Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница5/8
Дата22.07.2016
Размер0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

6Други нематериални активи

Другите нематериалните активи на Групата включват придобити лицензи и софтуер. Балансовата им стойност за текущия отчетен период може да бъде представена по следния начин:- за периода, приключващ на 30 юни 2009 г.
Търговски марки

Ремонти на наети активи

Лицензи и патенти

Програмни продукти

Връзки с клиенти

Продукти от развойна дейност

Учредени Вещни права

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2009 г.

34 692

42 433

5 600

3 415

6 569

52

40 288

133 049

Новопридобити активи:

- от бизнес комбинации

-

2 761

-

198

-

-

-

2 959

- отделно придобити

-

-

1 068

203

-

-

-

1 271

Отписани активи

-

(16 791)

-

(29)

-

-

-

(16 820)

Салдо към 30 юни 2009 г.

34 692

28 403

6 668

3 787

6 569

52

40 288

120 459
Амортизация

Салдо към 1 януари 2009 г.

(6 469)

(8 550)

(2 902)

(1 027)

(192)

(52)

-

(19 192)

Новопридобити от бизнес комбинации

-

(36)

-

(197)

-

-

-

(233)

Отписани активи /амортизация/

-

4 254

-

18

-

-

-

4 272

Амортизация

(1 607)

(1 590)

(39)

(489)

(164)

-

(1 747)

(5 636)

Салдо към 30 юни 2009 г.

(8 076)

(5 922)

(2 941)

(1 695)

(356)

(52)

(1 747)

(20 789)

Балансова стойност към
30 юни 2009 г.


26 616

22 481

3 727

2 092

6 213

-

38 541

99 670

- за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.


Търговски марки

Ремонти на наети активи

Лицензи и патенти

Програмни продукти

Връзки с клиенти

Продукти от развойна дейност

Учредени Вещни права

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2008 г.

32 136

23 014

3 613

989

-

-

52

59 804

Новопридобити активи

- от бизнес комбинации

834

5 855

205

-

-

-

-

6 894

- отделно придобити

-

6 191

40

528

-

-

-

6 759

Отписани активи

-

(28)

-

(1)

-

-

-

(29)

Салдо към 30 юни 2008 г.

32 970

35 032

3 858

1 516

-

-

52

73 428
Амортизация

Салдо към 1 януари 2008 г.

(3 235)

(3 333)

(2 438)

(677)

-

-

(52)

(9 735)

Новопридобити от бизнес комбинации /амортизация/

(39)

(98)

-

(1)

-

-

-

(138)

Отписани активи /амортизация/

-

1

-

1

-

-

-

2

Амортизация

(1 615)

(2 465)

(267)

(79)

-

-

-

(4 426)

Салдо към 30 юни 2008 г.

(4 889)

(5 895)

(2 705)

(756)

-

-

(52)

(14 297)
Балансова стойност към
30 юни 2008 г.


28 081

29 137

1 153

760

-

-

-

59 131

- за периода, приключващ на 31 декември 2008 г.


Търговски марки

Ремонти на наети активи

Лицензи и патенти

Програмни продукти

Връзки с клиенти

Продукти от развойна дейност

Учредени вещни права

Общо
000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв
Отчетна стойност

Салдо към 1 януари 2008 г.

32 136

23 014

3 613

989

-

52

-

59 804

Новопридобити активи:

- от бизнес комбинации

2 468

-

468

-

6 569

-

-

9 505

- отделно придобити

88

21 976

1 565

2 567

-

-

40 288

66 484

Отписани активи

-

(2 557)

(46)

(141)

-

-

-

(2 744)

Салдо към 31 декември 2008 г.

34 692

42 433

5 600

3 415

6 569

52

40 288

133 049
Амортизация

Салдо към 1 януари 2008 г.

(3 235)

(3 333)

(2 438)

(677)

-

(52)

-

(9 735)

Новопридобити от бизнес комбинации

-

-

-

-

(192)

-

-

(192)

Отписани активи

-

9

46

141

-

-

-

196

Амортизация

(3 234)

(5 226)

(510)

(491)

-

-

-

(9 461)

Салдо към 31 декември 2008 г.

(6 469)

(8 550)

(2 902)

(1 027)

(192)

(52)

-

(19 192)
Балансова стойност към 31 декември 2008 г.

28 223

33 883

2 698

2 388

6 377

-

40 288

113 857


1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница