За 2017 г. І. Приоритетни задачи, свързани с устойчивото развитие на музеяДата31.03.2018
Размер99.89 Kb.
#63774
ТипОтчет
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА

МУЗЕЙ „ХРИСТО БОТЕВ”, КАЛОФЕР

ЗА 2017 г.


І. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ, СВЪРЗАНИ С УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА МУЗЕЯ
Мисията на музея е насочена към изпълнение на задачите, залегнали в „Правилника за устройството и дейността на Музей „Христо Ботев”, Калофер, Стратегическия план за дейността на Музей „Христо Ботев” за периода 2016-2019 г. и изискванията на българското законодателство в областта на културното наследство и музеите.

Ефективно и стриктно прилагане и управление на системата на делегиран бюджет.

Ефективен музеен мениджмънт и маркетинг.

Опазване, научна обработка, контрол и адекватно представяне на ДКЦ, притежание на музея.

Подобряване условията за съхранение на ДКЦ.

Дейности, свързани с научно-изследователската работа на институцията. Организация и участия в наши и външни научни форуми.

Научно-издържано и адекватно, пряко и интерактивно популяризиране живота и делото на Христо Ботев и културното наследство на родния му град - Калофер. Задоволяване на потребностите на съвременната музейна публика, ползваща предлаганите от нас услуги и посещаваща експозициите, изложбите и образователните програми.

Активна работа по привличане на нови музейни публики.

Повишаване квалификацията на музейните специалисти чрез включването им в различни изследователски и популяризаторски програми, проекти и обучения.

Поддържане в добро състояние на материалната база на музея.


ІІ. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ ЗА 2017 г.:
Подготовка и участие в Националните чествания, посветени на годишнините от рождението и героичната гибел на патрона на музея - Христо Ботев и подвига на неговата чета.

Участия в научни конференции и временни изложби, посветени на годишнините, с цел разширяване на научно-изследователската и популяризаторска дейност на музея.

Опазване и научна обработка на съхраняваните във фондовете на музея движими културни ценности.

Разширяване и обогатяване на образователните програми на музея. Активна работа по привличане на нови публики.

Подържане на материалната база на музея и текущ ремонт на сградите, музейни обекти.

Стриктно управление на системата на делегиран бюджет.


ІІІ. ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ
1. Събирателска дейност:

Насочена е към придобиване на материали, свързани с основната дейност на музея. Тенденцията на намаляване на броя на материалите, свързани с Христо Ботев, неговото семейство и съратници, които се предлагат като дарения или откупка е видима и през отчетната година Постъпил е 1 бр. предмет:

– Бастун, принадлежал на Афанасий Сибов: ученик или приятел на Ботев от учителстването му в с. Задунаевка


2. Фондова дейност:

2.1. Регистрация и научна обработка:

Дареният предмет е приет с Временна разписка, предстои неговата идентификация и научна обработка.

2.2. Опазване и контрол на движимите културни ценности:

Поради извършване на основен ремонт на хранилищата на музея и оборудването им с метални стелажи, инвентаризацията на ДКЦ е отложена (Заповед № 38/09.11.2018 г. на директора на музея). Същата ще се проведе през 2018 г., след приключване на ремонтните дейности.

3. Експозиционна:

3.1.Новосъздадени изложби: През 2017 г. от музейния екип са разработени и представени 4 временни изложби, които бяха експонирани в залите на музея, както следва:


Име на изложбата

ДКЦ от фонд

Период на провеждане

„Калоферските учители и просветители”,”

фонд „Художествен

24.05.-30.06.2017 г.

„Създаването на музея на Ботев в снимки и документи”

основен фонд „Христо Ботев” и фонд „История на град Калофер

06.01.-до момента


„Историята на Калоферската дантела”;

Фонд „Етнография”

15.08.-до момента

„Будителите на Калофер

Фонд „Просветно дело в Калофер през Възраждането

01.11.-01.12.2017 г.

3.2. Гостуващи изложби: През 2016 г. по повод различни чествания, залегнали в културния календар, в музея са гостували следните изложби:

- „Под купола на небето, в сянката на цветовете”, изложба от живописни творби на худ. Илия Янакиев, по случай Празника на калоферската дантела; 15.08.-15.09.2017 г.

3.3. Наши изложби, гостували на други институции и музеи:

Име на изложбата

Място/институция

Период на провеждане

Фото-документална мобилна изложба „Христо Ботев. Живот и дело”

ОУ „Христо Ботев”, Калофер

06.01.-31.01.2017 г.;


Фото-документална мобилна изложба „Христо Ботев. Живот и дело”,

ЕГ „Христо Ботев”, Кърджали

24.05.-25.06.2017 г.

„От занаят към изкуство”

НЧ „Христо Ботев”, Калофер

08.03.-31.03.2017 г.

4. Музейна библиотека:

Новопостъпилите книги са общо 51 бр.: 49 бр. са дарени и 2 бр. са закупени. Всички са заведени в библиотеката на музея.

Ползване на библиотеката от специалисти на музея, ученици от основното и средно училища, студенти и граждани: 46 заглавия.

5. Научно-изследователска дейност:

5.1. Участие на музейните специалисти с доклади и презентации в Национални научни конференции, семинари и кръгли маси:

-„Сподвижници на Васил Левски от щаба на Ботевата чета”; Национална науча конференция „Васил Левски и ВРО в борбата за национално освобождение, Карлово

5.2. Участие на музейните специалисти в национални музейни срещи и семинари и обучения:

- „Създаването на новата постоянна експозиция на Музей „Христо Ботев”-проблеми и предизвикателства”; Силистра; Национална среща-семинар „Добри практики”

- „Празникът на калоферската дантела-създаден от приятели за приятели и почитатели”, Пловдив; V национална среща „Съхраняване на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие

- VІ национална среща „Музеите и устойчивото развитие”, Благоевград

- Научна конференция „200 години храм „Успение на Пресвета Богородица”, Копривщица

- Обучение „Разширяване на достъпа до културно наследство. Работа с публики", Сливен

- Обучение „По-съществени разпоредби от ЗС, специфика в отчетността на музеите”, Велинград

5.3. Публикации на музейните специалисти:

- Николова, А. „Калоферската дантела”, сп. „Отдих и туризъм”

- Николова, А., „Създаването на новата постоянна експозиция на Музей „Христо Ботев”-проблеми и предизвикателства” – под печат

- Николова, А., „Формиране на Ботевата чета”, сб. „Известия на музеите от Северозападна България”, кн. 25, Враца, 2017 г.

- Николова, А. „Празникът на калоферската дантела-създаден от приятели за приятели и почитатели” – под печат

6. Образователна дейност:

Музей „Христо Ботев” работи по 3 образователни програми, насочени предимно към учащата се младеж. През отчетната 2017 г. по тях са организирани и проведени общо 12 занятия, които са посетени от 312 участника, както следва:

- „Докосни историята”- 67 уч.;

- „Урок по родолюбие” – 245 уч.

- „Работа със стажанти и дипломанти” – 12.

Особено ползотворна и продуктивна бе работата със студентите от специалност „Библиотечно-информационни науки” към СУ „Св. Климент Охридски”. Резултатът от съвместната ни дейност - „Виртуален пътеводител на исторически и културни забележителности в Карловска Община”, бе представен на VІ Национална среща „Музеите и устойчивото развитие” в Благоевград.

7. Литературни срещи, спектакли и др.

През отчетната 2017 г. Музей „Христо Ботев” разшири своята дейност по представяне на новоизлезли книги и организиране на камерни сценични изяви в музея. Тези събития откриват още една възможност за привличане на нови публики в музея и са начало на музейната програма: „Среща с изкуствата в музея”. Представените камерни спектакли бяха подготвени или в сътрудничество със сродни институции, или са изцяло продукт на музейната колегия. Всички те се радваха на много добър прием от страна на гостите на събитията.

7.1. „Спомен”, поетичен спектакъл на младежка театрална трупа към НЧ „Пробуда-1914”, Ивайловград7.2. „Белите полета”, поетичен спектакъл на самодейците при НЧ „Христо Ботев-1869”, Калофер

7.3. „За теб, Родино”, музикално-поетичен и мултимедиен спектакъл с участието на Сдружение „Калиферови хайдути”7.4. „Похвално слово за българката”, Драматичен театър „Иван Димов”, Хасково; по повод европейската „Нощ на музеите”
7.5. „Бяла магия”, спектакъл по случай Празника на калоферската дантела


7.6. „Ботев на страниците на сп. „Nаtional Geographik-България”: представяне и среща с екипа, подготвил публикацията7.7. Представяне на романа „Неговата любима” и среща с автора Неда Андонова7.8. „С обич за Гена”, представяне на филм и книга за оперната прима и среща с авторите

8. Популяризаторска дейност:

7.1.По повод чествания на 169-та годишнина от рождението и 141-та годишнина от гибелта на патрона на музей – Христо Ботев и други събития от националния и местен културен календар са осъществени директни предавания и репортажи по БНР, БНТ, БНТ 2, Btv, Nova-TV, Европа, Радио-Пловдив, Радио „Фокус”, Радио-Стара Загора, БНТ и др. медии. По наложила се традиция музеят е основен организатор и участник в отбелязването на събития от националния и традиционен празнични календари на общинско и местно ниво.

7.2. Прожекции на документални филми: Провеждат се в лекционната зала на музея 2-3 пъти седмично в периода април-юли, или по предварителна заявка. На посетителите са показани следните филми:

- „Христо Ботев. Българският гений”, документален филм на БНТ, 1996 г., реж А. Алтъпармаков

- „…И помни любящият те Христа…”, документален филм на БНТ, 1997 г., реж. А. Алтъпармаков

- „Служебен защитник”, документален филм на БНТ, 2004 г., реж. А. Алтъпармаков

8. Участие в проекти:

Съвместно с НЧ „Христо Ботев-1869” музеят участва в разработването на проекта „Пътят на дантелата”. Реализацията му е предвидена за 2018 г. като част от Културната програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

През 2017 г. Музей „Христо Ботев” е бил отворен за посетители 361 дни и е приел групови и индивидуални посетители в постоянните си експозиции, както следва:

1. Посетители – 37 992 бр., от които с безплатен вход – 7 380 бр.

2. Изнесени беседи – 310 бр. в експозиционните зали; 7 на исторически обекти на територията на града.

Анализът на данните показва тенденция на запазване броя посетителите с платена входна такса и увеличаване на тези с безплатен вход. Запазва се и броят на изнесените в експозиции ексурзоводски беседи.


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Подготовка и участие в Националните чествания на годишнини от рождението и гибелта на Христо Ботев; организиране и участие в други национални и регионални чествания: З март; 6 май; 24 май; Празник на калоферската дантела и др.

По наложила се традиция музеят се включи в инициативата „Нощ на музеите”. Тази година на гостите на музея бе представен спектакълът „Похвално слово за българката”, на Драматичен театър „Иван Димов”, Хасково

По повод 169-та годишнина от рождението на Христо Ботев музеят организира и представи поетичния спектакъл „Спомен”, на Младежка театрална трупа при НЧ „Пробуда”, Ивайловград.

По наложила се вече традиция, уредникът на музея участва, заедно с гражданство и музейната колегия на РИМ-Сливен в поклонението на гроба на Ботевия четник Димитър Стефанов-Казака при Кремиковския манастир. Госпожа Грошева произнесе слово за живота и героичната гибел на Димитър Стефанов.

През 2017г. музейните специалисти са изготвили и предоставили на външни лица 17 справки за Ботеви четници, историята на Калофер, ген. Кирил Ботев, видни калоферци и др.

Музеят е оказал съдействие на външни организации при подготовката за издаване на учебни помагала (изд. „Просвета”), и документални филми („България от край до край”)

През 2017 г. е поддържана активна страница на музея в социалните мрежи: https://www.fasebook.com/botevmuseum; https://www.instagram.com/botevmuseum

Информацията на музейния сайт е своевременно актуализирана : www.muzeibotev.com


ІV. ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД:
Във връзка с устойчивата политиката на музея за опазване на предоставения му за стопанисване сграден фонд и подобряване на условията за съхраняване и опазване на ДКЦ през 2017 г. бяха извършени следните ремонтни дейности:

- цялостен ремонт на хранилищата на музея и оборудването им с нови метални стелажи. Поради големия обем на дейностите, той ще продължи и през 2018 г. с цел изпълнение на залегналите в Набедба Н-6/11.12.209 г. и Наредба Н-3/26.01.2012 г. изисквания

- ремонт на осветлението в експозиционната зала на музея на ІІ-ро ниво, като част от дългосрочната програма за създаване на нова експозиция и оформяне на обособено пространство за временни изложби.
ІV. БЮДЖЕТ
През 2017 г. Музей „Христо Ботев”, Калофер има основна задача стриктно да прилага системата на делегиран бюджет, което значително повиши възможностите за подобряване на финансовата и материалната обезпеченост на институцията. Повишени бяха възнагражденията на персонала по трудови договори с 10 %.

Средствата по бюджета на музея за 2017 г. са в размер на 170 003 лв., в това число ФРЗ.

През отчетната 2017 г. музеят е реализирал собствени приходи от продажба на билети, услуги, стоки, спонсорство, дарение и др. в размер на

63 994 лв. Музеят няма не разплатени разходи към 31.12.2017 г. и завършва отчетната финансова година без задължения. Преходният остатък е в размер на 62 131 лв.


Директор:

Ася Николова


Отчетът за дейността на Музей „Христо Ботев”, Калофер е приет на Общо събрание на колектива и е публикуван на официалния сайт на музея.
Каталог: clients -> 152 -> files -> files
clients -> Отчет за извършени мърчандайзинг услуги за София Мел
clients -> Ценова листа “C” в графата Каталожен № означава, че продуктът е от синия каталог
clients -> Ребра и вериги за снегоутъпкващи машини everest
clients -> Закон за храните
clients -> Стоманени въжета за лебедките на горски трактори
clients -> Отчет за извършени мърчандайзинг услуги за Солид ко
files -> Народно читалище „Христо Ботев-1869”, Калофер
files -> Национален музей „христо ботев”, калофер гостува с графични творби от своя фонд на военен клуб, кърджали
files -> Министерство на културата Кметство Калофер


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница