Утвърдил: йорданка ананиева зам. Кмет „образование и култура”Дата02.06.2018
Размер74.35 Kb.
#70472
УТВЪРДИЛ:
ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ. КМЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
І. Относно: Концепция, доставка, поставяне, включване на нова коледна украса, профилактика и включване на съществуващата налична празнична украса на територията на Община Бургас във връзка с коледно-новогодишни празници 2012 година;
ІІ. Съществуващо положениe:

Коледно – новогодишните празници са неразделна част от Културната програма на Община Бургас. В организацията и реализацията им е включено изпълнение на външна украса на територията на Община Бургас и съставните селища: ТД "Възраждане", включваща к-с "Меден Рудник", кв. Победа, кв. Акациите, кв. Горно Езерово; ТД "Изгрев" - к-с "Изгрев", к-с "Зорница", кв. Сарафово; ТД "Приморие" - ЦГЧ, к-с "Възраждане", кв. Крайморие, ТД "Освобождение" - к-с "Славейков", кв. Лозово, кв.Банево, кв.Ветрен; ТД "Зора" - к-с "Лазур", к-с "Бр. Миладинови"; ТД "Долно езерово" - кв.Долно езерово; гр.Българово,  м.с.Черно море, с.Рудник, с.Равнец, с.Маринка, с.Драганово, с.Брястовец, с.Изворище, с.Твърдица, с.Димчево, с.Извор. с.Миролюбово, с.Братово;ІІІ. Необходими дейности в предмета на поръчката:

 1. Профилактика на наличната коледно-новогодишна украса;

 2. Включване към ел. мрежа наличната коледно-новогодишна украса (Приложения № 1, 2 и 3) както следва:

 • Улици: ул. „Александровска”,ул. „Богориди”,ул. „Фердинандова”, ул. „Булаир”, ул. „Стефан Стамболов”, ул. „Демокрация”, ул. „Сан Стефано”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Иван Вазов”, ул. „Цар Симеон I”, ул. „Димитър Димов”, ул. „Транспортна”, ул. „Струга”, ул. „Одрин”, ул. „Тодор Грудов”, ул. „Въстаническа”, ул. „Никола Петков” ул. „ Тракия” ,ул. проф. „Яким Якимов”, ул. „Георги Минков”ул. „Ген. Гурко”, ул. Константин Величков”;

 • Площади: „Тройката”, “Трапезица”,„Свобода”,„Царица Йоанна”, „Атанас Сиреков”

 • Паркове и градинки: пред „Операта”, „Царица Йоанна”, ИХ „България” Районен парк „Меден Рудник”, Районен парк „Изгрев”, Районен парк „Славейков”, пред Спортна зала „Младост”, Парк „Велека” – к-с Изгрев”

 • Главни входно-изходни кръстовища и „острови” на кръгово движение: на ул. Стефан Стамболов и ул. „Струга” до Първа поликлиника , ул. Стефан Стамболов и ул.„Никола Петков”, ул. Стефан Стамболов и ул. „Транспортна”, ул „Транспортна”и ул. „Димитър Димов”; ул. „Булаир” и ул „Цар Петър I”, ул „Булаир” и ул „Александровска” на ул. Стефан Стамболов и ул. „Сан Стефано” до БСУ /пред храм „Св. Иван Рилски”/, на ул. Христо Ботев и ул. Сан Стефано до Билкова аптека, ул. „Булаир” и ул „Константин Фотинов” до Пристанище Бургас, ул. „Тодор Александров” и „ Чаталджа” – кръстовище изход за гр. Созопол, ж.к.” Меден Рудник” - ул. „Тодор Грудов” и „Въстаническа” и останалите основни пътни артерии и около втората спирка на линия № 211 в комплекс „Меден Рудник”;

 • Фасадата на сградата на Община Бургас,териториални дирекции и кметства на съставни селища;

 • Жилищни комплекси на гр. Бургас

К-с „Изгрев” – основни събирателни и обслужващи улица;

К-с „Лазур” – основни обслужващи и събирателни улици;

К-с „Зорница„ – основни обслужващи и събирателни улици;

К-с „Възраждане„ – основни обслужващи и събирателни улици;

К-с „Славейков” – основни обслужващи и събирателни улици;

К-с „Братя Миладинови” – основни обслужващи и събирателни улици;

К-с „Меден Рудник” – основни обслужващи и събирателни улици;


 1. Изготвяне концепция и визуално представяне на външна украса, съгласно техническо задание.

 2. Доставка, поставяне, включване към ел. мрежата, изключване, сваляне и поддръжка на нова коледно-новогодишна украса и създаване на „Кът на Дядо Коледа 1“ на площад „Тройката”.


ІV. Изисквания към ценовите предложения на участниците

Участниците, кандидатстващи за изпълнение на поръчката, следва да направят оглед на място на посочените улици, площади, паркове, градинки, фасади и да представят в офертата си:Ценово предложение, което да съдържа:

1. Обща стойност на поръчката, включваща сбора от остойностяване на видовете работи / с включени печалба и ДДС/.

2. Срок за валидност на офертата- не по-малък от 90 /деветдесет календарни дни /

3. Срок за изпълнение на поръчката- коледно-новогодишната украса да бъде поставена и готова за включване най-късно до 05.12.2012 г., изключена по заявка от Възложителя в срок до 04.02.2013 г. и свалена не по – късно от 18.02.2013 г.
V. Изисквания към участниците:

 1. Да представят доказателства за икономическото и финансовото състояние;

 2. Участниците трябва да са реализирали общ оборот от дейности със сходен на поръчката предмет / украса и/или изпълнение на ел. осветление на сгради с обществено – обслужващо значение, градски улици, паркове или площади / в размер на 80 000 лв. с вкл. ДДС за последните три години/ 2009/2010/2011/

3. Участниците да направят предварителен оглед на съществуващата украса - фигури, стринг и други елементи и да са се запознаят със специфичните условия за изпълнение на поръчката.

4. Да предложат концепция и визуално представяне на коледно-новогодишна украса 2012 г. с включени нови елементи за:1. Кът на Дядо Коледа на пл. Тройката:

- коледна къща от дървен материал с бутафорен комин /сглобяване, разглобяване, боядисване – лак или боя;

- обзавеждане коледна къща – Дядо Коледа, фотьойл на дядо Коледа, камина, маса, столове – 4 бр., елха, гирлянди, коледни чорапи, коледни лампички и др.;

- коледни елени за шейна – 2 бр.;

- украса подиум пред коледна къща – светещи еленчета, джуджета и др.

2. Клони на дървета, обвити със светодиоден стринг на ул. „Александровска“ - от пресечката с ул. „Тутракан“ до площад до Дружество на художниците и на ул. „Богориди“ - от Община Бургас до ул. „Лермонтов“ ;

3. Елементи по стълбове и светодиоден стринг по ел. стълбове до 4 бр. автобусни спирки на улица „Хр. Ботев“ – 16 бр.

4. Елементи по стълбове и светодиоден стринг на кръстовище „Трапезица“ – 10 бр.

5. Елементи по стълбове и светодиоден стринг на кръстовище на улица „ Сан Стефано“ и бул. „Демокрация“ до училище В. Априлов – 10 бр.

6. Елементи по стълбове и светодиоден стринг на кръстовище ул. „Стефан Стамболов“ с улица „ Сан Стефано “ до Новата поща – 10 бр. и Пешеходна пътека БСУ – ул. „Александровска“ – 4 бр.

7. Елементи по стълбове и светодиоден стринг на “; пътен възел „Юг“ (Бургас – Средец – Созопол)“ – 15 бр.; Ел. стълбове кръгово движение за к-с „М. Рудник“ – 15 бр.; украса за естествена елха в градинка на кръгово движение.

8. Светодиоден стринг по дървета на ул. Александровска от паметник „Альоша“ до ул. „Иван Вазов“.

9. Светодиодна лента по ел. стълбове на ул. „Алексанровска“ от пл. Тройката до Община Бургас.

Концепцията с включени нови елементи от коледно-новогодишната украса да е съгласувана със съответните специалисти към Община Бургас, с които съвместно извършат предварителен оглед на съответните позиции и се състави констативен протокол.

Концепцията следва да бъде представена на електронен носител, като снимков материал или видео клип по преценка на участника.

6. Квалификационни изисквания към участниците - да имат опит в реализирането на подобни дейности, да притежават ресурсни и организационни възможности за изпълнението на поръчката - компетентен управленски и технически персонал.

- Да представи списък на основните договори за извършени дейности със сходен на поръчката предмет, изпълнени през последните 5 години (минимум 1 договор), придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на извършване на дейността, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания

- Да предостави данни за собствени или наети технически лица, които участникът ще използва за извършване на основните дейности свързани с предмета на поръчката( най-малко 1 електро-инженер с висше образование и двама 2 специалисти – ел.техник с минимум средно образование);

- да представи документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на дейностите (копия от дипломи, завършени курсове, сертификати, обучения);

- да представи декларация за собствено или наето техническото оборудване и техника, с които разполага участникът за качествено изпълнение на поръчката (минимум 1 автовишка, 1 кран и 1 товарен автомобил).;

- да представи списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.

7. Извършените дейности ще се приемат от упълномощени представители на възложителя, като се изготвят необходимите приемо-предавателни протоколи. Възложителят , чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на поръчката и ще прави рекламации за некачествено свършени работи.

8. Предложението на участника да включва детайлна информация за гаранционно обслужване на доставените елементи за коледно-новогодишна украса и срок за реакция при гаранционни събития.Доставените елементи да бъдат придружени със съответните сертификати, гаранционни карти.

9. Доставената коледно-новогодишна украса и качеството на извършените дейности да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни документи.

10. Участниците да ползват автомобили с тегло до 4 тона при преминаването по алеи в Приморски парк за доставка и поставяне на коледно-новогодишната украса на КЦ „Морско казино и открита сцена „Охлюва”.

11. Участникът да декларира , че със собствен транспорт и за своя сметка ще осигурява 8-часова техническа поддръжка на място или в сервиз в официалните работни дни в интервала от 8.30 до 17.00 часа и писмено уведомление от Възложителя, при заявяване на възникнал проблем.VІ. Общи положения.

1. Прогнозната стойност на поръчката е 67 000 (шестдесет и седем хиляди лв.) с включен ДДС.

2. Извършените доставки и монтаж се приемат от упълномощени представители на Възложителя. Изготвят се необходимите протоколи. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на доставките и монтажа, ще прави рекламации за некачествено свършените работи.

3. Разплащането ще се извършва в срок от 20 работни дни, след подписване на приемо-предавателен протокол за приетата от Възложителя извършена работа, подлежаща на заплащане и получаване на данъчна фактура.


ПОКАЗАТЕЛ за оценка
Класирането на оферти по предмета на процедурата ще се извършва по критерий „Най-ниска предлагана цена”

К1 - Показател „Предлагана цена” с подпоказатели – кандидатите получават от 1 до 100 точки, за всеки от подпоказателите на критерия, като коефициентът К1 се определя по формулата:

Подпоказател К1А – Ценова оферта за профилактика, поддържане, включване към ел. захранването и изключване на разположената по сгради, ел. стълбове и др. коледно-новогодишна украса, поставяне, поддържане, включване, изключване и сваляне на останалите елементи от налична коледно-новогодишна украса и „Кът на Дядо Коледа 2“;
К1А = цена на с вкл. ДДС (минимум) х 30

цена с вкл. ДДС(участник)

Тежест на критерия Н1А = 30

Приложение № 1, 2 и 3
Подпоказател К1Б – Ценова оферта за доставка, поставяне, включване към ел. захранването, поддържане, изключване и сваляне на нови елементи за коледно-новогодишна украса и „Кът на Дядо Коледа 1 ” съгласно техническо задание;
К1Б = цена на с вкл. ДДС (минимум) х 70

цена с вкл. ДДС(участник)

Тежест на критерия Н1Б = 70
К1 = К1А* Н1А+ К1Б* Н1Б
Максималният брой точки, които може да получи всеки участник по двата показателя общо е 100.

Съгласувал:

Весела Йорданова

Директор Дирекция “КМВО”

Изготвил:

Петър Парушев

Началник отдел “КМР”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница