Катедра: Изкуства Професионално направлениеДата21.01.2018
Размер22.11 Kb.
Архитектурен факултет

Катедра: Изкуства

Професионално направление: Изобразително изкуство

Специалност: Мода и мениджмънт в модата

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС


 1. Код: ART 1008

 2. Наименование на учебната дисциплина: История на изкуството ІІ част

 3. Вид: задължителна

 4. Цикъл: първи

 5. Година от обучението: четвърта

 6. Семестър: седми

 7. Брой кредити: 3

 8. Име на лектора (и): проф. Тодор Тачев

 9. Резултати от обучението: Студентите разширяват знанията си по история на изкуството и придобиват нови знания за изкуството през периода ХVІІ–ХІХ в, развиват по-високи компетенции и художествено-естетически критерии и оценки. В края на курса студентите трябва да могат да се ориентират в различните стиловите тенденции в изкуството и към основните представители, творили през периода.

 10. Начин на осъществяване: директно

 11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Полезно за студентите е наличието на собствен художествен и теоретичен опит в училище (кръжок, школа и др.) и извънучилищна дейност. Необходими са знания по история, естетика, митология.

 12. Съдържание на курса: Студентите изучват от Изкуството през ХVІІ век до Късен модернизъм

 13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси / инструменти:

1. http://www.all-art.org/

2. http://www.arthistoryguide.com/

3. Димитров, Д., Кратка история на изкуството. С., 2000

4. Джансън, Х., А. Джансън. История на изкуството – Барок и Рококо, 7 том, Из-во

„Елементи“, С., 2008

5. Джансън, Х., А. Джансън. История на изкуството – Модерен свят: Неокласицизъм и романтизъм, реализъм и импресионизъм, 8 том, Из-во «Елементи», С., 2008

6. Джансън, Х., А. Джансън. История на изкуството – Модерен свят: постимпресионизъм, символизъм и ар нуво, 9 том, Из-во «Елементи», С., 2008

7. Germain Bazin, С. Baroque et Rococo, Paris, 1994

8. Friedrich,C. – The Age of Baroque 1610-1660, New York, 1986

9. Golzio, V. – Seicento e Settecento, Turin, 1995

10. Wittkover, R. – Art and Architecture in Italy 1600 to 1750, Princeston, 1980

11. Reau, L. – L`art au XVIII siecle en France, Paris, 1989

12. Кандински, В., За духовното в изкуството, София, 1998

13. Art Now : The new directory to 81 international contemporary artists: Vol.1 - . -

Koln : Taschen, 2008 /album/

14. Farthing, S., Art : The Whole Story / Ed. by Stephen Farthing . - London : Thames &

Hudson, 2010 .

15. Art Now : The new directory to 81 international contemporary artists: Vol.1 - Koln : Taschen, 2008 /album/ 1. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и упражнения, курсови проекти и задачи, извънаудиторна заетост и консултации

 2. Методи за оценка и критерии: Изпит се провежда в края на семестъра Студентите представят по 2 курсови задачи и един курсов проект на семестър по зададена от преподавателя тема, съобразно със съдържанието на учебната дисциплина или плана за научно-изследователска дейност. Формат и материали за работа - по избор на студента. Изпитната задача формира 30% от годишната оценка, а останалите 70% се формират от текущи поставени през семестъра от преподавателя курсови задачи и проекти.

 3. Език на преподаване: български


08.02.2016 г. г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница