И отчетен период 2004 г. – 2008 г. Уважаеми гости и делегатиДата15.08.2018
Размер102.44 Kb.


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА 2008 год.

И ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2004 г. – 2008 г.
Уважаеми ГОСТИ и делегати,
Измина една напрегната, изпълнена с предизвикателства година. Година, в която Българският Червен кръст отбеляза 130 години. Сто и тридесет години хиляди достойни българи, застанали зад идеите и принципите на организацията, са градили нейния авторитет пред българското общество, за да може да се каже днес, че Българският Червен кръст е най- значимата хуманитарна организация у нас, призвана да помага на хората и на държавните институции, която има особени заслуги за развитието на хуманитарните принципи.

През годината Общинската структура на Български Червен кръст успя навреме и според своите възможности да подаде ръка на 482 нуждаещи се от подкрепа хора, запазвайки човешкото им достойнство.

През годината Общинският съвет на БЧК в своята дейност се ръководеше от приетия план на отчетното събрание през 2007 г. за дейността си , като в работата си спазваше основните принципи на Червения кръст, а именно: хуманизъм, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност.

Водещите приоритети в дейността ни за 2008 год., включени в плана на организацията, и резултатите от тях са:ПО ОТДЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Социално-помощна дейност:
И през тази година тази дейност намери широко поле за изява, поради което можем да кажем, че тя си остана приоритетна за нашата организация. Получената хуманитарна помощ в количествено изражение е 399 бр. кашона с дрехи, обувки и играчки втора употреба на обща стойност 21 210,45 лв. Помощта е разпределена с решение на общинското ръководство на БЧК, като сме се съобразявали с волята на дарителите. През годината тези помощи са получени от: ЦДГ – “1-ви юни”, ОДЗ “Брезичка”, ОДЗ “Райна Княгиня, ОДЗ “Звънче”, ОДЗ “Мечо пух” с Оборище, ЦДГ “Пролет”и ЦДГ в с. Попинци и с. Левски, Бърза помощ гр. Панагюрище, МБАЛ “Събо Николов”, ДКЦ -1 гр. Панагюрище, кметствата Поибрене и Панагюрски колонии, Дружествата на БЧК в квартал “Възраждане” и “Долна махала” и дружество “Рома – П”, двадесет и осем деца подадени ни от дирекция “Закрила на детето” към Общинска служба “Социално подпомагане”.

Така също през 2008 год. Общ.С на БЧК получи 6 бр. инвалидни колички,

3 бр. проходилки, 3 бр. санитарни столове и 15 чифта патерици, които бяха раздадени на нуждаещите се бенифициенти.

Освен предоставената помощ от ОС на БЧК помощи бяха набирани през цялата година и от наши дарители от общината, които надхвърлят 40 бр. чували, Шест броя легла, дюшеци, печка, домакинско оборудване, отдела и постелки.

За отчетния период бяха реализирани и следните дейности от общинската организация:

- Продължаването на проекта “Да помогнем на самотните и хората от третата възраст”. През годината по проекта бяха обхванати 203 бенефициенти / 131 жени и 72 мъже /, от тях 100 в кметствата Левски, Попинци, Баня, Бъта, Оборище и Поибрене. Двадесет и един лежащо болни получаваха тази храна в къщи. Раздадени са 12 749 обяда. Всичко това стана възможно и благодарение самоотвержения труд на работещите в социалния патронаж, които приготвяха обедите, за което искрено им благодарим. Основни партньори по проекта са фирма “Градус”, Общ.А – Панагюрище, Социалан патронаж и ОС на БЧК – Пазарджик, на които също изказваме нашата най-сърдечна благодарност.

- През учебната 2007-2008 год. от 02.11.2007 г. до 15.06.2008 г. продължи изпълнението на проекта с помощта на партньорската мрежа на БЧК за благотворителност “Ученическа трапезария за 50 деца от социално слаби семейства”. Предоставени бяха 6 440 обяда за 133 учебни дни на обща стойност 7 771, 09 лв. Тук е мястото сърдечно да благодарим за подкрепата и пълното съдействие на Гл. експерт Образование и предучилищно възпитание в Общ.А – г-жа Нора Кунчева, както и на ръководството и екипа на ДДЛРГ ”Павел Бобеков”, които подготвяха обядите.

На 15.12.2007г. Общ.С на БЧК организира съвместно с отдел “Образование” към Общ.А коледно тържество – дискотека за деца сираци и полусираци от цялата община. Мероприятието бе проведено с 98 деца, които получиха коледни подаръци от доброволци на Германския Червен кръст, които за четвърта поредна година бяха сред нас на това тържество.

Реализирането на тържеството стана с подкрепата на Фирма Градус, Бунай АД, Ви К – П, Астра –Пан, Хлебокомерс, ЕТ Маратон, Бултекс, Пазари и паркинги.

В началото на 2008 г. ОС на БЧК – Пазарджик направи дарение от минерална вода на стойност 4 050 лв.за жителите на с. Поибрене.

Тази година при раздаване на интервенционни хранителни продукти предоставени със средства от Европейския съюз, съгласно подписаните договори за взаимодействие между НС на БЧК и Социалното министерство , ние с чувство на отговорност от месец юни до 28 ноември в три транша успяхме да раздадем 10 048 кг. брашно на 907 човека от общината.

Уважаеми дами и господа, за отчетния период 2004 – 2008 год., можем да обобщим: Получени са помощи в количествено изражение 1030 бр. кашона с дрехи втора употреба, обувки, детски играчки, медикаменти, и помощни технически средства на обща стойност 101 804 лв. С тези помощ ние успяхме да помогнем на: 1 373 възрастни, 138 самотни, 123 лежащо болни, 86 инвалиди, 1 005 деца в неравностойно положение и деца от социално слаби семейства, 229 деца сираци и полусираци.

Станалите кризисни ситуации през периода доведоха до многократно нарастване на контингента от потенциални бенефициенти на нашата дейност, а мисията ни е да спомагаме за преодоляване и облекчаване страданието на всички уязвими.

Адекватната реакция за подпомагане на пострадалите от поройните дъждове и наводненията, и последвалите ги аварии по магистралния водопровод през м. август 2005 год. се изразяваше още в осигуряването на помощи чрез ОС на БЧК и Дирекция “ГЗ” област Пазарджик, а именно:

Доставена питейна вода от дарители, доставянето на вода за битови нужди за кварталите на гр. Панагюрище намиращи във високите части на града, доставяне на хранителни пакети, хигиенни пакети, миещи, перилни и почистващи препарати, дезинфекционни препарати, лекарства и медикаменти,

прибори за хранене, канчета за хранене, отдела, кърпи, постелки, детски пюрета, консерви, както и 6 тона брашно.

Общата стойност на горепосочените дарения възлиза на 13 500 лв.

Активно участвахме в изграждане жилище на Люба Асенова , сина и, и двете и внучета от с. Поибрене , чиято къща също пострада при поройните дъждове през есента на 2005 и пролетта на 2006 год. Осигурените средства от НС на БЧК чрез ОС на БЧК Пазарджик надхвърлят 4 500 лв.

През 2006 год. общинската организация на БЧК успя да помогне и на други граждани изпаднали в беда, а именно:

- На сестри Фандъкови от които едната е инвалид. Покривът им бе разрушен вследствие паднал гръм. Възстановителните работи бяха на стойност 1 500 лв.

- За възстановяване жилището на Марияна Пешкова, живуща на ул. “Малина” № 50 пострадала от поройните дъждове ОС на БЧК Пазарджик осигури строителни материали /тухли и цимент/ на стойност 1 500 лв.

С помощта на фондация “Деца в беда на Германския Червен кръст след атестиране и подбор се подпомогна Захари Людов от гр. Панагюрище – с осигурено под наем жилище, което беше освежено и оборудвано с необходимите мебели и обзавеждане на стойност 3005 лв. Поеха се разходите за наем , ток и вода в размер на 200 лв. месечно. Майката на Захари получаваше парична помощ в продължение на 8 месеца в размер на 200 лв. месечно. Освен това тя получи е еднократна помощ от 500 лв. Посетени бяхме 3 пъти от представители на Германския Червен кръст, с цел атестация хода на проекта и резултатите от него. За съжаление може да отчетем,че този проект не постигна резултати поради безотговорното отношение на бенефициентката.

През отчетния период от фонд “Милосърдие” бяха подпомогнати 4 бенефициета с еднократни помощи от 50 лв.

Младежка червенокръстка организация:
През мандата продължи утвърждаването на организацията на БМЧК в общината, под ръководството на г-жа Соня Димитрова – учител в СПГ “Ат. Буров” и наш доброволец. Организацията в момента наброява 28 членове. Проведените по значими мероприятия от младежите червенокръстци са:


  • Участие в ученически състезания при бедствия, аварии и катастрофи;

  • За международният ден на детето 1-ви юни младежите посетиха децата от ДДЛРГ “Павел Бобеков”;

  • Проведена среща с техни колеги от младежката червенокръстка организация от гр. Пазарджик;

  • Участваха в проведен семинар в гр. Велинград;

  • Четирима членове от младежката червенокръстка организация заедно с младежи от МЧК гр. Пазарджик летуваха две поредни години на море.


Безвъзмездното кръводаряване:
Това е една от дейностите на организацията ни, която получи своето развитие и устойчивост. През изминалите 4 години са проведени 6 кампании за безвъзмездно кръводаряване, които са повече от успешни. Общо дарилите кръв за общината са 477 човека. 261 кръводарители от “Асарел - Медет” АД и 216 от общината. Можем да отчетем, че последните години се наблюдава по-голям процент млади кръводарители, което е похвално. Не са малко и тези които са ни редовни кръводарители при всяка кампания. Освен дадената кръв при редовните кампании, вследствие на появили се потребности през периода ние се обръщахме към нашите кръводарители и те се отзоваваха.

Благодарим на всички участвали в кръводарителските кампании.

Съдействахме на Кръвен център – гр. Пловдив за разгласяване откриването на кампания по кръводаряване за роднини, близки и приятели на болни лекуващи се в Пловдивски болнични заведения.
Подготовка на населението при бедствия, аварии и катастрофи:
Тази дейност също бе една от значимите за организацията ни.

В общината имаме сформирани и действащи 2 броя санитарни дружини и 8 броя санитарни постове. За обучението на същите през годината кмета на общината отдаде Заповед. Със Заповед на управителя на ДКЦ бяха определени лекарите-методисти на медико-санитарните формирования. Активно е участието ни в този вид обучение, което се провежда през месеците май и октомври. В съответствие с европейските стандарти обучаемите се запознаваха с актуални теми по първа долекарска помощ от лекторите д-р Петрова, д-р Николов и д-р Димитров. Напоследък в този вид обучение са включват все повече практически упражнения, които са изключително полезни. Използват се презентации и тестове, което засилва интереса и ползата от обучението.

През месец април всяка година се провежда състезание за средношколци по защита при бедствия, аварии и катастрофи в две възрастови групи от 5-6 клас и 7-8 клас, които показват своите знания и умения по време на общински и областни състезания. През 2005 год. учениците от общината ни завоюваха две първи места в областно състезание, като в последствие като областни първенци участвуваха в национално състезание проведено във Велико Търново. Средношколците от 7-8 клас се класираха на 2 място от участвувалите 25 отбора., а отбора ни 5-6 клас взе 5 място. През 2006 год. в областното състезание отново завоювахме две първи места. От участието в националното състезание проведено в Стара Загора средношколците от ОУ “20-ти април” след оспорвана надпревара взеха трето място., като успяха да убедят над 50 членното жури в своите умения и знания. През 2007 г. учениците от 5-6 клас се класираха на 3-то място с отбора на ОУ “20-ти април”, а второ място бе отсъдено за отбора на учениците от ОУ “20-ти април” във възрастовата граница 7-8 клас. През 2008 год. учениците от 5-6 клас от ОУ “Проф. Марин Дринов” се класираха на 2 място, а учениците от 7-8 клас от ОУ “20-ти април” на трето място на областните ученически състезания.

В конкурса за детска рисунка под мотото “С очите си видя бедата” участие взеха ученици от почти всички училища в общината. Резултатите от участието в конкурса бяха 2 първи места, 3 втори места и 2 трети места.

В конкурса за детска рисунка “МИСИЯ СПАСИТЕЛ” през настоящата година участие взеха ученици от училищата СОУ “Нешо Бончев”, НУ “Св.Покровско”, ОУ “Проф. Марин Дринов” и ОУ “20-ти Април”, където завоювахме отново призови места.
Водно-спасителна дейност:
Под ръководството на Общинския съвет на БЧК работеше комисията по водно спасяване за актуализиране на която Кмета на общината отдаде Заповед. Ръководството на комисията се осъществяваше от Председателя на Общ.С на БЧК. Също така Кмета на общината отдаде заповед на всички стопани от общината на водни площи за обезопасяването им през летния период. През изтеклата година на територията на общината нямаме водни инциденти.

През годината общината осигури обучение за водни спасители на двама младежи, които успешно завършиха курса.

Ежегодно комисията контролираше и плувните басейни в село Баня и град Панагюрище.
Фондо набиране:
Изпълнението на членския внос през настоящата година осъществихме отново чрез предлагане на талони на членовете и симпатизантите ни. Реализирани са 1 150 талона за членски внос с активното участие на председателите на дружествата в общината. За отчетния период набраните средства от членски внос, чрез разпространяване на талони е 4 100лв.


Организационна дейност:

В организацията ни функционират 17 дружества.

– 8 в кметствата;

- 3 в дружествата и фирмите;

- 6 в районите на града.

Съгласно изискванията на НС на БЧК регистърът на членовете в общината в момента наброява 1 150 човека., т. е . със 100 човека повече от предходната година.

През целият изтекъл период Общинския съвет на БЧК провеждаше редовно заседания, вземаше решения съгласно планираните мероприятия и се запознаваше с внасяните информации.

По случай 8-ми май – Световният Ден на Червеният кръст и Червеният полумесец милиони хора в целия свят, които изповядват идеите за хуманност, солидарност и взаимопомощ, честваха своя празник.

Чествахме го и ние, като по този повод в Обл.С на БЧК – Пазарджик бяха удостоени най-добрите ни доброволци и партньори със званието “Отличник на БЧК за активна червенокръска дейност”, а те са: г-н Лука Ангелов, д-р Николай Николов, Анета Кънева, Соня Белишка, Радка Немска, Евгения Загорска, Радка Ангелова, Венета Касабова, Делка Делирадева, Станка Петришка – председател на дружеството в с. Поибрене., Петко Хасанов, Пенка Тодорова.

Тази година чествахме и 130 годишнината от червенокръсткото движение в България. На проведеното тържествено честване от ОС на БЧК, на Кмета на общината – г-н Г. Гергинеков бе връчен плакет и поздравителен адрес в знак на признателност за добрите партньорски взаимоотношения между Общинската администрация и Българският Червен кръст.

Благодаря на Областния съвет на БЧК за отличията на активистите и партньорите ни като считаме, че те са безспорно признание за дейността на организацията ни.

На пети декември Български Червен кръст чества деня на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 год. по инициатива на Организацията на обединените нации, когато световната организация приканва правителствата и не правителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците. През последните няколко години като структура ние отделихме особено внимание за развитието на доброволчеството – хората на които разчитаме всекидневно и в критични ситуации. Те са включени във всички проекти и хуманитарни дейности, които организацията извършва. Ние се гордеем с нашите доброволци. Благодаря им за положеният труд и честит празник.


ДАМи и господа,

симпатизанти и приятели на БЧК,
Настъпилата световна икономическа криза няма да ни отмине. Пред нас стоят години на предизвикателства в голямото семейство на Европейския съюз.

Аз съм убеден, че всички ние ще търсим форми и начини за преодоляването им, което сме го доказали до момента със своето милосърдие, единство и взаимопомощ. И бъдещата ни дейност ще е продиктувана от чувства на хуманност към нуждаещите се.

Желая на всички предстоящите пред нас години да бъдат успешни за всеки един от вас. Бъдете здрави и щастливи и вярвайте в бъдещето.
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ -

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ


Новоизбраният общински съвет на БЧК – Панагюрище:

Ръководство:

Председател – Темелко Райчев;

Заместник-председатели – Павлинка Дундарова

Петко Хасанов

Членове- Соня Белишка

Аента Кънева

Цеца Тренчева

Ирина Муховска

Виолета Пандурова

Илка Ильова
Общинска контролна коимсия на БЧК:

Петър Петров

Радка Немска

Магдалена МакедонскаБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница