П о д п и с к а за дългосрочното опазване на българското черноморско крайбрежие



Дата05.03.2018
Размер48.25 Kb.


До Министър председателя на Република България

До Председателя на Народното събрание на Република България



До Министъра на околната среда и водите на Република България

П О Д П И С К А

за дългосрочното опазване на българското черноморско крайбрежие
Ние, долуподписаните граждани, настояваме да се предприемат незабавно следните стъпки, с които да се гарантира дългосрочното опазване на българското черноморско крайбрежие и останалите диви плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи:


  1. МОСВ да издаде заповеди за обявяване на 19-те защитени зони по местообитанията в района на българското черноморско крайбрежие със забрана на ново строителство в 2-километровата ивица от брега на морето

  2. Обявяване на Парк „Българско Черноморие” (национален или природен) и серия от защитени местности, в т.ч. районът на къмпинг „Корал”

  3. Министерство на земеделието и храните и Прокуратурата да предприемат стъпки за разваляне на всички сделки в които попадат дюни, сключени след 01.01.2008 г.

  4. МРРБ да осигури реално прилагане на Закона за устройството на черноморското крайбрежие чрез отразяване в кадастралните карти на дюните и на зоните А и Б.

  5. Народното събрание (НС) да наложи мораториум върху промяната на предназначението на горски и поземлен фонд в крайморските зони от Натура 2000 до изработване на цялостна визия за развитие на българското черноморие.

  6. НС да приеме законови промени, за да се прекрати престъпното разграбване и унищожение на природния ресурс – отмяна на параграф 5 на ЗУЧК, ЗУТ, Закон за горите и Закон за опазване на земеделските земи.



No.

Имена

Постоянен адрес

E-mail адрес (ако искате да получавате вести)

Подпис















































































































































ДОПЪЛНИТЕЛНИ УТОЧНЕНИЯ КЪМ ПОДПИСКАТА

за дългосрочното опазване на българското черноморско крайбрежие
19-те защитени зони по местообитанията в района на Черно море са: "Езеро Дуранкулак", "Езеро Шабла-Езерец", "Комплекс Калиакра", "Долината на река Батова", "Златни пясъци", "Галата", "Камчия", "Плаж Шкорпиловци", "Емине-Иракли", "Ахелой-Равда-Несебър", "Поморие", "Атанасовско езеро", "Бургаско езеро", "Мандра-Пода", "Залив Ченгене скеле", "Плаж Градина-Златна рибка", "Острови Св. Иван и Св. Петър", "Ропотамо", "Караагач", "Странджа". Заповедите за обявяването им да включват категорична забрана на ново строителство в териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на морския бряг или на морските плажове, с изключение на обществена инфраструктура, преместваеми обекти и строителство в урбанизираните територии на населените места, определени към 01.01.2008 г.

Парламентът да възложи на МОСВ в сътрудничество с всички заинтересовани страни да разработи документация за поставяне под защита като защитени територии на следните плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи, като бъдат назначени комисии за тяхното обявяване: Дуранкулашко езеро-Св.Ана, Крапец, Шабленски езера, степите между н. Шабла и гр. Каварна, Камчийски пясъци-Шкорпиловци, Карадере, Иракли-н.Емона, Поморийско езеро, Мандра-Пода, Вая, Атанасовско езеро, Дюни-Алепу, Аркутино, Маслен нос (брегът и плажовете между „Перла” и резерват „Ропотамо”), Дяволското блато, р.Караагач-Корал. Предложените режими да отчитат спецификите на всяка от териториите и да осигуряват нейното адекватно опазване. Считаме, че подходящ инструмент за осигуряване на реална защита на тези територии е обявяването на Парк „Българско черноморие” (национален или природен) и създаване на самостоятелна администрация на парка.

Народното събрание да приеме законови промени, за да се прекрати престъпното разграбване и унищожение на природния ресурс в района и в България:

а) Отпадане на изключенията за застрояване на дюните в Закона за устройство на черноморското крайбрежие (параграф 5) и в Закона за устройство на територията;

б) Промяна на Закона за устройство на територията, за да се въведе възможност за обжалване на подробните и на общите устройствени планове от гражданите в съответствие с Орхуската конвенция, която е в сила за България от 2004 г. Комитетът на ООН по спазване на Орхуската конвенция през октомври 2012 г. вече установи, че ЗУТ противоречи на Конвенцията;

в) Прекратяване на всички процедури за придобиване на държавни имоти в защитени зони от мрежата Натура 2000 по реда на законите за горите и за земеделските земи;



г) Държавните и общински гори и земи в защитените зони да станат публична собственост по подобие на държавните и общински гори и земи в защитените територии.

Моля, изпращайте събраните бланки до: Българска фондация Биоразнообразие, София 1202, ул. Веслец 39-41, ет. 4, ап. 11, за Йорданка Динева.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница