След провеждане на процедурите на основание чл. 13, ал. 2, чл. 32 и чл. 33 на Закона за филмовата индустрия /зфи/ по проекта за подпомагане на кинопоказа в „Метропол грстраница1/12
Дата21.01.2018
Размер0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

З А П О В Е Д


148 / 28.11.2016г.
След провеждане на процедурите на основание чл.13, ал.2, чл.32 и чл.33 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/ по проекта за подпомагане на кинопоказа в „Метропол” гр.Враца на българските филми „Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син”, „Каръци”, „Жената на моя живот” и „Бартер”, внесен на 27.09.2016г. от осъществяващия показ „А плюс филмс” ЕООД и решение на Финансовата комисия, след извършена експертна оценка на проекта по реда на чл.17, ал.2 от УП на ИА НФЦ и във връзка с чл.27, ал.1, т.3 и 4 от ЗФИ, вписано в протокол № 133 от 25.11.2016 г., в който задълбочено, мотивирано и в цялост са обсъдени и преценени представените документи, с което не се определя размер на държавно финансиране поради констатирано нарушение на условията и процедурата за предоставяне на държавна помощ, предвидени в ЗФИ, както и невярна информация в заявлението за подпомагане на киносалон за показ на филм, подадено и подписано с дата 20.09.2016 г. от управителя на киносалона „А плюс филмс” ЕООД, а именно: в Единния публичен регистър на ИА НФЦ не съществува регистрация на киносалон „Метропол” гр.Враца, съгласно изискванията на чл.19, ал.1 на ЗФИ; в подаденото заявление за подпомагане на киносалон за показ на филм, подписано от управителя на киносалона „А плюс филмс” ЕООД е вписан регистрационен номер на киносалона 2010420157-64; под номер 2010420157-64 в ЕПР на ИА НФЦ е вписан киносалон „Кино Арена Гранд Мол – зала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8” гр.Варна с управител „Кино Арена ВТ” ООД; липса на подадени данни за периода от същия киносалон в системата „СтаСи”, съгласно изискванията на чл.43 на ЗФИ и представената информация за реализирания брой прожекции за 4-те български филма от „А плюс филмс”ЕООД в киносалон „Метропол” гр.Враца, поради което следва невъзможност за прилагане на законовата формула за определяне размера за държавната помощ за показ на филм в киносалон и Финансовата комисия не е в състояние да изрази становище по обосноваността на внесения проект и същият не може да бъде оценен по критериите на чл.27, ал.1, т.3 и 4 на ЗФИ, изводи и решение, които приемам и споделям изцяло и на основание чл.33, ал.4 на ЗФИ

ОТКАЗВАМ:


Предоставянето на държавно финансово подпомагане от квотата за разпространение и показ на филми по чл.18, ал.2, т.1 на ЗФИ, на проекта за проекта за подпомагане на кинопоказа в „Метропол” гр.Враца на българските филми „Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син”, „Каръци”, „Жената на моя живот” и „Бартер”, внесен на 27.09.2016 г. от осъществяващия показ „А плюс филмс” ЕООД.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14 (четринадесет) дневен срок чрез ИА “Национален филмов център” до АССГ.

Настоящата заповед да се връчи на вносителя на проекта на посочения електронен адрес за контакт, да се връчи за сведение и изпълнение на Елена Здравкова–гл.счетоводител, Маргарита Стефанова-гл.експерт “Филмопроизводство”, Ирина Любенова–специалист „Контрол по филмопроизводство, деловодство и архив” и да се публикува на интернет страницата на агенцията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Камен Балкански /

З А П О В Е Д


147 / 28.11.2016г.

След провеждане на процедурите на основание чл.13, ал.2, чл.32 и чл.33 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/ по проекта за подпомагане на кинопоказа в „Метропол” гр.Враца на българските филми „11-и „А”, „Съдилището”, „Потъването на Созопол” и „Досието Петров”, внесен на 27.09.2016г. от осъществяващия показ „А плюс филмс” ЕООД и решение на Финансовата комисия, след извършена експертна оценка на проекта по реда на чл.17, ал.2 от УП на ИА НФЦ и във връзка с чл.27, ал.1, т.3 и 4 от ЗФИ, вписано в протокол № 132 от 25.11.2016 г., в който задълбочено, мотивирано и в цялост са обсъдени и преценени представените документи, с което не се определя размер на държавно финансиране поради констатирано нарушение на условията и процедурата за предоставяне на държавна помощ, предвидени в ЗФИ, както и невярна информация в заявлението за подпомагане на киносалон за показ на филм, подадено и подписано с дата 20.09.2016 г. от управителя на киносалона „А плюс филмс” ЕООД, а именно: в Единния публичен регистър на ИА НФЦ не съществува регистрация на киносалон „Метропол” гр.Враца, съгласно изискванията на чл.19, ал.1 на ЗФИ; в подаденото заявление за подпомагане на киносалон за показ на филм, подписано от управителя на киносалона „А плюс филмс” ЕООД е вписан регистрационен номер на киносалона 2010420157-64; под номер 2010420157-64 в ЕПР на ИА НФЦ е вписан киносалон „Кино Арена Гранд Мол – зала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8” гр.Варна с управител „Кино Арена ВТ” ООД; липса на подадени данни за периода от същия киносалон в системата „СтаСи”, съгласно изискванията на чл.43 на ЗФИ и представената информация за реализирания брой прожекции за 4-те български филма от „А плюс филмс”ЕООД в киносалон „Метропол” гр.Враца, поради което следва невъзможност за прилагане на законовата формула за определяне размера за държавната помощ за показ на филм в киносалон и Финансовата комисия не е в състояние да изрази становище по обосноваността на внесения проект и същият не може да бъде оценен по критериите на чл.27, ал.1, т.3 и 4 на ЗФИ, изводи и решение, които приемам и споделям изцяло и на основание чл.33, ал.4 на ЗФИ


ОТКАЗВАМ:


Предоставянето на държавно финансово подпомагане от квотата за разпространение и показ на филми по чл.18, ал.2, т.1 на ЗФИ, на проекта за проекта за подпомагане на кинопоказа в „Метропол” гр.Враца на българските филми „11-и „А”, „Съдилището”, „Потъването на Созопол” и „Досието Петров”, внесен на 27.09.2016 г. от осъществяващия показ „А плюс филмс” ЕООД.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14 (четринадесет) дневен срок чрез ИА “Национален филмов център” до АССГ.

Настоящата заповед да се връчи на вносителя на проекта на посочения електронен адрес за контакт, да се връчи за сведение и изпълнение на Елена Здравкова–гл.счетоводител, Маргарита Стефанова-гл.експерт “Филмопроизводство”, Ирина Любенова–специалист „Контрол по филмопроизводство, деловодство и архив” и да се публикува на интернет страницата на агенцията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Камен Балкански /

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница