Конспект по дисциплината материалознание и teхнология на материалитеДата26.09.2018
Размер31.79 Kb.
КОНСПЕКТ

по дисциплината МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ И TEХНОЛОГИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ1. Обща металургия

  1. Металургия на чугуна. Изходни материали. Устройство и начин на действие на високата пещ. Физико-химични процеси. Продукти.

  2. Металургия на стоманата. Конверторно производство на стомана. Мартенов процес за получаване на стомана. Електро-стоманодобивни процеси.

  3. Производство на метални прахове. Механични и физико-химични методи на получаване на прахове. Свойства на металните прахове.

2.Технология на леярското производство

  1. Общи понятия за леене на металите. Класификация на методите. Леярски свойства на сплавите. Чертеж на отливка.

  2. Леене в пясъчни форми. Схема на леярски технологичен процес. Модели и кутии за сърца. Чертеж на събрана леярска форма.

  3. Формовъчни и сърцеви материали и смеси. Качества на материалите и смесите. Ръчно и машинно формоване и изработване на сърца. Машини.

  4. Стопяване и леене на чугун, стомана и цветни сплави. Особености при леенето на стомана, мъртви глави,охладители.

  5. Специални методи на леене - кокилно, леене под налягане, с противоналягане, центробежно чрез стопяеми модели и в черупкови форми.

3.Технология на пластичното деформиране .

  1. Основни методи за обработване чрез пластично деформиране. Физични основи на пластичната деформация. Фактори, влияещи върху пластичността.

  2. Валцоване. Силова схема. Технология на валцоването. Валцови агрегати, продукти. Изтегляне-технологична схема и съоръженост.Пресоване,право и обратно,пресови изделия.

  3. Технологични процеси при свободно коване,видове ковашки операции. Обемно щамповане, инструментална екипировка. Отворени и затворени щампи.Съоръжения.

  4. Пластично деформиране на листов материал. Разделителни и формообразуващи операции. Рязане, пробиване, изрязване, огъване, изтегляне, отбортоване, формоване.Други методи.

4.Технология на заваръчното производство

4.1.Физическа същност на заваряването. Класификация на методите на заваряване. Заваряване в твърдо и в течно състояние.  1. .Технологична същност на методите на заваряване в течно състояние. Електродъгово заваряване, видове. Електрическа заварочна дъга. Заварочен шев.

4.3.Видове заварени съединения. Обозначение, особености. Заварочни агрегати, видове, принципно устройство и действие.

4.4.Ръчно електро-дъгово заваряване. Разновидности спрямо положението на шева в пространството. Електроди за ръчно електро-дъгово заваряване.

4.5.Заваряване под слой от флюс.Заваряване в защитна газова среда. Разновидности. Видове флюси и газови защити.

4.6.Плазмено, електронно-лъчево и лазерно заваряване. Електро-шлаково заваряване. Същност и особености.

4.7.Газо-кислородно заваряване. Съоръжения. Заваръчен пламък. Термично рязане, принципи на плазменото, лазерното и газо-кислородно рязане.

4.8.Заваряване чрез триене, с взрив, вакуумно-дифузионно.

4.9.Технологии за наваряване , споявае, лепене, физична същност и разновидности.

4.10. Термично рязане, физична същност, разновидности, съоръженост. 5.Технология за изработване на изделия от полимерни материали.

5.1.Основни сведения, състав, свойства. Термо и реактопласти, подготовка за преработка. Същност и разновидности на полимерите и полимерните конструкционни материали.

5.2.Преработване на пластмасите-каландиране, екструдиране, раздуване(бластиране).

5.3.Заваряване, формоване, напластяване, синтероване, залепване на полимерни материали.

5.4.Технология за изработване на гумени изделия (еластомерни композити) .Изходни материали, подготовка,формообразуване,вулканизация.6. Технология на изработване на керамични изделия изделия от метални прахове

6.1.Подготвяне на прахови смеси. Методи на формообразуване-мундщучно формоване, пресоване, хидростатично пресоване, шликерно леене.

6.2.Спичане на керамичните изделия. Физико-химични процеси, технология, дообработване.

Ли т е р а т у р а:

1. Калев Л, Технология на машиностроителните материали, изд.Техника, София, 1974г.2. Ставрев Д. И, Д.Нанкова, Сл.Харизанова др. Технология на машиностроителните материали. Ръководство за лабораторни упражнения. Високотехнологичен парк – ТУ Варна, 2006 и 2009г.

3. Цанков Ц., Г.Попов, Г.Пецов, Обработване на металите чрез пластична деформация, София, 1995г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница