Questionnaire for touristsДата09.07.2017
Размер51.26 Kb.
О б щ и н а д е в и н
АНКЕТНА КАРТА ЗА ТУРИСТИ

QUESTIONNAIRE FOR TOURISTS
Забележка: Настоящата Анкетна карта е създадена да улесни подготовката на проект по схема за предоставяне на БФП BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.”. Самоличността на отговорилия, данните за контакт, всякаква търговска информация и конкретните отговори ще бъдат третирани конфиденциално от Екипа, разработващ проекта и само обобщените резултати ще бъдат представени в проучването като част от анализа и база за изготвяне на последващи препоръки, мерки и конкретен план за действие в сферата на туризма.

Моля да бъдете максимално коректни при попълването на информацията. По този начин ще допринесете за устойчивото икономическо развитие на общината и подобряване на качеството на живот. Все пак идентификационните данни и друга чувствителна търговска информация по Ваша преценка, се попълват по желание.


Note: The Present Questionnaire is intended to facilitate the development of a project to be submitted under the grant scheme BG161PO001/3.2-03/2012 „Support for the development of regional tourist product and marketing of destinations II” within OP „Regional development 2007 – 2013”. The identity of the respondent and the specific answers will be treated confidentially by the Team, involved in the process. Only the summarized results will be presented in the study as part of the analysis and as a basis for further recommendations for improvement. Please, be as accurate and informative as possible. In this way you will contribute to the improvement of the quality of the tourist services in the Municipality as well as nationwide for your own benefit.


1. Име / Name:

Попълва се по желание / Optional
2. Държава / State:
3. Пол / Gender:

 Жена/Female  Мъж/Male

4. Възраст / Age:
5. Семейно положение/ Family status:

 Неженен/Неомъжена/Single

 Женен/Омъжена/Married6. Деца / Children:

 Да/Yes  Не/No

7. Образование / Education

 Средно / Secondary

 Полувисше / College

 Висше / University


8. Професия / Profession:
9. Доходи / Income:

(в евро/месец / in Euro per month)

 < 250 ЕUR месечно/per month

 250 – 500 ЕUR месечно/per month

 500 - 1000 ЕUR месечно/per month

 > 1000 ЕUR месечно/per month


10. Вид туризъм / Type of tourism:

 Селски / Rural

 Кулинарен / Culinary

 Природолюбителски / Nature oriented

 Пътувания, екскурзии / Travel, outings

 Оздравителен / Therapeutical, wellness

 Културен, исторически, фолклорен / Cultural, historical, folklore

 Спортен / Sports

 Ловен / Hunting

 Конгрес, семинар, тийм билдинг / Congress, seminar, team building

 Друг, моля посочете / Other, please specify: …………………………………………………

11. Брой нощувки / Duration of stay:
12. Стойност на туристическия пакет на човек / Value of the tourist package per person:

 < 250 ЕUR

 250 – 500 ЕUR

 500 - 1000 ЕUR

 > 1000 ЕUR


13. Мотиви за избор на дестинацията / Reasons for selecting this destination:

Може да се зачеркнe повече от 1 отговор / Check all that apply

 Цена / Price

 Предишен опит / Previous experience

 Препоръка на приятел / Recommendation by a friend


 Препоръка на туроператор / Recommendation of a tour agency

 Интерес към дестинацията / Interest in the destination

 Случайно / Just by chance
14. Откъде получихте първоначална информация за тази дестинация / Where did you get your initial information about this destination from?

 Уеб-сайт на/за общината / Website of/about the municipality

 Уеб-сайт на туроператор / Website of tour agency

 Уеб-сайт на хотел/ресторант / Website of hotel/restaurant

 Туристически форуми в Интернет / Tourist forums on Internet

 Каталог/оферта на туроператор / Catalogue/Offer of tour agency

 Реклама по електронните медии / Advertisement on the radio/television

 Печатна реклама /Printed advertisement

 Приятели / Friends


15. Как резервирахте почивката си?/ How did you make your reservation?

 Резервирах я сам/ Connection directly with the hotel

 Чрез туроператор/ Via tour agency

 Чрез он-лайн резервация/ On-line reservation

 Резервация в последната минута/ Last minute reservation

 Не резервирам предварително, отивам на място/ Do not plan in advance, looking for something at the arrival

16. С какво пристигнахте в България (и тук)?/ How did you travel to Bulgaria (and to here)?

 Самолет/ By plane

 Автобус/ By bus

 Автомобил/ By car

 Друго, моля посочете/ Other, please, specify...........................................................17. Предпочитани допълнителни/алтернативни дейности / Preferred additional/alternative activities:

 Велотуризъм/ Mountain bike

 Селски / Rural

 Кулинарен / Culinary

 Природолюбителски / Nature oriented

 Пътувания, екскурзии / Travel, outings

 Оздравителен / Therapeutical, wellness

 Културен, исторически, фолклорен / Cultural, historical, folklore

 Спортен / Sports

 Ловен / Hunting

 Конгрес, семинар, тийм билдинг / Congress, seminar, team building

 Друг, моля посочете / Other, please specify: …………………………………………………

18. Какъв бюджет бихте отделили за допълнителни дейности? / What budget are you willing to spend on additional activities?

 < 50 ЕUR ден / per day

 50 - 100 ЕUR ден / per day

 >100 ЕUR ден / per day

19. Общи впечатления и наблюдения / Overall impression and observations:

Възможен е повече от 1 отговор / Check all that apply

Силни страни / Strong sides:

Възможност за подобрение / Need for improvement:

 Природа / Nature

 Хора, гостоприемство, обичаи / People, hospitality, traditions

 Инфраструктура / Infrastructure, utilities

 Информация / Information

 Транспортен достъп / Transport access

 Регулиране на трафика / Regulation of traffic

 Храна / Food

 Обслужване / Service

 Сигурност / Security

 Чистота, хигиена / Hygiene

 Тишина, спокойствие / Calm, peace

 Разнообразие на допълнителни дейности / Variety of additional activities

 Други, моля посочете / Other, please specify: ........................................................


 Природа / Nature

 Хора, гостоприемство, обичаи / People, hospitality, traditions

 Инфраструктура / Infrastructure, utilities

 Информация / Information

 Транспортен достъп / Transport access

 Регулиране на трафика / Regulation of traffic

 Храна / Food

 Обслужване / Service

 Сигурност / Security

 Чистота, хигиена / Hygiene

 Тишина, спокойствие / Calm, peace

 Разнообразие на допълнителни дейности / Variety of additional activities Други, моля посочете / Other, please specify: ........................................................
20. Други забележки и коментари / Other comments and remarks:

Вие може да попълните тази анкетна карта и online на адрес: www.devin.bg/ рубрика „Обявления”.
БЛАГОДАРИМ ЗА ВРЕМЕТО, КОЕТО ОТДЕЛИХТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТАТА! ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ПРИЯТНА ПОЧИВКА!
THANK YOU FOR YOUR TIME IN FILLING THE PRESENT QUESTIONNAIRE! WE WISH YOU A PLEASANT STAY!
Август 2012

August 2012


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница