Анализ и оценка на инструмента за граждански мониторинг на изборния процес 1 Сайтът „За честни избори



Дата28.10.2018
Размер95.58 Kb.



За първи път в България, карта на изборните нарушения

Сайтът „За честни избори“ – анализ и оценка на инструмента за граждански мониторинг на изборния процес



1 – Сайтът „За честни избори“ – интернет инструмент за гражданско наблюдение на Избори 2011.

На 15 август 2011г. Институт за развитие на публичната среда стартира сайт „За честни избори“ (http://fairelections.eu/ ), чиято цел бе да осъществява обществен мониторинг над президентските и местни избори в България. Сайтът имаше за цел да събира сигнали за нарушения на изборните правила, съдържащи текст и снимки, изпращани онлайн, през социалните мрежи Фейсбук и Туитър или по електронната поща. На сайта „За честни избори“ тези сигнали се отбелязваха на картна основа върху територията на България, като по този начин се даде възможност за пръв път в страната ни обикновените граждани публично и без посредник да оценят изборния процес в България.

Сигналите, получавани в сайта „За честни избори“ се публикуваха така, че за всяко населено място, при наличието на проблем, на картата на България да се отваря текстово съобщение с описание на изборното нарушение. Бе създадена и възможността към съобщенията да се добавя снимков и видео материал, както и да се публикуват линкове, водещи към допълнителни публикации по конкретните проблеми.

„За честни избори“ е реализиран от Институт за развитие на публичната среда, с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE trust), чрез използването на интернет платформата „Ушахиди“, създадена през 2007 г. от група доброволци в Кения. В разработката на сайта участва блогърът Боян Юруков.

В последните години възможностите на тази програма я превърнаха в сериозен инструмент за оказване на обществен натиск върху институциите. Нещо повече – все по-често самите държави, както и редица международни организации започнаха да я използват. Чрез тази програма по възможно най-ефективен начин, институциите успяват да си сътрудничат с обществото.

2. Сигналите за нередности в изборния процес, които постъпваха в сайта се приемаха:


 • Като се попълни формуляра на сайта и през страницата във Фейсбук;

 • Като се изпрати мейл на fairelectionsbg@gmail.com;

 • Чрез мобилно приложение за Android, iPhone, Windows телефон или със поддръжка за Java;

 • Като се изпрати tweet с тагове #bgizbori2011, #izbori2011 или #izbori

Получаваните в сайта сигнали да се групираха в осем отделни категории:

 • Купуване на гласове;

 • Контролиран вот;

 • Натиск върху избирателите;

 • Използване на език на омразата;

 • Изборен туризъм;

 • Нарушения в предизборната кампания;

 • Проблеми / нередности в организацията на изборния процес;

 • Други нарушения;

Екипът на ИРПС ясно осъзнаваше, че най-голямото предизвикателство пред сайта „За честни избори“ бе въпросът за достоверността на публикуваната на неговата страница информация.

3. Как можем да бъдем сигурни, че получаваме достоверна информация, след като в интернет всеки може да напише каквото пожелае?

Това ни накара да разработим система от критерии на базата, на които сайтът започна да приема сигналите за изборни нарушения.

На първо място експертите на Институт за развитие на публичната среда осъществяваха обратна връзка с гражданите, подаващи сигнали за нарушения на изборния процес. За целта към http://fairelections.eu/ , при изпращане на сигнал бе въведена задължителна форма за попълване (лично и фамилно име, телефон или електронна поща). Тази информация, известна единствено на екипа на ИРПС (тя не е видима в публичния панел на програмата), позволи на администраторите да се свързват с гражданите, подали информация до сайта с оглед на нейното допълнително прецизиране и потвърждаване. Анонимните сигнали, постъпили в сайта не бяха публикувани. Едва след, като беше осъществена обратна връзка с авторите на сигналите, те се публикуваха.

Институт за развитие на публичната среда въведе допълнително разпределение на вече публикуваните сигнали на потвърдени и непотвърдени. За да получат етикет „потвърдени”, сигналите, изпращани към сайта „За честни избори“ трябваше да отговарят на следните критерии:



 • Информацията да е получена от достоверни източници;

 • Информацията да е потвърдена от повече от един източник;

 • Налице да е снимков или видео материал, който да потвърждава сигнала;

 • Да бъде установена е обратна връзка с подалите сигнала граждани.



 1. Как осъществихме наблюдението?



 • Институт за развитие на публичната среда осъществи взаимодействие с мрежи от наблюдатели и хора с опит в международни мисии, както и с българи, живеещи в чужбина, които мониторираха изборния процес и изпращаха надеждни и достоверни сигнали към сайта „За честни избори“.



 • Институт за развитие на публичната среда получаваше сигнали от специално организирани осем граждански групи в интернет, публикуващи материали за осем български общини, за които е констатирано наличието на висок риск пред изборния процес.



 • „Институт за развитие на публичната среда”, съвместно с „Националния демократически институт” на САЩ и фондация „Институт „Отворено общество” – София”, проведоха обучение на независими ромски наблюдатели, които да се включат в наблюдението на местните и президентски избори в България на 23.10.2011г. По този начин ИРПС си осигури допълнителен и надежден източник на информация за това, какво се случва на изборите в ромските квартали, чрез мрежата от регистрирани наблюдатели на изборите.



 • Институт за развитие на публичната среда се регистрира официално в ЦИК, като наблюдател на изборите за президент и местна власт, като по този начин осигурихме възможност на доброволци да наблюдават непосредствено изборния процес там, където живеят.



 • Реализирахме широка медийна кампания за популяризиране на възможностите, които дава сайтът „За честни избори”. На 9-10.09.2011г. в рамките на семинар в Пловдив, ИРПС представи своя сайт „За честни избори“ пред висши магистрати, полицейски служители и представители на медиите. Присъстващите повече от 30 журналисти отразиха широко възможностите, които предоставя сайтът за обществен мониторинг на изборния процес. Популяризирането на сайта пред българската общественост даде възможност за осъществяването на едно продължително и ефективно гражданско наблюдение.



 1. Статистика на посещаемостта на сайта „За честни избори“

За периода от 20.08.2011 г. до 01.11.2011 г. сайтът „За честни избори“ има 10,141 уникални посетители, 14,610 посещения и 43,959 прегледи на отделни страници (фиг. 1, фиг. 2). Най-много уникални посетители към сайта са били регистрирани от България – 13,127. Следват посетителите от Германия – 408, Великобритания – 166 и САЩ – 158. Това показва, че сайтът „За честни избори” се превърна в сериозен инструмент за граждански мониторинг на изборния процес във всички негови фази.

Фиг. №1 – Посещаемост на сайта http://fairelections.eu - посещения, прегледи на страници

Фиг. №2 - Посещаемост на сайта http://fairelections.eu - посещения, уникални посещения


 1. Статистика на получените сигнали в сайта „За честни избори” и основни изводи:

От 15 август до 30 октомври, 2011г. са постъпили общо 324 сигнала. От тях 253 са публикувани на сайта – за публикуваните сигнали е установена обратна връзка с подателя и е преценено, че има вероятност да са достоверни. Непубликуваните сигнали по същество са анонимни и силно тенденциозни, поради което администраторите на сайта не са ги допуснали до публикуване.

От публикуваните 253 сигнала, 132 са със статут на „потвърдени” (или 52%) и 121 сигнала (или 48%) са със статут „непотвърдени” (фиг. 2).



Фиг. № 2 – Статус на сигналите – потвърдени/непотвърдени;

Потвърдените сигнали имат достоверен източник – наблюдател на ИРПС или други граждански мрежи от наблюдатели, с които имаме контакт. Потвърдени сигнали са и тези, за които е изпратен доказателствен снимков или видео материал, които са потвърдени от повече от един източник и за които е извършена проверка от страна на ИРПС.

От общо 253 публикувани сигнала, 151 (или близо 60%) са свързани конкретно с провеждането на избори за местни органи на властта. 72 сигнала (28%) съдържат твърдения за нарушения на изборния процес изобщо - без да се прави разлика между изборите за президент и вицепрезидент и изборите за местна власт. Около 12% (30 сигнала) са свързани конкретно с нарушенията на провежданите избори за президент и вицепрезидент (фиг. 3).



Фиг. № 3 – Сигнали за нарушенията – президентски / местни избори;



Публикуваните на сайта на ИРПС сигнали се разпределят, както следва (фиг. 4):

Фиг. № 4 – Разпределение на получените сигнали по категории.

1 - Проблеми/ нередности в организацията на изборния процес – 41,5% (105 сигнала). От тях с най-голям процент – 32.4% (или 34 сигнала) са свързани с така наречените „забранителни списъци” . Сигналите са за невъзможност да се упражни правото на глас, основно на изборите за кмет и общински съветници. На второ място са сигналите, свързани с нарушения на тайната на вота – гласуване с прозрачни бюлетини. Те представляват 19% (или общо 20 сигнала). Половината от сигналите или общо 10 на брой съдържат твърдението, че бюлетината, с която се гласува за президент и вицепрезидент е прозрачна и не осигурява тайната на вота. В шест от сигналите се твърди, че прозрачни са, както бюлетините, с които се гласува за президент и вицепрезидент, така и бюлетините, с които се гласува за органи на местна власт. Четири от сигналите съдържат твърдения, че само бюлетините, с които се гласува за органи на местна власт са прозрачни и не осигуряват тайната на вота.

Фиг № 5 – Разпределение на сигналите в категория: Проблеми/ нередности в организацията на изборния процес;

2 – Следващият дял от нарушения са нарушенията на предизборната кампания – 26,9 % (68 сигнала). Преобладаващата част от сигналите в тази група са свързани с нарушенията на нормите за предизборна агитация - 95,6% (или 65 сигнала). Преобладаващата част от сигналите, касаещи нарушения на предизборната агитация са свързани конкретно с провеждането на избори на органи за местна власт – 46 сигнала (71%).

3 – Следващата голяма група от 13% (или 33 сигнала) е свързана с купуването на гласове. Отново преобладаващата част от сигналите за купуване на гласове са свързани конкретно с провеждането на избори на органи за местна власт – 29 сигнала (или 88%). В останалите 12% от сигналите се съдържат твърдения за купуване на гласове, въобще за провежданите избори, без да се прави разграничение на изборите за президент и вицепрезидент и на изборите за местна власт.

4 - С упражнен неправомерен натиск върху избирателите са свързани 6,3% (16 сигнала). Отново преобладаващата част от сигналите – 75% (12 сигнала) са свързани конкретно с твърдения за натиск на избирателите при провеждането на избори за местна власт. В 4 от сигналите се твърди за упражнен натиск върху избирателите, без да се прави разлика между изборите за президент и вицепрезидент и изборите за местна власт.

5 – Приблизително такъв е и размерът на сигналите, свързани с т.нар. контролиран вот – 3,9% (или 10 сигнала). От тях 4 сигнала за контролиран вот са свързани конкретно с провеждането на избори за местни органи на властта, а 6 сигнала съдържат твърдения за контролиран вот изобщо - без да се прави разлика между изборите за президент и вицепрезидент и изборите за местна власт.

6 – С изборен туризъм са свързани 3,2% от получените сигнали (8 сигнала).

7 – 1,2% или 3 сигнала са свързани с използване на език на омразата в предизборната кампания.

8 – 3,9% от публикуваните сигнали са свързани с други нарушения (10 сигнала).

В деня на Първия тур на изборите на 23.10.2011г., на сайта са публикувани 73 сигнала. Около 80% от тях са свързани с проблеми и нередности на организацията на изборния процес. Най-голямата част от публикуваните сигнали са свързани конкретно с изборите за местни органи на властта - 33 сигнала. 31 сигнала са свързани както с изборите за президент и вицепрезидент, така и с изборите за местна власт. Останалите 9 сигнала са свързани конкретно с изборите за президент и вицепрезидент.

В деня на Втория тур на изборите на 30.10.2011г. на сайта са публикувани 20 сигнала. От тях 16 са свързани с проблеми и нередности в организацията на изборния процес. Отново най-голяма част от публикуваните сигнали са свързани конкретно с изборите за местни органи на властта – 9 сигнала. 7 сигнала са свързани, както с изборите за президент и вицепрезидент, така и с изборите за местна власт. Останалите 4 сигнала са свързани конкретно с изборите за президент и вицепрезидент.

Фиг. № 6 – Разпределение на сигналите – първи/втори тур на проведените избори



Основни изводи:

 • Анализът на сигналите, подадени на сайта на Институт за развитие на публичната среда показва, че опитите за опорочаване на вота за органи на местно самоуправление са повече в пъти от тези при вота за президент и вицепрезидент на републиката.

 • Налице са сериозни данни за натиск върху избирателите, контролиран вот и купуване на гласове. Тези неправомерни способи са били насочени основно в изборите за органи на местно самоуправление и най-вече към избора на общински съветници. Тази теза се подкрепя и от обстоятелството, че на Втория решаващ тур на изборите за президент и вицепрезидент, както и за неизбраните на първи тур кметове, постъпилите на сайта на ИРПС сигнали са три и половина пъти по-малко, в сравнение с тези от Първия тур на изборите.

 • Основен проблем и на Първия и на Втория тур на изборите са били нарушенията, свързани с нередности в организацията на изборния процес. Нередностите в организацията на изборния процес са повече проблем на Първия, отколкото на Втория тур на изборите. Провеждането на избори „две в едно” безспорно се отразява и върху качеството на изборния процес, конкретно свързан с избора на президент и вицепрезидент. Проблемът с т.нар. „забранителни списъци” и произтичащ от него проблем с невъзможността големи групи от граждани да упражнят конституционното си право на глас е един от основните проблеми в организацията на изборния процес.

 • Вторият основен проблем, свързан с нередностите в организацията на изборния процес е тайната на вота или гласуването с прозрачна бюлетина. Тук според анализа съществува проблем, конкретно свързан с осигуряването на тайната на вота при изборите за президент и вицепрезидент. Половината от подадените сигнали на сайт „За честни избори” съдържат твърдението, че бюлетината, с която се гласува за президент и вицепрезидент е прозрачна и не осигурява тайната на вота.




Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница