Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация


Краткосрочни задължения по получени заемистраница17/24
Дата22.07.2016
Размер0.96 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

23.3Краткосрочни задължения по получени заеми

2008

2007
000 лв.

000 лв.


Дениз 2001 ООД

3 362

4 096

Нефтена Търговска Компания ЕООД

4 933

866

Други

854

-

 

9 149

4 962

Краткосрочните заеми са получени при годишни лихвени равнища от 9 до 10% в зависимост от срочността на кредита. Срокът на погасяване е при поискване от Дружеството. Заемите са без обезпечения. Справедливата стойност на получените заеми не е определяна по отделно, тъй като ръководството счита, че балансовата им стойност дава реална представа за тяхната справедлива стойност.24Търговски задължения

2008

2007
000 лв.

000 лв.


Община Самоков

3 661

3 661

ANZ Bank, Австралия – краткосрочна част

-

2 473

Задължения по аванси

2 309

-

Други

2 275

2 233

 

8 245

8 367

Не са представени справедливи стойности на търговските и други задължения, тъй като ръководството на Дружеството счита, че стойностите, по които те са представени в баланса, отразяват тяхната справедлива стойност поради краткосрочния им характер.25Данъчни задължения
2008

2007
000 лв.

000 лв.


Корпоративен данък

6 469

443

Данък върху доходите на физическите лица

2

117

Данък върху разходите

15

7

 

6 486

56726Персонал

26.1Разходи за персонала


Разходите за възнаграждения на персонала включват:

2008

2007
000 лв.

000 лв.


Разходи за заплати

708

709

Разходи за социални осигуровки

111

48

 

819

75726.2Задължения към персонала и осигурителни институции

Задълженията към персонала за пенсии, заплати и неизползвани отпуски, включени в Баланса, се състоят от следните суми:


2008

2007
000 лв.

000 лв.


Задължения към персонала

45

44

Задължения към осигурителни институции

34

14

Задължения по неизползвани отпуски

14

-

 

93

58
Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница