Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от зупгмжсв при Община БургасДата02.07.2017
Размер30.54 Kb.
Местна комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

при Община Бургас
Протокол №3/11.07.2016 г.
Заседанието започна в 13.00 часа.
Присъствали:Д.Буланова-Митрева,З.Георгиева,З.Караиванова, Б.Георгиев, К.Петков, Г.Дражев

Отсъствали: няма


І.Комисията разгледа депозираните документи за изплащане на левови компенсации и реши:
А. Признава правото на левова компенсация на следните правоимащи титуляри на МЖСВ:
І група

 1. Марин Димитров Димитров – І група – 255 802 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 2. Жечка Анастасова Коралска – І група – 148 705 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 3. Сула Андреева Стамболиева – І група – 128 643 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 4. Пламен Иванов Петков – І група – 86 360 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 5. Павлина Георгиева Попова – І група – 70 512 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.


ІІ група

 1. Михаил Христов Димитров – ІІ група – 271 717 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 2. Димо Тодоров Стоилов – ІІ група – 93 590 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище. Компенсацията да се изплати след разрешение на УС на НКЖФ по два отделни влога.

 3. Георги Христов Христов – ІІ група – 88 176 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 4. Красимир Пенков Пенев – ІІ група – 73 134 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 5. Атанас Янев Иванов – ІІ група – 59 161 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 6. Стоянка Ганчева Ганчева – ІІ група – 58 680 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.

 7. Ели Димитрова Кънчева – ІІ група – 37 505 сп.ч. х 0,08 лв. за строителство на жилище.ІІІ група

 1. Донка Сотирова Стоилова – ІІІ група – 86 540 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище. Компенсацията да се изплати след разрешение на УС на НКЖФ по два отделни влога.

 2. Иван Георгиев Милев – ІІІ група – 66 997 сп.ч. х 0,08 лв. за покупка на жилище.


ІV група

 1. Илиян Ангелов Апостолов – ІV група – 68 132 сп.ч. х 0,08 лв. за строителство на жилище.ІІ.Имат право да бъдат включени в списъка на правоимащите на мястото на прехвърлилия жилищноспестовния си влог титуляр:
1.Борислав Иванов Райков – ІІ група – 24 870 сп.ч. Да се заличи със заповед на кмета Иван Киров Райков – сп.№6977 от първа класация за 2009 г. и на негово място да бъде включен Борислав Иванов Райков под същия списъчен номер и със същия брой спестовни числа. МК признава и правото на левова компенсация за покупка на жилище, индекс на лихвочислата 0,08 лв. Компенсацията да се изплати след включване в списъка на правоимащите и след разрешение на УС на НКЖФ по два отделни влога.

2. Борислав Иванов Райков – ІІ група – 24 870 сп.ч. Да се заличи със заповед на кмета Иван Киров Райков – сп.№6978 от първа класация за 2009 г. и на негово място да бъде включен Борислав Иванов Райков под същия списъчен номер и със същия брой спестовни числа. МК признава и правото на левова компенсация за покупка на жилище, индекс на лихвочислата 0,08 лв. Компенсацията да се изплати след включване в списъка на правоимащите и след разрешение на УС на НКЖФ по два отделни влога.

3.Ивилина Николаева Митева – ІІІ група – 68 334 сп.ч. Да се заличи със заповед на кмета Николай Йорданов Колев – сп.№7994 от класацията за 2010 г.и на негово място да бъде включена Ивилина Николаева Митева под същия списъчен номер и със същия брой спестовни числа. МК признава и правото на левова компенсация за покупка на жилище, индекс на лихвочислата 0,08 лв. Компенсацията да се изплати след включване в списъка на правоимащите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


Димитринка Буланова-Митрева: Протоколист:


Златина Караиванова:
Златина Георгиева:
Бойчо Георгиев:
Кирил Петков:
Георги Атанасов:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница