Смяна на курса – животът започва!страница5/7
Дата23.07.2016
Размер1.44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

3.2. Неизчерпаемото откритие
Втората дисциплина: Съкровището на Божието слово

Когато Исус се изправи срещу цялата сила на Сатана в пустинята, Той го победи със следните думи: „Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста“ (Матей 4:4).

Ти имаш само един живот на тази земя. Както вече казах, твоето време е безкрайно ценно. Добре ще направиш да го използваш максимално. След няколко години – ако Исус не дойде преди това – няма да имаш нито очи за четене, нито мозък за мислене, нито ръце за писане. Книгата Еклесиаст казва: „Помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото“ (Еклесиаст 12:1). Ако сега, в младостта си, придобиеш голямо познание за Бога чрез Неговото слово, целият ти следващ живот ще се насочи в правилна посока от самото си начало.

Начинът на мислене на този свят е в драстично противоречие с Божиите мисли. Общоприетите идеи и фалшиви ценности на света ни притискат от всички страни и възпират нашето духовно развитие. Не е лесно да се отървем от тях. Навсякъде истината е примесена с лъжа. Нещата, които виждаме, слушаме и четем, незабележимо ни оформят и омърсяват. Ние трябва да бъдем пречиствани и поправяни всеки ден. Само нашата съвест не е достатъчна, за да ни води. Тя прилича на компас, чиято стрелка наистина сочи към север, но никога към истинския север. Магнитните отклонения трябва постоянно да бъдат коригирани посредством картата. Подобно и нашата съвест трябва да бъде постоянно коригирана чрез Божието слово. Бог достатъчно добре знае нашия проблем. Затова Той е създал Библията. В нея Той обяснява Своя начин на мислене. Това обяснение е много точно. Всъщност Библията е единственият източник на съвършената истина, който притежаваме.


Как Библията е достигнала до нас?

От самото си начало до самия си край Библията твърди, че е Божието слово. На Бог са Му били необходими поне 2000 години, за да го запише, като Той е употребил за това повече от 40 писатели с различни характери. Почти всички са били с различен произход и не са имали възможността да се познават. Между тях е имало царе, философи, държавници, съдии, рибари, селяни, номади и свещеници. Библията обхваща една цяла библиотека от 66 книги с голяма значимост и духовно богатство.

Въпреки това тя представлява едно органическо единство, сравнимо с човешкото тяло в неговото многообразие. Както тялото се управлява и контролира от мозъка, така и тази книга е била дадена и пазена от един божествен интелект. По много причини Библията е най-забележителната книга, която светът някога е виждал.

Още първата страница на Битие е достатъчно доказателство за божествено вдъхновение. Описаните в тази глава събития удивително точно съвпадат с основните познания на съвременната наука. От една страна, споменатите факти са верни, което изглежда почти невероятно, когато се сравни разказът за сътворението с всички останали древни теории за възникването на света. От друга страна, последователността, в която са изброени фактите, също е вярна. Към това се прибавя още и фактът, че това Писание е на възраст от няколко хиляди години. Вероятността авторът по чиста случайност да напише събитията на сътворението в правилна последователност е 1:25 000 000 000 000 000 000 000!

(Искам да поясня това с едно сравнение: това е все едно някой да иска да открие едно черно пясъчно зрънце, което е скрито в 1 метър висок слой пясък, който покрива цялата повърхност на Русия, Сибир и почти цяла Европа. И той би трябвало да го извади от първия път!)

И въпреки това всички факти са подредени правилно! Много ми е интересно да попитам един атеист как може да обясни всичко това!

Но най-дълбоко впечатление прави достоверността, с която Библията се представя за Божие слово. Във всяка страна и във всяко поколение тя посреща най-дълбоките потребности на човека. Когато четем тази книга, ние чуваме гласа на Бога, който говори на нашата съвест. Библията прониква в дълбините на нашето сърце и има силата да го превърне в образ на Бога.
Разликата между четене и изучаване на Библията

Аз правя разлика между четенето и изучаването на Библията. Просто е невъзможно да се изучава сериозно Библията, без преди това да се познава нейното съдържание. Все едно да искаш да напишеш книга за Айнщайн, без преди това да познаваш неговото дело. Най напред ние трябва да се запознаем с целия текст на Писанието. Това се постига само като го прочетем. По-къс път за постигането на тази цел няма.

Ти не можеш наистина да разбереш съдържанието, ако я четеш с прекалено големи прекъсвания или на парчета или дори от време на време съвсем я зарязваш. В началото ние трябва да я прочетем цялата, и то многократно, за да придобием цялостен поглед. За щастие се касае за една книга, която човек може да чете всеки ден през целия си живот, без да му омръзне. Общият поглед, който добиваш от систематичното четене, ти дава възможност да се задълбочиш в подробностите на текста. Това ти открива един път към изключително богати изследвания, които освен това имат трайна стойност.
Позволи ми да ти обясня!

Най-добре мога да направя това чрез собствения си опит. Бог ме срещна, когато бях почти на 18 години. Първата година на моя нов живот беше чудесна, но скоро загубих духовната си сила и радост. До двадесет и третата ми година животът ми ставаше все по-пуст и по-празен. Тогава бях пред прага на отчаянието. Никой не ми беше казал, че трябва систематично да чета Библията. Но за щастие по онова време четях биографиите на мнозина велики Божии мъже, между които бяха и имената на Хъдсън Тейлър, Чарлс Стъд и Робърт Чапмън. Животът на тези мъже ми направи дълбоко впечатление.

Забелязах също у някои хора, които познавах и които Бог употребяваше по необикновен начин, едно качество на живота, което рязко се издигаше над средното. Това ме накара да потърся тайната на един такъв живот. Това, което ми направи най-силно впечатление у тези хора, беше тяхната близост с Бога. Те имаха едно познание за Бога, което далеч надхвърляше моята опитност.

В биографиите, които четях, открих, че всички тези Божии мъже без изключение имаха две общи неща:

1. Те имаха стабилен молитвен живот – всички те започваха своя ден насаме с Бога.

2. Всяка година те прочитаха по веднъж цялата Библия, като четяха паралелно двата Завета. След известно време дойдох до убеждението, че тайната на духовния растеж се крие в тези две точки.

През онази година, в която дадох на Бога една десета от времето си, аз събрах цялата самодисциплина, на която бях способен, и прочетох Библията за една година. Сложих двата Завета един до друг и започнах с разказа за Сътворението и с Евангелието от Матей. Никога не съжалявах за това решение!

В началото тази дисциплина ми се виждаше доста тежка. Но след няколко месеца вече не беше толкова трудно. Напротив, превърна се в една неописуема радост. Бог започна да ми се открива по един начин, който не може да се опише с думи. Струваше ми се, че това е божествената пролет, която променя моя начин на мислене. Светлината на Неговото лице проникваше в цялата ми личност. Бях поразен от откровението на Неговата любов.

Когато за първи път прочетох цялата Библия, трябваше да призная, че много неща надхвърляха възможностите ми да разбирам. Някои пасажи ме удивляваха и дори шокираха. Във всеки случай аз всеки път представях тези неща пред Бога в молитва и продължавах упорито да чета. При втория и третия път вече получих общ поглед върху цялата книга и много от трудностите изчезнаха. С всяка следваща година мислите, които преди ми бяха трудни за разбиране, ми се изясняваха, и аз виждах тяхната чудесна дълбочина.

След като бях прочел многократно цялата Библия, започнах да откривам в Божиите мисли една определена схема, една последователност в Неговото откровение. Вече можех да проследя развитието на Неговия план от началото до края на времената. Можех да схвана Неговите намерения в историята на народите и преди всичко в историята на Израел и Църквата.

Открих една нова вселена – Божието царство. Сега можех да гледам на нещата от Божията гледна точка. Библията стана за мен необикновена книга. Струваше ми се, че се изкачвам на една много висока планина. Всеки месец покорявах някой нов връх, от който се откриваше изглед над целия космос, включително и над невидимия свят. Всичко беше като на длан пред очите ми. Можех да видя накъде водят различните пътища. Бъркотията в света ми изглеждаше относително незначителна. Народите с техните идеологии и вражди ми изглеждаха като мравки в сравнение с Божието величие. Този хоризонт се разрастваше все повече и повече. Той ми даваше един вътрешен мир, тъй като аз осъзнавах колко близо до мен е Бог и в ежедневните ми проблеми, и дори по време на войната и най-тежките страдания.

Освен това този общ поглед над Божието слово ми даде възможност да виждам отделните откъси в тяхната действителна връзка. Ученията се изясняваха сами чрез Писанието. Многостранността на греха ми се откри изключително ясно. Силата и богатството на вярата ми постоянно нарастваха. Неописуемата красота на Христос сияеше пред мен. Бог приведе в хармония някои истини в моето мислене, които преди това ми бяха изглеждали объркващи и дори противоречиви. Животът и цялата вселена добиха още по-дълбоко значение за мен. От цялото си сърце ти желая да се оставиш да се излее и върху теб това благословение. Наблегнах толкова много на тези неща, защото зная значението им. Препоръчвал съм този път на много хора и досега не съм срещнал нито един, който да съжалява, че е потърсил Бога и е чел Библията по този начин. Напротив, познавам доста хора, които сега правят точно това, и всички разказват, че животът им се е променил.


Защо да четем Библията?

За това има пет причини:

1. Чети я просто за удоволствие.

Пристъпвай към Библията с радост. Това е едно почти невероятно духовно приключение – историята на Твореца в търсене на човека. Дори бих казал, че Библията е любовно писмо, в което Той съвсем лично ти се обяснява в любов. Да четеш Библията означава всеки ден да се впускаш в ново приключение с Бога. Ти изследваш фантастичния пейзаж на Неговото царство и ще получиш безкрайно голяма награда за това.

2. Чети Библията, за да опознаеш Бога.

Библията открива Бога. Затова ние не я четем, за да получим просто информация за нейното съдържание, макар и това да има голяма стойност. По-скоро я четем, за да се запознаем с нейния Автор. Библията е пътят, който ни води към живия истинен Бог. Само чрез Библията ние можем да познаем Исус Христос. Ако четеш Библията и молиш Бога да ти се открие, тя се превръща в огледало, в което виждаш Неговото лице.

Ако я четеш само с разума си, без лично участие, само като интелектуално изследване, няма да спечелиш нищо за живота си, защото само разумът не може да достигне до Бога.

Но обратната нагласа е също така погрешна. Имам предвид онези, които отказват да използват при изучаването на Божието слово целия си разум и всички помощни средства, които Бог ни е дал на разположение. След като Бог ти е дал разум, значи трябва да го използваш. Бог иска да направи от теб един цялостен и уравновесен човек.

3. Чети Библията, за да храниш душата си.

Твоето тяло се нуждае от редовно и балансирано хранене. Естествено е това да важи в още по-голяма степен и за нашия духовен живот. Има много християни, които водят незадоволителен духовен живот, защото пренебрегват Божието слово. Те са “недохранени“. Ако не ядеш, неминуемо ще отслабнеш. Както тялото се нуждае от три ястия всеки ден – закуска, обед и вечеря, – така и душата ти има нужда да се храни редовно с хляба на живота. “Духовната диета“ е вредна!

4. Чети Библията, за да поддържаш своя молитвен живот.

Молитвата и Божието слово вървят ръка за ръка. Те са като двете жици на телефонния кабел, които ни дават възможност да чуваме Бога и да Му говорим. Духовният живот би трябвало да бъде диалог с Бога. Колкото повече слушаме Божия глас и колкото повече разбираме нещата, които Той иска да ни открие, толкова повече нашата молитва бива проникната от вярата. Неговият Дух обръща сърцето ни към Божиите неща и нашият дух става все по-действен. Християнинът, който пренебрегва Библията, ще установи, че молитвеният му живот непрекъснато отслабва, докато напълно отмре. Ние трябва да внимаваме в Божия глас. Бог копнее да отворим сърцата ни за Него.

5. Чети Библията, за да укрепиш вярата си.

Вярата идва от Христовото слово (Римlqni 10:17). Библията е източникът на твоята вяра. Вярата, която имаш сега, е била събудена в теб от Писанието. Ако искаш Бог да я развива, трябва да черпиш дълбоко от този духовен кладенец. Нашата вяра става действена чак когато ние се доверим на Божието слово. Библията е канарата, на която почива нашата вяра. От нея ние черпим цялото си познание за Христос. Колкото по-добре познаваме Божието слово, толкова по-ясно ще виждаме Неговата воля и толкова повече ще Му се доверяваме.


Най-добрият начин да се чете Библията

1. Чети Библията с молитва.

„Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се преценява духовно.“ (1 Коринтяни 2:14). Следователно е глупост да подхождаме към Божието слово единствено с разума си. Ние сме зависими от Светия Дух, Автора на тази книга, който може да ни открие смисъла на Божието слово. Ние трябва да помолим за Божията помощ, ако искаме да разберем значението на думите. Но Бог не оставя тия, които са искрени, които отиват при Него със смирение и доверие и Го молят за Светия Дух.

2. Чети Библията всеки ден.

Бог каза на Исус Навиев: „Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех“ (Исус Навин 1:8). Исус Навиев последва това и наистина имаше добър успех. Мойсей заповяда на израилевите царе да направят препис от закона и да го четат всеки ден от живота си (Второзаконие 17:18–19). Царете, които вършеха това, бяха наистина благословени, като например Давид. Бог също казва: „Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не стои; и в събранието на присмивателите не седи, а се наслаждава в закона на Господа и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци вода, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; във всичко, що върши, ще благоуспява. Не е така с нечестивите, а те са като плявата, която вятърът отвява“ (Псалм 1:1–4).

Великите Божии мъже не оставяха да мине нито един ден, през който да не четат Библията.

3. Чети цялото Божие слово.

Всички разногласия и лъжеучения почиват на отделни стихове, които са извадени от техния контекст, без да се държи сметка за значението на цялостния текст на Библията. Хората, които боравят с Библията по този начин, могат да изопачат смисъла във всяка произволна посока. Така действаше и Сатата, когато цитираше Писанието на Господ Исус в пустинята. Много е опасно да се ограничаваш с части от Библията. Не каза ли Исус, че човек ще живее с всяко слово, което излиза от Божиите уста (Матей 4:4)? Затова твоята цел трябва да бъде отличното познаване на словото – от начало до край.

Библията съдържа пълното Божие откровение. Затова ти си поставяш опасни окови, ако се задоволяваш само с отделни негови пасажи. Помисли си само за всичките преследвани вярващи в други страни, които биха дали всичко, за да притежават Библия! А ние, които я имаме, толкова често я намираме скучна! Голямата привилегия – да имаме достъп до това съкровище – ни прави още по-отговорни в Божиите очи.

Когато четем цялата Библия, ние попадаме в областта на действието на Бога. Така Той може да ни учи на всички неща, както обеща Исус (Йоан 16:13). Той може да ни поправя, просветлява и да ни води все по-надълбоко в истината всеки ден. Той разполага със средството, което може да ни пази от Сатана, света и плътта. И Той ни въвежда все повече и повече в Божиите тайни.

4. Започни с Новия Завет.

Съветвам те да оставиш за известно време Стария Завет настрана и като начало да съсредоточиш цялото си внимание върху Новия Завет. За това има две причини:

а) Съдържанието на Новия Завет е основополагащо и от непосредствено и жизненоважно значение за Христовия ученик, тъй като съдържа думите на Исус и Неговите апостоли, които Го познаваха. Частите на Библията, които обхващат учението на Исус, Неговия живот, смърт и възкресение, са със сигурност най-важните от цялото Писание. Самият Исус ни предупреждава да слушаме Неговото учение, т. е. в нашия случай, да четем четирите Евангелия (Матей 7:24–27; 28:20).

б) Старият Завет, който е също толкова боговдъхновен и важен за нас, колкото и Новият Завет, разказва предимно за Израел. Трудно е да обхванем пълното му значение, ако преди това не сме придобили някои познания по Новия Завет. В такъв случай Старият Завет веднага става по-разбираем, по-интересен и безкрайно полезен. Затова аз ти препоръчвам първо да прочетеш целия Нов Завет два или три пъти, и след това да започнеш Стария.

5. После чети двата Завета успоредно.

Предлагам ти да започнеш едновременно с разказа за Сътворението и с Евангелието от Матей и всеки ден да продължаваш четенето и на двата разказа. Този метод предлага големи предимства. Но преди всичко по този начин ще получаваш пълноценна духовна храна. Аз често сравнявам Новия Завет с пържола, а Стария Завет – със зеленчуци. И двете са необходими и се допълват, но белтъчините имат по-голямо значение за изграждането на клетките и тъканите. Новият Завет съдържа, така да се каже, духовните „белтъчини“, които са абсолютно необходими за твоето здраве и бърз растеж. Не пропускай нито един ден, без да изучаваш Новия Завет. Когато четеш успоредно двата Завета, ти си осигуряваш добро духовно „храносмилане“ и предотвратяваш безплодието и умората, които налягат някои читатели на Библията. Така можеш да поддържаш и апетита си. Освен това избягваш и риска да си намериш някакво „духовно хоби“, заради което ще пренебрегваш други истини, които са не по-малко важни.

6. Чети последователно.

Никой не може да изучи дадена наука или език, ако учи произволно, без никакъв метод. Ако днес започна да чета една книга от 179 стр., утре обърна на 3 стр., на следващия ден отворя на 65 стр. и на по-следващия ден може би на 201 стр., как бих могъл да се надявам някога да овладея съдържанието на книгата? Моите знания винаги ще си останат частични и несвързани. Вероятно ще бъдат и опасно погрешни. Но колко християни боравят с Библията точно по този начин! Така те просто си просят проблемите.

В Библията намираме една последователност от мисли, която е подредена не само хронологично, но и духовно. Тази верига от мисли започва от Сътворението на човека и завършва с великия ден на съда и новото творение. Който познава Библията в нейната цялост, може да разбере правилно и отделните части. Едно такова общо познание ни предпазва както от духовно неравновесие, така и от неточност и преувеличение. То ни предпазва и от онези фатални заблуди, които разделят и отслабват Божието дело по целия свят.
Ти имаш нужда от цел

Ако нямаш ясно очертана цел, ще дойде времето, когато ще се обезсърчиш и ще се откажеш. Четенето на Библията и молитвата ще ти натежат и ще бъдат безплодни. Ще изгубиш нишката. Дълбокият смисъл на Библията ще започне да ти убягва и, което е още по-лошо – нещата от този свят ще задушат копнежа ти за Бога. Твърде късно ще откриеш колко е трудно да върнеш отново първата си любов, щом веднъж си я загубил. Възможно е да я върнеш – но на каква цена! Затова пък, ако предадеш целия си живот на Бога и търпеливо устояваш, Той ще те води по правилния път и ще пази яснотата на духовния ти поглед.


Първата ти цел: целият Нов Завет

Затова аз ти препоръчвам да прочетеш най-напред целия Нов Завет! Ако всеки ден четеш средно по три глави, ще постигнеш тази цел за три месеца. Една глава сутрин, една на обед и една вечер (или пък така, както Бог ти покаже) – това ще те поддържа в добра форма през целия ден и ще изпълва сърцето ти с достатъчно материал за размишление. Ще се изумиш на духовния си растеж.

След това те съветвам да повториш същия експеримент! По този начин ще си прочел целия Нов Завет за шест месеца. Тогава вече ще си достатъчно добре екипиран, за да се справиш с огромен брой проблеми и трудности и да отговаряш убедително на въпросите, които ти поставят хората.
Втората цел: цялата Библия за една година

Следващата цел е да прочетеш цялата Библия за една година, като четеш успоредно двата Завета.

Ако не четеш целенасочено и по план, ще ти бъде много трудно и дори невъзможно да получиш общ поглед върху цялото Писание, който е абсолютно необходим за разбиране на неговия смисъл.

Когато аз започнах да чета систематично Библията, изчислих, че трябва да чета от три до четири глави на ден – три глави от Стария и една от Новия Завет. С изумление установих, че почти всеки човек може да прочете една средно дълга глава за пет минути. Това означава, че при двадесет минути четене на ден можеш да прочетеш цялата Библия за една година. Има ли човек, който да не може да направи това!

Бях решил да отдам на Бога една десета част от времето си. Така че имах на разположение не само двадесет или тридесет минути за четене, а още цели два часа за размишление, изучаване на текста и молитва. По-голямата част от това време прекарвах на чист въздух, защото и Господ Исус, когато беше на земята, често отиваше да се моли сред природата. Това ми отвори врата към неподозирани възможности.
Прекалено трудно ли е това?

Зная добре, че целта, която ти поставям, не е толкова лесна. Човешки погледнато, тя дори е невъзможна. Дяволът ще направи всичко, за да държи Исус Христос далеч от твоя живот. Всичко е против теб. Казвам това от собствен опит. През целия си живот е трябвало да се боря за времето си за Бога – между два учебни часа, в автобуса, във влака или в кафенето, преди или след някое ядене, понякога и по време на ядене, на улицата или, когато това не беше възможно, като ставах по-рано или си лягах по-късно. Когато си влюбен, винаги ще ти хрумне нещо, за да намериш време да се срещнеш с човека, когото обичаш. Когато си завладян от любовта към Бога, ще намериш, по един или друг начин, време, за да бъдеш заедно с Него. Кой не би пожертвал половин час, за да прочете вечните истини в Библията!Помоли Бога да ти постави цел. Ако наистина не можеш да изпълняваш тези предложения, помоли Бога да ти даде друга цел. Позволи му Той сам да решава как да използваш времето си и Той ще направи това с любов и доброта. Бог знае от какво се нуждаеш. Той познава твоите сили и способности. Познава положението, в което се намираш. Бог не се опитва да те унищожи или експлоатира. Той е твоят нежен и състрадателен Баща и иска ти да бъдеш наистина щастлив. Ти си свободен. Новият Завет не дава никакъв регламент за използването на нашето време. Но ти погледни на този въпрос сериозно. Животът ти отминава. Той изтича между пръстите ти като шепа пясък и тече дори и сега, в момента, в който четеш тези редове. А ти имаш само един живот.

Ако наистина не можеш да се справиш сам, има различни помагала за четене на Библията. Така например сдружението „Приятели на Библията“ предлага простички брошурки с план за четене и обяснения. Те са особено подходящи за деца и „начинаещи“. Но ако искаш да напредваш в опознаването на Бога, ти е необходимо много повече. Нищо не може да замени последователното изучаване на Библията. Възможно е да използваш и някои от споменатите помагала заедно с предложения в тази книга метод.


Нека посмятаме малко!

Казвали са ми: „Това, което ти предлагаш, е наистина невъзможно! Ти очакваш прекалено много! За какво трябва да прочета Библията за една година? Може би някои интелектуалци биха могли да направят това или пък хора, които имат много време. Аз си чета Библията за пет години и смятам, че това е достатъчно!“

На това отговарям: „Да, това съвсем не е лошо – да се прочете Библията за пет години. Но нека посмятаме малко. Да речем, че сега си на 20 години и тъкмо си срещнал Бога. Ако за цялата Библия са ти необходими пет години, това означава, че на 25 ще си я прочел веднъж. Но само веднъж! Това не е зле, но я си помисли – на 25 години ти си човек, който е в разцвета на своите сили и възможности. Ти би трябвало да бъдеш в авангарда на новото поколение. Би трябвало да си човек, които разбира нещата, дава правилни отговори и различава истината от заблудата. Също би трябвало да можеш да ръководиш младежите около теб, които сега съзряват. Но ти си прочел Библията само веднъж. Ти си съвсем начинаещ в Божиите неща. Ти си още в Божията детска градина. На 30 години може би ще имаш вече две или три деца. Най-голямото вече е започнало да ти задава купища въпроси и да те тормози. Проблемите, които децата ти носят от училище или от улицата, те заливат. В църквата ти ще има млади хора, които имат нужда от някой, който да разбира техните проблеми и да може да посрещне техния бунтарски дух и техните въпроси с небесна мъдрост. А ти си прочел Библията само два пъти. Ти си още ученик в Божието основно училище. Но на 30 години ти се намираш на върха на жизнените си сили и си, без съмнение, зрял човек, само не и в Божиите неща.

На 40 години от теб се очаква да носиш на раменете си целия товар на света – и в семейството, и в църквата си. Това е възрастта, в която човек трябва да завърши своя шедьовър. Но ти си прочел Библията само четири пъти. Духовно погледнато, ти си един подрастващ, може би дори малко изостанал, защото си чел толкова бавно. Ти все още си доста бос. Нямаш наистина задоволителни отговори на смущаващите проблеми на новото поколение, което сега съзрява. Вместо да бъдеш хилядник в Христовата армия, ти си в обоза.

На 60 години ще си прочел Библията само осем пъти. В духовно отношение ще си тъкмо достигнал пълнолетие. Чел си толкова бавно, че всеки път преди да продължиш, вече си забравил голяма част от прочетеното. На 60 години ти би трябвало да си старейшина в църквата, мъдър човек, който знае всички отговори. Човек, който може задълбочено да обучава и мъдро да посреща проблемите на четиридесетгодишните, а и на младото поколение. Днес такива хора са голяма рядкост, защото в младостта им никой не им е казал, че трябва да отделят на Бога достатъчно време, за да опознаят Неговото слово. Толкова за „спокойното темпо“. Но нека си представим и _по-бързото“ темпо. Ако четеш Библията за около една година, на 30 години ще си я прочел вече 10 пъти! Ти вече разполагаш с дълбоки познания по Божиите неща. Вече си проникнат от цялото Негово богатство на мисли. Ти притежаваш изумителна сила и си един Божий човек. На 40 години вече си прочел Библията 20 пъти. Ти си един мъдър човек. Имаш мощно послание към младото поколение. За децата си ти си източник на откровение и си стълб в своята църква. А когато стигнеш 60-годишна възраст, вече си прочел Библията 40 пъти! Ти проповядваш едно безценно и вълнуващо послание за млади и стари. Разполагаш с едно неизчерпаемо богатство от истини. Вместо да бъдеш трагично забравен в старостта си, отвсякъде те търсят заради божествената светлина, която можеш да хвърлиш по основни и актуални въпроси. О, братко мой или сестро моя, така бих искал да събудя у теб копнеж по Бога, за да може Той да направи от теб един силен Негов войн! През цялата вечност непрестанно ще Му благодариш за това!“
Изучаването на Библията започва от нейното четене

Вече казах, че можеш да изучаваш Библията само когато си я чел и знаеш за какво става дума. Щом веднъж си придобил основни познания по текста, вече можеш да го изследваш и по-задълбочено. Едно такова изучаване е изключително полезно и поучително, защото Божият Дух свързва многобройните истини и факти от Писанието в твоя дух. Ако нямаш познания по целия текст, ти ограничаваш Божия Дух в използването на Неговия меч, Божието слово (Ефесяни 6:17). Ти Го ограничаваш в Неговото откровение на Христос.

Има много начини да се изучава Библията. Всеки християнин трябва да намери най-добрия начин за себе си. Но той трябва да използва всички методи, които Бог поставя на негово разположение. Чак тогава той ще може да определи своя собствен метод.

И все пак трябва да се спазват определени основни правила. Аз ги смятам за задължителни за всеки Христов ученик. Щом овладееш тези правила, вече можеш на тяхната основа да градиш според личните си нужди.

Ти четеш Библията, за да се запознаеш със съдържанието на цялото Писание, с основния текст. За разлика от това изучаването на Библията има за цел разбирането на текста. А това е задача за цял живот! На 80 години все още ще учиш с радостта на едно малко дете!

Божият Дух просветлява твоя разум. Затова е абсолютно необходимо да пристъпваме към словото в молитва и с искрено смирение. „Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат“ (1 Петрово 5:5). Ние трябва да отворим своя ум за Божията истина и постоянно да бъдем готови Той да ни поправи. „Който отхвърля поуката, презира своята душа, а който слуша изобличението, придобива разум“ (Притчи 15:32; виж и 10:17; 12:1; 13:1, 10, 13, 18, 24; 17:10; 19:20).


Някои практически предложения за изучаването

Когато четеш Новия Завет или Библията за втори или трети път, с удивление ще установиш колко много неща си забравил. Въпреки че Бог ти е говорил чрез някой стих, ти често си загубвал Неговите скъпоценни мисли. Те просто са изчезнали от паметта ти. Затова е добре да имаш при себе си молив и да подчертаваш или отбелязваш по друг начин стиховете, чрез които Бог ти говори. Тогава не само ще можеш да ги намериш по-лесно, но поради отбелязването ще можеш и да ги запомниш по-добре. Когато четеш следващия път, те веднага ще ти се набият на очи. След като бях чел Библията по този начин в продължение на една или две години, установих, че голям брой ценни стихове бяха просто навлезли в мисленето ми. Те вече бяха станали мое притежание. С изумление установих, че Бог започна да мисли с моя мозък! През целия ден светлината на Неговото лице проникваше в душата ми. Неговото откровение беше будно в мен, дори и сред ежедневната ми работа. Божият Дух изграждаше в моя дух едно дълбоко познание за Бога, една представа за Христос, която започна да променя живота ми.

Ти скоро ще почувстваш необходимостта от една добра Библия, която е напечатана четливо и добре подвързана, по възможност с широко поле, в което да можеш да си пишеш забележки. Добре е да имаш и джобна Библия, която да носиш навсякъде със себе си. За по-добро разбиране на географските и историческите условия ще ти е необходим добър библейски атлас и библейски речник. С помощта на речника ще можеш бързо да си набавяш информация за дадено име, местност или историята на дадена страна. Това ще ти помогне да разбереш трудни пасажи от Библията или да си обясниш понятия, които представляват за теб проблем. Такива книги са скъпи, но си заслужават парите, защото можеш да ги ползваш години наред, ако ли не и цял живот. Те са истинска съкровищница от информация за Библията. Доброто познаване на историята и географията на Библията е много полезно. Но много внимавай тези помагала да не заемат мястото на Светия Дух в твоите занимания. Най-важната цел трябва да бъде да познаеш Бога лице в лице, а само Неговият Дух може да ти даде това откровение.

Фоновите знания, които придобиваш, ще направят заниманията ти с Библията по-интересни и често ще хвърлят нова и ценна светлина върху самия текст. Когато например познаваш социалното и международното положение, в което е живял и работил Исая, ще бъдеш поразен от неговия поглед и неговото послание. Това важи и за работата на всички пророци, а и за апостолите в Новия Завет. Ние виждаме, че тяхното послание е изключително актуално и се отнася абсолютно до нашето съвремие!

След като си прочел цялата Библия два или три пъти, сигурно ще почувстваш необходимостта да подредиш откритията си. Библията разглежда множество теми. Аз лично използвам една система от цветове, с които отбелязвам определени теми в моята Библия. За тази цел винаги имам при себе си различни цветни моливи. За всяка по-голяма тема използвам един цвят. Така мога да подредя в духа си всичко, което цялата Библия учи по дадена тема. Тук споменавам моя метод за отбелязване на някои от главните теми, за да ти създам представа как може да стане това. Разбира се, не е задължително да я възприемаш точно така. По-скоро е добре да си разработиш собствена система, която ти подхожда.

Жълто – Завръщането на Христос, възстановяването на Израел, грабването на църквата, Христовото царство, Раят

Оранжево – Наказание, съд, ад

Червено – Христовата кръв, спасението, новорождението

Мораво или сиво – грехът

Черно – Сатана и неговото дело, включително и някои особени демонични грехове като идолопоклонство и окултизъм

Зелено – вътрешният живот в общение с Бога. Тук включвам и благодатта, прощението и любовта.

Тъмносиньо – външният живот, послушание, свидетелство, търпение, преследвания

Светлосиньо – Бог, Христос, Светия Дух (Използвам три различни нюанса на този цвят!)

Виолетово – Божието слово, истина, боговдъхновеност на Писанието, вяра

Кафяво – практически въпроси, дисциплина, проблеми на църквата

Естествено тези теми често се припокриват. Във всеки случай дъгата няма достатъчно цветове за многото теми, които се разглеждат в Библията. Аз съм използвал всички възможни нюанси на цветовете и пак не са достатъчни! Затова съм си разработил още една система от символи и съкращения, които пиша в полетата. Те дават възможност за по-точни обяснения. С тяхна помощ мога да групирам определени пасажи, в които например се говори за някой специален грях или за някой по-особен аспект на Завръщането на Исус. Там, където, да речем, в Библията се говор за лъжа, пиша в полето „Л“ и подчертавам текста с мораво, цвета, който използвам за този вид грях. Където се говори за гняв, отбелязвам в полето „Г“ и т. н. За предпочитане е системата да бъде колкото се може по-проста. Иначе нещата стават непрегледни от самото начало. Аз лично започнах с един-единствен цвят. После почувствах необходимостта от втори и с хода на развитието на изискванията ми се разви и системата ми – не преди това!

Тази система предлага някои големи преимущества:

1. Ти можеш бързо да придобиеш едно уравновесено и пълно познание за това, което Бог казва за различните теми, които те интересуват или ти се струват важни.

2. Избягваш изпадането в заблуди или в едностранчивост.

3. Можеш почти от раз да намериш всяко място в Библията, което ти потрябва.

4. Винаги имаш още материал, за да задълбочиш изучаването, а така също и да го използваш в проповед, в свидетелство или за съвет на някого.

Една добре снабдена със забележки Библия става безценна. Тя е незаменим инструмент не само за твоето свидетелство пред света, който те заобикаля, но и в ежедневния ти живот. Но след известно време може би ще забележиш, че една такава Библия има и един голям недостатък. Ти я четеш отново и отново и си склонен да се впускаш пак в същите стари мисли. А би искал всяка година да откриваш съвсем нови истини. Ако си _преситил“ Библията си със забележки, съветвам те да си намериш нова и да започнеш пак отначало. Това дава на Бога възможност да ти дава съвсем нови откровения. Аз лично използвам моята Библия със забележки при проповеди. Но обикновено всяка година започвам една нова Библия за лична употреба! Научих това от примера на Чарлз Стъд и други хора, чиито биографии четох.

Освен това от самото начало ще са ти необходими два бележника. По мое мнение папките с перфорирани листи са най-подходящи за това, тъй като винаги можеш да махнеш ненужни страници и да подредиш материала си отново по начина, по който подхожда на работата ти.

В първия бележник си записвай (по възможност в едно или две изречения) всяко важно ново откровение, което получаваш от Бога. От време на време, докато се молиш на колене или четеш Библията, докато си с други хора или ходиш по улицата, внезапно получаваш от Бога някакво познание. Но ще установиш, че най-често го забравяш, ако не го запишеш веднага. Жалко е да изгубиш такава ценна истина. Ако си направиш труда да я запишеш, тя не само се запазва, но и бива ясно изразена и се превръща в силно оръжие на твоето духовно въоръжение. Една мисъл, която не се формулира с думи, остава неясна и трудно може да бъде извикана отново в съзнанието. Но ако _ се даде ясна езикова форма, тя вече е на твое разположение.Вторият бележник ти трябва за това, което аз наричам систематичен справочник на стихове. Например четеш си днес Библията и намираш един стих за молитвата на вярата. Същевременно Светият Дух ти напомня за още два стиха на същата тема. Ако не искаш да изгубиш всичко това, ще отвориш бележника си и ще надпишеш една страница: Молитва на вяра. На тази страница ще напишеш трите стиха. Не е необходимо да ги преписваш изцяло, а само дотолкова, че да си спомниш смисъла им. На следващия ден, да кажем, намираш някой интересен текст за завръщането на Исус. Започваш нова страница със заглавие Завръщането на Исус, където записваш стиха заедно с още пет други, които може би Светият Дух ти напомня. След известно време установяваш, че по този начин възниква един малък личен конкорданс, който има това огромно предимство, че цялата информация не е достигнала до теб чрез опита и ума на някой друг, а директно от Бога. Въпреки това не е добре да усложняваш излишно нещата. Дръж всичко колкото може по просто, иначе заниманията ти ще станат прекалено трудоемки, за да можеш да ги продължиш.

Тази система за бележки предлага две предимства:

1. Чрез твоите бележки в Библията и систематичния справочник на стихове ти добиваш много ясно, уравновесено и обширно разбиране на библейското учение.

2. След няколко години ще притежаваш едно мощно духовно въоръжение. Ако някой ден те помолят да проповядваш или да дадеш свидетелство, или да водиш библейски час, ще имаш на разположение богат материал. Ако тогава паднеш на колене и се помолиш за Божието водителство, Божият Дух може да ти отговори с едно голямо богатство от истини. Да речем, че ти каже да проповядваш за молитвата на вярата. Тогава ще прегледаш стиховете, които са ти направили впечатление и са повлияли на живота ти. От тях ще избереш един ключов текст, който ще поясниш и с други стихове. И когато проповядваш, няма да си принуден да градиш големи теории върху един или два текста, а просто можеш да прочетеш ключовия текст и да подкрепиш неговата истина с останалите текстове. Тогава всеки отделен стих попада в целта с цялата тежест на опита, който Бог ти е дал чрез него. Бог започва да говори чрез цялото ти същество. Светът има остра нужда да чуе този глас.


Как можем да бъдем сигурни, че тълкуваме правилно Писанието?

Неописуема радост е да откриваш истината. Всяко изучаване на Библията би трябвало да води към тази цел. Но Бог казва, че човешкото сърце е измамливо и безнадеждно зло (Еремия 17:9, букв.). За всеки човек е трудно да бъде съвършено открит и искрен. Всеки от нас има вродената склонност да извърта смисъла на Писанието в своя полза и да достига до погрешни заключения. Затова ти ще намериш толкова различни тълкувания, които често са противоречиви. Причината за това не е, че Божието откровение е недостатъчно. По-скоро причината е, че хората не си правят труда да разберат какво наистина казва Библията. Те объркват своите собствени мисли или мислите на други хора с това, което е казал Бог. Това е причината за бъркотията от мнения, които разделят християните.

Ние трябва да спазваме определена дисциплина, за да се предпазим от тази опасност. Трябва да се научим да обичаме Божието слово. Нашето сърце трябва да бъде напълно открито за истината и готово да приеме това, което Бог наистина казва. Трябва да се стремим към искреност, като постоянно подлагаме на проверка в светлината на словото всичките си предразсъдъци и предварително затвърдени мнения. Трябва да се молим Бог да ни поправя постоянно в нашите мисли, схващания и поведение. Ако изучаваме Писанието с такава нагласа, можем с доверие да очакваме Божият Дух да ни води във всяка истина, както Исус е обещал (Йоан 16:13). Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина (1 Йоан 1:5). Затова и ние трябва да вървим в светлината и тогава няма да се спъваме. Бог мрази неискреността. Той я нарича лъжа и нарича Сатана баща на лъжата. За да съм сигурен, че не се самозаблуждавам в своите занимания с Библията, аз реших да проверя всички познания, до които бях достигнал, въз основа на следните три основни правила на тълкуванието. Ако искаш да бъдеш напълно откровен, когато изучаваш Писанието, добре е да спазваш тези правила. Така Бог може наистина да те води във всяка истина.
Трите основни правила за тълкувание

1. Нищо друго, освен Божието слово

Ние нямаме право за тълкуването на Божието слово да се опираме на друг авторитет. Библията сама по себе си е абсолютният авторитет, тъй като тя е Божието слово. Затова ние трябва да оставим настрана личните си предразсъдъци и всички човешки мисли и предания – също и тълкуванията на отделни водачи или духовни движения – и искрено да разберем какво казва Сам Бог. Ако ти пристъпваш към Библията с „цветни очила“ или с църковни или догматични „наочници“, ти по същество приравняваш един човешки авторитет с Божия авторитет. Но Бог не допуска конкуренция. Не забравяй, че Господ Исус беше отхвърлен в името на Божието слово, просто защото беше в противоречие с преданието на старейшините, т. е. със системата на тълкувание на Писанията, която беше приета от тогавашните книжници. А в очите на Христос Божието слово беше единственият авторитет.

С това не искам да кажа, че не бива да четем никакъв коментар или пък да не слушаме никаква проповед! Нека използваме всички възможности, които Бог ни дава, да учим. Но нека тълкуваме Неговото слово единствено на базата на Неговия авторитет. Разбира се, с благодарност можем да приемем ценните неща, които имат да ни кажат хора като Августин, Калвин, Лутер, Бънян, Джордж Мюлер и много други. Но внимавай да не поставяш Божието слово под техния авторитет! Всяко човешко същество е грешно. Всяка истина, която е достигнала до нас чрез хора, е деформирана по някакъв начин – както светлината се пречупва, когато преминава през стъкло. Ние се радваме на светлината, която влиза през прозореца, но потокът ясна, чиста слънчева светлина на открито е сто пъти по-красив от нея.

Когато обясняваме по-точно библейските истини, ние трябва да се ограничаваме само с боговдъхновеното Писание. Бог ни забранява да добавяме нещо към словото Му (Второзаконие 4:2, Откровение 22:18–19).

2. Цялото Божие слово

Библията съдържа всички духовни истини, от които се нуждае човек. Заблудата най-често е полуистина. Затова ние постоянно сме изложени на опасността да изпадаме в заблуди, когато заключенията ни се базират на откъснати от контекста стихове. Тук твоите бележки и личният ти конкорданс ще ти бъдат от изключителна полза, защото чрез тях Бог може постоянно да поправя мислите ти и да те учи на пълната Си истина. Ако ти наистина познаваш целия текст на Писанието, Божият Дух може да ти дава поглед върху различните страни на една и съща тема. Библията като цяло е Божията истина. За да обясниш някой стих, е абсолютно необходимо да вземеш предвид „всяко слово, което излиза от Божиите уста“ (Матей 4:4). Да махнеш нещо от словото Му е също толкова фатално, колкото и да прибавиш нещо.

3. Божието слово се обяснява само

За Бога не е проблем да ни обяснява. В Библията по всяка тема има поне един текст, който е ясен и позволява само едно-единствено тълкувание на честния читател. Затова такъв текст трябва да бъде използван като ключ за обясняване на други места, които поради някакви причини не са толкова ясни по смисъл. Библията не си противоречи! Ако се сблъскаш с привидно противоречие, претърси с молитва цялата Библия за обяснението. Ако ние искрено помолим нашия Баща да ни учи, Неговият Дух ще ни помогне да намерим и комбинираме всички необходими пасажи (Йоан 16:13–15). Никога не бива да откъсваме един стих или едно изречение от контекста и да изграждаме на него собствената си богословска система! Всички лъжеучения, които твърдят, че се основават на Библията, правят точно това. Това означава да се мами въз основа на Божието слово.

Бог е светлина и Той търси искрени сърца, в които може да посее Своето слово (Лука 8:15). Ние трябва да бъдем достатъчно смирени, за да признаем невежеството си и търпеливо да чакаме, докато Той отново постави нещата на местата им. Що се отнася до мен, аз трябваше да прочета и да изучавам Библията десет, двадесет и дори тридесет пъти, докато достигна до категорично мнение по много от главните теми. През тези години Бог освен това ми даваше и духовната храна, от която се нуждаех всеки ден. Той укрепваше моя духовен живот, доближаваше ме до Себе Си и ме подготвяше за делото на живота ми.

Добре е и е от полза да се познават мнението и опитът на други християни, особено когато става дума за истински Божии мъже и жени. Но в крайна сметка Сам Бог определя значението на Своето слово. Бог, който ни е дал уста и ум, може да мисли и да се изразява по-добре от нас!

Изумен съм как Бог води хора, които не се познават, до едни и същи тълкувания, когато те си дадат труда да четат и изучават цялото Писание и да го тълкуват честно. Това е също едно доказателство за достоверността на Библията! „Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога!“ (Матей 5:8).


Необходимостта от дисциплина

Ние сме в Христовото училище. Тепърва трябва да се учим на всичко. Това изисква време, сериозност и преди всичко – дисциплина.

Когато Бог сътвори нашата планета, Той скри в недрата най-разнообразни съкровища – злато, петрол, уран и много други. Но човекът трябва да потърси тези неща и да ги извади наяве. Така и Библията съдържа едно огромно духовно богатство, което обаче трябва да бъде открито и изровено. Бог не е направил пшеницата да си расте просто ей-така на полето. Тя трябва да бъде посята. Бензинът не пада от небето в резервоарите на колите ни. Бог снабдява птиците изобилно с храна, но те трябва всяка сутрин да я търсят отново. Земята отдава своите съкровища на този, който наистина ги потърси. Така и Бог дава безценните съкровища на Своето слово на този, който наистина търси. „Блажени, които пазят изявленията Му и Го търсят от все сърце“ (Псалм 119:2).

Когато едно момиче се учи да свири на пиано, то първо трябва дълго и упорито да се упражнява. Когато един ден установи, че може да изразява всичките си чувства чрез инструмента, това открива едно ново измерение в неговия живот. Същото преживява и някой, който учи език. Той достига една граница, от която нататък вече навлиза в един нов свят. Пред него се разкрива един съвсем нов пейзаж и една съвсем нова култура. Какво богатство е това в живота на един човек! Колко повече важи това за този, който упорито изследва Писанието!

Мързеливият християнин винаги ще бъде недоволен. Той остава слаб като едно недохранено дете. А жизненият християнин, от друга страна, все повече и повече ще се изумява на постоянно разкриващото се Божие откровение. Неговото търсене ще му донесе печалба, която не може и да се сравни с усилията, които е положил. Божието слово ще се превърне в неописуема радост, в един непресъхващ извор на вдъхновение и просветление.
Но това не е ли законничество?

Не, това положително не е законничество. Благата Христова вест ни освободи от ярема на робството. Да ни пази Бог да не влизаме отново в него! Става дума за това, дали съм достатъчно разумен да използвам максимално и без това краткото време, което ми е поверено. „Изкупвайте благовремието!“ (Ефесяни 5:16). Христовата дисциплина не е нито законничество, нито робство. Тя е непосредствен израз на любов. Един млад мъж си налага дисциплина и се овладява, за да помага на жена си, защото я обича. Също така и Христовият ученик преди всичко се стреми да познае Бога по-добре и да Му служи по-ефективно. Помисли си, че най-големият ти враг, дяволът, е невероятно хитър и е насочил цялата си сила срещу теб. Затова използвай максимално всички помощни средства, които Бог ти е дал на разположение. Бъди мъдър по отношение на Божиите неща.


А трудните дни?

Не губи кураж, ако понякога изглежда, че нямаш голяма полза от четенето. В ежедневния живот има и слънчеви, и дъждовни дни. Има планини, пустини и зелени долини. Така и в духовната област има всякакви влияния – видими и невидими – които ти въздействат. Има времена, в които физическата умора и здравословното ти състояние влияят и на вътрешния ти живот. Въпреки това ще дойде денят, в който привидно тежките и „сухи“ пасажи отново ще придобият значение за теб. Но на всяка цена трябва да запазиш постоянния си ритъм на четене.

Междувременно Бог ден след ден ще ти дава достатъчно истина, за да задоволява потребностите на душата ти. Дори и понякога дневната ти дажба да се състои само от едно обещание или един стих. По времето на Мойсей Бог снабдяваше Своя народ с манна в пустинята всеки ден. По същия начин Той ще се погрижи и за твоите потребности. Но не забравяй, че манната трябваше да се събира рано, защото се стопяваше, когато я напечеше слънцето. Ние трябва да търсим Бога на ранина, преди светът да връхлети върху нас, за да разруши мира на тези скъпоценни мигове от деня.
А скучните пасажи?

Мисля, че Бог нарочно е поставил тези пасажи, които на пръв поглед не изглеждат особено важни, сравнително в началото на Библията. Струва ми се, че това служи за изпитание. (Мисля си например за книгите Изход, Левит и Числа.) Онези, които не търсят Бога сериозно, ще се отвърнат, когато се сблъскат с тази трудност, и ще претърпят голяма духовна загуба. А тези, които от чист копнеж по Бога изтърпят, ще открият, че Библията като цяло е една невероятно вълнуваща книга. Те непрекъснато ще откриват нови духовни извори в нея. Библията е неизчерпаема. Може би тъкмо в привидно скучните пасажи ще откриеш неочаквани съкровища. Както вселената изглежда безкрайна в нашите математически изчисления и пред нашите радиотелескопи, така и Библията ни разкрива един неограничен хоризонт, едно безкрайно откровение на Божието царство, където откриваме истинската действителност. Казвам това, след като цял живот съм изучавал Божието слово.


Един труден избор

Преди години наблегнах пред една група приятели в Париж на необходимостта и предимствата на една такава дисциплина по отношение на молитвата и изучаването на Библията. Един от моите приятели, директор на голяма фирма, ми каза: „Прав си, Ралф. Но как да си отделя това време за Бога?“ И той ми описа ежедневните си занимания, които наистина не му даваха и най-малката възможност да осъществи тази цел.

Моят отговор беше: _Зная, че е невъзможно. Но тук сме изправени пред един проблем с вечно значение, един изключително важен проблем. Ние нямаме шанс да извършим това чудо. Само Бог може да направи това за нас. Ние можем само да вярваме – или пък да не вярваме. Но за нашия Бог няма нищо невъзможно. Може ли Той да изпълни волята Си, или не? Ако не може, тогава всичко, в което вярваме, е вятър.

Зная, че в този свят няма никакво място за Христос. Когато Той влезе, нещо друго трябва да отстъпи. Нещо трябва неминуемо да изчезне, за да Му направи място. За да имаме най-доброто, трябва да изхвърлим доброто през борда. Не казва ли сам Исус, че е по-добре да се лишиш от дясната си ръка или от дясното си око, отколкото да загубиш главното? Ние сме поставени пред един избор, от който не можем да избягаме. Това не е въпрос на законничество. Това е въпрос на любов.

Младият мъж, който се задоволява с това, на всеки два дни да прекарва по пет минути с момичето, за което иска да се ожени, още не е разбрал какво означава любов. Също толкова малко е разбрал и вярващият, който се задоволява с това да отдава на Бога само дребните трохички от времето си.“
Шперцът на дявола

Проблемът е много по-голям. Ако трябва да отстраним от плана си наистина оправдани и необходими дейности, то как стои въпросът със съмнителните ни занимания? Статистиката сочи например, че всяко родено в Америка бебе е осъдено да прекара 12 години от живота си пред апарата, който специалистите наричат “идиотската кутия“ – имам предвид телевизора. Дванадесет години! Това не е и една десета, това е почти една пета от човешкия живот. В Европа може би тази цифра е по-малка, но все пак и европеецът прекарва средно по 10 до 12 часа на седмица (това означава един цял ден) пред синия екран.

Един християнин забелязал на кутията, в която бил опакован новият му телевизор, следния надпис: “С този телевизор светът ще влезе във вашия дом!“ Внезапно той осъзнал истината. Това, което за други било само ефектна реклама, за него се превърнало в сериозно предупреждение. Той върнал телевизора.

Сега разбра ли, че дяволът вече има шперц за всички врати, а така също и за твоята врата? Той разполага с един инструмент с непредсказуема сила, чрез който внася директно в твоя личен живот своя собствен начин на мислене, който Исус нарича „света“. Ден и нощ твоят дом и умовете на твоите деца се пропиват от начина на мислене на света с всичките негови философии и нечистота. Има голям брой „праведни“ християни, които за нищо на света не биха отишли на кино, но същевременно ни най-малко не се смущават, когато киното влиза направо в собствения им хол!

Нашите бащи не са познавали този проблем. Когато са затваряли вратата на къщата си, целият им дом е можел да им говори за Бога. Христос е бил неоспоримият Господар в техния дом. „Не любете света, нито каквото е в света“ – казва Бог (1 Йоан 2:15). Но днес ти, като християнин, трябва да се занимаеш с проблема: можеш ли да имаш в дома си телевизор и да останеш неомърсен от света?
Нека си помислим

„Е, чак пък толкоз! – ми каза някой веднъж. – Един християнин не трябва да бъде фанатик. Трябва да признаеш, че по телевизията дават и доста добри неща.“

Фанатик? Не, един ученик на Исус не трябва да бъде фанатик. Бог очаква от него да е много умен и много добре информиран. Той трябва да използва здравия си разум и да може да се справя с проблемите и възможностите на своето поколение. Сама по себе си телевизията не е лошо нещо. Всичко зависи от това, как я използваш. Ако можеше телевизията да се постави в ръцете на Исус Христос, тя бързо щеше да промени за добро тази нещастна планета. Ако аз можех да я използвам, за да известя на света за Христос, бих го направил. Има обаче много малко страни, в които това е възможно!

Понастоящем врагът на Исус е този, който направлява световните събития и използва тези помощни средства (1 Йоан 5:19). И той е разбрал много добре стратегическото значение на телевизията. (Някои цитати от проф. Маклухан: „Перманентният телевизионен шок предизвиква хипнотична скованост. Телевизията има всички въздействия на ЛСД! Постоянното гледане на телевизия води до пристрастяване. Не след дълго телевизията ще доведе до разпадане на обществените структури, тъй като тя променя зрителите като цяло, независимо от това, какво се излъчва.“ Проф. Маклухан _За и против“ Econ-Verlag Duesseldorf.)

Когато хората гледат телевизия в края на деня, те най-често са уморени и техните съпротивителни сили са снижени. Последното, което би ми хрумнало, е да се оставя заедно със семейството си да бъда оформян от влиянието на телевизионните предавания.

Не отричам, че някои програми са интересни и дори поучителни. Но има други, които са точно обратното. И колко е трудно да се открият, а и най-вече да се предвидят правилните филми! Дори и „добрите“ филми съдържат една негативна и често опасна философия, която човек постепенно и без да осъзнава това, поема в себе си. Мислиш ли, че ти си изключение в това отношение? Ако не ти се удава да владееш и контролираш телевизора, можеш да бъдеш сигурен, че той ще те контролира. Опасността е в навика. След определено време и цялостният ти мироглед ще се промени от натрупващото се влияние на това, което виждаш и чуваш. В крайна сметка ние изгубваме способността да виждаме нещата така, както ги вижда Бог. Вече не знаем накъде отиваме (2 Петрово 2:20– 22; виж и 1 Коринтяни 12:2; Ефесяни 2:11–13; 4:14, 17–24). Дори загубваме желанието да четем Библията и да се молим.

Не каза ли сам Исус, че окото е светилото на тялото (Матей 6:22–23)? В психологията е добре известен фактът, че дразненията, които постъпват чрез окото, остават дълбоко закоренени в подсъзнанието. Чрез очите и ушите ни телевизионната програма навлиза в самите нас. Поради това нейното въздействие е особено голямо.
Апостол Павел пред екрана!

В своето време апостол Павел не е трябвало да се занимава с проблема на телевизията. Но той е имал един друг проблем в коринтската църква, който при по-внимателно разглеждане прилича на нашия. Прочети 1 Коринтяни 8–10. Навсякъде, където срещнеш понятието „идоложертвено“, го заменяй с „телевизия“. Просто вместо „ядене на идоложертвено“ чети _гледане на телевизия“. Ще се изумиш колко актуално звучи текстът. Разсъжденията на апостола ще ти помогнат много.

Заслужава си да разгледаме по-подробно хода на мисли на Павел, но това би отнело цяла една глава. Основното твърдение е следното: вие, коринтяните, знаете какви неимоверни жертви понесох и колко страдах, за да доведа Христос до вас и да доведа вас при Христа. Знаете от колко свои права (включително жена, дом и заплата) се отказах. Направих това, за да спечеля колкото се може повече за Христос и да не бъда спънка за слабите. Само така ми се удаде да основа тази църква в Коринт.

И сега с цялото си нахалство ме питате дали не можете все пак по мъничко да флиртувате със света. Не ви ли е освободил Бог чрез Христовата кръв от света, така че вече да не сте под закон, а под благодат? Още ли не сте схванали стойността на тази свята кръв?

Павел обобщава: „Всичко е позволено, но не всичко е полезно... не всичко е назидателно“ (1 Коринтяни 10:23). Но аз не се възползвах от нито едно от тези права (1 Коринтяни 9:12). „Но не искам да съм подвластен на нищо“ (1 Коринтяни 6:12). И така той идва до заключението: „Всичко вършете за Божията слава“ (1 Коринтяни 10:31).

Ако наистина можеш да гледаш една телевизионна програма за Божия слава, тогава гледай я! Но ако не можеш, тогава би трябвало да поставиш една голяма въпросителна. Помни думите: „А оня, който се съмнява, когато яде, е осъден, защото не яде от вяра; а всичко, което не става от вяра, е грях“ (Римляни 14:23).


Образът на звяра

Преди известно време специалистите от фирмата „Кока-кола“ проведоха един зловещ експеримент. В обикновени филми, които течаха на екрана, те вмъкваха изречението „Пийте кока-кола“. Това ставаше с толкова висока скорост (един на всеки 20 кадъра), че зрителите не можеха да го осъзнаят. И въпреки това то беше зарегистрирано и съхранено в подсъзнанието на зрителя. Резултатът беше, че продажбите на кока-кола нараснаха рязко, така че всички налични запаси бяха изчерпани. Когато това излезе наяве, обществеността беше така потресена, че в Америка беше приет специален закон, който забраняваше такова психологическо въздействие. Почти всички страни на света днес се управляват от диктатори. И естествено контролът над телевизията се превръща в инструмент на неограничена власт. Дори и в малкото останали свободни демокрации телевизията е под монопол, който малко или повече е контролиран от правителството. Съвременната техника – това важи както за телевизията, така и за останалите средства за масова информация – разполага с психологически и химически средства за въздействие върху общественото мнение, на които практически не може да се устои. Може да се очаква, че в идните години те ще бъдат прилагани все по-широко. Ако не са изрично забранени със закон, те могат да бъдат използвани от властимащите, за да въздействат на хората, без те да осъзнават това. Сатана не подминава сляпо тези неща!

Книгата Откровение описва един световен диктатор на последното време, който ще принуди всички да му се поклонят – чрез един образ, който говори (Откровение 13:15)! Няма никакво съмнение, че той ще контролира телевизионната система на целия свят. Хората ще са до такава степен деформирани от дългогодишното „висене пред екрана“, че ще изгубят своите критични способности. И когато сатанинската задължителна програма с неговото хипнотизиращо лице тече на екрана, те ще вярват на всичко, което той казва. (Всеизвестно е, че Хитлер контролираше масите основно чрез радиото и тайната полиция.) Можеш ли да си представиш нещо по-логично? Или по-ужасно?

Бог ти дава свобода, но те и предупреждава. Ти имаш само един живот и той ти се изплъзва между пръстите. Твоето време е по-ценно от всичко останало. Как ще го употребиш? Би било потресаващо, ако прекараш една пета или една седма от времето си пред екрана. Не е ли безкрайно по-ползотворно да употребиш една десета от него, за да съзерцаваш Божието лице?Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница