Задача Попълнете таблицата, като поставите всяко понятие в графата за съответния клас на началното училище, в който се усвоявастраница1/2
Дата02.04.2024
Размер25.37 Kb.
#120855
ТипЗадача
  1   2
УС-МАТ f62d04d46a1f3feefb7961989411a826

Име: Даяна Руменова Атанасова, ИНО 1 курс
Фак. № 1842774339


Практическа задача 1.
Попълнете таблицата, като поставите всяко понятие в графата за съответния клас на началното училище, в който се усвоява:Първи клас

Втори клас

Трети клас

Четвърти клас

Квадрат
Връх
Умаляемо
Умалител
Разлика
По-голямо
По-малко
Събираемо
Сбор
Минута, Денонощие
Сантиметър Едноцифрени числа
Геометрична фигура
Число
Цифра
Триъгълник
Дължина на отсечка
Отсечка Събиране
Изваждане Двуцифрени числа
Килограм
Десетица
Кръг
Стотинка
Лев
Час
Страна Правоъгълник

Пъти по-малко
Между
Разностранен триъгълник
Метър
Ред на десетиците
Равнобедрен триъгълник Таблица за деление
Таблица за умножение
Четно и нечетно число
Умножение
Произведение
Ред на единиците Равностранен триъгълник
Дециметър Съдружително свойство
Ред на действията Разместително свойство
Обиколка
Седмица
Месец
Година
Числов израз
Стотица
Скоби
Делимо
Делител
Деление
Частно
Множител

Ред на стотиците
Ъгъл
Рамо
Хиляда
Остър ъгъл
Тъп ъгъл
Половинка
Третинка
Четвъртинка, Десетинка Многоцифрено число Права линия Трицифрено число
Тъпоъгълен триъгълник
Грам
Тон
Разпределително свойство
Прав ъгъл
Милиметър Остроъгълен триъгълник
Крива линия Правоъгълен триъгълник
Век
Лъч
Километър
Секунда

Естествено число
Римска цифра
Десетохиляда
Стохиляда
Квадратен дециметър Квадратен милиметър Клас на единиците Център
Радиус
Десетична позиционна бройна система Квадратен сантиметър Декар
Клас на милионите
Окръжност
Пергел
Милион
Градус
Квадратен метър
Клас на хилядите
Милиард
Лице на квадрат
Квадратен километър
Лице на правоъгълникОсновни понятия
Самостоятелна работа (тест) № 1

 1. Като използвате Учебните програми по математика за 1. – 4. клас от сайта на МОН, попълнете следния тест:
 1. Във втори клас се изучават естествените числа от 21 до 100

 2. Видове триъгълници според ъглите се изучават в трети клас.

 3. Учениците от първи клас се запознават със следните мерни единици: килограм, сантиметър, час.

 4. В първи клас се изучават естествените числа от 1 до 20 и 10, 20…100 и аритметичните действия с тях, както следва:

 • събиране и изваждане с числата до 5;

 • събиране и изваждане с числата до 10;

 • събиране и изваждане с числата до 20 без преминаване;

 • събиране и изваждане с числата до 20 с преминаване;

 • събиране и изваждане с числата 10, 20, 30 ……100.


 1. С естествените числа над 1000 учениците от IV клас изучават следните случаи от аритметичните действия (опишете подробно):

 • събиране и изваждане на многоцифрени числа без преминаване;

 • събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване;

 • умножение на многоцифрено число с едноцифрено число;

 • деление на многоцифрено число с едноцифрено число;

 • умножение на многоцифрено число с двуцифрено число;

 • деление на многоцифрено число с двуцифрено число“
 1. Запишете класа, в който се изучава намирането на неизвестно:

Делимо – трети клас
Множител – втори клас
Умаляемо – трети клас
Умалител – четвърти клас
Делител - четвърти клас
Събираемо – втори клас

 1. Лице на триъгълник се изучава в – не се изучава.

 2. Квадратът се изучава като вид правоъгълник в трети клас.

 3. Запишете класа, в който се извършват действия с прости именувани числа – първи, и класа, в който се извършват действия със съставни именувани числа – трети клас
 1. В кой клас се въвеждат съставни текстови задачи? – втори клас
 1. Учениците трябва да имат следните знания за естествените числа (обобщено): • познават принципа на образуване на редицата на естествените числа, както и на многоцифрените числа;

 • познават естествените числа над 1000 и десетичната позиционна бройна система;

 • броят в прав и обратен ред по единици, десетици, стотици, хиляди, десетохиляди и т.н;

 • сравнява числата;

 • обясняват връзката между редовете (ред на хиляди, ред на десетохиляди, ред на

 • стохиляди и пр.) в записа на числата в десетичната позиционна бройна система.

 • представят изучените числа като сбор от единици от различни редове и класов

 • извършват аритметичните действия събиране и изваждане с естествените числа с и без преминаване.

 • извършват аритметичните действия умножение и деление с едноцифрено, с двуцифрено число и многоцифрено число;

 • намират неизвестно число.
 1. Избройте свойствата на аритметичните действия, които се изучават в началните класове: разместително свойство, съдружително свойство, разпределително свойство 1. Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница