„ република българиястраница10/15
Дата19.07.2018
Размер2.23 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
  1. Към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.3 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното служебно разпределение за ОЗ, одобрено със заповед №РД-12-Р-40/13.09.2017г. за землището на с. Росоман, общ. Божурище, ЕКАТТЕ 63121 област София, за стопанската 2017 – 2018 година, както следва:
ПОЛЗВАТЕЛ

МАСИВ №

ИМОТ ПО ЧЛ.75А, АЛ.1, ОТ ППЗСПЗЗ

ПОЛСКИ ПЪТИЩА И КАНАЛИ

ПЛОЩ ДКА

ДЪЛЖИМО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ В ЛВ.

"БИОКАД" ЕООД

64

97.21

0.988

7.91

"БИОКАД" ЕООД

64

50.77

0.694

5.55

"БИОКАД" ЕООД

64

50.78

0.108

0.86

"БИОКАД" ЕООД

64

100.55

0.036

0.28

ОБЩО за ползвателя1.826

14.60

"ЕМАЛ" ООД

9

102.32

2.397

19.17

"ЕМАЛ" ООД

6

50.78

2.026

16.21

"ЕМАЛ" ООД

60

94.13

0.607

4.86

"ЕМАЛ" ООД

9

102.18

0.400

3.20

"ЕМАЛ" ООД

61

132.26

0.387

3.10

"ЕМАЛ" ООД

59

132.26

0.292

2.34

"ЕМАЛ" ООД

9

98.28

0.165

1.32

"ЕМАЛ" ООД

9

98.27

0.085

0.68

"ЕМАЛ" ООД

9

102.28

0.054

0.43

"ЕМАЛ" ООД

61

90.17

0.028

0.23

ОБЩО за ползвателя6.441

51.54

ГЕОРГИ АРСОВ АЛЕКСАНДРОВ

62

72.38

0.147

1.18

ГЕОРГИ АРСОВ АЛЕКСАНДРОВ

55

19.83

0.092

0.74

ГЕОРГИ АРСОВ АЛЕКСАНДРОВ

62

19.79

0.092

0.73

ОБЩО за ползвателя0.331

2.65

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

95.13

1.758

14.06

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

132.26

1.710

13.68

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

134.15

1.539

12.31

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

92.9

1.143

9.15

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

92.23

0.919

7.35

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

94.13

0.761

6.09

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

45

102.18

0.744

5.95

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

11

89.19

0.510

4.08

КРАСИМИРА ТОДОРОВА КРЪСТАНОВА

45

102.32

0.250

2.00

ОБЩО за ползвателя9.334

74.67

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

3

91.16

0.800

6.40

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

67

123.17

0.727

5.82

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

58

102.32

0.605

4.84

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

3

91.15

0.369

2.95

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

67

122.18

0.336

2.69

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

3

95.13

0.234

1.87

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

67

137.29

0.189

1.51

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

67

136.50

0.150

1.20

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

3

134.15

0.098

0.78

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

58

102.18

0.071

0.57

НИКОЛАЙ ИЛЧОВ ВАРАДИНОВ

58

50.78

0.057

0.45

ОБЩО за ползвателя3.636

29.08

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

49

88.16

3.503

28.03

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

41

50.78

2.497

19.97

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

18

72.38

2.087

16.69

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

49

88.14

2.035

16.28

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

37

113.33

1.626

13.01

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

41.10

1.537

12.29

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

21

77.17

1.509

12.08

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

35

114.41

1.505

12.04

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

21

127.10

1.498

11.98

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

102.32

1.409

11.27

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

21

78.11

1.351

10.81

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

47

132.26

1.313

10.51

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

41

111.22

1.172

9.37

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

44

102.32

1.168

9.34

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

42

32.79

1.114

8.91

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

41

32.78

1.089

8.71

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

21

77.7

1.063

8.50

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

25

80.27

1.061

8.49

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

47

134.15

1.044

8.35

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

35

115.42

1.033

8.26

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

7

70.5

1.009

8.07

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

28

119.13

0.988

7.91

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

41

112.12

0.988

7.90

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

28

120.19

0.979

7.84

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

25

81.6

0.926

7.40

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

49

88.17

0.896

7.17

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

49

87.18

0.887

7.09

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

27

84.26

0.770

6.16

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

23

1000.1

0.755

6.04

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

47

93.16

0.751

6.01

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

28

120.40

0.721

5.77

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

42

108.39

0.718

5.75

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

108.39

0.680

5.44

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

41

112.54

0.657

5.26

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

49

87.17

0.633

5.06

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

20

77.18

0.602

4.82

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

103.13

0.572

4.57

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

26

81.6

0.571

4.57

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

22

79.23

0.559

4.47

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

35

114.10

0.558

4.47

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

27

84.23

0.542

4.34

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

10

97.20

0.530

4.24

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

41

110.22

0.507

4.06

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

49

90.8

0.506

4.05

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

105.16

0.505

4.04

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

10

97.21

0.504

4.03

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

42

109.40

0.499

3.99

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

49

88.15

0.481

3.84

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

49

90.17

0.463

3.70

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

8

98.28

0.462

3.70

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

105.17

0.461

3.69

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

32.79

0.455

3.64

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

37

113.9

0.434

3.47

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

139.124

0.431

3.45

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

26

79.19

0.420

3.36

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

37

113.18

0.412

3.30

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

103.38

0.394

3.16

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

8

98.27

0.383

3.07

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

50.78

0.355

2.84

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

18

72.35

0.355

2.84

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

18

71.11

0.338

2.71

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

10

97.56

0.319

2.55

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

18

72.36

0.314

2.51

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

10

100.55

0.311

2.49

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

108.13

0.289

2.31

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

35

114.50

0.287

2.29

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

22

127.10

0.275

2.20

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

28

119.39

0.265

2.12

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

41

109.40

0.224

1.79

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

49

89.19

0.216

1.73

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

42

110.22

0.204

1.63

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

44

103.13

0.191

1.53

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

37

113.29

0.178

1.43

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

52

82.8

0.175

1.40

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

27

84.27

0.152

1.22

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

27

15.9

0.119

0.95

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

28

117.47

0.115

0.92

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

42

50.78

0.114

0.91

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

47

91.15

0.103

0.82

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

18

75.16

0.084

0.67

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

42

107.13

0.082

0.66

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

28

116.49

0.079

0.63

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

28

118.37

0.078

0.63

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

49

86.6

0.065

0.52

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

41

32.79

0.041

0.33

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

43

102.18

0.034

0.27

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ КРЪСТАНОВ

42

107.14

0.033

0.26

ОБЩО за ползвателя59.618

476.95

НИКОЛАЙ ЛЮБЕНОВ ЕДРЕНОВ

2

94.13

0.322

2.57

ОБЩО за ползвателя0.322

2.57

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

30

116.43

2.452

19.62

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

34

115.42

2.151

17.21

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

30

46.24

1.758

14.06

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

46

125.12

1.538

12.31

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

48

134.15

1.199

9.59

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

30

117.3

1.159

9.27

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

30

116.21

1.029

8.23

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

46

37.58

0.976

7.81

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

30

117.21

0.864

6.91

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

29

136.50

0.836

6.69

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

29

123.16

0.685

5.48

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

30

116.42

0.586

4.69

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

34

115.6

0.550

4.40

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

29

31.52

0.518

4.14

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

30

116.33

0.495

3.96

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

30

117.27

0.378

3.03

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

46

125.15

0.264

2.11

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

30

44.46

0.248

1.99

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

46

125.9

0.230

1.84

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

48

92.24

0.228

1.82

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

38

113.44

0.212

1.69

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

29

137.29

0.186

1.49

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

40

97.56

0.133

1.06

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

29

123.20

0.050

0.40

ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ МИЛАНОВ

32

115.42

0.050

0.40

ОБЩО за ползвателя18.775

150.20

ОБЩО ЗА ЗЕМЛИЩЕТО (дка)200.566

1604.52
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница