Министерство на земеделието, храните и горите областна дирекция "земеделие"-варнастраница1/5
Дата14.01.2018
Размер0.99 Mb.
  1   2   3   4   5
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА

п.k. 9000, град Варна , адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351,

e-mail:odzg_var@abv.bg

ЗАПОВЕД
РД 17-17-83

гр. Варна, 02.10.2017г.

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх. № 2/01.09.2017г., наш вх. № РД-04-59(8)/07.09.2017г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 17-17-6/01.08.2017г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие”- Варна, както и представено сключено доброволно споразумение за землището на с. Средно село ЕТАТТЕ 68480, общ.Ветрино, обл.Варна,


ОПРЕДЕЛЯМ :
І. Разпределение на масивите за ползване в землището на с. Средно село, ЕКАТТЕ 68480, общ.Ветрино, област Варна, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2017/2018 година, както следва:
1. "ДЕКАР АГРО" ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 252.176 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:22, общо площ: 252.176 дка2. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 716.148 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:15, 7, 10, 21, общо площ: 716.151 дка3. ГЕОРГИ ИЛИЕВ ТРЕНДАФИЛОВ

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 36.407 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.518 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:14, общо площ: 36.926 дка4. ЕТ"КРИСТИ-ЛС-ЛЮДМИЛ НИКОЛОВ"

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 3300.576 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 6.924 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:1, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 3, общо площ: 3307.507 дка5. ЗПК "НИВА"

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 40.143 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:16, 18, общо площ: 40.143 дка6. КУМАН ИВАНОВ КУМАНОВ

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 356.814 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:13, 9, 20, общо площ: 356.814 дка7. „РАДИЯН-2001“ ООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 149.717 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:17, 6, общо площ: 149.717 дкаІІ. Масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година за землището на с. Средно село, ЕКАТТЕ 68480, община Ветрино, област Варна.


Ползвател

Масив №

Имот с регистрирано правно основание

Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗПлощ дкаПлощ дка

Дължимо рентно плащане в лв.

"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21012

32.801


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22011

25.530


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22010

21.946


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21015

21.899


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21024

20.068


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22015

16.339


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22014

12.000


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21011

11.077


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21028

10.289


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22009

10.068


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22031

9.347


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22032

9.346


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22006

8.494


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22030

5.189


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21026

4.661


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21025

4.521


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21017

3.772


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21001

2.859


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22019

2.832


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22020

2.761


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22025

2.723


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22024

2.656


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21018

2.489


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21019

2.329


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

22023

1.883


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21023

1.800


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21020

1.636


"ДЕКАР АГРО" ЕООД

22

21010

0.861


ОБЩО за ползвателя (дка)252.176
0.000

0.00

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16004

41.680


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16023

34.095


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17008

31.054


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17006

30.997


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17010

27.402


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16003

24.145


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16002

21.500


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16015

15.019


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16019

15.000


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17013

14.999


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17016

14.992


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17005

13.997


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16001

12.747


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17003

12.692


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17014

12.047


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17004

12.002


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16016

11.996


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17012

11.993


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17021

11.988


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17022

11.988


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17002

10.001


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17015

10.000


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17023

8.999


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17024

8.999


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16018

8.256


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16017

6.120


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17033

5.300


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17031

5.300


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17030

4.600


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17001

4.528


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17025

3.600


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17026

3.600


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17027

3.500


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17032

3.120


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17029

3.000


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16022

3.000


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17028

3.000


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16005

2.230


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16007

1.832


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

16006

1.759


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

15

17017

0.837


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

7

15020

39.386


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

10

12002

13.697


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

10

12018

11.575


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

10

12019

11.572

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница