К о м б и н а т о р и к а в е р о я т н о с т и- подготовка за



Дата19.07.2018
Размер14.55 Kb.
К О М Б И Н А Т О Р И К А В Е Р О Я Т Н О С Т И– ПОДГОТОВКА ЗА

М А Т У Р А

Т Е С Т

1.От 12 различни химикалки се образуват комплекти от по 6 химикалки. Броят на всички възможни такива комплекти е равен на:



А) 720; Б) 924; В) 495; В) 220; Д) 120.

2.В кутия има 12 различни молива с еднаква форма. От тях 3 са с твърдост Н, 4 са с твърдост НВ,а останалите са с твърдост В. По случаен начин от кутията се изважда един молив. Да се намери вероятността този молив да НЕ е с твърдост Н.

3.Вероятност на случайно събитие е числото:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

4.Броят на различните начина, па които от 6 момчета и 4 момичета може да се образува група от 3 момчета и 3 момичета, е равен на:

А) 24; Б) 30; В) 36; Г) 80; Д) 96.

5.Ве роятност на случайно събитие е числото:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

6.От 6 различни карамфила и 5 различни рози се образуват букети от 2 карамфила и 3 рози в букет. Броят на различните букети е равен на:

А) 30; Б) 60; В) 120; Г) 180; Д) 150.

7.От 7 различни химикалки и 4 различни молива се образуват комплекти от 2 химикалки и 2 молива в комплект. Броят на всички възможни такива комплекти е равен на:

А) 28; Б) 42; В) 84; Г) 126; Д) 210.

8.НЕ е вероятност на случайно събитие числото:

А) 1; Б) 0; В) ; Г) ; Д) .

9.Да се намери по колко различни начина от 5 бели рози и 6 червени рози може да се състави букет от 3 бели рози и 2 червени рози.

10.От числата по случаен начин последователно едно след друго се избират две. Вероятността, избраните числа в този ред да са дължини на медианата и височината през върха на правия ъгъл на правоъгълен триъгълник със страни 6,8 и 10, е равна на:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) 0.

11.НЕ е вероятност на случайно събитие числото:

А) ; Б) ; В) ; Г) ; Д) .

12.В кутия има 10 рози, които са червени и жълти. Вероятността от случайно избрани 3 рози две да са жълти е . Да се намери броят на червените рози.


ОТГОВОРИ: 1.Б); 2.Б); 3.А); 4.В); 5.Г); 6.Д); 7.Г); 8.В); 9.150. 10.Г); 11.В); 12. 7.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница