Process Groups Групи процеси Initiatingстраница1/7
Дата24.09.2016
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ПРОЦЕСИ, ГРУПИ ПРОЦЕСИ И ОБЛАСТИ НА ПОЗНАНИЕТО

Project Management Body of Knowledge, PMI

Process Groups

Групи процеси

Initiating

Иницииране


Planning

Планиране

Executing

Изпълнение

Controlling

Контролиране

Closing

Приключване

Knowledge Areas

Области на познанието

 

 

 

 

 

4. Project Integration Management

Интегрирано управление на проекта 

1.Project Plan Development

Изготвяне плана на проекта4.2 Project Plan Execution

Изпълнение плана на проекта4.3 Integrated Change   Control

Интегриран контрол на промените 

5. Project Scope Management

Управление обхвата на проекта5.1 Initiation

Иницииране5.2 Scope Planning

Планиране на обхвата

5.3 Scope Definition

Определяне на обхвата 

5.4 Scope Verification

Верифициране на обхвата  1. Scope Change Control

Контрол на промените в обхвата


 

6. Project Time Management

Управление времето на проекта 

6.1 Activity Definition

Определяне на дейностите

6.2   Activity Sequencing

Определяне последователността на дейностите

6.3 Activity Duration Estimating

Оценка на продължителността на дейностите  1. Schedule Development

Изготвяне на график

 

  1. Schedule Control

Контрол на графика

 

7. Project C 7. Cost Management

Управ Управление на разходите 

7.1 Resource Planning

Планиране на ресурсите

7.2 Cost Estimating

Оценка на разходите  1. Cost Budgeting

Бюджетиране на разходите

 

  1. Cost Control

Контрол на разходите

 

8. Project Quality Management

Управление качеството на проекта 

8.1 Quality Planning

Планиране на качеството8.2 Quality Assurance

Осигуряване на качеството  1. Quality Control

Контрол на качеството

 

Project Human Resource Management

Управление на човешките ресурси на проекта 

9.1 Organizational Planning

Планиране на организацията

9.2 Staff Acquisition

Набиране на персонал  1. Team Development

Развитие на екипа

 

 

10. Project Communication

Management

Управление комуникациите на проекта


 

  1. Communications Planning

Планиране на комуникациите


  1. Information Distribution

Разпространение на информацията


  1. Performance Reporting

Докладване за изпълнението


10.4 Administrative Closure

Административно приключване11. Project Risk Management

Управление рисковете на проекта 

11.1 Risk Management Planning

Управление рисковете на проекта

11.2 Risk Identification

Идентифициране на риска

11.3 Qualitative Risk Analysis

Качествен анализ на рисковете

11.4 Quantitative Risk Analysis

Количествен анализ на риска

11.5 Risk Response Planning

Планиране на реакцията на риска  1. Risk Monitoring and Control

Наблюдение и контрол на риска


 

  1. Risk Monitoring and Control

Мониторинг и контрол на рисковете

 

12. Project Procurement Management

Управление на доставките на проекта


12.1  Procurement Planning

Планиране на доставките

12.2 Solicitation Planning

Планиране на проучванията12.3 Solicitation

Проучване на доставчици

12.4 Source Selection

Избор на доставчици  1. Contract Administration

Управление на договорите
  1. Contract Closeout

Приключване на договорите
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница