Златина Ангелова Брънгова пнуп 2,фн 21051Дата28.04.2023
Размер16.07 Kb.
#117476
казус-лидерство
Свързани:
ПЛАН КОНСПЕКТ ОС КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ

Златина Ангелова Брънгова ПНУП 2,ФН 21051

Лидерство


Вие сте учител в първи клас в голямо населено място. В класа ви има деца с различни материални възможности и родители на високи позиции в града. Класът е разединен, чувства се групирането на децата в зависимост от финансовите възможности на семействата, оформили са се група на «богатите», група на «бедните» и група, която гравитира мужду тези две. Класът е шумен, враждуващ, всеки се оплаква от действията на другата група, родителите не ви съдействат и ви делегират всички отговорности когато децата са в училище. По време на час се чуват подигравателни коментари, насмешки ,което бързо разваля реда и ви пречи да работите ефективно!
1.Какъв проблем трябва да бъде решен?
Проблемът е допуснатото разединение на класа в зависимост от материалните възможности и поведението между т.нар лидери на отделните групи
2. Какви са възможните варианти/алтернативи?
Учителят въвежда ясни правила за поведение в клас и в час;принизява всички до едни и същи възможности като:

  • Въвежда задължителни униформи

  • Препоръчителни джобни на ден

  • Еднакви консумативи за всички

  • Прибиране на телефони

3. Кой/коя група ще спечели/загуби при всеки вариант?


Ще загубят по-разполагащите,усещайки липсата на нещо,което са имали;ще изгубят водеща позиция в класа и самочувствие ,усещане за повече.Ще спечели групата,която е гравитирала.
Като цяло ще спечелят всички една нормална и спокойна за учебна дейност среда.
4. Какво решение ще вземеш? Подходящо ли е решението ти? Как преценяваш?
Освен мерките в точка 2 ,Учителят ще назначи отговорници,съблюдаващи за спазването на правилата,ще има стимулуращи награди за всички стараещи се,като имената им ще се назовават от самите деца в края на всяка учебна седмица.По този начин ще се въведе дисциплина в клас,до нормално общуване между децата;начин на поведение за в бъдеще в училище и в живота.
Многократно ще се коментират материалните и душевни богатства,като се изтъкне ,че материалните възможности купуват определени неща и не успяват да купят други( здраве,знания,приятели).
5. Има ли разлика между краткосрочния и дългосрочния ефект на твоя избор/решение
Действията ,които ще предприема в тази ситуация като учител ще бъдат в насока към дългосрочен план.Целта ми е да превърна това „поведение без разделение“ в техен житейски модел на подражание за годините напред във всяка една среда ,възраст и ситуация.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница