02 февруари 2013 г. Тема: здравеопазванестраница1/3
Дата15.01.2018
Размер441.89 Kb.
  1   2   3
02 февруари 2013 г.


ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕБАЗИСен провал в здравеопазването
Интегрираната електронна система БАЗИС, която трябваше да ни осигури онлайн досиета, рецепти и болнични листове, се превърна във феникса на българското здравеопазване. Тъкмо някой здравен министър я погребе в пепелта и следващият я вади отново. А държавата продължава да харчи милиони за нещо, което до голяма степен дублира функции и сега изпълнявани от информационната система на Националната здравноосигурителна каса, и такива, които ще бъдат поети от електронното правителство. Всъщност БАЗИС, която досега струваше на държавата около 9.7 млн. лв., трябваше да е готова още през октомври 2012 година. След безброй скандали и спирания на обществената поръчка по проекта тя отново бе отворена от здравния министър Десислава Атанасова, този път с прогнозна стойност 7.2 млн. лева. Но едва ли в скоро време здравното обслужване на българите ще се подобри, лекарите ни ще комуникират по електронен път и ще имат достъп до специализирани ресурси за образование и обучение.

Електронните досиета, рецепти и болнични листове сигурно още дълго ще си останат химера, защото чиновниците от здравното ведомство са „оставили ръцете си" и сериозно са оплескали последната поръчка за „Създаване и внедряване на интегрирана здравноинформационна система" по проекта БАЗИС. Дискриминационни условия, неточни указания и некоректно зададени финансови параметри ядосаха не на шега технологичните фирми кандидати за милиони. Българската асоциация по информационни технологии писа до Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", както и до Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност с искане конкурсът да бъде спрян.

„Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид" и „Техно Логика" пожелаха същото с жалби до Комисията за защита на конкуренцията. И ако КЗК засега остави молбите им без разглеждане, любопитно е как ще погледнат на нас от Брюксел след поредните неуредици с европейски пари. Най-странното е, че сред недоволните е и един от кандидатите, обявен от конкурентите му за толериран в процедурата. Това или е показателно за въпиеща чиновническа некомпетентност, или някой е слугувал на различни господари и сега се чуди как да се измъкне от батака.

От Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) оспорват законосъобразността и (не)коректността в заявените критерии за участие по всичките седем позиции. Нарушени са изискванията на Закона за обществените поръчки, съгласно които методиката трябва да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и комплексната оценка на офертата. Предвидено е с минимален брой точки да се оценяват техническите предложения, покриващи изискванията на възложителя, а за да получат максимален брой точки, участниците следва да предложат нещо, което надхвърля тези изисквания. Но дори не е ясно посочено какво да бъде това чудо. Чиновниците от Министерството на здравеопазването са изброили в документацията си наличните във ведомство-

то лицензи за софтуер и хардуер, от чиито технически характеристики става ясно, че всички софтуерни лицензи са за продукти на „Оракъл". И придържането към тях ще гарантира повече точки и немалкия бюджет от 676 000 лв. за закупуване на допълнителни лицензи. От съпоставянето на наличните в министерството ресурси със заложените в техническата спецификация изисквания към системата излиза, че със сегашната база данни могат да работят едновременно само осем потребители, а със сървъра за приложения - едва шестима. В същото време според поръчката подсистемата за медицински специалисти и регистърът на заболяванията трябва да обслужват минимум 300 потребители едновременно, а регистърът на здравните специалисти да дава възможност на поне 1000 едновременно работещи да преглеждат данни. От подсистемата за електронен регистър на лекарите се очаква да изпълнява минимум 350 000 заявки дневно, а електронната рецепта да позволява обслужването на поне 5000 аптеки, 35 000 лекари и 5000 зъболекари и да изпълнява 2 млн. рецепти месечно. Точно затова е пълна загадка защо министерството фаворизира с най-много точки при оценката си работещите с лицензи на „Оракъл", които очевидно няма да бъдат фактор заради твърде ограничените си параметри. От БАИТ посочват и още редица други недомислия в заложените критерии за оценка.

Съвсем неуместни са част от условията за реализиран общ оборот от 7.2 млн. лв. за последните три години по сходни на обявените седем позиции. От БАИТ са прави, че системите за анализ на финансова информация в здравеопазването са само няколко и по тази логика само създалите ги трябва да бъдат допуснати за участие в надпреварата. От министерството „цакат" кандидатите и с необходимите сертификати по ISO. Ако претендентът е консорциум например, необосновано се изисква всичките компании в него да притежават изброените сертификати.

Всъщност точно от „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид - клон България" се оплакаха пред КЗК, че са игнорирани предписанията на Закона за обществените поръчки и процедурата може да бъде манипулирана, тъй като министерството е заложило ограничаващи изисквания. Които пък създавали пречки на „Оракъл" да участва в търга и давали предимство на конкуренцията. От фирмата посочват, че в частта „методика и стандарти за разработване на софтуер", валидна за всички обособени позиции, директно е посочено, че може да се ползва Rational Unified Process версия 7.5.0.1 или еквивалент. А това е технология на софтуерния производител IВM и с изричното й споменаване са нарушени законовите разпоредби. Представителите на „Оракъл" казват и че 676-те хиляди лева за допълнителен софтуер не са разпределени по отделните позиции, което навежда на мисълта за предварителни уговорки.

„Техно Логика" също обръща внимание на явни дискриминационни изисквания, несъответствия между обявлението и документацията, както и споменатите противоречия със сертификатите. „Методиката допуска субективизъм при оценяването, не съдържа ясни стъпки и критерии за присъждане на съответния брой точки, има и редица противоречащи си или неясни изисквания към участниците, което ни поставя в невъзможност да се съобрази офертата с предварително обявените условия", изтъкват от компанията. Оказва се, че заложени в поръчката дейности се дублират с електронното правителство на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Едва ли някой може да направи основна разлика между проектите за „Създаване на единна среда за оперативна съвместимост в здравеопазването" и за „Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите". От фирмата се спират на още един важен аспект. По Закона за съсловните организации съставянето и воденето на Национален електронен регистър на лекарите и зъболекарите е възложено на двете професионални организации.
Дъжд от оставки, или изкуството да гасиш пожар
От 2009 г. в кабинета „Борисов" са били сменени, преместени или са се оттеглили по собствено желание 12 министри. И въпреки това политическата отговорност остава крайно размита. Един малък епизод от срещата на премиера с учените в началото на седмицата дава обяснение защо това е така. физикът Христо Лафчиев сподели в телевизионно интервю за искреното учудване на министър-председателя, когато му съобщил „новината", че откакто са на власт, ГЕРБ са намалили парите за наука с 40 процента. „Абе, ние не даваме ли повече пари за наука? И някой се обади, че заедно с образованието... и веднага започна да смесва нещата...", разказва Лафчиев и продължава: „В този момент той (Бойко Борисов - бел. ред.) разбра, че е бил подвеждан сериозно... "

Но какво всъщност представлява политическата отговорност? И кой трябва да я носи - „лошите", които подвеждат, или онзи, който е бил подведен - независимо дали поради незнание, безхаберие или некомпетентност?

С отстраняването на Сергей Игнатов по-малко от половин година преди изборите премиерът демонстрира, че може да поиска сметка от шумно провинилите се. Съмненията, които логично се появяват, са дали той е готов да мери със същия аршин и останалите членове на правителството. Защото, ако наистина имаше принципност, поне четирима членове на кабинета трябваше отдавна да са предварили съдбата на министъра на образованието. Това са Симеон Дянков, Цветан Цветанов, Мирослав Найденов и Десислава Атанасова. Вместо това Борисов се е заобиколил със строен кръг от любимци в лицето на финансовия, вътрешния и земеделския министър. Които знаят, че са несменяеми независимо от това какъв гаф допуснат или какъв скандал забъркат.

Уволненията на този кабинет могат да се разделят в три основни групи: за назидание, за гасене на пожари и по неизвестни причини. Министър Игнатов, Ангел Семерджиев от ДКЕВР и шефът на научния фонд Христо Петров спадат към втората. Скандалът с финансирането на научните проекти започна преди три месеца, а тепърва предстоеше и среща на учените с председателя на Еврокомисията Жозе Мануел Барозу. Съдбата на шефа на енергийния регулатор пък беше предопределена заради забавени промени в енергийни наредби, заради които България отива на съд. Макар неговата персонална вина да бе съмнителна...

Тъй или инак, ако нещата не бяха излезли извън контрол, ценните ръководни кадри едва ли щяха да бъдат пожертвани по този начин. Премиерът и Игнатов се снишиха, изчаквайки да видят дали номерът ще мине

Е, този път не можа да мине. А Борисов знае добре, че понякога просто трябва да насочиш силна струя към пламъците, независимо че ще си намокриш гащите. Инак всичко може да изгори.

Първата оставка на министър от кабинета също беше с цел да се потуши пожар. Когато Румяна Желева се оттегли от поста си на външен министър след провала си на изслушването за еврокомисар, министър-председателят остави впечатлението, че не е бил оказван натиск за нейното решение. „Няма причина да я оттегля от поста външен министър", настояваше Борисов, когато разбра, че тя е помолила да бъде освободена.

Дали самата Желева беше решила да изгаси пламъците на недоволството след критиките към нея, или беше партийно-приятелски „побутната", така и не можа да се разбере. Оттеглянето й и досега си остава най-шумното. В този смисъл летвата на излагациите, след които следват оставки, беше вдигната доста високо още от самото начало.

Следващият „провинил се" - здравният министър Божидар Нанев, който беше отстранен заради съмнения за сключване на неизгодни договори (наскоро той бе оправдан от втора съдебна инстанция), спада към групата на отишлите си за назидание

По повод ареста му през март 2010 г. премиерът заяви, че ще е безкомпромисен към всеки, който ощетява държавата, независимо дали е сегашен или предишен министър. Нещо повече - той призна, че самият той е настоял за проверката на ДАНС.

Толкова принципен ли е подходът на Борисов и към земеделския му министър обаче? След „Дюнигейт" неговият статут е непроменен. Независимо дали става въпрос за бушон, или за някой близък до сърцето на премиера, едно е да разсъждаваш в началото на мандата и съвсем друго - в неговия край. И едва ли нещо друго освен срамът, че ще трябва за пети път да си търси министър на здравеопазването, спасява Десислава Атанасова. Щото нейното уволнение вече би било пагубно за репутацията на правителството, независимо че не управлява ресора си добре. А и не умее да замазва добре гафовете си - нещо, в което любимците на премиера се превърнаха във факири. Но ако министерството, намиращо се срещу софийската църква „Св. Неделя", бъде обхванато от огън от вида на този, обхванал фонд „Научни изследвания", за него също ще се приложат спешни мерки. Последните три години и половина доказват, че това става само след като медиите или конкретната засегната страна положат усилия тлеещият пушек да се види от всички.

Досега смени в правителствата толкова близо до изборите са правели само по изключение. Седмици преди вота през 2009 г. от кабинета „Станишев" се оттегли бившият заместник вътрешен министър Раиф Мустафа заради подозрения, че е посредничил при предаването на откуп. В правителството на Симеон Сакскобургготски във втората половина на мандата бяха жертвани вицепремиерът и министър на икономиката Лидия Шулева и министърът на земеделието Мехмед Дикме. Както и енергийният министър.

Но за него причината бе разпад в парламентарното мнозинство. Докато първите двама бяха жертвани демонстративно за опита за приватизация на „Булгартабак".

От всички оттеглили се или оттеглени членове на кабинета „Борисов"

най-джентълменската оставка бе тази на Божидар Димитров. Конкретният повод бяха обществените очаквания, че в кабинета няма да има хора с досиета от комунистическите служби. Историкът обаче често разгневяваше премиера с острия си език. В една от своите некоординирани изяви той заплаши Турция, че България няма да я допусне в ЕС, ако не изплати компенсации за тракийските бежанци. След това нарече Мартин Димитров „политически лилипут", а малко по-късно в отговор на журналистически въпрос за откритите в Созопол мощи на св. Йоан

Предтеча изпусна репликата „шибан народ". Професорът се оттегли от правителството и се върна във вечния си конак - директор на НИМ. Това положение удовлетвори всички -той остана в кръга на управляващите, но може да си говори пред медиите каквото си поиска, без това да им носи политически вреди. И Димитров го прави с удоволствие.

В друга категория - тази на уволнените по неизвестни причини - е Трайчо Трайков. Така и не беше изяснено в какво най-много бившият енергиен министър се бе провинил. Дали в това, че се беше пекъл под жарките лъчи на катарското слънце, дали заради проваления бизнес форум в емирството (за чиято организация отговаряше външно министерство), заради преговорите за „Южен поток", или просто заради систематично непослушание към шефа.

Борисов умее да използва политическата отговорност на принципа на пръчката в отношенията си с министрите. Още се помни най-острото му публично влизане с бутонките в краката на Симеон Дянков в края на 2011 година. Тогава премиерът беше вбесен от телевизионните признания на финансовия министър за трудните му отношения със земеделския министър Найденов и от откровението му, че „имаше и друг министър, който се опитваше да избягва с аргументи, че не е сега време за реформи, той вече не е министър -Сашо Цветков". Тогава той бързо раздаде справедливост - похвали достиженията на земеделското министерство и смъмри грешките на Дянков, предупреждавайки го, че той ще си отиде преди Мирослав Найденов. „Нося пасивите за неговата работа, цялата парламентарна група носи пасивите, които те ни причиняват... И аз нито веднъж не съм си позволил да кажа публично това, което съм казвал на него." Класически строг, но по народному справедлив началник...

Най-нестандартно беше оттеглянето на Росен Плевнелиев от МРРБ.

Противно на българските партийни традиции, той сдаде властта веднага след като се включи в предизборната борба за президент. (Нещо, което не направи партньорката му Маргарита Попова - тя си остана министър на правосъдието кажи-речи до вицепрезидентската се клетва.) Борисов обясни иновативния си мени-джърски подход с това, че Плевнелиев реже мостовете зад себе си, за да е сигурно, че ще върви само напред. Ако обаче беше стъпил накриво и не беше спечелил президентския пост, сигурно ситуацията щеше да е доста конфузна.

В кабинета има ясно оформили се два кръга -на любимците и на останалите, които могат да бъдат лесно пожертвани. Впрочем, какво толкова, ако и на някого от фаворитите се наложи да се раздели с поста си? След почти четири години и след безчет поводи за уволнение политическата отговорност си е политическа отговорност, а гасенето на пожари си е гасене на пожари.

Димитър Ганев
Хронология на промените
• 19 ноември 2009 г. - Сергей Игнатов замени Йорданка Фандъкова в Министерството на образованието, след като предшественичката му спечели изборите за кмет на София.

• 20 януари 2010 г. - Николай Младенов напусна Министерството на отбраната, за да заеме поста на външен министър след оставката на Румяна Желева.

• 20 януари 2010 г. - Аню Ангелов е новият министър на отбраната.

• 7 април 2010 г. - Ана Мария Борисова поема Министерството на здравеопазването, а Божидар Нанев се оттегля след обвинения в сключване на неизгодни договори.

• 6 октомври 2010 г. - Стефан Константинов е новият министър на здравеопазването.

• 18 декември 2010 г. - Божидар Димитров напуска поста на министър без портфейл с ресор българите в чужбина.

• 18 май 2011 г. - Ивайло Московски сменя Александър Цветков като министър на транспорта.

• 7 септември 2011 г. - Лиляна Павлова става регионален министър.

• 30 ноември 2011 г. - Диана Ковачева наследява Маргарита Попова в правосъдно-то министерство.

• 15 март 2012 г. - Десислава Атанасова е назначена за четвъртия министър на здравеопазването.

• 15 март 2012 г. - Делян Добрев сменя Трайчо Трайков в икономическото министерство.

• 30 януари 2013 г. - Става известно името на новия образователен министър - Стефан Воденичаров.
Трансплантации с министерска упойка
Не е ясно чия е била идеята специалистът по анестезиология и реанимация от Военномедицинската академия д-р Мариана Симеонова да отговаря за присаждането на бъбреци и сърца, оглавявайки Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ), но реализирането й принадлежи на здравния министър Десислава Атанасова. Ако не друго, сега малкото трансплантирани у нас поне ще бъдат сигурни, че има кой да им постави пълна упойка и да се погрижи за възстановяването им.

Атанасова уволни досегашния шеф - доц. Силви Кирилов, с мотива, че работата на институцията през 2012-а била незадоволителна, защото в страната са извършени едва четири трансплантации. Справка в официалните регистри на ИАТ обаче показва, че някой отново се изказва неподготвен. През миналата година са извършени 13 бъбречни, четири чернодробни и две сърдечни присаждания, или общо деветнадесет. Не че това е някакво велико постижение, но в пъти надвишава данните, изнесени

от министъра. Никак не звучат сериозно и думите на Атанасова, че новият директор Симеонова е избран заради демонстрирания висок професионализъм в работата й във Военна болница. Жената вероятно е чудесен специалист, но в друга област. От Симеонова чухме, че за известен период от време е работила в няколко големи трансплантационни центъра в чужбина. Но така и не бе уточнено кога е станало това, след като тя е на щат във ВМА от 1992-ра. Не бяха споменати и имената на клиниките.

Мариана Симеонова заяви, че ще започне с анализ на ситуацията и дефиниране на проблемите. Тя вижда пропуски в организацията и координацията на дейността между агенцията и донорските бази. Координаторите трябвало да бъдат мотивирани да си вършат работата чрез обучения и специализации. Но каквато и организация да бъде създадена, факт е, че с два трупни донора за цяла година няма как да направим 100 трансплантации.

Националният консултант по трансплантология проф. Никола Владов, който изглеждаше далеч по-подходящата кандидатура, та дори и заради избирането му за член на френската академия по хирургия и получения медал за принос към световната медицина, изтъкна, че България ще заимства модела на работа в Хърватска. Там има най-голям брой донори на глава от населението в цяла Европа - 36на1 милион души. Техни специалисти ще гостуват у нас през март, след което нашите ще върнат визитата. Готов е и новият стандарт по трансплантология, който според Владов е изработен съгласно най-добрите европейски изисквания. След като влезе в сила, е необходимо всички трансплантационни центрове да се адаптират към него, в противен случай няма да получат разрешение за работа. Консултантът добави също, че от 24-те центъра реално работят само тези в Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе, София, Плевен и Шумен. Мнението му е, че донори трябват да се търсят в интензивните неврологични отделения, където често постъпват пациенти с мозъчни кръвоизливи.


80% от болните с рак на белия дроб са пушачи
80% от пациентите, които страдат от рак на белия дроб, са пушачи. Това заяви д-р Гергана Гешанова, председател на коалиция „България без дим". „Хората гледат повърхностно на този проблем, докато не се разболеят, но когато човек се разболее от рак на белите дробове, има много малко време и почти няма възможност да противодейства на раковия процес", обясни пред фокус медикът. Д-р Гешанова е на мнение, че трябва да се обърне повече внимание и на астматичните

болести, които в някои случаи също възникват вследствие на тютюнопушенето и отнемат живота на много хора. „На веществата, които се съдържат в цигарите, първи реагират кръвните съдове, които се стягат, след тях са белите дробове,стомахът и кожата. Вдишването на цигарен дим предизвиква допълнителни проблеми на жените, предразположени към остеопороза. „Хората, които пушат, имат сериозни проблеми с краката и често развиват заболявания като Бюргер, които намаляват кръвоснабдяването на мускулите на долните крайници", предупреди специалистът.
Протест срещу цигареното ембарго
Заради тоталната забрана за пушене около 30 000 души са съкратени от ресторантьорския бизнес през последните 3 месеца, а до края на февруари ще станат 100 000. Това каза Андрей Слабаков, председател на Националната асоциация на свободните, на протест пред парламента вчера срещу цигареното ембарго в заведенията. За да изразят недоволството си, на жълтите павета се събраха стотици българи. „Законът не ни е отказал да пушим. М. г. от акцизи от цигари сме помогнали на държавата с 1,8 млрд. лв. Това е с 300 млн. лв. повече, отколкото преди забраната", каза още Слабаков. „Забраната за пушене на обществени места трябва да остане. Тя е израз на европейско поведение и не следвало да се преосмисля. Това е моята позиция, на премиера и на правителството", заяви здравната министърка Десислава Атанасова. А шефката на здравната комисия д-р Даниела Дариткова добави, че дебатът отново ще се постави в пленарна зала, защото има предложени промени в Закона за здравето. Но се надява ГЕРБ още веднъж да гласуват за забраната.


Удължиха срока за специализанти
С един месец - до края на февруари, се удължава срокът, в който лекари ще подават документи в здравното ведомство за специализация с европари. Това съобщи за „Труд"здравната министърка Десислава Атанасова. Последната дата за кандидатстване за финансиране от ЕС бе 31 януари т. г. Оказа се, че само 140 доктори са заявили интерес към проекта на стойност 16 млн. лв., спечелен от МЗ м. г. А той предвижда обучение на над 1000 медици. „В последните седмици активно говорихме с болниците, научните дружества и съсловните организации, за да апелираме повече медици да се възползват от европроекта", коментира Атанасова.


Атанасова против референдум за цигарите
Няма смисъл от провеждането на референдум относно забраната за пушене в закрити обществени места, заяви вчера здравният министър Десислава Атанасова.

„Всяка политическа партия има право да заявява, че ще прави референдум по определена тема. Аз не мисля, че се налага допитване по този въпрос. Има действащ закон. Ако ще се харчат отново около 20 млн. лв. за референдум, по-добре тези пари да се вложат в здравеопазване”, коментира Атанасова инициативата на СДС за провеждането на референдум по въпроса. В същото време пред парламента се проведе шествие за равни права на пушачи и непушачи. Протестът срещу тоталната забрана за тютюнопушенето в закрити обществени места се организира в социалните мрежи.

Шефката на здравната комисия в парламента д-р Даниела Дариткова заяви, че не може и не е нормално всеки месец депутатите да разглеждат отново и отново тази тема. Подновяването на дебата трябвало да стане след 5-6 месеца, за да се види истинският ефект или дефект от това ограничение.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница