Имх 2 – кх’2010 Име, фак. №Дата11.01.2018
Размер24.41 Kb.
ИМХ 2 – КХ’2010

Име, фак. №

1

Как се изменя честотата на валентното трептене на карбонилната група в следните съединения: а) бензоена киселина; б) метилбензоат; в) метилсалицилат (метилов естер на орто-хидрокси-бензоена киселина); г) фенилацетат? 5) бензамид. Обяснете защо.


2

В УВ спектъра на ацетон се наблюдават 3 абсорбционни максимума: при 166, 189 и 279 nm. На какъв тип преходи съответстват тези ивици?3

Флуоресценцията е:

а) Емисионен ST преход е) Безизлъчвателен S S преход

б) Емисионен TS преход ж) Абсорбционен ST преход

в) Емисионен S S преход з) Абсорбционен TS преход

г) Безизлъчвателен ST преход и) Абсорбционен S S преход

д) Безизлъчвателен TS преход
4

Колко мл 27% разтвор на N-фенилацетамид в етанол са необходими, за да се приготви в 100 мл мерителна колба 5.10-2 М разтвор на веществото в етанол? Изчислете абсорбцията на получения в мерителната колба разтвор при  268 nm, ако работите с кювета 1 см и знаете, че А 268 в спектъра на същия разтвор, снет в кювета 2 см, е 1.8.5

Как може да се определи типа на дадена водородна връзка (вътрешномолекулна или междумолекулна) чрез ИЧ спектроскопия?

6

На фигурите по-долу са представени ИЧ спектър на съединение с брутна формула С6Н10О и УВ спектри на същото съединение, снети в разтворители хексан, етилов алкохол и вода.

а) Определете структурата на съединението, като отнесете ивиците в ИЧ и УВ спектрите.b) Отнесете кривите 1, 2 и 3 в УВ спектъра към съответните разтворители и се обосновете.


7

Определете структурата на съединение с брутна формула С7Н6О2 по дадения ИЧ спектър.

  1. Отнесете характеристичните ивици в ИЧ спектъра.

  2. Какви ивици очаквате в УВ спектъра на това съединение?

  3. На какви преходи се дължат тези ивици (определени от Вас в подточка b)?

  4. Кои са основните подборни правила при абсорбционната електронна спектроскопия?

  5. Характеризирайте съответните преходи (определени от Вас в подточка (c)) като „забранени” или „разрешени” по всяко подборно правило (дефинирано от Вас в подточка d).
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница