланотрън 1 – Кутово - Стадиона - Антимово - Покрайна 3 - Покрайна 2 - Покрайна 1 - Бирена фабрика - Бензиностанцията - Черквата - МБАЛ „Св.Петка” - РЗИ –
РУ „Полиция” – магазин „Корона“ – Куклите – Самолета - паметник
„Хр. Ботев” – ДКЦ № 1 – Автогара:


Видин

Покрайна

Антимово

Кутово

Сланотрън

Кошава

Сланотрън

Кутово

Антимово

Покрайна

Видин

05.50

06.05

06.11

06.17

06.35

06.48

07.01

07.19

07.25

07.31

07.45

07.15

07.30

07.36

07.41

07.59

08.12

08.25

08.43

08.49

08.55

09.10

12.00

12.15

12.21

12.27

12.45

13.00

13.15

13.33

13.39

13.45

14.00

14.30

14.45

14.51

14.57

15.15

15.30

Гомотарци – 15.55

16.10

16.30

16.45

16.51

16.57

17.15

17.30

Гомотарци – 18.15

18.30

17.50

18.05

18.16

18.22

18.40

18.55

19.10

19.28

19.34

19.40

19.55

19.30

19.45

19.56

20.02

20.20

20.35

Гомотарци – 21.15

21.30

Изпълнява се в делнични дни.

Забележка: Курсовете в 14.30, 16.30 и 19.30 се изпълняват през с.Гомотарци на връщане.


Видин

Покрайна

Антимово

Кутово

Сланотрън

Кошава

Сланотрън

Кутово

Антимово

Покрайна

Видин

07.15

07.30

07.36

07.41

07.59

08.12

08.25

08.43

08.49

08.55

09.10

12.00

12.15

12.21

12.27

12.45

13.00

13.15

13.33

13.39

13.45

14.00

14.30

14.45

14.51

14.57

15.15

15.30

Гомотарци – 15.55

16.10

17.50

18.05

18.16

18.22

18.40

18.55

19.10

19.28

19.34

19.40

19.55

19.30

19.45

19.56

20.02

20.20

20.35

Гомотарци – 21.15

21.30

Изпълнява се в празнични дни.

Забележка: Курсовете в 14.30 и 19.30 се изпълняват през с.Гомотарци на връщане.

Курсовете в 07.15 ч. и 19.30 ч. се изпълняват само в съботни дни.
Линия N 11А: Видин - Кутово
Маршрут: Автогара – Общински пазар - МБАЛ „Св.Петка” - Черквата - Бензиностанцията - Бирена фабрика - Покрайна 1 - Покрайна 2 - Покрайна 3 - Антимово - Стадиона - Кутово.

Маршрут в обратна посока: Кутово – Стадиона – Антимово - Покрайна 3 - Покрайна 2 - Покрайна 1 - Бирена фабрика – Бензиностанцията – Черквата - МБАЛ „Св.Петка”- РЗИ –
РУ „Полиция” – магазин „Корона“ – Куклите – Самолета - паметник
„Хр. Ботев” – ДКЦ № 1 – Автогара:


Видин

Покрайна

Антимово

Кутово

Антимово

Покрайна

Видин

08.30

08.45

08.51

08.57

09.04

09.15

09.30

17.10

17.25

17.31

17.37

17.44

17.55

18.10

Изпълнява се в делнични дни.


Видин

Покрайна

Антимово

Кутово

Антимово

Покрайна

Видин

06.30

06.45

06.51

06.57

07.04

07.15

07.30

Изпълнява се в съботни дни.
Линия N 12: Видин – Гомотарци
Маршрут: Автогара – Общински пазар - МБАЛ „Св.Петка” - Черквата - Бензиностанцията - Бирена фабрика - Покрайна 1 - Покрайна 2 - Покрайна 3 - Гомотарци 1 - Гомотарци 2.

Маршрут в обратна посока: Гомотарци 2 - Гомотарци 1 - Покрайна 3 - Покрайна 2 - Покрайна 1 - Бирена фабрика - Бензиностанцията - Черквата - МБАЛ „Св.Петка” - РЗИ –
РУ „Полиция” – магазин „Корона“ – Куклите – Самолета - паметник
„Хр. Ботев” – ДКЦ № 1 – Автогара:


Видин

Покрайна

Гомотарци

Кошава

Сланотрън

Кутово

Антимово

Покрайна

Видин

05.15

05.30

05.45

05.55

06.10

06.20

06.25

06.35

06.55

06.30

06.45

07.00

-

-

-

-

07.15

07.30

09.00

09.15

09.30

09.40

09.55

10.06

10.15

10.25

10.35

12.10

12.25

12.40

-

-

-

-

12.55

13.10

18.10

18.25

18.40

-

-

-

-

18.55

19.10

Изпълнява се в делнични дни.


Видин

Покрайна

Гомотарци

Кошава

Сланотрън

Кутово

Антимово

Покрайна

Видин

06.15

06.30

06.45

-

-

-

-

07.00

07.15

09.00

09.15

09.30

09.40

09.55

10.06

10.15

10.25

10.35

Изпълнява се в съботни дни.


Видин

Покрайна

Гомотарци

Кошава

Сланотрън

Кутово

Антимово

Покрайна

Видин

09.00

09.15

09.30

09.40

09.55

10.06

10.15

10.25

10.35

14.30

14.45

15.00

15.10

15.25

15.37

15.44

15.50

16.05

18.10

18.25

18.40

-

-

-

-

18.55

19.10

Изпълнява се в неделни дни.

Линия N 13А: Видин – Капитановци
Маршрут: Автогара – Общински пазар - МБАЛ „Св.Петка” - Черквата - Бензиностанцията - Бирена фабрика – Капитановци.

Маршрут в обратна посока: Капитановци - Бирена фабрика – Бензиностанцията – Черквата - ОРБ “Св.Петка” – РУ „Полиция” – магазин „Корона“ – Куклите – Самолета - паметник „Хр. Ботев” – ДКЦ № 1 – Автогара:
Видин

Капитановци

Видин


07.30

07.50

08.10

09.30

09.50

10.10

15.30

15.50

16.10

Изпълнява се в делнични дни.
Видин

Капитановци

Видин

09.30

09.50

10.10

Изпълнява се в съботни дни.


Линия N 15А: Видин - Майор Узуново
Маршрут: Автогара – РУ Полиция - Куклите - Топливо - Иново разклон - Иново център - М.Узуново.

Маршрут в обратна посока: М.Узуново - Иново център - Иново разклона - Топливо – Куклите - Самолета - паметник „Хр. Ботев” – ДКЦ № 1 – Автогара:


Видин

Иново

Майор Узуново

Иново

Видин

06.15

06.30

06.45

07.00

07.15

08.00

08.15

08.30

08.45

09.00

11.30

11.45

12.00

12.15

12.30

14.15

14.30

14.45

15.00

15.15

18.50

19.05

19.20

19.35

19.50

19.40

19.55

20.10

20.25

20.40

20.40

20.55

21.10

21.25

21.40

Изпълнява се в делнични дни.

Забележка : Курсът в 20.40 се изпълнява сезонно от 01.04. до 31.09.
Видин

Иново

Майор Узуново

Иново

Видин

08.00

08.15

08.30

08.45

09.00

12.30

12.45

13.00

13.15

13.30

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

Изпълнява се в съботни дни.

Забележка: Курсът в 20.40 ч. се изпълнява сезонно от 01.04. до 31.09.
Видин

Иново

Майор Узуново

Иново

Видин

09.10

09.25

09.40

09.55

10.10

14.15

14.30

14.45

15.00

15.15

17.30

17.45

18.00

18.15

18.30

19.40

19.55

20.10

20.25

20.40

20.40

20.55

21.10

21.25

21.40

Изпълнява се в неделни дни .

Забележка: Курсът в 20.40 ч. се изпълнява сезонно от 01.04. до 31.09.Линия N 15В: Видин – Иново
Маршрут: Автогара - РУ Полиция - Куклите - Топливо - Иново разклон - Иново център.

Маршрут в обратна посока: Иново център - Иново разклон - Топливо – Куклите - Самолета - паметник „Хр. Ботев” – ДКЦ № 1 – Автогара със следните спирки:
Видин

Иново

Видин

07.15

07.30

07.45

09.10

09.25

09.40

12.30

12.45/13.15

13.30

16.10

16.25/16.30

16.45

17.30

17.50

18.10

Изпълнява се делнични дни.


Видин

Иново

Видин

06.15

06.55

07.10

07.15

07.30

07.45

09.10

09.25

09.40

12.30

12.45/13.15

13.30

14.15

14.30/14.45

15.00

19.40

19.55

20.10

Изпълнява се съботни дни.

Забележка: Курсът в 19.40 ч. се изпълнява сезонно от 01.04. до 31.09.
Видин

Иново

Видин

07.15

07.30

07.45

09.10

09.25

09.40

12.30

12.45/13.15

13.30

14.15

14.30/14.45

15.00

17.30

17.50

18.10

Изпълнява се неделни дни.
Линия N 16: Видин – Градец
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница