Тема на разработката: Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Първи признакстраница1/21
Дата26.08.2023
Размер1.19 Mb.
#118502
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
kursova rabota tema 9 klas Tales podobni triugulnici
СДК: Учител по математика

Тема на разработката: Теорема на Талес. Подобни триъгълници. Първи признак.


Темата включва уроците: „Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес“, „Свойство на ъглополовящите в триъгълник“, „Подобни триъгълници. Първи признак за подобност на триъгълници “, и съответните теми с упражниния кам тях, които са част от раздела Подобни триъгълници“ в учебника по математика за 9. клас.
РАЗДЕЛ: ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

В резултат на изучаването на този раздел ученикът трябва да:

  • знае понятието подобни триъгълници и понятията, свързани с тях;

  • знае и прилага признаците за подобност;

  • знае свойствата на съответните елементи на подобните триъгълници;

  • знае свойството на лицата на подобните триъгълници;

  • знае и прилага теоремата на Талес и обратната теорема на Талес;

  • знае и прилага свойство на ъглополовящите в триъгълник;

  • разбира на конкретно ниво смисъла на понятията „необходимо условие”, "достатъчно условие" и "необходимо и достатъчно условие";

  • умее да разграничава типични ситуации, свързани с приложение на подобни триъгълници.


В учебното съдържание и в поместването на уроците спрямо останалия учебен материал, спрямо предишната програма (в сила до учебната 2018-2019г), в новата програма (с сила от 2018-2019г.), се акцентира допълнително върху осмислянето и приложението на понятията „необходимо условие“ и достатъчно условие“, които са в пряка връзка с изучавания материал.


В във всички други аспекти на съдържанието, програмите са сходни. Има разлика в начина на поднасянето на материала и на отделните акценти в различните учебници, свързани с подбора на задачи, онагледяване и графично оформление, но по същество методите за изучаване са в тях са идентични. В настоящата разработка са представени темите от учебника за 9-ти клас на издателство „Просвета“

РАЗРАБОТКА НА УРОЦИ:

41 - Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес.; № 43 -Свойство на ъглополовящите в триъгълник; и № 45 -Подобни триъгълници. Първи признак за подобност на триъгълници, от учебника Математика за 9-ти клас, издателство Просвета.

Темите „Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес“, „Свойство на ъглополовящите в триъгълник“ и „Подобни триъгълници. Първи признак за подобност на триъгълници“ са част от разделаПодобни триъгълници“ в учебника по математика за 9. клас.Основни методи за изучаване на понятията: В много случаи при въвеждането на нови понятия се използва индуктивния подход, заедно с дедуктивния метод за обосноваване и доказване на твърдения въз основа на геометрични аксиоми и /или вече доказани теореми. С помощта на въвеждащите задачи се търсят общи закономерности и се осъществява плавен преход и приемственост при въвеждане на нови знания. В някои случаи въвеждащите задачи имат проблемен характер и помагат на учениците да изминат пътя на познанието и сами да открият новите знания и умения.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница