Програма на Юлската лектория 1 и 4-7 юли 2016 Съвременни проблеми на природните науки Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в БългарияДата31.12.2017
Размер64.85 Kb.
Програма на Юлската лектория 1 и 4-7 юли 2016

Съвременни проблеми на природните науки

Организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu

с традиционното съдействие на РИО София-град

и старши експерт по природни науки и екология Петя Иванова ivanova_petja@abv.bg

За текущи изменения в програмата, мястото и аудиторията на провеждане моля следете сайта https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/ulska-lektoria

Лекторията е основана през 1995 г.1 юли (петък)  Ден на биологията

Kоординатор на деня на проф. д-р Христо Гагов, hgagov@abv.bg, Биологически факултет, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2163 аудитория (I-ви етаж) на Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8

09:15 Приветствие от Декана, доц. д-р Стоян Шишков, sshishkov@biofac.uni-sofia.bg

09:30 Екологичната биотехнология, като пресечна точка между екология, биотехнология и образование - доц. д-р Ирина Шнайдер, i.schneider@abv.bg

09:50 Опасни ли са водораслите? - проф дбн Майя Стойнева, mstoyneva@abv.bg

10:10 Агробиотехнологиите – новото предизвикателство - доц. д-р Петя Христова

10:30 Почивка

11:00 Държавните образователни стандарти по Закона за предучилищното и училищно образование - проф. д-р Наташа Цанова

11:20 Европейската олимпиада по природни науки 2016 г.- лектор доц. д-р Снежана Томова

11:40 Невромедиатори, стимуланти и психотропни средства - механизми на тяхното действие - проф. д-р Христо Гагов, hgagov@abv.bg

4 юли (понеделник)   Ден на химията

Координатор на деня: акад. проф. дфн Петър Кралчевски, декан на Факултета по химия и фармация pk@lcpe.uni-sofia.bgАудитория 445 (4-ти етаж ФХФ, западно крило) на Факултета по химия и фармация на СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 1

09:15 Приветствие от Декана акад. Петър Кралчевски, pk@lcpe.uni-sofia.bg

09:30 Влияние на биоактивни вещества върху усвояването на холестерола,

гл.ас. д-р Захари Винаров, zv@lcpe.uni-sofia.bg

10:10 Селективна поляризация на белтъци: Как виждаме само това, което искаме да видим, доц. д-р Владимир Гелев doktor.gelev@gmail.com

10:50 Почивка

11:15 Какво формира формиращото оценяване?

доц. д-р Елена Бояджиева, доц. д-р Милена Кирова leni_b@abv.bg, kirova_m@abv.bg5 юли (вторник)   Ден на физиката

Координатор на деня – декана на Физически факултет проф. дфн Александър Драйшу, decan@phys.uni-sofia.bg, ald@phys.uni-sofia.bg,Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,

Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

09:00 Приветствие от Декана, проф. дфн Александър Драйшу, ald@phys.uni-sofia.bg

09:15 Оптични вихри – физика и нелинейни взаимодействия,

проф. дфн Александър Драйшу, ald@phys.uni-sofia.bg

10:00 Демонстрация на постановката за измерване на скоростта на светлината – задачата от четвъртата Олимпиада по експериментална физика,

Алберт Варонов avaronov@phys.uni-sofia.bg и д-р Васил Йорданов vasil.yordanov@gmail.com

11:00 E=mc2 теоретично подусловие от третата Олимпиада по експериментална физика,

д-л Тодор mishonov@bgphysics.eu6 юли (сряда)

Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,

Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

09:00 Въведение в принципите на съвременната наноелектроника – поведение на електрони в подредени кондензирани тела, проф. дфн Борис Арнаудов, arnaudov@phys.uni-sofia.bg

10:00 Фотоволтаично преобразуване на слънчевата енергия - предизвикателство на 21 век,

проф. дфн Дориана Малиновска, doriana@phys.bas.bg, dmalinovska@yahoo.co.uk

11:00 Профила на вятъра създаващ океанските вълни и околосветските пътешествия на албатросите, д-р Тихомир Христов, Tihomir.Hristov@jhu.edu

12:00 Българската сеизмологична мрежа днес; Представяне на клуб Геа и следобедната му сесия от 14:00

доц. д-р инж. Лилия Димитрова, lidim@geophys.bas.bg

7 юли (четвъртък)   Ден на астрономията

Аудитория Проф. Карамихайлова А-315,

Физически факултет, СУ Св. Климент Охридски, бул. Дж. Баучър 5

09:00 доц. д-р Димитър Колев, dzkolev@abv.bg, http://www.astro.bas.bg

Астероидната опасност

10:00 2 Археоастрономия (нещо по-скоро културологично, но засягащо астрономическите практики, дори и неосъзнати, в изучаването на което се използва днешното астрономично знание)

11:00 Интерферометъра на Фабри-Перо, радиационното триене и сливането на черни дупки,

Алберт Варонов, avaronov@phys.uni-sofia.bg

Миналата година Софийски клон на СФБ реши да промени традиционната Юлска лектория, която от 1995 г. предлагаше лекции по физика. Винаги канехме колеги от останалите области на природните науки да изнесат няколко лекции, но от миналата година, както вероятно помните, увеличихме обема на предлаганите лекции в областта на биологията и химията като предоставихме на съответните факултети отделни дни. Идеята е нашата традиционна лектория да се превърне в Юлска лектория по природни науки, което ще даде възможност както на учителите така и на учениците да придобият знания в няколко взаимосвързани области на науката едновременно. Лекторията е безплатна и отворена за всички интересуващи се: учители, ученици, колеги от други специалности, или просто пешеходци минаващи край факултетите; по същество това са дни на отворени врати на Университета. Моля пишете за пропуснати детайли и дефекти. Препоръчва се лекторите да приготвят pdf на презентациите си – така се постига максимална съвместимост между различните компютри; файловете на презентациите трябва да са достъпни за слушателите което е една от целите на лекторията. Който желае лекцията му да бъде поместена на сайта на Софийския клон на СФБ нека ми я изпрати. Моля носете USB памет на лекторията. Най-добре е, разбира се, лекторите да поставят лекцията си на някой сървър и линка да бъде цитиран в редактираната версия на тази програма. Препоръчва се в презентациите всеки източник на информация да бъде цитиран, например фотография от сайта на НАСА за космическия телескоп Хъбъл, експериментални данни от текуща периодика или монография на хартия. Някои презентации са поставени на интернетната страница на лекторията; в програмата имената на файловете са дадени в зелено, отварят се с десен клик на мишката, например „Отваряне на връзката в нов раздел”. Лекторите сa учтиво поканени да изслушат предишната и следващата лекция от своята сесия. Учители харесали дадена лекция се окуражават да поканят лектора да изнесе адаптиран за ученици вариант на своята лекция и по този начин да се създаде една летяща лектория по природни науки за училищата. По време на лекторията, а и след това ми пишете на какви теми бихте искали да бъдат лекциите догодина. Във Физически факултет по време на лекторията ще се събира и членски внос за СФБ.

проф. дфн Тодор Мишоновmishonov@gmail.com

Председател на СК на СФБ

GSM 0.886.331.693

1164 София, бул. Дж. Баучър 5,

Физически факултет, к-ра Теоретична физика

Последна редакция на това съобщение 22:12, 03.07.2016 г.; за текущи промени посетете сайта на СК на СФБ http://bgphysics.eu/ по-точно линка е: https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/ulska-lektoria

E-mails:

dekanatbf@abv.bg, sshishkov@biofac.uni-sofia.bg, hgagov@abv.bg, pk@lcpe.uni-sofia.bg, ivanova_petja@abv.bg, decan@phys.uni-sofia.bg, ald@phys.uni-sofia.bg, dzkolev@abv.bg, ivanova.stefanka@gmail.com, arnaudov@phys.uni-sofia.bg, doriana@phys.bas.bg, mishonov@bgphysics.eu, mstoyneva@abv.bg, i.schneider@abv.bg, zv@lcpe.uni-sofia.bg, doktor.gelev@gmail.com, leni_b@abv.bg, kirova_m@abv.bg, karastaneva@mail.bg, pkabad@biofac.uni-sofia.bg, dmalinovska@yahoo.co.uk, Tihomir.Hristov@jhu.edu, a_grigorova@yahoo.com, vasil.yordanov@gmail.com

Приложение 1: Писмо до директорите на училищатаhttp://www.prirodninauki.bg

Изх. 9137 – 544/ 21.06.2016 г.


ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с квалификацията на учителите по природни науки на 01 до 07 юли 2016 год. ще се проведе ЮЛСКАТА ЛЕКТОРИЯ „Съвременни проблеми на природните науки” организирана от Софийски клон на Съюза на физиците в България http://bgphysics.eu, и РИО София-град.

1 юли (петък) 09:00 – 13:30 часа Ден на биологията Kоординатор на деня на проф. д-р Христо Гагов, hgagov@abv.bg, Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/biologicheski_fakultet2 Денят на биологията ще се проведе в 163 аудитория (I-ви етаж) на Биологически факултет, бул. Драган Цанков 8.

...................................................................................

Лекторията е безплатна и отворена за всички интересуващи се: учители, ученици, колеги от други специалности.

Актуална и подробна програма на лекторията ще бъде публикувана допълнително.

Моля да уведомите учителите по природни науки и да съдействате за тяхното присъствие.

ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница