Зад. В кутия има червени и зелени топки. Вадим едновременно 3 от тях. Възможните начини да извадим само зелени топки са: A) 10 Б) 15 В) 35 Г) 36 (2т) 3задДата05.09.2023
Размер17.53 Kb.
#118574
8 klas класна работа 1
Свързани:
Десетични дроби, Задачи от формулите на Виет, Десетични дроби четене и записване, audioUrokKMIT4

Класна работа VIII клас I срок
Име…………………………………………………………………….№….. клас…..
(2т) 1зад. 1зад Колко броя четни четирицифрени числа могат да се образуват с цифрите 7,5,8 и 3 .При образуването на числата цифрите се използват само по веднъж:
4
Б) 6
В) 12
Г) 14
(2т) 2зад. В кутия има 5 червени и 7 зелени топки. Вадим едновременно 3 от тях. Възможните начини да извадим само зелени топки са:
A) 10
Б) 15
В) 35
Г) 36
(2т) 3зад. ABCD е изпъкнал четириъгълник. Точките M,N,P и Q са среди съответно на AB, BC, СD и AD. Ако диагоналите на АBCD са АС= 16см , BD =10см намерете страните на четириъгълника MNPQ . ………………………………………..

(1т) 4зад. Даден е ∆ABC т. M, N, P са среди съответно на AB, BC и AC. Обиколката на ∆ABC е равна на 24см. На колко е равна обиколката на ∆MNP?


А) 12см
Б) 18см
В) 24см
Г) 36см
(1т) 5зад. Даден е ∆ABC, т. О е медицентър, медианата СМ=6см. На колко см е равна СО? ……………

(1т) 6зад. Даден е ∆ABC, т. M е пресечната точка на медианите на триъгълника. Ако лицето на ∆ABC е 27см, на колко см е равно лицето на ∆AМB?


А) 3см
Б) 9см
В) 12см
Г) 13,5см
На задачи 7 , 8 и 9 напишете подробно решение
(5т) 7зад. Даден е равнобедрен трапец ABCD. Малката основа е 8см, а голямата основа е два пъти по- голяма от малката, АDH = 30 и DH e височина към АВ. Намерете бедрото AD (изразено в см) и обиколката на трапеца.
За правилен чертеж получавате , от 5 възможни точки.
(2т) 8зад. Пресметнете стойността на израза:

(4т) 9зад. Сравнете числата:
(1) и 7
(2) и
(3) - 6 и -
(4) 3 и 4
Оценка: 2 + , к – брой точки

Разработили: Петър Петров , Златка Митева , Веселина Димитрова , Румелия Рашева и Атанаска Чонева


Критерии за зад 7.(общо 5т)
1. Правилен чертеж - - 1т
2. Намиране на голямата основа – а=2b - 1т
3. Намиране на отсечката AH = - 1т
4. Намиране на бедрото AD = 2AH - 1т
5. Намиране на PABCD - 1т

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница