Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Имоти, машини, съоръжения и оборудванестраница4/8
Дата22.07.2016
Размер0.81 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8

5Имоти, машини, съоръжения и оборудване


Балансовата стойност на имотите, машините, съоръженията и оборудването, представени в междинния консолидиран финансов отчет към 30 юни 2009 г., е изчислена както следва:

- за периода, приключващ на 30 юни 2009 г.


Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Отчетна стойност

Салдо към 01 Януари 2009

110 263

141 746

85 943

109 350

94 727

26 135

81 164

649 328

Бизнес комбинации – отчетна стойност

2 901

13 608

573

4

917

14 704

4 167

36 874

Новопридобити активи

3 466

5 812

4 636

3 123

20 092

2 462

35 787

75 378

Отписани активи - отчетна стойност

(9 257)

(13 345)

(5 011)

(1 873)

(9 749)

(889)

(34 897)

(75 021)

Салдо към 30 Юни 2009

107 373

147 821

86 141

110 604

105 987

42 412

86 221

686 559

Амортизация

Салдо към 01 Януари 2009

-

(17 191)

(28 560)

(15 273)

(24 271)

(20 455)

-

(105 750)

Бизнес комбинации – амортизация

-

(132)

(186)

(22)

(150)

(3)

-

(493)

Отписани активи – амортизация

-

698

681

219

217

21

-

1 836

Начислена амортизация за периода

-

(2 019)

(5 370)

(1 688)

(6 525)

(1 981)

-

(17 583)

Салдо към 30 Юни 2009

-

(18 644)

(33 435)

(16 764)

(30 729)

(22 418)

-

(121 990)
Балансова стойност към
30 юни 2009 г.


107 373

129 177

52 706

93 840

75 258

19 994

86 221

564 569

- за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.


Земя

Сгради

Машини и оборудване

Съоръжения

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Отчетна стойност

Салдо към 01 Януари 2008

87 638

122 164

64 784

80 649

85 572

25 180

67 695

533 682

Бизнес комбинации – отчетна стойност

231

10 606

1 308

3 071

4 981

1 907

5 188

27 292

Новопридобити активи

10 624

4 262

6 591

6 905

16 933

957

38 200

84 472

Рекласификациране на активи

-

-

(11 503)

-

-

-

(22 338)

(33 841)

Отписани активи - отчетна стойност

(203)

(526)

(2 198)

(29)

(237)

(51)

(9 079)

(12 323)

Салдо към 30 Юни 2008

98 290

136 506

58 982

90 596

107 249

27 993

79 666

599 282
Амортизация

Салдо към 01 Януари 2008

-

(14 438)

(21 823)

(14 772)

(27 989)

(20 375)

-

(99 397)

Бизнес комбинации – амортизация

-

(793)

(103)
(1 313)

(485)

-

(2 694)

Отписани активи – амортизация

-

30

233

23

142

40

-

468

Начислена амортизация за периода

-

(1 664)

(4 351)

(1 725)

(3 853)

(463)

-

(12 056)

Салдо към 30 Юни 2008

-

(16 865)

(26 044)

(16 474)

(33 013)

(21 283)

-

(113 679)
Балансова стойност към
30 юни 2008 г.


98 290

119 641

32 938

74 122

74 236

6 710

79 666

485 603

- за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.


Земя

Сгради

Машини и съоръжения

Оборудване

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо
000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2008 г.

87 638

121 899

64 474

80 591

74 271

24 980

67 695

521 548

Новопридобити активи:

- от бизнес комбинации

-

9 937

1 011

-

116

28

-

11 092

- отделно придобити

23 141

20 348

24 858

29 462

34 942

1 729

118 158

252 638

Отписани активи

(516)

(10 438)

(4 400)

(703)

(14 602)

(602)

(104 689)

(135 950)

Салдо към 31 декември 2008 г.

110 263

141 746

85 943

109 350

94 727

26 135

81 164

649 328
Амортизация

Салдо към 1 януари 2008 г.

-

(14 173)

(21 513)

(14 714)

(16 688)

(20 175)

-

(87 263)

Новопридобити от бизнес комбинации

-

(545)

(209)

-

(52)

(12)

-

(818)

Отписанa амортизация

-

1 989

2 347

440

5 969

577

-

11 322

Амортизация

-

(4 462)

(9 185)

(999)

(13 500)

(845)

-

(28 991)

Салдо към 31 декември 2008 г.

-

(17 191)

(28 560)

(15 273)

(24 271)

(20 455)

-

(105 750)
Балансова стойност

Към 31 декември 2008 г.

110 263

124 555

57 383

94 077

70 456

5 680

81 164

543 578Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница