Всички участници в открита процедура с предметДата20.05.2017
Размер35.93 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Главен секретар
Изх. № 91-00-28

19.05.2011 г.
ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

В открита процедура С ПРЕДМЕТ:

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР НА ОБЩЕСТВЕНА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГЛАСОВА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА ЗА НУЖДИТЕ НА МРРБ”Р А З Я С Н Е Н И Я
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки правим настоящето разяснение по следните поставени въпроси:


1. В Техническо задание т.1 е посочено, че „Изпълнителят трябва да осигурява пълна свързаност с обществената телефонна мрежа и възможност за провеждане на селищни, междуселищни, международни повиквания и повиквания към мобилни оператори, да осигурява възможност за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни мрежи за провеждане на селищни, междуселищни, международни разговори и разговори към мобилни оператори.". Моля да поясните изисква ли се изпълнителя да предостави фиксираните гласови услуги (обикновени телефонни постове), като за целта осигури индивидуална кабелна свързаност от своята централа до адреса на възложителя и осигури дистанционно захранване на всички стандартизирани крайни устройства работещи до 48 волта?
Правим следното разяснение: Съгласно действащите стандарти, на които трябва да отговаря услугата обикновен телефонен пост, следва кандидатът да предостави услугата по физическа линия, която да има съпротивление на шлейфа и е галванично и физически свързана с централата на кандидата. Последното следва да осигури дистанционно захранване от централата на кандидата с 48 V на устройствата на възложителя, които имат тази функционалност по стандарт и издаден от компетентен орган сертификат.
2. В Техническо задание т.10 е посочено, че „Изпълнителят трябва да осигури възможност за: Тонално номеронабиране, Идентификация на линията на викащия и Идентификация на свързаната линия. Задължително при провеждането на всеки разговор от телефонните постове на Възложителя да се предоставя възможност за идентификация на викащия номер /CLIP/ и предаването му към викания номер.". Моля да поясните изисквате ли изпълнителя да предоставя пред викания абонат идентификация на викащия (CLIP) с географският му номер?
Правим следното разяснение: Да, описаното изискване изрично е с условие да се предоставя идентификация на викащия номер пред викания и то с географския номер, от който е инициирано повикването.
3. Какъв е моделът на ползваните частни учрежденски централи?
Правим следното разяснение: Моделите на използваните централи са Simens Hicom 300 E и Panasonic KXTA 308.
4. Какви са наличните външни интерфейси на централите на посочените адреси:

колко ISDN PRI интерфейса?

колко ISDN BRI интерфейса?

колко аналогови интерфейса?


Правим следното разяснение:

Модел на централата

ISDN PRI

интерфейсаISDN BRI

интерфейсаАналогови

интерфейсаSimens Hicom 300 E

4

0

56

Panasonic KXTA 308

0

0

3


5. Допълнително моля да бъде уточнен и броя директни постове за факс (изведени без да преминават през централа) за всички посочени адреси на възложителя съгласно Списък на телефонните постове, услугите и адресите на предоставяне.
Правим следното разяснение: Всички телефонни постове посочени в т. 15 от Техническите изисквания в Техническото задание с вид услуга POTS.
6. Моля за Вашето потвърждение, че в т. 2.3 „Брой лакове (междуселищни кодове за избиране)” от Образец №8 на Техническо предложение, би следвало да бъдат посочени броят лакове (междуселищни кодове за избиране) в градовете, в които МРРБ ще ползва телефонни услуги, а именно София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Видин, Хасково, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Добрич, Търговище, В. Търново, Габрово, Ловеч, Благоевград, Перник, Кюстендил, Разград, Силистра, Враца, Кюстендил и Монтана, описани в т. 3 от „Методика за определяне на комплексната оценка, показатели и относителната им тежест”.
Правим следното разяснение: Да, потвърждаваме.
/П/

ГАЛИНА ТОДОРОВА

Главен секретар

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

тел. 94 059, факс 987 25 17www.mrrb.government.bg


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница