ПРограма за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика Медии и социална промяна) – 2014/2015 г. Масмедии и популярна култураДата19.07.2018
Размер37.51 Kb.


Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПРограма

за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки


(Журналистика - Медии и социална промяна) – 2014/2015 г.

1. Масмедии и популярна култура. Вестниците. Телевизията; обществена телевизия. Телевизия и насилие. Влияние на тв новини. Сапунени сериали. Теории за медиите: Харолд Инис и Маршал Маклуън; публична сфера (Юрген Хабермас); хиперреалност (Жан Бодриар); опосредствани взаимодействия и квазивзаимодействия (Джон Томпсън); идеология и медии. Глобализация на медиите; медиен империализъм. Медийни предприемачи: Рупърт Мърдок; Силвио Берлускони. Медийната регулация. Мултимедия. Интернет.

Гидънс, Антъни. Социология. София: Прозорец, 2003, с. 367-400 (гл. 14, „Масмедии и популярна култура”).2. Етнос, раса и социална промяна. Етнос и етнически малцинства. Раса и биология. Предразсъдъци и дискриминация. Стереотипи и изкупителни жертви. Авторитарна личност. Етноцентризъм, групово затваряне и разпределение на ресурсите. Етнически противоречия – историческа перспектива. Възникване на расизма. Етническите и расовите отношения в Бразилия и Южна Африка. Етническото разнообразие във Великобритания – ирландци, евреи, чернокожи, азиатци и др. Расизъм и неравенство във Великобритания. Етничност и полиция във Великобритания. Етническите отношения в Европа. Асимилация, претопяване и културен плурализъм.

Гидънс, Антъни. Социология. София: Прозорец, 2003, с. 215-243 (гл. 9, „Етнос и раса”).3. Религия и социална промяна. Определение за религия. Тотемизъм и анимизъм. Юдаизъм, християнство и ислям. Хиндуизъм, будизъм, конфуцианство и даоизъм. Маркс, Дюркем и Вебер за религията. Църкви, секти, вероизповедания и култове. Пол и религия.Милениарни движения. Ислямската революция. Сблъсък на цивилизациите? Религията във Великобритания и САЩ. Секуларизация.

Гидънс, Антъни. Социология. София: Прозорец, 2003, с. 437-474 (гл. 16, „Религия”).4. Революции и социални движения. Революция ли са събитията от 1989 г.? Определение за революция. Руската революция, 1917 г. Теории за революцията: Карл Маркс; Джеймс Дейвис; Чарлз Тили. Тълпи и бунтове. Социални движения. Феминистки движения.

Гидънс, Антъни. Социология. София: Прозорец, 2003, с. 508-524 (гл. 18, „Революции и социални движения”).5. Градове и социална промяна. Традиционните градове. Черти на модерния урбанизъм. Чикагската школа: екология на града; урбанизмът като начин на живот. Дейвид Харви: преструктуриране на пространството. Мануел Кастелс: урбанизъм и социални движения. Урбанизмът в САЩ: субурбанизация (развитие на предградия); упадък на градския център; градски конфликти. Урбанизмът във Великобритания: субурбанизация и упадък на градския център; финансови кризи в градовете; приватизация на общинските жилища; аристократизиране или градско обновяване. Логан и Молоч: пет форми на град. Черти на глобалния град. Урбанизация в Третия свят; Джакарта; Дели; Мексико сити. Градове и свръхнаселеност.

Гидънс, Антъни. Социология. София: Прозорец, 2003, с. 476-506 (гл. 17, „Градове и развитието на модерния урбанизъм”).6. Международната миграция. Състоянието на международната миграция и важността й. Плюсове и минуси на миграцията – от гледна точка на изпращащите страни и на приемащите страни. Социални модели и жизнени шансове. Война на култури. Култури, които помагат и които пречат на развитието.

Кирилов, Светлозар. „Международната миграция и дебатът в публичната сфера”. Годишник на СУ, Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 14, 2007, с. 199-210.7. Предразсъдъци и медии. Какво е предразсъдък? Директни и скрити форми на предразсъдъци. Стереотипи; атрибуции; самореализиращо се пророчество; заплахата от стереотипа; обвиняване на жертвата. Причини за предразсъдъците. Намаляване на предубедеността. Взаимната зависимост като възможно решение.

Арънсън, Елиът. Човекът – „социално животно”. София: изд. Дамян Яков, 2009, с. 381–449 (гл. 7, „Предразсъдъците”).8. Междукултурният диалог. Основни причини за конфликтите между етнически, расови или религиозни групи. Културен релативизъм срещу културализъм. Критики спрямо културализма. Проблемите на диалога между културите; лагерите сред мнозинствата и малцинствата.

Кирилов, Светлозар. „Диалогът между културите в космополитна Европа”. В: Демокрация, технология и свобода на изразяване. Сборник статии и документи на Съвета на Европа. София, 2006, с. 37–43.9. Разследващата журналистика. Черти на разследващата журналистика. Трудности пред разследващата журналистика от социална и от индивидуална гледна точка. Съпоставка между обикновения и разследващия репортер. Методът на работа на групата за ТВ разследваща журналистика: пресяване на сведенията, претегляне на доказателствата, сглобяване на частите и оценка на цялостния материал.

Кирилов, Светлозар. Част от „Разследваща журналистика и насилствена проституция”. В: Годишник на СУ, Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 13, 2007, с. 243–250.

Итема, Джеймс и Тиъдър Глейсър 1990. “Върху метода на разследващата журналистика”. Сп. Съвременна журналистика, бр. 1.

10. Медиите и промяната културата на българите. Споровете за социалната промяна и ролята на културата. Възможни негативни черти на българската култура. Възможно положително влияние на медиите в България.

Кирилов, Светлозар. „Медиите и промяната манталитета на българите.” В: Константинова, Здравка и др. (съст. и ред.) Българската журналистика 160 години. София, 2006, с. 156–164.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница