Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"страница1/4
Дата15.01.2018
Размер443.19 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА РГИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И МАРКЕТИНГ НА РАЙОН ПОМОРИЙСКИ ЗАЛИВ И ИЗТОЧНА СТАРА ПЛАНИНА”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011/009

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от

държавния бюджет на Република България.

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ5: РЕЛИГИОЗЕН/ПОКЛОННИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ

Обосновка

Религиозният/поклоннически туризъм може да се отнесе към културния туризъм, когато се допълва с културно-познавателни елементи, запознаване с религия, както и с религиозни храмове, архитектурно-строителните и художествените им качества (архитектура, стенописи, иконография, ритуални средства). Профилът на туристите се определя като хора, изповядващи определена религия, с изразен интерес към културно-историческите дадености, интересуващи се от изкуство, със средни или по-големи доходи, предимно жители на градове, предпочитат да пътуват организиран, на малки групи с екскурзовод.Това е форма на туризма, която обединява вярващи хора, пътуващи индивидуално или в групи с цел поклонение, мисионерство или общуване със съмишленици.

Има два съдържателни аспекта, разграничаващи тесният от широкия смисъл на това понятие:

  1. Пътуване на поклонници (пилигрими) и посещения на свети места, мотивирани от набожност, задоволяване на духовни потребности или поклонение;

  2. Вид туризъм в религиозни обекти или места (като разновидност на културния).

Важно условие за развитието на религиозен туризъм е наличието на религиозни забележителности и умението на субективния фактор да ги трансформира в туристически продукти.

Форми на експлоатация/консумация на пакета

Предложения пакет цели постигането на устойчива експлоатация и капитализация на наличните в рамките на дестинацията религиозни туристически ресурси, чиято специфика и рекреационен потенциал предполагат различни форми на „консумация“ за реализацията на туристическия пакет. Същият може да се експлоатира под различни форми като индивидуални посещения на обекти, включване в комплексни и организирани тематични маршрути и др.

Възможно е компоненти от пакета да се включват в комплексни и други тематични туристически продукти като например в рамките на туристическите пакети на летовниците в курортните комплекси, намиращи се в дестинацията или непосредствено в съседство.

Настоящият продукт осигурява информационна обезпеченост на своите ползватели, данни за обектите в него, отнасяща се до местоположение, контакти и др. (където е приложимо), както и ежегодни мероприятия, които могат да представляват интерес . Предложен е вариант за експлоатация на продукта, чрез примерен туристически маршрут.Опорен план на пакетаТуристически ресурси

В настоящия туристически пакет е представена информация за християнски и мюсюлмански религиозни обекти, както и за религиозни празници, които се честват в район „Поморийски залив и Източна Стара планина“.Име:

Църквата „Рождество на Пресвета Богородица“

Местоположение:

Гр. Поморие

Време на основаване:

1890г.

Описание:

Този храм е построен в чест и памет на Рождеството на Пресвета Богородица и съграден за слава на Светата и Животворяща Троица през 1890г. от първомайстор Генчо Кънев. Поради смъртта на първомайстора някой от елементите на църквата са останали незавършени. Тя е замислена като централна куполна сграда. Наосът е почти квадратен, освободен от всякакви допълнителни елементи, като върху четири колони издигнати в средата му, е трябвало да бъде построен внушителен купол. Той не е бил издигнат, а на негово място е изграден почти плосък сляп купол. Останалите полета от покритието са с балдахинови сводове.

Първоначално иконостасът е бил грубо направен.Той затваря единствено отвора на широката апсида, като страничните му крила лягат плътно върху източната стена на наоса. През 1891 г. църквата е осветена от Сливенския Митрополит Геврасий. В 1909 - 1911 г. иконостасът е допълнен с две странични крила, царските двери са пренесени от по-стар иконостас, а иконите са копия на руски икони.

През 1959г. църквата е основно преустроена. Стенописите са изографисани от художниците Н. Ростовцев, К. Йорданов и А. Сорокин в духа на академичната иконопис, а иконостасът се подменя с резбован – дело на К. Кошаревски. В подиконните пана са разработени битови сцени от ежедневието на поморийските жители.

Тел.: 0596 222 06

Работно време: 7:30 – 13:00 ; 15:30 – 18:00


Религия:

Православна

Статут:

Постоянно действащИме:

Църквата „Преображение Господне“

Местоположение:

Гр. Поморие

Време на основаване:

1763-1764г.

Описание:

Църквата „Преображение Господне“ в Поморие е най-старата постройка в града, градена през 1763-1764 г., завършена и осветена през 1765 г. Тя е изградена на мястото на по-малък храм, съществуващ от IX в., разрушен през 1760 г.

Църквата е трикорабна масивна правоъгълна сграда с дъсчени тавани, без външни кубета, с вътрешни сводове. Тя е единствената църква в целия християнски свят без олтарна обсида на изток. Покрита е с двускатен покрив, с обширно вътрешно пространство, по 2 прозореца на северната и южната страна, както и 2 врати: южна - по-голяма и западна - по-малка. Храмовата посторйка е изградена изцяло от камък, с дървени пояси и спънки между поясите и ъглите. Иконостасът е изработен изцяло от дърворезба, в която са употребени разнообразни флорални мотиви. На иконостаса са поставени 17 големи икони от царския ред, изписани от различни зографи през XVII-XVIII в., а някои икони са от XVI в. Във втория апостолски ред има 33 малки икони - апостолски, празнични и светителски. Под царската икона на Иисус Христос - в Солея, се намира малко аязмо със светена вода, извираща от каменна плоча с дебелина 20-25 см. Изворчето е наречено от християните „Сълзите на Христос“.

Оригиналният архитектурен план и богатата високохудожествена вътрешна украса на църквата я прави уникална, за което е обявена за художествен паметник на културата.

Тел.: 0596 240 87 ; 0596 245 29; 0897877953

Работно време : 10:00 – 13:00 ; 15:00 – 18:00


Религия:

Православна

Статут:

Постоянно действащИме:

Църквата „Св. Параскева“

Местоположение:

Гр. Поморие

Време на основаване:

На 26 юли 2012г., когато св. Църква почита св. Параскева Римлянка, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Йоаникий освети новопостроения храм в с. Каменар

Описание:

От дълбока древност край село Каменар блика аязмо, което е свързано със св. Параскева Римлянка. Според устно предание един гръцки чифликчия - Саламара - намерил златно съкровище до яазмото и го дарил за построяване на училище и храм в селото. Така през 1850 г. е построена единствената в с. Каменар църква - “Св. Параскева Римлянка“. В нея на проскинитарий е поставена голяма икона на светицата. Когато през 1903 г. избухва пожар в каменарското селище и пламъците се насочили към селото, разтревожените християни изнесли иконата от храма и застанали с нея срещу огъня. И станало чудото! Вятърът обърнал посоката си и селото било спасено. Това станало в навечерието на празника на св. Параскева, заради което и до днес местните жители още от вечерта се стичат към аязмото, за да се поклонят и отдадат своята почит на светицата спасителка.

През годините външното състояние на църквата се влошава и се налага тя да бъде разрушена през 1999 г., като веднага след това започва изграждането на нова. След няколко години работа църквата е завършена и с помощта на дарения и активното спомоществователство на Община Поморие.Религия:

Православна

Статут:

Постоянно действащИме:

Мъжкият манастир „Св. Георги“

Местоположение:

Гр. Поморие

Време на основаване:

1856г.

Описание:

Манастирът „Свети Георги“ е единственият действащ мъжки манастир в югоизточна България и представлява забележителен паметник на архитектурата от Възраждането. Мраморен релеф от II-III в. с образа на тракийския конник, показва че на това място е имало тракийско светилище. През VII в. във византийската епоха тук се е издигала християнска обител. Първоначално сградата е била еднокорабна, но била опожарена и разрушена от турците, за което свидетелства голямата обгоряла икона на Свети Георги от 1607 г. и трите малки икони – „Св. Харалампий“ от 1816 г., „Св. Георги“ и „Източник изцеления“ от 1818 г.

Сегашната църква е издигната през 1856 г. със средствата на християнското население. Липсват стенописи, поради сравнително новия архитектурен облик на църквата, а олтара е изработен от неизвестен майстор. Изключително ценни са иконите на Света Богородица, Свети Георги, Свети Мина и Свети Николай, датиращи от XIX в. През 1945 г. манастирската църква се разширява, когато се дострояват два странични престола на Свети Николай Мириклийски и на Свети мъченици Вяра, Надежда, Любов и София. Интерес представлява и каменната икона на Свети Георги, намираща се над входа на църквата. През 60-те години на XX в. е била построена и камбанарията на манастира с височина около 20 м.

Повече информация за манастира, включително и легендата за лековитата вода, може да се прочете на: http://www.bulgariamonasteries.com/pomoriiski_manastir.html

Телефон за връзка: 059 632017Религия:

Православна

Статут:

Постоянно действащИме:

Църквата „Св. Димитрий Солунски” и параклис костница „Свети Димитрий”

Местоположение:

Гр. Айтос

Време на основаване:

1844г.

Описание:

Тържественото освещаване на храма е на 20.10.1844 г.

В непосредствена близост до нея е имало християнско гробище. В двора на църквата е открито първото българско училище в града. През 1902 г. близо до църквата е построен параклис – костница в памет на загиналите в Освободителната война руски воини

Първият български свещеник в него е Апостол Дяков, ръкоположен от Сливенския митрополит Серафим през 1873г. Св. Димитър Солунски е покровител и патрон на Айтос. На Димитровден гражданите на Айтос традиционно загърбват ежедневните си проблеми и отварят сърцата си като за голям празник.


Религия:

Православна

Статут:

Постоянно действащ

Паметни плочи:

Паметна плоча на Тодор Атанасов е поставена от родолюбивия българин на църковната чешма. Имала е надпис на четири езика: „Създадена от Тодор Атанасов – 3 октомври 1858 г.”. През 1986 г. е реставрирана в сегашния й вид.

Паметна плоча на Иван Комитов, Иван Сапунов, Никола Боев и други видни за Айтос българи е поставена на сградата на тогавашното училище „Отец Паисий” през 1928 г., в наши дни Логопедическо училище „Иван Вазов”. Плочата е създадена по случай 50-та годишнина от освобождението на града от оманско робство и е съхранена и до днес.

Име:

Манастир „Св. Св. Йоаким и Анна”

Местоположение:

Намира се на около 3км северно от с.Люляково, община Руен

Време на основаване:

Възроден през XX век

Описание:

Според местните предания той е вдигнат върху основите на средновековен манастир, в който е завършил дните си като скромен монах покръстителят на България княз Борис I.

Съседното село било известно с името Граматиково, от което може да се съди, че тук се е извършвала книжовна дейност. Село Люляково е ислямизирано през XVІІ - XVІІІ век. Населението, което не приема исляма е избито, а друга част успява да намери спасение в непристъпните гори на Странджа планина. Около 1690 година светата обител е разорена с огън и меч и престава да съществува за около 300 години.

Учителят от Люляково Георги Иванов през 1927 г. в летописната книга на училището пише, че в местността „Куванлъка“ е имало параклис с размери 6 - 8 метра дължина и 3 - 4 метра ширина.

През 1948 г. заселилият се в село Люляково от шопския край мъж на име Павел, скромен и набожен човек, имал странната дарба да сънува Светии. Една вечер получил странно съновидение, което го отвело на поляна където сега е манастира. Бил воден от Светиите, чието име днес носи манастира. Същата нощ той станал и отишъл на посоченото му място, разкопал, където му били показали Светиите и открил руини, а между тях кръст и Великденско яйце. На същото място Павел с подкрепата на местните селяни издигнал малък параклис.

До 1956 г. селяните от Люляково, Завет и от цяла Източна Стара планина се събирали на святото място, за да празнуват с курбан християнските празници. Като се образувало ТКЗС-то, властите разгонили вярващите. Останало без поддръжка параклисчето западало и се разрушило.

И така до 1984 г. когато хлебаря от град Айтос Димитър Атанасов получава съновидение, че трябва да възстанови манастира. След години Димитър убедил местните да проверят истинността на виденията му, разкопали високата планинска поляна и намерили стари гробове и кости, които, по думите на Димитър, били отнесени от някакви музейни работници незнайно къде. На същото място с доброволни дарения е построено малкото едноетажно параклисче, за да се маркира като святото мястото на легендарния Заветски манастир. Според хлебаря наблизо има и аязмо със светена вода, което ще трябва тепърва да бъде преоткрито, разчистено и каптирано.


Голяма заслуга за доизграждането на манастира има настоящият му игумен архимандрит Партений, който се заселва по тези места преди 12-тина години.

Първият монашески постриг в св. Обител е извършен от негово Високопреосвещенство Сливенския Митрополит Иоаникий на 02.09.2007г. В момента продължава работата по доизграждането нa Обителта.Религия:

Православна

Статут:

Постоянно действащ

Каталог: web -> wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Море от вино 31 юли – 31 август
2013 -> Урок по танци Място на провеждане площад „Св. Св. Кирил и Методий" Час 19: 00 Организатори Община Поморие и нч „Просвета 1888"
2013 -> Община поморие
2013 -> Програма за опазване на природната среда и нейните обитатели, да управляват всяка форма на посещение в района
2013 -> Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
2013 -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"
2013 -> Програма "Регионално развитие" 2007-2013 проект „развитие на ргионален туристически продукт и маркетинг на район поморийски залив и източна стара планина"


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница