В. Ковачева Нинова 2страница1/3
Дата29.01.2024
Размер47.5 Kb.
#120153
  1   2   3
HydrometTreatment BG

хидрометалургична преработка на някои
мед-съдържащи отпадъчни продукти в България
В.Цеков, Г. Савов, В. Канев, Т.Гарванов, Т.Ангелов 1)

В. Ковачева - Нинова 2)
1) “Йонтех” ООД, 1574 София, България
2) Минно-Геоложки Университет “Св Ив.Рилски”, кат. Минерални технологии, 1700 София, България
Медните кекове от оловно-цинковите комбинати представляват интересен продукт, включващ значителни съдържания на съпътстващи други полезни компоненти. Тези материали съдържат значителни количества мед, цинк, олово, както и благородни метали. Този интересен състав в значителна степен усложнява комплексното им усвояване по традиционни пирометалургични схеми.
Разработени са няколко хидрометалургични схеми включващи следните операции:

  1. Създаване на подходящи условия за окисляване, разлагане и извличане в разтвор на основната част от полезните продукти,

  2. йонообменно разделяне и концентриране на полезните елементи;

  3. последващо химично или електрохимично получаване на краен продукт - електролитни метали и/или техни соли и окиси.

За медните кекове, предлаганата схема включва термична обработка на материала, извеждането в разтвор чрез сярно-кисела схема на излужване на медта и цинка. Разтворът се подлага на йонообменна преработка (сорбция, екстракция), като филтрата се връща в процеса на разтваряне. Медта от набогатената органика се реекстрахира и чрез електроекстракция се получава катодна мед. Цинкът се довежда до краен продукт – разтвор или кристален цинков сулфат. В твърдия остатък се концентрират благородните метали и оловото.
Изведени са основните параметри на технологичната схема. Направен е предварителен технико-икономически анализ.
1. Въведение.
От металургичните производства в Република България се получават отпадъчни, мед съдържащи продукти, включващи значителни съдържания на съпътстващи полезни компоненти. Такива са медни кекове от оловно-цинковите комбинати и оловни прахове от медодобивните. Съдържанието в тези материали на значителни количества основно мед, цинк и олово, както и наличието на благородни метали, в значителна степен усложнява комплексното им усвояване по традиционни металургични схеми.
С цел намиране на ефективен начин за тяхната преработка бяха разработени няколко хидрометалургични схеми за разлагане и извличане в разтвор на основната част от полезните продукти, йонообменното им разделяне и концентриране с последващо химично или електрохимично отделяне под формата на краен продукт - електролитни метали и/или техни соли и окиси.
За медните кекове, е разработена схема включваща термична обработка на материала, извеждането в разтвор чрез сярно-кисела схема на излужване на медта и цинка. Разтвора се подава последователно на сорбция на цинка и екстракция на мед, филтратът се връща в процеса на разтваряне. Медта от набогатената органика се реекстрахира и чрез електроекстракция се получава катодна мед. Цинка се регенерира от йонообменната смола и се довежда до краен продукт – разтвор или кристален цинков сулфат, суровина за цинковите електролитни производства. В твърдия остатък се концентрират благородните метали и оловото.
За оловните прахове, схемата включва третиране на материала в сярно-кисела среда с добавка на окислител – азотна киселина при нискотемпературен режим на излужване в агитатор. Получените разтвори и твърд отпадък се преработват по схемата за медните кекове.
След направения анализ на възможните хидрометалургични схеми на преработка на мед съдържащи суровини – ниско, средно, високотемпературни и с използване на налягане, фирмата се ориентира към автоклавната, даваща възможност за работа във всички режими, в зависимост от наличната суровина.
Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница