Вариант за обсъждане синя трефа – защо нестраница2/5
Дата21.08.2018
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5

Реанонси след отговор 1.


След отговор 1, който може да бъде направен с много слаба ръка, открилият обявява по следната схема:

1 17-19 hcp и няколко значения: • 5+ карти в купа (ако е налице цвят пика, той е по-къс от купата);

 • безкозово разпределение с двата четворни мажора;

 • разпределение х-4-5-х или х-4-х-5;

 • трикольорна ръка (късината не е в купа).

Продълженията на анонсите (ако има такива) са натурални.

1 17-19 hcp и няколко значения: • 5+ карти в пика (ако е налице цвят купа, той е по-къс от пиката или равен по дължина на нея);

 • разпределение 4-х-5-х или 4-х-х-5

 • трикольорна ръка (късината не е в пика).

Продълженията на анонсите (ако има такива) са натурални.

1БК 18-20 hcp, равномерно разпределение с не повече от една мажорна четворка. Възможно е наличие на петорен минор. Продълженията (ако има такива) са както след откриване 1БК (с отчитане на разликата в точките);

2 ALERT Рунд-форсинг. Многозначен анонс:


 • 17-20 hcp и 6+ карти в трефа (независимо от реанонса на отговарящия се обявява 3);

 • всякакви ръце с 20+ hcp и 4+ трефи (около 4ГВ), с които не може да се обяви манш без някаква подкрепа от отговарящия. Възможно е наличие на 5+ карти в мажор.

2 от отговарящия е абсолютен минимум с “мъртва” ръка (ще пасува на всеки следващ анонс от открилия), а всеки друг негов анонс е натурален и показва 4+ hcp.

ЗАБЕЛЕЖКА: Очевидно е, че този реанонс може да бъде направен с произволна ръка (както като разпределение, така и като оньорна сила), например в случаите, в които имаме самостоятелен манш и търсим нещо съвсем малко (от порядъка на 4-5 точки) в ръката на партньора.

2 ALERT Рунд-форсинг. Многозначен анонс:


 • 17-20 hcp и 6+ карти в каро (независимо от реанонса на отговарящия се обявява 3);

 • всякакви ръце с 20+ hcp и 4+ кари (около 4 ГВ), с които не може да се обяви манш без някаква подкрепа от отговарящия. Възможно е наличие на 5+ карти в мажор.

2 от отговарящия е абсолютен минимум с “мъртва” ръка (ще пасува на всеки следващ анонс от открилия), а всеки друг негов анонс е натурален и показва 4+ hcp.

ЗАБЕЛЕЖКА: Очевидно е, че този реанонс може да бъде направен с произволна ръка (както като разпределение, така и като оньорна сила), например в случаите, в които имаме самостоятелен манш и търсим нещо съвсем малко (от порядъка на 4-5 точки) в ръката на партньора.

2 Манш-форсинг с цвят купа. Преговорите не могат да спрат преди манш.

2 Манш-форсинг с цвят пика. Преговорите не могат да спрат преди манш.

2БК 21-23 hcp и равномерно разпределение. Възможно е наличие на петорен цвят (включително и мажор). Продълженията (ако има такива) включват използуване на “Pupet Stayman”.

3 ALERT 5-5 в минорите, 17-20 hcp;

3 ALERT 5-5 в минорите, 21+ hcp;

3/ едноцветна ръка с 9 бързи взятки при игра в този цвят.

3БК 24+ hcp и равномерно разпределение.

Основни принципи, спазвани от открилия след отговор 1.


Открилият, при наличие на разпределение не по-лошо от 5-4 (поне един мажор, 17-21 hcp) обявява цвета, стоящ най-близо до карото. Ако има два мажора, обявите са в порядък “дълъг-къс”. При мажорно-минорно двуцветие обявите са в стил “канапе”, започвайки с мажора.

Преговорите се развиват както след натурално откриване, при отчитане на разликата в точките (17-21 при открилия и 0-6 при отговарящия). Основните разлики се състоят в следното: • реанонсите на отговарящия 2 и 2 са винаги натурални (5+ карти) и не са форсиращи. В този случай всяко продължение от открилия е натурално и полуфорсиращо (отговарящият може да пасува само с абсолютен минимум и мисфит);

 • в секвенцията 1-1; 1 анонсът 2БК от отговарящия показва точно 6 hcp и равномерно разпределение;

 • ако след реанонс от страна на открилия 1 или 1, отговарящия продължи с 2 или 2 (не е форсинг), 2БК от открилия се явява рунд-форсинг (не отрича наличие на втори четворен цвят). Преминаването на нивото 2БК от открилия може да стане само с добър фит в цвета на отговарящия или със силна ръка.

 • След секвенцията 1-1; 2/-2/ анонсът 2БК на отговарящия показва мисфит и може да бъде пасуван. Повторение на цвят или подкрепа без скок също може да бъде пасувана. Нов цвят обаче винаги форсира.

Обобщение:

1-1; 1

 1 - натурално, РФ;

 1БК - натурално, не е форсинг;

 2/ - натурално, не е форсинг. 2БК или нов цвят е РФ;

 2/3 - натурална подкрепа, не е форсинг;

 2 - ръка със сек/шикан (в призволен цвят), РФ;

 2БК – точно 6 hcp, равномерно разпределение, не е форсинг;

 3/ - шест карти в цвета с два топ-оньора, не е форсинг;

 3 - шест карти в пика, 2-6 hcp с някаква странична сила;

1-1; 1

 1БК - натурално, не е форсинг;

 2/ - натурално, не е форсинг. 2БК или нов цвят е РФ;

 2/3 - натурална подкрепа, не е форсинг;

 2 - натурално, 5+ карти, 4+ hcp, форсинг;

 2NT - ръка със сек/шикан (в призволен цвят), РФ;

 3/ - шест карти в цвета с два топ-оньора, не е форсинг;

 3 - шест карти в пика, 2-6 hcp с някаква странична сила;

С много силна ръка (до 4 Губещи Взятки – ГВ) открилият реанонсира със скок, търсейки минимална подкрепа за обява на манш.

Ако открилият има двуцветие в мажорите и 20-22 , той използува ривърс или силно “канапе” дори с 9 карти в двата цвята.

С двуцветие минор-мажор, открилият първо обявява минора, а след това мажора. Реанонсът в минор е форсинг и не може да бъде пасуван от отговарящия.


Общи критерии на анонсите след откриване 1.


По принцип използуваме следните правила:

 • След отговор 1 се опитваме да спазваме тези последователности, характерни за нормалното откриване в цвят (със съответните корекции на оньорните точки);

 • След силен отговор (от 1 нагоре):

  • Незабавната подкрепа на мажора на партньора показва минимум троен оньор (четири малки карти не са равни на троен оньор) и неравномерна ръка. Възможно е наличие на слаб страничен петорен цвят, който в крайна сметка ще бъде обявен.

  • Незабавната подкрепа на минора на партньора показва минимум троен оньор (четири малки карти не са равни на троен оньор) и неравномерна ръка, най-вероятно с дължина в другия минор (петорен мажор се обявява независимо от наличие на фит в минор).

  • Реанонс в БК без скок показва равномерна ръка без петорни цветове (възможно е да скрива фит) и намеква за минимална ръка.

  • След обява на мажор от открилия, реанонс в другия мажор на отговарящия отрича три карти с оньор в цвета на открилия.

  • Скок в нов цвят показва едновременно наличие поне на трикартов фит с оньор в цвета на партньора и 5+ карти в цвета на скока (конвенция “фит + цвят).

  • Скок в собствен мажорен цвят след анонс на партньора в минор показва нещо от вида на АКДxxx.


НАША НАМЕСА СЛЕД СИЛНО ОТКРИВАНЕ 1 ОТ ОПОНЕНТИТЕ:

Спазваме принципа колкото по-силен е анонсът на противника, толкова по-слаби са нашите анонси. По тази логика нашият най-силен анонс след силно откриване 1♣ е пас. Той се явява трап-пас (или слаба и безперспективна ръка). При евентуална игра на манш или шлем от противника разбалансирането на точките между нас и партньора ще бъде неприятна изненада за противника. На ниво 1 обявяваме бикольори с ръка от среден тип. На ниво 2 обявяваме в стил “мини-две”, все едно че няма откриване. Естествено, съобразяваме се със зоните.Действия на I-и защитник

 • pass: или много слаба и безперспективна ръка, или 13+ HCP. По-нататъшните действия са съобразно анонсите на опонентите:

  • Ако отговарящият даде негативен отговор 1♦, анонсът зависи от реанонса на открилия. Ако той например е 1БК, анонсите на защитата са както след откриване 1БК от страна на противника с тази разлика, че силата е 13+ HCP. Ако реанонсът на открилия е цвят без скок, всеки анонс на I-и защитник е съревнователен, а контрата е призивна и показва афинитет към останалите три цвята.

  • Ако отговарящият даде позитивен отговор (обикновено това е манш-форсинг), най-логичният анонс на I-и защитник е пас. При неговата налична оньорна сила шлем едва ли има, а съществуват сериозни шансове маншът на опонентите да влезе. В такава ситуация всеки анонс в цвят от страна на I-и защитник говори за силно дистрибутивна ръка.

 • Всеки друг анонс е с оньорна сила до 12HCP:

 • dbl ALERT: до 12 ΣPts, мажорен бикольор.

 • 1♦ ALERT: до 12 ΣPts, бикольор каро / купа или каро / пика.

 • 1♥ ALERT: до 12 ΣPts, бикольор купа / трефа.

 • 1♠ ALERT: до 12 ΣPts, бикольор пика / трефа.

 • 1NT ALERT: до 12 ΣPts, минорен бикольор.

 • 2♣, 2♦, 2♥, 2♠: до 12 ΣPts, 6+ карти в цвета, К ≥ 7.

ЗАБЕЛЕЖКА: Оньорната сила, с която се прави намесата и качеството на цвета (цветовете), с които се извършва тя, трябва да бъдат съобразени със зоната.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато отборът на открилия 1♣ играе “Синя трефа” предлагам I-и защитник никога да не пасува. Ако няма какво друго да каже, той обявява 2♣: или 6+ карти в трефа, или 0+ карти в трефа и 0+ точки. Това се прави само ако няма зона в посоката на защитата.
Действия на II-и защитник

 • Откриването е 1, I-и защитник е пасувал, отговарящият е дал негат 1♦:

 • pass: или много слаба и безперспективна ръка, или 13+ HCP (виж “действия на I-и защитник).

 • Всеки друг анонс е с оньорна сила до 12HCP:

  • dbl ALERT: до 12 ΣPts, мажорен бикольор.

  • 1♥ ALERT: до 12 ΣPts, бикольор купа / трефа или купа / каро.

  • 1♠ ALERT: до 12 ΣPts, бикольор пика / трефа или пика / каро.

  • 1NT ALERT: до 12 ΣPts, минорен бикольор.

  • 2♣, 2♦, 2♥, 2♠: до 12 ΣPts, 6+ карти в цвета, К ≥ 7.
 • Откриването е 1, I-и защитник е пасувал, отговарящият е отговорил конструктивно с 1.

 • pass: неопределен.

 • Всеки друг анонс е с оньорна сила до 12HCP:

 • dbl: до 12 ΣPts, цвят пика (или пиката е петорна или оньорната сила е минимална)

 • 1♠ ALERT: до 12 ΣPts, бикольор пика / трефа или пика / каро.

 • 1NT ALERT: до 12 ΣPts, минорен бикольор.

 • 2♣, 2♦, 2♠: до 12 ΣPts, 6+ карти в цвета, К ≥ 7.
 • Откриването е 1, I-и защитник е пасувал, отговарящият е отговорил конструктивно с 1.

 • pass: неопределен.

 • Всеки друг анонс е с оньорна сила до 12HCP:

 • dbl ALERT: до 12 ΣPts, бикольор купа / трефа или купа / каро.

 • 1NT ALERT: до 12 ΣPts, минорен бикольор.

 • 2♣, 2♦, 2♥: до 12 ΣPts, 6+ карти в цвета, К ≥ 7.


Откриването е 1, I-и защитник е пасувал, отговарящият е отговорил конструктивно с 1БК.

В този случай анонсите на II-и защитник са както след откриване 1NT от противника – използува се някоя от конвенциите за противодействие на 1NT.


НАША НАМЕСА СЛЕД НАТУРАЛНО ОТКРИВАНЕ 1ОТ ОПОНЕНТИТЕ

Натуралните системи откриват 1♣ с 3+ карти в трефа и нямат никакво изискване към качеството на цвета. Информацията, която сме получили за ръката на открилия е следната:  • оньорната сила е в диапазона 11(12) ÷ 21 HCP;

  • ръката му не разполага с обявим петорен мажор;

  • ако е налице безкозово разпределение, то оньорната сила не е в диапазоните 15 ÷ 17 HCP (ще открие с 1БК) и 20 ÷ 21 HCP (ще открие 2БК);

  • цветът трефа е по-дълъг или равен по дължина на цвета каро (не е изключена нито дълга трефа, нито минорен бикольор с по-дълга трефа);

  • възможно е наличие на четворен мажор, като не е изключено и разпределение 4-4 в мажорите;

  • не е изключена трикольорна ръка (без сек/шикан в трефи).

С оглед на гореизложеното, даването на призивна контра е безсмислено – просто защитникът ще даде аналогична информация и ще фиксира оньорното разпределение.

Предлагаме следната схема (става дума за действия на I-и защитник в ситуация, в която партньорът му още не е имал анонс; действията в балансираща позиция са разгледани във файл “Защитно анонсиране в балансираща позиция” – виж моя сайт): • Липса на собствен цвят.

 • пас: от 0 до около 14 hcp (по преценка);

 • контра (призивна): сила за откриване, поне по три карти във всеки от останалите цветове. Ако силата е 19+ hcp, реанонсът е 2БК.

ЗАБЕЛЕЖКА: II-и защитник говори конструктивно със 7+ hcp. С до 6hcp (и “мъртва” ръка) той прави “негато” – обявява следващия по ранг цвят без скок (в случая – 1♦), а ако партньорът на открилия е направил някакъв анонс, II-и защитник просто пасува.

 • Едноцветна ръка

В тази ситуация е по-добре да говорим.

 • Със 16+ hcp правим “контра-двуход”: първо даваме призивна контра и на втори рунд обявяваме цвета си, независимо от анонсите на останалите участници в наддаването. Ако ръката ни е много силна на втори рунд обявяваме цвета си със скок.

 • С 8-15 hcp правим намеса без скок (оверкол). Условията са следните:

 1. оньорна сила: 8 – 15 hcp (в зона 10-15hcp). В тази ситуация използуването на Σ точките е много полезно.

 2. Дължина на цвета: 5+ карти.

 3. Качество на цвета: определя се от нивото на оверкола. Например, ако намесата е на I-о ниво, К ≥ 7; ако намесата е на II-о ниво К ≥ 8 и т.н.

ЗАБЕЛЕЖКА: К = (броя на картите в цвета) + (броя на оньорите в цвета, като валето и десетката се броят само ако са придружени от топ-оньор).

  • Намеса с цвят със скок се прави с 6+ карти в цвета и до около 10 hcp. ВНИМАНИЕ: това е съществена разлика в сравнение със “Синя трефа”, позната ни от книжката.
 • Двуцветна ръка

С до 15 hcp спазваме принципите за изразяване на двуцветие, заложени в познатата ни книжка “Синя трефа”. Дължината на всеки цвят е 5+ карти. Качеството на всеки цвят е К ≥ 6 (особено ако намесата е в зона).

Със 16+ hcp първо минаваме през контра.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница