Д о к л а д за първо гласуване Относно : Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., №202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г. На свое извънредно заседаниеДата22.07.2016
Размер32.47 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д О К Л А Д

за първо гласуване

Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г.
На свое извънредно заседание, проведено на 31 октомври 2012 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г.

На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването, г-жа Десислава Атанасова, заместник - министърът на финансите, г-н Владислав Горанов, управителят на Националната здравноосигурителна каса, д-р Пламен Цеков, представители на синдикатите, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова. Тя информира народните представители, че с проектобюджета за 2013 г. е планирано равнище на разходите, което да осигури финансирането на ангажиментите и дейностите, които по закон са възложени за осъществяване чрез бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), като основните функции се концентрират в областта на нормативно осигуряване на системата на здравеопазването, дейностите по опазване и контрол на общественото здраве, контрол по спазване и изпълнение на установените с нормативен акт изисквания за дейностите със значение за здравето на човека, надзор на заразните болести, утвърждаване на медицински стандарти и одит на медицинската помощ, провеждане на национална здравна политика чрез приетите от правителството национална здравна стратегия и националните здравни програми.

Съгласно проектобюджета за 2013 г., общият размер на предвидените разходи на Министерство на здравеопазването възлизат на 368 185 хил. лв., като с тези средства ще бъдат финансирани дейности, политики и програми в областта на опазването и контрола на общественото здраве, дейности по национални здравни програми, осъществявани от бюджетните структури към Министерство на здравеопазването, спешната помощ, както и всички останали дейности, свързани с общественото здраве.

Чрез бюджета на Министерство на здравеопазването за 2013 г. са предвидени средства в размер на 5, 4 млн. лв. за трансфер към Националната здравноосигурителна каса с цел финансиране на дейностите, посочени в чл. 82, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.

В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха становище, че намаляването на средствата в проектобюджета за 2013 г. е предпоставка за неизпълнение на дейностите, отговорност на Министерство на здравеопазването. Народните представители посочиха, че липсва финансово обезпечаване на предвидената инвестиционна програма, планираното увеличение на възнагражденията в структурите на спешната помощ, държавните психиатрични болници и центровете по трансфузионна хематология и на заложените политики и програми. Тези факти, ще доведат до допълнително напрежение в системата като цяло, както от страна на работещите в нея, така и от страна на пациентите.

След закриване на дискусията се извърши гласуване при следните резултати:

1. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и чл. 2, № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г.: „За” – 0, „Против”- 1, „Въздържал се”- 11.

2. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с включен проект на Комисията за финансов надзор по чл. 1 и чл. 5, № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г.: „За” – 0, „Против”- 1, „Въздържал се”- 11.

3. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с включен проект на Висшия съдебен съвет и на Комисията за финансов надзор по чл. 1, чл. 2 и чл. 5, № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г.: „За” – 0, „Против”- 1, „Въздържал се”- 11.4. По законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1, чл. 2 и чл. 5, № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г.: „За” – 10, „Против”- 2, „Въздържал се”- 1.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при горепосочените резултати, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със становището на Министерски съвет по чл. 1, чл. 2 и чл. 5, № 202-01-63, внесен от Министерски съвет на 12 октомври 2012 г.

Председател на

комисия по здравеопазването:

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница