Цели на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г. В областта на транспортастраница1/4
Дата21.08.2017
Размер0.71 Mb.
  1   2   3   4
Цели на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2010 г.
В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА


1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2010 г.

Стратегически цели


Стратегически документ

Дейности

Срок

/месец през 2010 г./Очакван резултат

Индикатори за изпълнение

Индикатор за текущо състояние (отчет 2009 г.)

Индикатор за целево състояние (цел 2010 г.)

1. Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура

Повишаване на икономическата ефективност от транспортна дейност, чрез модернизация на транспортната система


„Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България до 2015 г.”

„Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.” – проект

Тригодишна бюджетна прогноза на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за периода 2010 – 2012 г.


1. Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт
Проекти по Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ)


І-во тримесечие

1.1.Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин – София”

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност – 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност – 1 бр.


ІІ-ро тримесечие

1.2.Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: „Модернизация

на жп линия София – Пловдив” (участъци София – Елин Пелин и Септември – Пловдив)


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност – 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност – 1 бр.


ІІ-ро тримесечие

1.3.Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: „Подновяване на участъци от жп инфраструктурата по жп линията Пловдив – Бургас”


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност – 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност – 1 бр.


ІV-то тримесечие

1.4. Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: „Модернизация на жп линия София – Драгоман”


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност – 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност – 1 бр.


І-во тримесечие

1.5.Изпълнение на проект „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница”

Одобрен комплект технически проекти – 0 броя
Разрешение за строителство – 0 броя

Одобрен комплект технически проекти – 1 брой
Разрешение за строителство – 1 бр.Проекти по ИСПА

Проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница”

(съфинансиране от ЕИБ и НБ)

По договор за проектиране и строителство на Фаза 1: Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Пловдив (г. Крумово) – гр. Първомай


II-ро тримесечие

Завършване на строителните работи по фаза 1

Извършени строителни работи в %

83%Извършени строителни работи в %

100%


IV-то тримесечие

Пускане в експлоатация на жп участъка гр. Крумово – гр. Първомай

Издаден акт № 15 по ЗУТ

0 бр.


Издаден акт № 15 по ЗУТ

1 бр.
По договор за проектиране и строителство на Фаза 2: Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Първомай – Свиленград – турска/гръцка граници


IV-то тримесечие

Завършване на строителни работи по фаза 2 в отсечката Първомай –Караджалово

Извършени строителни работи в %

70%


Извършени строителни работи в %

100%

Завършване на строителни работи по фаза 2 в отсечката Караджалово – Димитровград

Извършени строителни работи в %

15%Извършени строителни работи в %

100%

Започване на строителни работи по фаза 2 в отсечки Димитровград – Симеоновград и Симеоновград – Свиленград

Издаден Акт 2а по ЗУТ

0 бр.


Издаден Акт 2а по ЗУТ

8 бр.
По договор за проектиране и строителство на Системи: Изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата жп линия


I-во тримесечие

Стартиране на строителните работи по изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия

Издаден Акт 2а по ЗУТ

0 бр.


Издаден Акт 2а по ЗУТ

1 бр.

IV-то тримесечие

Изграждане на системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА в участъка по фаза 1 Крумово – Първомай

Изградени системи за сигнализация, телекомуникации и СКАДА в %

0%


Изградени системи за сигнализация, телекомуникации и СКАДА в %

100%
Проект Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен/железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат (България/Румъния)

(съфинансиране от ЕИБ, KfW, AFD и НБ)


декември

септември


септември

декември


Изпълнение на пътните и железопътните подходи на моста

Изградени насипи на железопътния и пътния подходи - % на извършени строителни работи

0%
Изградeна връхна конструкция на железопътната естакада - % на извършени строителни работи

0%
Бр. изградени междинни опори

7 бр.
Изградена връхна конструкция на моста до острова - % на извършени строителни работи

4 %


Изградени насипи на железопътния и пътния подходи - % на извършени строителни работи

100%
Изградeна връхна конструкция на железопътната естакада - % на извършени строителни работи

100%
Бр. изградени междинни опори

12 бр.
Изградена връхна конструкция на моста до острова - % на извършени строителни работи

100%

август

септември


декември
декември

декември


Завършено строителство на прилежащата инфраструктура

Бр. пътни надлези

0 бр
Бр. жп надлези

0 бр.
Км жп линия

0.56 км
Бр. нова жп товарна гара

0 бр.
Извършена рехабилитация на пътническа гара - % на извършени строителни работи

10 %


Бр. пътни надлези

3 бр.
Бр. жп надлези

4 бр.
Км жп линия

14 км
Бр. нова жп товарна гара

1 бр.
Извършена рехабилитация на пътническа гара - % на извършени строителни работи

100 %
Техническа помощ за модернизация на Трансевропейската железопътна мрежа в България: Позиция І – жп линия София – ПловдивI-во тримесечие

I-во тримесечие


I-во тримесечие


Изпълнен етап 1 – Извършено прединвестиционно проучване с избор на трасе и изготвяне на Анализ разходи-ползи

Изпълнен етап 2 – Завършен идеен проект и изготвена тръжна стратегия за изпълнение на инвестиционния проектОдобрен Анализ разходи-ползи – 0 бр.

Одобрен идеен проект – 0 бр.


Одобрена тръжна стратегия – 0 бр.


Одобрен Анализ разходи-ползи – 1 бр.

Одобрен идеен проект – 1 бр.


Одобрена тръжна стратегия – 1 бр.
Техническа помощ за модернизация на Трансевропейската железопътна мрежа в България: Позиция І – жп линия София – ДрагоманII-ро тримесечие

II-ро тримесечиеИзпълнен етап 2 – Завършен идеен проект и изготвена тръжна стратегия за изпълнение на инвестиционния проект

Одобрен идеен проект – 0 бр.
Одобрена тръжна стратегия – 0 бр.

Одобрен идеен проект – 1 бр.
Одобрена тръжна стратегия – 1 бр.Техническа помощ за развитие на железопътен възел София


I-во тримесечие


Изпълнение на етап 1 – Извършено прединвестиционно проучване с варианти за развитие на жп възел София


Одобрено предложение за модернизация - 0 бр.

Одобрено предложение за модернизация - 1 бр.
III-то тримесечие


Изпълнение на Етап 2 – Завършен идеен проект

Одобрен идеен проект – 0 бр.

Одобрен идеен проект – 1 бр.Техническа помощ за модернизация на жп линия Радомир – Гюешево


II-ро тримесечие


Изпълнение на етап 1 - Извършено прединвестиционно проучване и варианти за модернизация на жп линията Радомир – Гюешево

Одобрено трасе за модернизация - 0 бр.

Одобрено трасе за модернизация - 1 бр.Изпълнение на Етап 2 – Завършен идеен проект

Одобрен идеен проект – 0 бр.

Одобрен идеен проект – 1 бр.Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Модернизация на жп линия Видин – София”


I-во тримесечие
III-то тримесечие

Сключване на договор

Изпълнен договорСключен договор за изготвянето на доклада – 0 бр.
Изготвен доклад за ОВОС – 0 бр.

Сключен договор за изготвянето на доклада – 1 бр.
Изготвен доклад за ОВОС – 1 бр.Проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра – Горна Оряховица


ІV-то тримесечие

ІV-то тримесечие

ІV-то тримесечие


Изпълнен Етап 2 – изготвен комплект технически проекти и комплект технически спецификации

Изпълнен Етап 3 – Изготвена тръжна стратегия и тръжни документации за изпълнение на инвестиционния проект

Подготовка на инвестиционния проект за финансиране от ОПТ


Одобрени технически проекти – 0 бр.
Одобрени технически спецификации 0 бр.
Одобрена тръжна стратегия –

0 бр.
Одобрен комплект тръжни документи –

0 бр.

Изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект –0 бр.

Одобрени технически проекти – 1 бр.
Одобрени технически спецификации 1 бр.
Одобрена тръжна стратегия –

1 бр.
Одобрен комплект тръжни документи –

1 бр.

Изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект –1 бр.Проект „Техническа помощ за внедряване на оптичен кабел по жп линия Пловдив – Бургас”


I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие


Изпълнен Етап 1 – изготвяне на предложение за вариант на внедряване със съответната бизнес, финансова, техническа и експлоатационна изпълнимост на варианта

Изпълнен Етап 2 – изготвяне на идеен проект, техническа спецификация и финансов анализ на избрания вариант

Изпълнен Етап 3 – изготвяне на стратегия за реализация на проекта и на документация за провеждане на процедури по ЗОП, както и на формуляр за кандидатстване за отпускане на средства от ОПТ

Одобрен икономически най-ефективен вариант за внедряване-1бр.
Одобрен комплект технически проекти – 1 бр.
Одобрен комплект технически спецификации - 1 бр.

Одобрена тръжна стратегия – 1 бр.

Одобрен к-т тръжни документи – 1 бр.
Проект „Техническа помощ за внедряване на компютърни гарови централизации по железопътния участък Карнобат – Бургас”.


I-во тримесечие

II-ро тримесечие

III-то тримесечие


Изпълнен Етап 1 – изготвяне на предложение за вариант на внедряване със съответната бизнес, финансова, техническа и експлоатационна изпълнимост на варианта
Изпълнен Етап 2 - изготвяне на идеен проект, техническа спецификация и финансов анализ на избрания вариант

Изпълнен Етап 3 – изготвяне на стратегия за реализация на проекта и на документация за провеждане на процедури по ЗОП, както и на формуляр за кандидатстване за отпускане на средства от ОПТОдобрен икономически най-ефективен вариант за внедряване -1 бр.
Одобрен комплект технически проекти – 1 бр.
Одобрен комплект технически спецификации - 1 бр
Одобрена тръжна стратегия – 1 бр.

Одобрен к-т тръжни документи – 1 бр.

Проект: „Техническа помощ за подновяване на железопътния участък Пловдив – Михайлово”


I-во тримесечие

III-то тримесечие

III-то тримесечие


Сключване на договор

Изпълнен етап I: Задача 2 от Лот І – Рехабилитация на железопътния участък Скутаре-Оризово и Задача 4 от Лот ІI – Рехабилитация на съоръженията на енергетиката в участъка Пловдив – Оризово

Изпълнен етап II: Задачи 1 и 3 от Лот І – Рехабилитация на железопътния участък Скутаре-Оризово и Задачи 5, 6 и 7 от Лот ІI – Рехабилитация на съоръженията на енергетиката в участъка Пловдив-Оризово


Сключен договор –1бр.
Одобрен най-ефективен технически и икономически

вариант за рехабилитация –1бр.


Одобрен

технически проект-1бр. и Техническа спецификация -1бр.

Одобрена стратегия за етапна реализация за подновяване и реконструкция на ж.п. участък Скутаре-Оризово –1бр.
Одобрена стратегия за етапна реализация на при рехабилитацията на съоръженията на енергетиката в участъка Пловдив- Оризово –1бр.
Проект: „Техническа помощ за развитие на железопътен възел Бургас”


I-во тримесечие

III-то тримесечие

III-то тримесечие


Сключване на договор

Изпълнен етап I: Прединвестиционно проучване и варианти за развитие на железопътен възел Бургас

Изпълнен етап II: Изготвяне на Идеен проект за развитие на жп възел Бургас

Сключен договор -1бр.

Одобрено прединвестиционно проучване – 1бр.


Одобрен анализ „разходи -ползи” по одобрения вариант развитие-1бр.

Одобрен финансов анализ- план за финансиране на проекта-1бр.


Одобрен идеен проект и тягови разчети по част „Енергоснабдяване” – 1бр.
Одобрен идеен проект за развитие на ж.п. възела - 1бр.
Одобрена стратегия за етапна реализация на проекта –1бр.

2. Развитие на инфраструктурата във водния транспорт
Проекти по Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ)


І-во тримесечие

2.1.Провеждане на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПТ за проект: „Създаване на речна информационна система” (фаза 1)


Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност – 0Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ.

Стойност – 1 бр.Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница