Горива за дизелови двигателиДата23.07.2016
Размер56 Kb.
Приложение № 2 към чл. 6, т. 2

(изм. доп. ДВ бр. 76/2007 г.)Горива за дизелови двигатели

Показатели (7)

Единици за измерване

Гранични стойности (1)

Методи за изпитване (11)

минимум

максимум

Цетаново число (9)

 

51,0

-

БДС EN ISO 5165

Цетанов индекс

 

46,0

-

БДС EN ISO 4264

Плътност при 15 °С 

kg/m3

820

845

БДС EN ISO 3675 (3)
БДС EN ISO 12185

Полициклични арени 

% (m/m)

-

11

БДС EN 12916 (8)

Съдържание на сяра 

mg/kg

-

50,0 (2)

БДС EN ISO 20846
БДС EN ISO 20847 (10)
БДС EN ISO 20884

Пламна температура 

°С

над 55

-

БДС EN ISO 2719

Коксов остатък (на 10 % остатък от дестилация)

% (m/m)

-

0,30

БДС EN ISO 10370

Съдържание на пепел

% (m/m)

-

0,01

БДС EN ISO 6245

Съдържание на вода

mg/kg

-

200

БДС EN ISO 12937

Общо количество онечиствания

mg/kg

-

24

БДС EN 12662

Корозия на медна пластина (3 h при 50 °С)

клас

1

 

БДС EN ISO 2160

Стабилност на окисление 

g/m3

-

25

БДС EN ISO 12205

Смазваща способност (wsd 1,4) при 60 °С

µm

-

460

БДС EN ISO 12156-1

Вискозитет при 40 °С

mm2/s

2,00

4,50

БДС EN ISO 3104

Дестилационнихарактеристики: 

 

 

 

БДС EN ISO 3405 (12)

- % (V/V) дестилирали до 250°С

% (V/V)

-

< 65

 

- % (V/V) дестилирали до 350°С

% (V/V)

85

-

 

- 95 % (V/V) дести- лирали до

°С

-

360

 

Гранична температура на филтруемост CFPP

 

 

 

БДС EN 116

- клас А (4)

°C

-

5

 

- клас Е (5)

°C

-

минус 15

 

Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME) (6)

% (V/V)

-

5

БДС EN 14078 (6)

(1) Стойностите, определени в приложението, представляват "реални стойности". Те са установени въз основа на положенията на БДС EN ISO 4259 "Нефтопродукти. Определяне и прилагане на данните за прецизност относно методите за изпитване", като при определяне на съответните минимални стойности е отчетена минималната поправка от 2R (различна и по-висока от 0), където R е възпроизводимостта на резултатите от изпитването. Резултатите от отделните изпитвания следва да бъдат интерпретирани на базата на съответните критерии, определени в БДС EN ISO 4259.

(2) Стойността на показателя от 1 януари 2009 г. е 10 mg/kg.

(3) Арбитражен метод.

(4) Клас А - лято от 16 април до 15 октомври.

(5) Клас Е - зима от 16 октомври до 15 април.

(6) Подходящ метод за разделяне и идентифициране на метиловите естери на мастни киселини е определен в БДС EN 14331. FAME трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 14214.

(7) Съгласно Директива 2003/17/ЕС могат да бъдат използвани други методи, при условие че те дават най-малко същата точност и най-малко същото ниво на прецизност, както и методите, с които се сравняват.

(8) Полицикличните арени се определят като общо съдържание на арени минус съдържанието на моноарени, като и двата типа са определени по БДС EN 12916. Този стандарт не дава възможност за разграничаване на полициклични арени и FAME. Наличието на FAME в горивата за дизелови двигатели дава отклонение и увеличава стойността за полицикличните арени.

(9) Показателите с по-тъмен шрифт (Bold) се докладват в Европейската комисия задължително съгласно изискванията на Решение 2002/159/ЕС и Директива 98/70/ЕС, изменена и допълнена с 2003/17/ЕС.

(10) В случай на спор БДС EN ISO 20847 е неподходящ като арбитражен метод.

(11) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(12) При арбитраж се използва автоматичният уред, определен по БДС EN ISO 3405.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница