Република българия администрация на министерския съветДата22.01.2019
Размер21.41 Kb.

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
02.24-1
11.02.2014 г.

ДОУЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПОРЪЧКА
Във връзка с постъпило запитване с искане за разяснения и на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки предоставям настоящите разяснения по обществена поръчка с предмет: „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“, както следва:

„СМР на сгради – недвижима културна ценност, доставка и монтаж на оборудване за тях, както следва:  • реставрация и консервация на дворец „Евксиноград” и АТЦ;

  • реставрация, реконструкция (промяна на предназначението) и консервация на сграда „Щал”;

  • реставрация и консервация на археологически разкопки - крепост „Кастрици“;

  • реставрация и консервация на оранжерии.

Предоставяме следните отговори:


Въпрос: 1. Допустимо ли е представянето на допълнителни документи, издадени от компетентни органи, удостоверяващи статута на обекта, въвеждането му в експлоатация, както и датата на въвеждането му в експлоатация, в случай, че тази информация не е видна от предоставената референция?

Отговор: Допустимо е, при условие, че допълнителните документи са издадени от „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“ на посочения договор, същите са надлежно оформени от издателя им /изх. №, дата, подпис, печат / и съдържат съответната изискуема информация.
Въпрос: 2. Каква регистрация в ЦПРС трябва да притежават членовете на обединението, които ще извършват строителни дейности, различни от консервационно –реставрационните?
Отговор: Съгласно чл. 3 ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство", подлежат на вписване в Централния професионален регистър на строителя. В ал. 3 на същия член е посочено че когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по ал. 2, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра.

И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

Административно и правно обслужванеи управление на собствеността“,

упълномощен със

Заповед №Н-1313 от 02.09.2013 г.

на министър-председателя,

да изпълнява функциите на

Възложител по чл.8, ал.2 от ЗОП :

(п)

…………………………..ВЕСЕЛИН ЧИНОВ


София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница