Приложение I. Преструктурирането на uiaa (Международна федерация по алпинизъм и катерене) и позицията и действията на фбакДата09.08.2018
Размер75.5 Kb.
Приложение
I. Преструктурирането на UIAA (Международна федерация по алпинизъм и катерене) и позицията и действията на ФБАК.

Предполагам, повечето от вас са прочели препис-извлечението http://fbac.net/news2006/prepis_izvlechenie-11-10.htm от протокол от заседание на УС на 11.10.2006 г., който е публикуван в сайта на ФБАК – както и всички протоколи от заседания на УС. Напрежение се породи във връзка с Общото събрание на UIAA на 14.10.2006 г., на което трябваше да се гласуват важни решения – като бъдещото преструктуриране на UIAА. Във връзка с това трябваше да изясним и позицията на ФБАК за това преструктуриране. В подготовката за преструктуриране на UIAА до май 2006 г. имаше три предложения – “Three Branches Model”, изработен от работна група на UIAА, предложение от ВMC, което подкрепяше балансирането на различните дейности в UIAА и полученото в последния момент предложение на UIAA Climbing - ICC (Международен съвет по състезателно катерене)– “Foundation Model”. След проведеното през май заседание на Съвета на UIAА беше избран “Three Branches Model” като модел за преструктуриране, което да бъде предложено на Общото събрание на UIAA. ICC не прие това решение и веднага свика извънредно заседание на членовете си – на 15-ти юли 2006 г. във Франкфурт. Поради служебни ангажименти председателят нямаше възможност да присъства на заседанието и за делегат от ФБАК беше избран Малчо Малчев. Свиканото на 10-ти юли заседание на УС на ФБАК, на което да се вземе решение за позицията на ФБАК относно бъдещето преструктуриране на UIAA не се състоя поради липса на кворум. При това положение в писмото от ФБАК беше написано, че Малчо Малчев е без право на глас от името на ФБАК. Като цяло в УС се получи разделение в мнението - състезателното катерене подкрепяше позицията на ICC за разделяне на UIAA на три отделни международни федерации – по състезателно катерене, ски-алпинизъм и алпинизъм. Бих искал да коментирам това предложение, както и другите.

Главният мотив ICC да поиска разделянето на UIAA на три федерации е приемането на ски-алпинизма и състезателното катерене в програмата на олимпийските игри. Това, което ICC твърдеше е, че бъдейки отделна федерация, ще влезе по-лесно в олимпийската програма. През 2006 г. ски-алпинизма кандидатства за включване в програмата на зимните олимпийски игри. В началото на декември стана ясно, че МОК е решило да не включи ски-алпинизма в програмата на ОИ през 2014 г. Предстои да бъде анализирано защо кандидатурата не беше приета. Тук искам да вмъкна пояснение относно включването на един спорт в олимпийската програма. Ще го обобщя с две думи – изключително трудно. Нееднократно от олимпийските среди постъпват сигнали, че програмата на олимпиадите е свръхпретрупана и тромава, особено на летните олипийски игри. Нещо повече – работи се в посока изваждане на спортове от олипмийската програма. Започна се с ръгби и бейзбол, които вече няма да са олимпийски спортове. Ски-алпинизмът е един от спортовете, които вече са били в програмата на ОИ, нещо повече – били са в програмата на първите зимни олимпийски игри. Ски-алпинизмът изпълнява изискването на МОК за разпространение и популярност на спорта в света – изисква се спорта да се упражнява в поне 25 страни от 3 континента. На последното Световно първенство в Кунео, Италия взеха участие 33 страни. И въпреки това не беше включен в програмата на зимните ОИ! Казвам ви всичко това, за да подчератя трудността в днешните условия един спорт да бъде включен в олимпиада. Аз, разбира се, пожелавам успех на всички състезателни дисциплини – пожелавам им колкото се може по-скоро да намерят своето олимпийско признание. В крайна сметка това е най-голямото признание от световната спортна общественост – един спорт да е част от Олимпийските игри.

Това, което за мен беше най-неприемливото в предложението на ICC за преструктурирането на UIAA беше, че се опитваше да реши съдбата и на другите спортове в UIAA – алпинизъм и ски-алпинизъм. ICC не искаше просто да се отдели от UIAA, а чрез решението си да реши съдбата и на другите спортове и дейности! Считам го не за добра политика, особено имайки впредвид позицията на ISMC – а тя през цялото време беше – подкрепа на предложението на UIAA. През юли месец беше представен нов модел, предложен от UIAA - “Federal Multi Branches Model”, който на практика представляваше усъвършенстван предишния модел - “Three Branches Model”. Този модел даваше още по-големи права, автономност и независимост – организационни и финансови на трите спорта, които са под шапката на UIAA – алпинизъм, ски-алпинизъм и състезателно катерене. Освен това този модел дава възможност на комисиите в другите дейности – екология, достъп, сигурност, подрастващи, медицинска - да бъдат избирани от членовете на Общото събрание на UIAA – с представители на всички спортове и дейности – нещо, което аз лично смятам за много ценно, тъй като това са теми, които се отнасят за всички, и се изисква тяхната ангажираност и активност в решаването им.

ICC даваше пример с федерации, които не могат да вземат участие в състезанията по състезателно катерене поради високия членски внос (за да вземеш участие в състезание на ICC, трябва да платиш членски внос и на двете организации – UIAA и ICC). Трябва обаче да отбележим, че членския внос на малките федерации като нас (имам предвид като членска маса) към UIAA и ICC е в почти еднакъв размер – по около 1300 лв. В това отношение ISMC има много по-гъвкава и толерантна политика към федерациите с ограничени финансови възможности – нашата федерация, както предполагам и други, има голяма редукция на членския внос – 250 CHF. Ако ICC наистина е толкова загрижена за “бедните” федерации, защо не последва примера на ISMC? Още един важен факт е за отбелязване - подпомагането на участието на националните отбори на страни с по-малки финансови възможности от организаторите на най-големите състезания по ски-алпинизъм - задължение, наложено от ISMC. Нашият отбор получи 1000 EUR помощ за участието си тази година в Световното първенство по ски-алпинизъм в Италия! Ето това е демонстриране на истинска загриженост за развитието и бъдещето на спорта, който управляват!

Последващото развитие на събитията относно обсъждане на позицията на ФБАК за преструктурирането на UIAA съм ги изложил в писмото си до УС от 10.10.2006 г. Смятам, че членовете на УС в този случай трябваше да подходят по-отговорно към задълженията си като управляващи тази федерация и да се състои заседание, на което да се вземе решение. Тъй като това не се случи, изпратихме пълномощно на BMC (Британски Алпийски Съвет) да ни представлява в Банф. Това е практика, която е приета в много страни – да се дава пълномощно на друга федерация да гласува от името на отсъстващата федерация. Причината да не мога да присъствам на Генералната асамблея е много прозаична – липсата на финансови средства. В договора ни за дейност с ДАМС не фигурира такова перо, обърнахме се към ДАМС с молба за извънбюджетно финансиране на пътуването ми в Канада, но ни беше отказано. Спрях се на ВМС –по няколко причини – 1. тяхното предложение беше за балансиране на различните спортове и дейности в рамките на UIAA, което означава – подпомагане на развиващите се дейности и тези, които не са толкова печеливши като останалите. Пример за това може да видите във финансовия отчет на UIAA – тази година има подкрепа в размер на 15 000 CHF за комисията по ледено катерене през 2006 г. – един спорт, който тепърва набира сила и популярност. Тази подкрепа е за организаторите на състезания и самите състезатели – за нисък размер на международните лицензи и за да нямат стартови такси в състезанията. Ето това според мен е едно от предимствата на голямата и обединена организация – взаимната помощ и подкрепа на различните спортове и дейности. 2. ВМС са категорично против всякакво деление и разделяне, което и моята позиция по въпроса за струкура и преструктуриране.

Тук е мястото дебело да подчертая – единственият упрек, който приемам по отношение на моите действия като председател е за взимането на това решение, което изглежда в очите на мнозина еднолично. На насрочения за 3.10.2006 г. се явиха 4 членове на УС – Петко Тотев, Станимир Желязков, Тодор Тодоров и Кирил Русев. Петко Тотев, Станимир Желязков, Кирил Русев бяхме категорично на позиция против разделянето на UIAA, Тодор Тодоров имаше съмнения и колебания по въпроса, но в крайна сметка се съгласи с нашата позиция или поне не заяви ясна позиция “за” разделяне. В телефонен разговор с Антон Хиджов той се обяви категорично против разделянето. След като обявих решението за даване на пълномощно на BMC на членовете на УС по електронен път, два дни реакции нямаше. Всъщност само Тодор Тодоров потвърди, че е съгласен с моето решение. Поради крайния срок и липсата на реакция от членовете на УС изпратихме пълномощно на BMC да представлява ФБАК на Общото събрание на UIAA на 14.10.2006 г. в Банф, Канада. Може би най-правилно беше да не даваме пълномощно на никоя федерация и ФБАК да не вземе участие в гласуването. И това е наистина единственото, за което аз съм съгласен да бъда критикуван във връзка с този случай.

Стигна се до безпрецедентно отношение на председателя на комисия „Състезателно катерене” Георги Димитров към председателя и зам. председателя на ФБАК - които присъстваха на церемонията по откриването на Европейска купа по състезателно катерене за юноши и девойки във Велико Търново и не бяха поканени сред официалните лица на откриването.

В крайна сметка се е стигнало за решение за отделяне на ICC в отделна международна спортна федерация. Аз мога само да пожелая успех на новата федерация и се надявам тази промяна да е за добро. Което времето надявам се да покаже.
II. Как рефлектира случилото се отделяне на състезателното катерене в отделна международна федерация у нас?

С огромно огорчение и съжаление проследихме реакцията на малка група хора, начело с Малчо Малчев и Георги Димитров. По тяхна инициатива беше създадена Българска федерация по състезателно катерене – 2006, в която са били включени 13 клуба. ФБАК не е против правото на сдружаване на различни организации, клубове или отделни лица в различни сдружения. Но е против когато някой оспорва правомощията, задълженията и дейността й, дадени й от закона, както това се случи с новосъздадената Българска федерация по състезателно катерене-2006. По един манипулативен и административен начин в сдружението са били включени клубове, които не са учатвали правомерно, спазвайки закнона! Искам да обърна внимание на всички вас на нещо изключително важно – незнанието на закона не е извинение! Според уставите на по-голямата част от посочените като учредители клубове, решения за участието им в други организации могат да бъдат вземани само от Общото събрание на сдружението. Такива разпоредби съществуват в уставите на Алпийски клуб “Черни Осъм”, с. Черни Осъм; Спортен клуб “Тангра”, гр. Ямбол; Туристическо дружество “Чумерна”, гр. Елена; Клуб за екстремни спортове “Вертикален свят”, гр. Севлиево; Алпийски клуб “Казанлък”, гр. Казанлък. При провеждането на т. нар. Учредително събрание на Българска федерация по състезателно катерене-2006 не са били налице решения на Общите събрания на по-голямата част от учредителите, по силата на които съответните сдружения да участвуват в учредяването на новата федерация. А още по-голяма е грешката на клубовете-юридически лица, ако са знаели как се взима решение за членуване в друга организация според вписаните при съдебните им регистрации Устав и не са изпълнили законовите разпоредби! Такива действия подлежат на обжалване и съдебни производства! Аз вярвам, че няма да се стигне дотам, но се надявам тези клубове да потърсят поне морална отговорност и отговор от техните УС – за законосъобразността на решенията, които взимат. Другият, също много показателен случай е с двата алпийски клуба от Шумен. Малкото катерачи от Шумен изразиха своето учудване – не стига че се броят на пръсти, а се оказва, че не един, а два клуба има в Шумен! А те не членуват в нито един! И така, уважаеми господа, «учредители» на тази федерация, така ли ще поставите началото на една спортна федерация, претендираща за национална? Това ли са вашите подходи – манипулиране, незаконосъобразност, административни игри? Няма как да не припознаем този подход от близкото минало, едно минало, което всички ние смятам, че трябва категорично да загърбим. И да припомним на хората, които се опитват да управляват с методите на манипулация, дезинформация, неспазване на законите, че сега е 2007 г. и България е част от демократична Европа. Да, има още дълъг път да извървим, докато демократичните ценности и достижения навлязат напълно в нашето съзнание и общество, но ние, младото поколение - ние сме тези, които още по-твърдо трябва да се борим и отстяваме това!

Ние ще приветстваме и съдействаме на всички сдружения и обединения, които по един или друг начин биха спомогнали развитието на спортовете, които се администрират от ФБАК. Надяваме се новата федерация да работи за развитието на състезателното катерене така добре, както го прави и ФБАК, която през годините успя да създаде една сериозна материална база за развитието на състезателното катерене, успя да спечели доверието на ICC за провеждане на международни състезания, успя чрез добрата си работа да си осигури подкрепата на ДАМС за домакинството на международните състезания през 2006 г. Неприемлив за ФБАК обаче е незаконния и ултимативен подход, демонстриран от ръководството на Българска федерация по състезателно катерене-2006 в лицето на Георги Димитров пред УС на ФБАК относно правата за администриране на състезателното катерене в Република България. Този подход стигна своя връх с предложения договор за отдаване на правата за организиране на Световната купа за мъже и жени и Европейската купа за юноши и девойки през 2007 г. на БФСК-2006. Това за пореден път демонстрира непознаване на законовата и нормативна уредба в областта на спорта у нас! Двамата представляващи ФБАК – председателят и зам.председателят отказаха да подпишат договор, изготвен в разрез със съществуващата законова уредба. Стигна се до прецедента представляващите БФСК-2006 да настояват да се гласува решение независимо дали е законно или не! Стигна се до прецедента членове на УС на ФБАК да се опитват да наложат решение в полза на друга организация, в чиито УС също са членове! Считам за липса на лоялност опита за налагане на такова решение!

Бих искал да дам една пълна картина на съществуващото положение. Решението какъв да е изхода е само и единствено в правомощията на Общото събрание на ФБАК:

Спортната федерация, която има лиценз за администриране на състезателното катерене в Република България е Федерацията на българските алпийски клубове по силата на лиценз № 9/14.05.2005 г., издаден от Министерството на младежта и спорта, и е валидна до 14.05.2009 г.

Лицензията е издадена въз основа на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), Правилника за прилагане на ЗФВС и Наредба № 2 за лицензиране на спортните организации в Република България. Правата и задълженията за администриране на състезателното катерене са дадени на Федерацията на българските алпийски клубове. Българска федерация по състезателно катерене-2006 няма лицензия нито за спортна федерация, нито за членство в ФБАК – съответно и правата и задълженията, дадени от ЗФВС.

По силата на дадената й лицензия, в правомощията и задълженията на Федерацията на българските алпийски клубове е да организира държавните първенства по състезателно катерене и обезпечава участието на националните отбори в международния спортен календар.

Федерацията на българските алпийски клубове не може да взима решение за прехвърляне или преотстъпване на правата за администриране на състезателното катерене на друга федерация по силата на Наредба № 2 за лицензиране на спортните организации в Република България:

По силата на Устава на новата международна федерация по състезателно катерене, който ще се гласува на 27.01.2007 г. ФБАК е признат автоматично за член поради членството си в UIAA Climbing – ICC. ФБАК не е взимала решение за прекратяване на членството си.

Федерацията на българските алпийски клубове никога не е вземала решение за отказ от администриране на състезателното катерене.Истина е, че все по-голяма диференциация и специализация се налага в различните спортове, но в същото време те имат много общи проблеми и въпроси, които би трябвало да решават заедно. Въпросите за достъпа до катерачните обекти, екипиране, безопасност, екология – това са фундаментални въпроси за всички алпинисти и катерачи и считам, че представители от всички дейности и спортове трябва да се включват в тяхното решаване, като най-лесния начин е те да са обединени в една организация. Особено у нас, където на практика аз поне не познавам само «състезателни» катерачи. Много малко са катерачите, които водят системна и целенасочена спортна подготовка, насочена към участие в състезания по състезателно катерене. Всички състезатели практикуват активно катерене и на открито – на скали. Не биха ли искали да взимат участие в такива важни за тях въпроси като екипиране и достъп до катерачните обекти? Които след едно отделяне ще останат в ръцете на ФБАК. Може би тук е мястото да отбележа, че Федерацията е длъжник към другите форми на катерене – традиционно, алпийско, алпинизъм. Но в крайна сметка за това е демократична организация – за да следва желанията и потребностите на най-голямата част от нейните членове. Разбира се, веднага ще има опоненти, които ще кажат, че няма проблеми да членуват и в двете федерации. Но аз пък веднага ще ги попитам – а какъв е смисълът от това? Защо е необходимо да вървим към по-сложно решаване на важните за нас въпроси? Всъщност идеята за отделяне беше прокарана от членовете на УС Георги Димитров и Малчо Малчев. Ще очаквам тяхната позиция, аргументи и мотиви –с какво това отделяне ще подпомогне развитието на състезателното катерене. Аз лично смятам, че у нас в момента няма условия за отделянето на този спорт в самостоятелна федерация. По много простата причина – състоянието на спорта състезателно катерене, измерен чрез трите основни “стълба” за един спорт – материална база, кадри, финансиране. В България има само една стена, отговаряща на международните стандарти – тази във Велико Търново, и тя е собственост на ФБАК. В различни градове от страната има построени изкуствени катерачни стени, но както всички знаете, те са с малки размери и не може да се говори за сериозна материална база. Кадри – състезатели и треньори - и в това отношение има много точни и ясни показатели, които не са в подкрепа на самостоятелността на този спорт. За 2005 г. и 2006 г. състезателите по състезателно катерене са около 100. В държавния шампионат през 2005 г. са взели участие – мъже и жени - “Боулдър” - 33 състезатели от 9 клуба, “Трудност” и “Скорост” - 32 състезатели от 10 клуба, юноши и девойки - 69 състезатели от 10 клуба, за 2006 г. цифрите са - “Боулдър” - 45 състезатели от 12 клуба, “Трудност” и “Скорост” - 34 състезатели от 12 клуба, юноши и девойки -65 състезатели от 9 клуба. За треньорските кадри и начина на подготовка не мога да давам оценка – нека го направят специалистите. Относно третия “стълб” – финансирането - ФБАК успя да извоюва една сериозна позиция на състезателното катерене в системата на финансиране от ДАМС и в резултат на това тазгодишният бюджет на комисията е почти двоен в сравнение не само с миналогодишния, но и е най-високия, който някога са имали – 27 500 лв. срещу 15 400 лв. за 2005 г.! И това са “бруто” пари на комисията – само за тяхната дейност – държавен и международен календар, подготовка и материално-техническо обезпечаване! Твърдя, че състезателното катерене никога не е имало такъв бюджет за дейност!

Бих искал да внеса и едно пояснение относно критериите за финасиране от ДАМС. От 1.01.2007 г. влиза в сила нова наредба за финансиране на спортните федерации. Бих искал да внеса яснота и да обърна внимание на много важен момент – все по-задълбочаващото се разделение между олимпийски и неолимпийски спортове. В областта на финансиране на неолимпийските спортове ще се разчита изключително на социалната им функция. А тя подлежи на много точно измерване, и в нея фактори са - брой на участниците в държавния спортен календар на съответната федерация, измерен чрез участниците в държавните първенства; спортни клубове, взели участие в ДСК, географско разпределение на спортните клубове, възрастови групи. Надяваме се новият начин на финансиране да не промени размера на финансиране, който успяхме да извоюваме в последните две години. Излагам ви всичко това, защото е важно да се познава системата на финансиране от нашия основен “спонсор” – ДАМС. Надявам се да е станало ясно огромната разлика когато отчиташ и кандидатстваш за една значителна членска маса, клубове и географско разпределение почти в цялата старана, отколкото една малка част от изредените показатели; когато зад спорта стои една голяма спортна федерация, с минало и традиции, намерила своето сериозно място в системата на финансиране и управление на спорта у нас.Бих искал да обърна внимание и на друг важен фактор за една федерация – администрация и съответни разходи за това. Може да погледнете нашият финансов отчет и да видите какво струва това. Макар че в последните години разходите за администрация да са намалели, това е едно значително перо в бюджета. И е много по- добре за всички, когато повече хора споделят разходите за тях.

Другото което бих искал да подчертая е – ако един спорт има претенциите за сериозно присъствие и тежест в националната спортна структура, организация и управление, то мястото на управлението й е Спортната палата – със съответния офис и администрация. Изместването на управлението на един спорт извън сградата на ДАМС ще е крачка назад в присъствието на този спорт в националното управление на спорта.
Каталог: userfiles -> file -> 2007 news
file -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
file -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
file -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
file -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
file -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
2007 news -> Отчет за дейността на Федерацията на българските алпийски клубове през 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница