Бойното поле на умаPdf просмотр
страница1/3
Дата23.04.2024
Размер0.8 Mb.
#121060
  1   2   3
Boinoto Pole Na Uma
Свързани:
SKM C250i23083007290, Test DZI probna matura 2


1
БОЙНОТО ПОЛЕ НА УМА
Да спечелиш битката в твоя ум
ДЖОЙС МАЙЕР БОЙНОТО ПОЛЕ Да спечелиш битката в твоя ум
АНИМ София, 2005 Всички библейски цитати са от Разширения преводна Библията (Amplified Bible, © 1987 by the Zondervan Corp./ Използвани са цитати от английските преводи на Библията
New King Jemes отбелязани си от
King James отбелязани с KJV/ Първо българско издание
© 2005, за Християнска фондация АНИМ Ловеч 5500, п.к. 12 Това издание се осъществява със съдействието на Издателство "Нов човек, София 1303, ул. Антим I, 28
ISBN 954-407-209-8 Превод от английски Свилена Стоянова Редактор Десислава Йотова Графичен дизайн Филип Папратилов Оформление на текста ЕТ „Интерпрес" Посвещавам тази книга на най-големия си син, Дейвид. Понеже приличаш толкова много на мене, знам че и ти си преживял своите борби в сферата на ума. Виждам те как израстваш непрекъснато и съм сигурна, че печелиш големи победи поради обновяването на ума си. Обичам те, Дейвид, и много се гордея с теб Продължавай напред

ЧАСТ ПЪРВА
Въведение Как бихме могли да изразим важността на своите мисли така, чеда успеем да предадем истинското значение на написаното в Притчи 23:7: Защото каквото човек мисли в сърцето си, такъв е и той Колкото повече служа на Бога и изучавам Неговото слово, толкова повече осъзнавам важността намислите и думите. Доста често Святият Духме води да изследвам точно тази област.


2 Казвала съм и вярвам, че наистина е така, но докато сме на тази земя, ще се налага да изучаваме областта на нашите мисли и думи. Няма значение колко знаем подаден въпрос, винаги има какво ново да научим, както ида си припомним неща, които вече знаем. Какво всъщност означава казаното в Притчи 23:7? В Ревизираното издание на Библията се казва Каквото човек си мисли в сърцето, такъв е той. Друг превод казва Както си мисли човек в сърцето, такъв става той. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски (оръжия от плът и кръвно чрез Бога са силни за събаряне и разрушаване на крепости, (тъй като) отхвърляме доводи, теории, размишления и всяко горделиво и високо нещо, което се издига против истинското) познаване на Бога и отвеждаме всяка мисъл и намерение в плен на
Христа (Месията, Помазаника" II Коринтяни 10:4, 5 Умът ръководи или предхожда всичките ни действия. Римляни 8:5 ясно казва Защото, тези които ходят според плътта и са контролирани от нечистите й желания, мислят и преследват това, което удовлетворява плътта, но тези, които ходят по Духа и са контролирани от желанията на Духа, копнеят и преследват тези неща, които удовлетворяват [Святия] Дух. Нашите действия са пряк резултат от мислите ни. Ако имаме негативен ум, то тогава и животът ни ще бъде негативен. Ако, от друга страна, обновяваме ума си според Божието Слово, ще преживеем добрата, приемлива и съвършена Божия воля за живота си, както ни обещава Римляни 12:2. Разделила съм тази книга натри основни части. Първата част говори за важността на нашите мисли. Това, което искам твърдо да предизвикам във вас, е да внимателно да обмислите това, което занимава мислите ви. Проблемите на повечето хора се основават на мисловни модели, които всъщност раждат проблемите, които хората преживяват. Сатана предлагана всеки погрешни мисли, но не сме длъжни да приемаме неговите предложения. Научете кои мисли са допустими за Святия Дух и кои не са.
II Коринтяни 10:4, 5 ясно ни посочва, че трябва да познаваме достатъчно добре Божието Слово, за да можем да сравняваме това, което е в нашия ум, с това, което Бог мисли. Всяка мисъл, която се надига против познаването на Бога, трябва да бъде отхвърлена и покорена на Христос. Моля се тази книга дави помогне да постигнете това. Умът е бойно поле. Жизненоважно е да съобразим своите мисли с тези на Бога. Това е процес, който изисква както време, така и подготовка и изучаване на Словото. Никога не се предавайте, защото малко по малко вие се променяте. Колкото повече променяте ума си към по-добро, толкова повече и животът ви ще се промени към по-добро. Когато започнете да виждате ида мислите относно Божия план за живота си, ще започнете действително да ходите в него. Глава 1 Умът е бойното поле Защото нашата борба не е срещу плът и кръв (не се сблъскваме само с физически опоненти, а срещу началствата, срещу властите, срещу (господстващи духове, които са) всесветските управители на тъмнината, срещу духовните сили на нечестието в небесните места (свръхестествената сфера" Ефесяни 6:12 От Писанието ясно виждаме, че сме участници във война. Внимателното изучаване на този стихни показва, че нашата борба не е против другите човешки


3 същества, ас дявола и с неговите демони. Нашият враг, Сатана, се стреми да ни унищожи с различни стратегии и измами, чрез добре обмислени планове и умишлени лъжи. Дяволът е лъжец. Исус го нарича лъжец и на лъжата баща. (Йоан 8:44) Той лъже както мен, така и теб. Говори ни неща за самите нас, задругите хора и за обстоятелствата около нас, които съвсем не са истина. Той обаче не ни казва цялата лъжа наведнъж. Той започва да обстрелва ума ни с хитро измислени натрапчиви мисли, подозрения, съмнения, страхове, смущения, размишления и теории. Напредва бавно и предпазливо (все пак добре скроените планове изискват време. Не забравяйте, че той има стратегия за борбата която води, и ние изучавал достатъчно дълго време. Той знае какво харесваме и какво не. Той знае нашите съмнения, слабости и страхове. Той знае какво ни тревожи най-много. Готов е да инвестира всичкото необходимо време, за да ни погуби. Една от най-силните черти на дявола е търпението. СЪБАРЯНЕ НА КРЕПОСТИ Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски (оръжия от плът и кръвно чрез Бога са силни за събаряне и разрушаване на крепости, (тъй като) отхвърляме доводи, теории, размишления и всяко горделиво и високо нещо, което се издига против истинското) познаване на Бога и отвеждаме всяка мисъл и намерение в плен на
Христа (Месията, Помазаника. II Коринтяни 10:4, 5 Чрез внимателно обмислени стратегии и хитри измами, Сатана се опитва да издигне крепости" в ума ни. Крепостта е област, в която сме държани в плен, в затвор поради определен начин на мислене. В този пасаж апостол Павел ни казва, че имаме необходимите оръжия, с които да разгромим крепостите на Сатана. За тях ще говорим по-подробно по-късно в тази книга, но това, на което искам да наблегна сега, е че ние участваме във война, духовна война. Пети стих ясно ни показва мястото, където се води тази война. В разширения преводна Библията този стихни казва да вземем тези оръжия ида опровергаем всички доводи. Дяволът влиза в спор с нас, като ни предлага своите теории и размишления. И всичко това се случва в ума. ОБОБЩЕНИЕ НА СИТУАЦИЯТА Дотук видяхме, че
1. Ние участваме във война.
2. Нашият враг е Сатана.
3. Умът е бойното поле.
4. Дяволът упорито работи, за да постави крепости в ума ни.
5. Прави го чрез стратегии и измама (добре обмислени кроежи и умишлена измама)
6. Той не бърза. Използва всичкото необходимо време, за да постигне намеренията си. Нека изследваме неговия план поясно с помощта на една измислена история. РАЗКАЗЪТ НАМЕРИ Мери и нейният съпруг, Джон, не се радват на щастлив брак. Между тях непрекъснато се водят конфликти. И двамата са гневни, огорчени и сърдити. Имат две деца, които са силно повлияни от проблемите в дома. Наличието на конфликти вкъщи прозира в тяхното поведение и работа в училище. Едно от децата страда от стомашни проблеми поради прекалената си изнервеност.


4 Проблемът на Мери е в това, че тя не знае как да позволи на Джон да бъде глава на семейството. Тя обича да командва - иска да взима всички решения, да борави с финансите ида дисциплинира децата. Иска да работи, за да има свои собствени" пари. Тя е независима, цинична, изискваща и заядлива. Сигурно вече си мислите Имам отговор за нея. Тя се нуждае от Исус" Тя обаче вече познава Исус Мери прие Исус засвой Спасител преди цели пет години - три години след като себе омъжила за Джон. Да не искаш да кажеш, че в нея не е настъпила никаква промяна след като е приела Исус Да, разбира се. Промяна има. Тя вярва, че ще иде в небето, макар лошото й поведение да я кара да се чувства непрекъснато виновна. Сега обаче тя има надежда. Преди да срещне Исус тя бе нещастна и без всякаква надежда, а сега е само нещастна. Мери знае, че нейното отношение не е правилно. Тя иска да се промени. Била е съветвана от двама човека и винаги излиза напред при покана за молитва, за да получи освобождение от гняв, бунт, непростителност, негодувание и огорчение. Защо не е успяла да види голямо подобрение Отговора откриваме в Римляни 12:2: И недейте се съобразява с този свят (този век) оформени пригоден към външните, повърхностни обичаи, но преобразявайте се променяйте се) чрез пълно обновяване на ума си чрез неговите нови идеи и неговото ново отношение, за да познаете (лично) каква е добрата, благоугодна и съвършена Божия воля - това, което е добро, благоугодно и съвършено (в Неговите очи за вас. Мери има крепости в ума си. Теса издигнати там от години. Тя дори не разбира как са попаднали там. Знае, чене бива да е непокорна, да началства, да нахалства и т.н., но не знае какво да направи, за да промени естеството си. Тя реагира вдадени ситуации по непристоен начин, просто защото не може да контролира своите действия. Мери не може да контролира своите действия, защото не може да контролира мислите си. Тя не контролира мислите си, защото има крепости в ума, които дяволът е издигнал по-рано в живота й. Сатана започва да осъществява своите добре обмислени планове ида посява умишлена измама още в много ранна възраст. В случая с Мери проблемите започват много отдавна, още в детството й. Бащата на Мери бил крайно властен човек и често я пляскал, само защото не бил в добро настроение. Ако тя направела и едно погрешно нещо, той изливал всичкия си гняв върху нея. Дълги години тя страдала, докато баща й малтретирал както нея, така и майка й. Във всяко едно отношение той бил непочтителен към жена си и дъщеря си. Братът на Мери от своя страна не можел по никакъв начин да сгреши. Той бил предпочитан само защото е момче. На шестнадесетгодишна възраст мозъкът на Мери вече бил промит от Сатана, който й говорил лъжи, подобни на тези Мъжете си мислят, чеса голяма работа. Всички са еднакви, не можеш да им имаш доверие. Те щете наранят и ще се възползват от теб. Ако си мъж, всичко в живота ти е наред. Можеш да правиш каквото си поискаш. Можеш да командваш всички, да се държиш с тях както ти харесва и никой (особено съпругите и дъщерите) не може да направи нищо по въпроса Вследствие на това Мери решава Когато се махна оттук, никой повече няма да може да ме командва" Сатана вече водел война на бойното поле на нейния ум. Ако в ума ти се въртят такива мисли отново и отново, стотици пъти наден в продължение на десет години, дали изобщо би могла да се омъжиш ида се превърнеш в нежна, покорна и прекрасна съпруга И ако поради някакво чудо имаш такова желание, едва ли би могла ла знаеш


5 как да го постигнеш. Точно в такова състояние е Мери днес. Какво да направи Какво можем да направим ние, ако сме в такава ситуация ОРЪЖИЯТА ОТ СЛОВОТО Ако пребъдете в Моето учение държите здраво Моето учение и живеете според него, наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Йоан 8:31, 32 Тук Исус ни показва по какъв начин да спечелим победа над лъжите на Сатана. Трябва да придобиваме дълбоко познание за Божията истина в нас, да обновяваме ума си със Словото Му, след което да използваме оръжията от II Коринтяни 10:4,5, за да събаряме крепостите и всяко нещо, което се издига високо против познаването на Бога. Тези оръжия" представляват Божието слово, което чуваме от проповеди, поучения, книги, касети, семинари, както и отличното ни изучаване на Библията. Трябва да пребъдваме" (престояваме) в Божието Слово, докато то не се превърне в откровение, вдъхновено от Святия Дух. Престояването в Словото е жизненоважно. В
Марк 4:24 Исус казва ... С каквато мяркана мислене и изучаване мерите истината, която чувате, с такава мяркана добродетели познание ще ви се отмери. Жизненоважно е да продължаваме да употребяваме оръжието, което е Божието Слово. Други две духовни оръжия, които са достъпни за нас, са хвале-нието и молитвата. Хвалението разгромява дявола много по-бързо от всеки друг боен план, но то трябва да е истинско, сърдечно хваление, а не само думи, изговорени от устните ни, или методи, които изпробваме, за да установим дали действат. Хвалението, както и молитвата, включват в себе си Божието Слово. Ние хвалим Бога според Неговото Слово и доброта. Молитвата е общение с Бога. Когато се молим, идваме при Бога и искаме помощ от Него или разговаряме с Него за нещо, което ни тревожи. Ако искате да имате силен молитвен живот, развийте добро лично взаимоотношение с Бог Отец. Никога не забравяйте, че Той ви обича, изпълнен е с милост към вас и ще ви помогне. Опознайте Исус. Той е вашият най-добър приятел. Той умря за вас. Опознайте и Святия Дух. Той е винаги с вас, задави оказва помощ. Позволете Му дави помага. Научете се да обличате молитвите сив Божието Слово. Божието Слово и нашите нужди са основата, на която идваме при Негов молитва. Следователно нашето оръжие е Божието Слово, употребявано по разнообразни начини. Както Павел ни казва във II Коринтяни, нашите оръжия не са плътски материални) оръжия, а духовни. Нуждаем се от духовни оръжия, защото воюваме против управляващи духове и дори против самия дявол. Сам Исус използва Божието слово като оръжието, с което да разгроми дявола в пустинята (Лука 4:1-13). Всеки път, когато дяволът Го подмамваше, Исус цитираше словото Писано е. Когато Мери се научи как да използва духовните оръжия, ще започне да събаря крепостите, които са издигнати в нейния ум. Тя ще познае истината, която ще я направи свободна. Ще разбере, чене всички мъже сакато нейния земен баща. Има и като него, но повече са тези, които нямат нищо общо с него. Нейният съпруг, Джон, например, не е като него. Джон твърде много обича Мери. ИСТОРИЯТА НА ДЖОН Историята има и друга гледна точка, тази на съпруга Джон. Той също има своите проблеми, които допринасят за напрежението в дома и семейството. Джон трябва да заеме своята роля наглава на семейството. Бог го е предопределил да бъде свещеникът в своя дом. Той е новороден християнин и добре


6 знае какъв е редът за семейния живот. Той знае, чене бива да допуска жена му да управлява домакинството, парите, децата и него. Знае го, но неправи нищо по въпроса, освен да се оттегля в удобното кресло ида гледа спорт по телевизията. Джон се крие от отговорността си, защото никак не обича конфронтацията. Той предпочита да има пасивно отношение, защото си мисли Ако само оставя нещата така, те ще отшумят от само себе си" Или се оправдава, чене предприема нищо, с мисълта Ще се помоля затова" Молитвата, разбира сее нещо добро, но не и ако е просто начин да избягаме от отговорност. Нека да поясня какво имам предвид, като казвам, че Джон трябва да поеме своята определена от Бога позиция в семейството. Не казвам, че трябва да се появи в семейството като господин Мъжкари да налага шумно и властно своя авторитет.
Ефесяни 5:25 говори затова, че мъжът трябва да обича своята съпруга така, както Христос обича Църквата. Джон просто трябва да поеме своята отговорност, ас отговорността идва и авторитетът. Той трябва да е строг със съпругата си - любящ, но решителен и непоколебим. Той трябва да увери Мери, че макари да е била наранявана в детството си, ако напълно се предадена Бог и Му се довери, тогава ще придобие увереност, чене всички мъже сакато баща й. Джон трябва да прави и много други неща, но точно както и Мери, той има мисловни модели, които отварят врати за дявола да го държи в плен. В ума на Джон също се води битка. И той като Мери е бил унижавани обиждан в детството си. Властната му майка, която имала много остър език, често го наранявала, като му казвала Нищо не става от теб. Толкова си некадърен" Джон всячески се опитвал да угоди на майка си, защото копнеел за одобрението й (както всички деца, но колкото повече се стараел, толкова повече грешки допускал. Станало му навик да бъде несръчен, затова майка му непрекъснато му натяквала какво дърво" е. Той естествено изпускал разни неща на пода в притеснението си, стараейки се дай угоди, но така само провалял добрите си намерения. Той преживяли нещастно отхвърляне от деца, с които искал да бъде приятел. Подобно нещо се случва с повечето от нас по някое време в живота ни, но това отчаяло Джон, защото той вече се чувствал отхвърлен от майка си. В гимназията имало момиче, което той истински харесвал, но тя го изоставила заради друго момче. Във времето, докато се натрупвали всички тези неща, дяволът подмолно работил в живота му и изграждал крепости в ума му година след година, така че Джон изгубил всякаква смелост да бъде нещо по-различно от тих, срамежливи затворен човек. Джон е меланхоличен, потаен човек, който предпочита да не предприема нищо, за да не предизвиква някакво вълнение. В продължение на много години са му набивани подобни мисли Какъв е смисълът да споделяш какво мислиш с някого, след като той така или иначе няма да те чуе Ако искаш хората да те приемат, просто върви по течението на техните желания" Малкото пъти, когато сее опитвал да отстоява собствената си позиция подаден въпрос, в крайна сметка винаги е губил, поради което стигнал до убеждението, чене си струва да се конфронтира с хората. Така или иначе аз ще загубя накрая, затова е по-добре изобщо да не се захващам с нищо" Такива мисли се въртят в главата му.


7 КАКЪВ Е ОТГОВОРЪТ Духът на Господа е върху Мене, защото Ме е помазал Помазаникът, Месия да проповядвам благата вест (евангелието) на сиромасите пратил Ме е да проглася освобождение на пленниците и възстановяване на зрението на слепите, да пусна на свобода угнетените тези, които са унижени, оскърбени, смазани, тормозени и съсипани от бедствия и нещастия, 1 да проглася благоприятната Господна година времето, в което спасението и Божието благоволение изобилстват богато. Лука 4:18, 19 При всички тези конфликти между Мери и Джон едва ли е твърде трудно да си представим какво представлява техният семеен живот. Ако си спомняте, вече ви казах, че има много спорове помежду им. Споровете невинаги са явни битки. Често теса като гневно подводно течение, за което всеки знае, че е там, но никой не иска да направи нищо по въпроса ида се справи с него. Атмосферата в техния дом е ужасна и на дявола много му харесва Какво ще стане с Джон, Мери и техните деца Ще се справят ли Тате са християни - би било срамно да гледаш как техният брак се проваля, ас него и цялото семейство. Всъщност всичко зависи единствено от тях. Йоан 8:31,32 е ключовият пасаж от Словото за тяхното решение. Ако те пребъдват и непрекъснато изучават Божието Слово, тогава ще познаят истината, а като знаят истината, ще постъпват според нея и тя ще ги освободи. Но всеки един от тях трябва да осъзнае истината за самия себе си и за своето минало - такава, каквато Бог му я открива. Истината винаги се изявява чрез Словото, но за жалост хората невинаги я приемат. Болезнен процес е да осъзнаем собствените си грешки ида се справим с тях. По принцип хората са склонни да оправдават своето лошо държание. Те позволяват наминалото си и на начина, по който са възпитани, да оказва негативно влияние върху целия им живот. Миналото ни може да обясни защо страдаме, но не бива да го използваме като оправдание да стоим в робски окови. Никой няма извинение, защото Исус винаги очаква с готовност да изпълни Своето обещание да освободи угнетените. Той ще ни преведе през финалната линия на победата вдадената област, ако само поискаме да стигнем до края с Него. ИЗХОДНИЯТ ПЪТ Никакво изпитание (никакво изкушение, считано като привлекателно загрях, без значение как идва и къде води) не вие постигнало и не вие сграбчило, освен това, което може Да носи човек това означава, че никакво изкушение или изпитание не вие сполетяло, което да е свръхчовешките способности да му устои и което да не е пригодено и адаптирано и принадлежащо на човешкото преживяване, освен това, което е в силата на човек да го понесе. Обаче Бог е верен на Своето слово и на Своето състрадателно естество, Който може да Му се доверите, че няма дави остави да бъдете изкушени и изпитани и изпробвани повече, отколкото вие силата и способността да устоявате, но заедно с изпитанието ще даде винаги изходен път начин да се измъкнете на безопасно място, така чеда можете, да сте способни и силни да го издържите. I Коринтяни 10:13 Надявам се от този примерен разказ да видите как Сатана се възползва от нашите обстоятелства и изгражда крепости в живота никак повежда война на бойното поле на нашия ум. Но слава да бъде на нашия Бог, защото Той ние дал оръжия, с които да събаряме всяка крепост. Бог не ни забравя и не ни изоставя безпомощни. I
Коринтяни 10:13 ни обещава, че Бог няма да позволи да бъдем изкушавани свръхсилите ни, но заедно с всяко изпитание Той ще ни даде изходен път, начин да се измъкнем от проблема.


8 Всеки един от нас може да е на мястото на Мери или на Джон. Сигурна съм, че повечето от нас могат да се отъждествят с моменти от нашия сценарий. Техните проблеми са вътрешни - в мислите и отношението им. Външното им поведение е само резултатът от вътрешния им живот. Сатана добре знае, че ако може да контролира мислите ни, така ще контролира всичките ни постъпки. Ти също може да имаш големи крепости в живота си, които трябва да бъдат съборени. Нека те насърча, като ти кажа това Бог е откъм теб, на твоя страна" Да, ние сме във война и нашият ум е бойното поле, но добрата новина е, че Бог воювана наша страна. Глава 2 Жизнена необходимост Защото както мисли в сърцето си, такъв е и той " Притчи 23:7 Този стих сам по себе сини показва колко важно е да мислим правилно. Мислите са мощни и според автора на книгата Притчите имат творческа сила. Ако мислите ни определят това, в което ние се превръщаме, тогава със сигурност трябва да направим свой приоритет правилните мисли. Искам да подчертая жизнената необходимост от това да съобразиш мисленето си с Божието слово. Не е възможно да имаш позитивен живота умът ти да е негативен. НАЧИНЪТ НА МИСЛЕНЕ НА ПЛЪТТА Е ПРОТИВЕН НА НАЧИНА НА МИСЛЕНЕ НАДУХА Защото, тези които са от плътта и са контролирани от нейните нечисти желания, мислят и преследват това, което удовлетворява плътта но тези, които са духовни и са контролирани от желанията на Духа, копнеят и преследват тези неща, които удовлетворяват [Святия] Дух. Римляни 8:5 В един от преводите на Библията (К1У) Римляни осмата глава ни учи, че ако мислими се грижим за плътските неща, ще ходим по плътно ако мислими внимаваме за духовните неща, тогава Ще ходим в Духа. Нека го кажа малко по-различно. Ако нашите мисли са плътски, грешни и негативни, не можем да ходим според Духа. Очевидно е, че обновените, богоугодни мисли са жизнено необходими, за да водим успешен християнски живот. Често пъти хората нехаят за определени неща, докато не осъзнаят колко важни са те. Едва тогава започват да им обръщат нужното внимание. Но когато осъзнаем, чете могат да предизвикат големи неприятности, едва тогава се стягаме и се захващаме с разрешаването им. Нека си представим например, че ви се обадят от банката и ви кажат, че сте превишили кредита си с 850 долара. Незабавно започвате да търсите какъв е проблемът. Докато проверявате, откривате, чене сте депозирали парите, които сте мислили, че сте внесли. Веднага се втурвате към банката с нужния депозит, за да не си създадете допълнителни проблеми.
, Сега помислете за обновяването на ума си по същия начин. Животът ви може да е в пълен безпорядък поради годините на неправилно мислене. Ако е така, трябва да схванете истината, че животът ви няма да се оправи, докато не се оправи начина вина мислене. Промяната на ума е жизнено необходима. Бъдете сериозни и усърдни в събарянето на крепости, които Сатана е изградил в ума ви. Въоръжете се със Словото, хваление и молитва.


9 ЧРЕЗ ДУХА Не чрез сила, и не чрез мощно чрез Моя Дух, казва Господна силите. Захария
4:6 Едно от най-добрите средства за достигане до свобода е да искаш помощ от Бога ида я искаш непрекъснато. Едно от оръжията ние молитвата (молба, искане. Не можеш само с решителност да преодолееш проблема си. Дати трябва да вземеш решение, но решителността ти трябва да се основавана силата на Святия Духане на усилията на твоята плът. Святият Дух е твоят Помощник - търси Неговата помощ. Облегни сена Него. Сам не можеш да се справиш. ЖИЗНЕНА НЕОБХОДИМОСТ Правилното мислене е от жизнена необходимост за всеки вярващ. Жизнена необходимост означава, че дадено нещо е толкова важно, че просто не можеш да живееш без него - като биенето на сърнето или кръвното налягане. Това са неща, без които няма живот. Преди няколко години Господ запечата в съзнанието ми истината за личното ни общение с Негов молитва и в Слово. Беше ми много трудно да се дисциплинирам ида започна да общувам с Него, докато Той неми показа, че това е от жизнена необходимост. Така както моят физически живот зависи от жизнените ми показатели, така и духовният живот зависи от това да прекарваме редовно и качествено време в търсене на Бога. След като осъзнах, че общуването с Него е от жизнена необходимост, то стана приоритет в живота ми. По подобен начин, когато осъзнах, че правилният начин на мислене е от жизнена необходимост за победоносен живот, аз сериозно се замислих затова, за което мислех, и започнах внимателно да избирам своите мисли. ТОВА. КОЕТО МИСЛИШ. ТОВА СИТИ Или направете дървото добро (здраво и силно) и плода му добър (здрави силен, или направете дървото лошо (болно и гнило) и плода му лош (гнили болен защото за дървото се знае и разпознава, и съди по плода. Матей 12:33 Библията ни казва, че дървото се познава по плодовете, които дава. Същото се отнася и за нашия живот. Мислите също дават плодове. Имайте добри мисли и плодовете в живота ви ще бъдат добри. Когато мислите са лоши и плодовете в живота са лоши. Всъщност, когато погледнеш отношението на даден човек, ти става ясно какви мисли преобладават в ума му. Приятен, нежен човек не може да има подли и отмъстителни мисли. Така и злият човек не мисли за добри неща. Запомнете какво казва Словото в Притчи 23:7 и му позволете да бди в живота ви, защото за каквото си мислиш в сърцето, в това се превръщаш. Глава 3 Не се предавай Без значение колко лошо е състоянието на твоя животи на ума ти, не се предавай Завладей отново територията, която дяволът ти е откраднал. Ако е необходимо, възвръщай сия дори сантиметър по сантиметър, но винаги се облягай на Божията благодат, а не на твоята способност да постигнеш желаните резултати.


10 В Галатяни 6:9 апостол Павел просто ни насърчава да продължаваме без да се отказваме. Не се предавай Не спирай Не позволявай да те контролира този предаващ" се дух. Бог търси хора, които са готови да вървят с Него докрай Неканени дотяга и никога не се уморяваме или отегчаваме да постъпваме благородно ида вършим добро, защото в точното време и в определения сезон ще пожънем, ако не се отпускаме, ако не се обезсърчаваме и ако не се отказваме" Галатяни
6:9 ДОВЪРШИ ДОКРАЙ Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките - те не щете потопят когато минаваш през огъня, няма да се изгориш или опариш и пламъкът не ще се разпали над теб. Исая 43:2 Каквото ида преживяваш и през каквото ида преминаваш сега в живота си, насърчавам те да го довършиш докрай без да се предаваш.
Авакум 3:19 казва, че начинът по който придобиваме нозе като на елените животни, които без проблеми изкачват височини и хълмисти терени, е като ходим не като стоим в ужаса си, а като вървим и напредваме духовно по височините си от неприятности, страдания и отговорности. Господни помага да напредваме духовно, като върви редом с нас и ни укрепява и насърчава да продължаваме без да спираме" в трудните моменти. Лесно е да се откажеш. Необходима е вяра, за да продължиш докрай. ИЗБОРЪТ Е ТВОЙ Днес призовавам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията затова избери живота, за да живееш ти и потомството ти. Второзаконие 30:19 Хиляди по хиляди мисли идват до нас всеки ден. Умът трябва да се обновява, за да може да следва това, което е от Духа, а не от плътта. Нашият плътски (светски) ум толкова добре сее упражнявал в своеволното мислене, чене е необходимо да полагаме каквито ида било усилия, за да имаме погрешни мисли. Затова трябва умишлено да си поставим за цел да имаме правилно мислене. След като вземем решение да придобиваме Божия ум, ще трябва да избираме ида продължим да избираме правилните мисли. Точно когато започнем да мислим, че битката в ума е твърде трудна и не можем да я спечелим, тогава трябва да сме в състояние да съборим подобно мислене ида изберем да мислим, че ще успеем Не само ще трябва да изберем да мислим, че ще успеем, но също така трябва ида вземем решение да не се отказваме. Когато сме обстрелвани от съмнения и страхове, трябва твърдо да заявим Никога няма да се предам Бог е на моя страна Той ме обичаи ми помага" В живота си ще трябва да взимаме множество решения. Във Второзаконие 30:19 Господ казвана Своя народ, че е поставил пред тях живота и смъртта и ги предизвиква да изберат живота. В Притчи 18:21 ни се казва, че има смърти живот в силата на езика и онези, които го обичат, ще ядат плодовете му. Нашите мисли се изявяват в думите ни. Затова е изключително важно да изберем да имаме животворни мисли. Тогава и думите ни ще бъдат подобаващи. НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ Когато битката изглежда безконечна и смяташ, чене можеш да се справиш, спомни си, че твоята задача е да препрограмираш един изцяло плътски, светски ум да започне да мисли така, както Бог мисли.


11 Невъзможно ли е това Не Трудно ли е Да Но, помислете си само, Бог е на ваша страна. Аз вярвам, че Той е най-добрият компютърен програмист, който е на разположение. (Умът е като компютър, пълен с доживотни вируси и боклуци) Бог работи дори и в теб, за да го изчисти, ако, разбира се, си Му позволил да поеме контрол над твоите мисли. Той препрограмира ума ти. Продължавай да Му съдействаш и не се предавай Определено това ще отнеме време и няма да е никак лесно, но ако изберете Божия начин на мислене, значи вървите в правилната посока. Това време ще е заето с вършене на нещо - защо тогава това нещо да не е вървене напред, вместо затъване в една и съща тиня до края на живота ви. ОБЪРНЕТЕ СЕ И ЗАВЛАДЕЙТЕ Господ, нашият Бог, ни говори на Хорив, казвайки Достатъчно сте седели на тази планина. Обърнете се, тръгнете напъти идете в планинската страна на аморейците... Ето, Аз поставям тази земя пред вас влезте и завладейте земята, за която Господ сее клел на бащите вина Авраам, Исаак и Яков, че ще я дадена тях и на потомството им след тях. Второзаконие 1:6-8 Във Второзаконие 1:2 Мойсей посочвана израилтяните, че пътуването до границите на Ханаан (Обещаната земя) трае само единадесет дни, но се оказва, че на тях са им били необходими цели четиридесет години да стигнат дотам. После в 6 стих им казва Господни говори казвайки Достатъчно дълго сте седели на тази планина Ти застоял лиси се прекалено дълго на една и съща планина Дали си прекарал четиридесет години в опит да преминеш единадесет дневен маршрут В своя собствен живот аз трябваше да се пробудя ида осъзная, чене отивах никъде. Тъпчех наедно място. Бях християнка, която не знаеше какво е победа. Точно като Мери и Джон аз имах погрешни мисловни модели и много крепости в ума, издигани в продължение на много години. Дяволът ме беше излъгала аз бях му повярвала. Значи бях живяла в измама. Бях седяла на една и съща планина достатъчно дълго. Четиридесет години се опитвах да постигна нещо, за което щеше дами е необходимо много по-малко време, ако само познавах Божието слово. Бог ми показа, че израилтяните останаха в пустинята, защото имаха пустинен" манталитет - начин на погрешно мислене, който ги държеше в плен. Затова ще говорим по-късно, но сега искам дави насърча да вземете качествено решение, че ще обновявате ума си и внимателно ще подбирате своите мисли. Настройте сена вълната на победата, не спирайте докато не спечелите битката изцяло и не завладеете напълно вашето наследство. Глава 4 Малко по малко И Господ, твоят Бог, малко по малко ще прогонва тези народи пред тебе не бива да ги изтребиш изведнъж, за да се не умножат сред тебе полските зверове.
Второзаконие 7:22 Обновяването на ума ти ще става малко по малко, затова не се обезсърчавай, ако напредваш бавно. Господ казана израилтяните точно преди да навлязат в Обещаната земя, че Той ще изгонва враговете им малко по малко, между тях.


12 Вярвам, че гордостта е звярът , които ще ни погълне, ако твърде бързо получим голяма свобода. Всъщност е по-добре да бъдем освобождавани първо в една област, после в друга. По този начин оценяваме свободата си повече осъзнаваме, че тя наистина е дар от Бога не нещо, което със собствените си сили можем да предизвикаме да се случи. СТРАДАНИЕТО ПРЕДХОЖДА ОСВОБОЖДЕНИЕТО След като пострадате малко, Бог на всяка благодат Който излива всякакви благословения и милост, Който вие призовал в Своята собствена вечна слава чрез
Исуса Христа, ще ви усъвършенства и направи такива, каквито трябва да бъдете, ще ви утвърди и закрепи на сигурно място, ще ви укрепи и ще ви засели. IПетрово 5:10 Защо е нужно да пострадаме малко" (за кратко време Вярвам, в момента, в който осъзнаем, че имаме проблем, ние преживяваме вид страдание докато Исус ни освободи, но радостта е още по-голяма, когато дойде освобождението. Когато се опитаме сами да стигнем нещо, провалим се и после осъзнаем, че трябва да разчитаме на Него, сърцата ни се изпълват с благодарности хвала, когато Той се надигне и направи това, което ние не сме могли да извършим сами. НИКАКВО ОСЪЖДЕНИЕ Итака, сега няма никакво осъждение... на тези, които са в Христа Исуса, които живеят и ходят не според поривите на плътта, но според поривите на Духа. Римляни 8:1 Не приемайте никакво осъждение, когато имате лош ден или претърпите някакъв неуспех. Просто се изправете, изтръскайте праха и започнете отначало. Когато едно детенце се учи да ходи, то пада много, много пъти преди да се наслади на способността да върви само. Това, което е от голяма полза за детето, е, че макар да плаче когато пада, то пак се изправяна крака и започва отначало. Дяволът ще опита с всички сили дави спре да обновявате ума си. Той знае, че контролът му върху вас свършва тогава, когато вие се научите да избирате правилните мисли ида прогонвате погрешните. Той ще се опита дави спре чрез обезсърчение и осъждение. Когато ви осъжда, използвайте оръжието на Божието Слово. Цитирайте Римляни 8:1. Напомняйте на Сатана, а и на себе си, чене ходите по плътно по Дух. Да ходиш по плът означава да се уповаваш само на себе си. Да ходиш по Дух означава да се съобразяваш с Бог. Когато се провалиш (което със сигурност ще се случи, съвсем не означава че си неудачник. Това само показва, чене можеш всичко да направиш съвършено правилно. Всички сме длъжни да приемем факта, че заедно със силните ни страни в нас има и слабости. Позволи на Христос да се явява силен в твоите слабости, нека Той да бъде силата ти в трудния ден. Пак ще кажа, не приемайте никакво осъждение. Пълната победа в твоя живот ще дойде, но това ще отнеме време, защото тя ще настъпи малко по малко" НЕ СЕ ОБЕЗСЪРЧАВАЙТЕ Защо си отпаднало, мое вътрешно естество Защо да охкаш ида се безпокоиш дълбоко в мене Надявай сена Бога и търпеливо Го чакай, защото аз ще Го славословя, Мой Помощник и Мой Бог. Псалом42:5 Обезсърчението убива надеждата и затова дяволът винаги се опитва да ни обезсърчи. Без надежда лесно се отказваме, а това точно е нещото, което дяволът иска да направим. Библията неколкократно ни повтаря да не се предаваме ида не се обезсърчаваме. Бог знае, чене бихме могли да достигнем до победа, ако се


13 обезсърчаваме, затова Той винаги ни насърчава, когато предприемем нещо, като ни казва Не се обезсърчавайте" Бог иска да сме насърчени, а необезсърчени. Когато обезсърчение или осъждение се опитат да те завладеят, прегледай мисловния си живот. Какви мисли се въртят в главата ти Дали не звучат нещо подобно Аз не мога да се справя, това е твърде трудно. Винаги се провалям, винаги е едно и също и не мога да се променя. Едва ли другите хора минават през толкова трудности, когато се опитват да обновят ума си. По-добре да се откажа. Омръзна мида се опитвам. Моля сено Бог сякаш не ме чува. Той сигурно не отговаряна молитвите ми, защото е разочарован от моето поведение Ако твоите мисли са такива, нищо чудно че се обезсърчаваш и се чувстваш виновен. Помни, че се превръщаш в това, което мислиш. Мисли за обезсърчение и ще се обезсърчиш. Мисли за осъждение и Ще попаднеш под осъждение. Промени начина сина мислене и бъди освободен Вместо да имаш негативни и отчайващи мисли, мисли по Господния начин Е, нещата вървят малко бавно, но благодаря че все пак напредвам. Радвам сече съмна пътеката, която ме води към истинската свобода. Вчера имах труден ден. През целия ден намирах неправилните мисли. Татко, простими и ми помогни да продължа без да се отказвам. Допуснах грешка, но поне няма да я повторя отново. Очакваме нов ден. Ти все още ме обичаш Господи. Милостите Тиса нови към мен всяка сутрин. Отказвам да се предам на униние. Отхвърлям всяко осъждение Татко, Библията ми казва, че Ти не ме осъждаш. Ти изпрати Исус да умре заради мен. Всичко ще бъде наред. Днес ме очаква чудесен ден. Ти ми помогни да избера правилните мисли" Сигурна съм, че почувствахте победата в това ведро, позитивно боговдъхновено мислене. Ние бихме желали всяко нещо да ставана момента. Вътре в нас имаме плода на търпението, но той се проявява външно. Понякога Бог използва много време, преди да ни доведе до пълно освобождение. Той използва трудното времена чакане, за да разшири вярата ни ида позволи на търпението да извърши своето съвършено дело в нас (Яков 1:4). Божието време е съвършено. Той никога не закъснява. Ето още едно добро нещо, за което да мислим Вярвам в Бог. Вярвам, че Той продължава да работи в мен, без значение какво усещам или как изглеждат обстоятелствата. Господе започнал добро дело вмени Той ще го довърши докрай"
(Филипяни 1:6; 2:13 По подобен начин можеш ефективно да използваш Божието слово, за да събаряш крепостите в твоя ум. Препоръчвам ти не само да мислиш с правилните мисли, но да извървиш и втората миля, като изповядваш с устата си тези мисли. Запомни, че Бог те освобождава малко по малко, затова не се обезсърчавай и не се чувствай осъден, ако допуснеш грешка. Бъди търпелив към себе си Глава 5 Бъди позитивен както си повярвал, така нека ти бъде Матей 8:13 Позитивният ум води до позитивен - живот. Негативният - до негативен живот. Положителните мисли винаги са изпълнени с вяра и надежда. Отрицателните са пълни със страх и съмнение. Има хора, които не смеят да се надяват, защото са били силно наранявани в живота си. Преживели са толкова много разочарования и се боят, чене биха могли да


14 понесат болката на още едно. Ето защо те спират да се надяват, за да не бъдат разочаровани. Отбягването на надеждата е вид защитна реакция против болката и нараняването. Разочарованието наранява Затова вместо да преживяват повече болка, някои хора предпочитат да спрат да се надяват ида не вярват, че някога би могло да им се случи нещо добро. Подобно поведение води до негативен начин на живот. Всичко в очите на такива хора е негативно, защото техните мисли са такива. Не забравяйте Притчи 23:7: Защото както (човек) мисли в сърцето си, такъв е той. Преди много години аз бях силно негативен човек. Обичах да казвам, че ако две позитивни мисли преминеха през ума ми една след друга, ще ми се схване мозъкът. Моята философия беше следната Ако не очакваш дати се случи нещо добро, няма да си разочарован, когато то така или иначе не те споходи" В живота си се бях сблъскала с толкова много разочарования, сполетяваха ме отчайващи неща, така че аз се страхувах да вярваме Може дами се случи нещо добро. Имах ужасно негативно отношение към всичко. И тъй като всичките ми мисли бяха негативни, от устните ми излизаха такива думи и целият ми живот също е такъв. Когато започнах да изучавам Божието Слово ида вярвам, че Ще ме възстанови, едно от първите неща, които осъзнах, беше, че негативизмът ми трябва да си тръгне. В Матей 8:13 Исус ни казва, че ще ни бъде сторено това, което вярваме. В един от преводите този стих звучи така Това което си повярвал, щети бъде сторено. Всичко, в което аз вярвах бе негативно, затова съвсем естествено ми се случваха лоши неща Това съвсем не означава, чети и аз можем да получим всичко което искаме, само като започнем силно да мислим за него. Бог има съвършен план за всеки един от нас и не можем да Го контролираме чрез своите мисли и думи. Това, което трябва да правим, е да говорим за живота си според Неговата воля и план за нас. Ако не знаеш каква е Божията воля за живота ти, можеш поне да започнеш да размишляваш Не знам какъв е Божият план за живота ми, но знам, че Той ме обича. Каквото ида направи, ще бъде доброи аз ще съм благословен" Започни да мислиш позитивно за живота си. Упражнявай се да бъдеш положителен във всички твои ситуации, с които се сблъскваш. Дори и това, което ти се случва в момента да изглежда доста трудно, очаквай Бог да го промени за добро, както е обещал в Словото Си. ВСИЧКО СЪДЕЙСТВА ЗА ДОБРО Уверени сме и знаем, че чрез Бог, който им помага в техните усилия всичко съдейства съвпада с плана за добро на тези, които любят Бога, които са призвани според Неговата цели намерение. Римляни 8:28 Словото не ни казва, че всичко, което ни се случва, е добро, а че всичко съдейства за добро. Да предположим, чети планираш да идеш на пазар. Качваш се в колата, а тя не иска да запали. Можеш да погледнеш на случая по два начина. Първият е Знаех си Не може дами се размине. Винаги, когато искам да направя нещо, нещата се объркват. Както и предполагах, пазаруването ми се провали. Все така става с моите планове. А можеш да кажеш Е, искаше ми се да ида на пазарно явно не мога да го направя точно сега. Ще ида по-късно, когато оправи колата. със сигурност тази промяна в плана ще доведе до нещо добро. Явно има причина, поради която да си остана у дома днес, затова ще се наслаждавам навремето си тук" В Римляни 12:16 апостол Павел ни казва с готовност да се приспособяваме към хората и обстоятелствата. Идеята е да се научим да планираме нещата, но да не се ядосваме, когато се провали планът ни.


15 Наскоро имах чудесна възможност да упражня този принцип. С Дейв бяхме в
Лейк Уърт, Флорида. Бяхме там и служихме в продължение натри дни. Накрая се прибрахме в хотела, нагласихме куфарите, готови да отидем на летището ида се приберем у дома. Бях си наумила да пътувам неофициално облечена, с панталони ниски обувки, за дами е по-комфортно по времена полета. Започнах да се обличам, но не можех да намеря панталоните си. Прерових навсякъде и най-после ги намерих на дъното на гардероба. Те се бяха изплъзнали от закачалката и бяха страшно измачкани. Винаги си носим ютия на пара, с която се опитах да ги изгладя. Когато ги обух видях, че просто не стоят добре. Единствената ми възможност беда облека рокля ида си сложа обувки с токчета. Усещах как започвам да се ядосвам за ситуацията. Виждате ли как винаги, когато не получим точно това, което искаме, нашите чувства започват да бушуват и се опитват да ни доведат до самосъжаление и негативност. Точно тогава осъзнах, че съм изправена пред избор. Аз трябваше да реша дали да бъда раздразнена заради това, че нещата не са станали както на мен ми се иска, или да се приспособя към ситуацията ида продължа, като се насладя на пътуването си до вкъщи. Дори и най-позитивният човек не може да преживява само такива неща, каквито на него му харесват. Но позитивният човек винаги продължава и избира да се наслаждава без значение какво е. Негативният човек никога и на нищо не се радва. Негативният човек не е особено приятна компания. Той винаги има мрачни предвиждания за всяко едно начинание. Край него е тегота. Той все се оплаква, мрънка и винаги намира някакви недостатъци. Без значение колко много са хубавите неща, които стават, той винаги успява да забележи малкото нещо, което може евентуално да се превърне в проблем. През времето на моя силен негативизъм можех да вляза в нечий току що ремонтиран доми вместо да отбележа колко красиво е всичко, аз забелязвах некачествено залепения тапет в ъгъла или малкото петно на прозореца. Толкова съм щастлива, че Исус ме освободи, за да мога да се радвам на хубавите неща в живота Свободна съм да вярвам, че чрез вяра и с надежда в Него всяко лошо нещо може да се преобърне в добро. Ако си негативен човек, не се чувствай осъден Осъждането само по себе си е негативно. Споделям тези неща, за да можеш да осъзнаеш своя проблем с негативността ида започнеш да се доверяваш на Бога за промяна, а не за да те накарам да изпитваш негативни чувства спрямо своя негативизъм. Пътеката към нашето освобождение започва там, където спираме да търсим оправдание за проблема, пред който сме изправени. Знам със сигурност, че ако си негативен човек, има повод за твоя негативизъм - винаги има причина за него. Но помни, че като християнин ти вече синово създание според това което казва Словото. НОВ ДЕН Затова, ако е някой присаден в Христос (Месията, той е ново създание променен във всяко едно отношение старото предишното морално и духовно състояние премина ето всичко стана свежо и ново. II Коринтяни 5:17 Като ново създание" не си длъжен да позволяваш на старите неща, които са ти се случили, да влияят на твоя нов живот в Христос Ти синово творение, с нов живот в Христос. Твоят ум може да бъде обновен според всичко, което е написано в Божието Слово. Добрите неща със сигурност ще започнат дати се случват. Възрадвай се За теб започва нов ден


16 ДЕЛОТО НА СВЯТИЯ ДУХ Обаче Аз ви казвам истината, като ви казвам, че за вас е по-изгодно (добре, полезно, благоприятно) да отида Аз. Защото ако не отида, Утешителят (Съветникът, Помощникът, Защитникът, Застъпникът, Укрепителят, Опората) няма да дойде при вас за близко общение с вас но ако отида, ще ви го изпратя да бъде в близко общение с вас. И когато Той дойде, ще осъди и убеди света и пред него ще изяви греха и правдата (праведност в сърцето и правилни взаимоотношения с Бог) и съда. Йоан 16:7,
8
Най-трудното при освобождението от негативизма е да се изправим пред истината ида признаем Аз съм негативен човек и искам да се променя. Не съм способен сам да го направяно вярвам, че Бог ще ми помогне, ако Му се доверя. Знам, че ще отнеме време, но няма да се обезсърча вътре в себе си. Бог е започнал добро дело вмени Той ще го доведе докрай" (Филипяни 1:6) Поискайте от Святия Дух дави помага да се осъзнавате всеки път, когато ставате негативни. Това е част от Неговата работа. Йоан 16:7, 8 ни учи, че Святият Дух ще ни осъжда за греха и ще ни убеждава за правдата. Когато това стане, помолете Бог дави помогне. Не си мислете, че можете да се справите сами. Облегнете сена Него. Макар да бях изключително негативна, Бог ми показа, че ако Му се доверя, Той ще ме направи много позитивна. Беше ми доста трудно да поддържам ума си позитивен. Сега изобщо не мога да понасям негативизма. Точно като пушачите Често, когато пушач откаже цигарите, повече не може да ги понася. С мен също стана така. Пуших дълги години, но когато спрях, не можех да понасям Дори цигарения дим. Такова е и отношението ми към негативизма. Аз самата бях такава и сега изобщо не мога да търпя подобно отношение. За мен почти е обидно. Предполагам, че това е така, понеже съм видяла добри промени в живота си и след като Бог ме освободи от един негативизъм ум, сега се противя на всяка форма на негативизъм. Аз се изправям пред истината и те насърчавам и ти да направиш така. Ако си болен не казвай, чене си болен, защото това не е вярно но можеш да кажеш Аз знам, че Бог ме изцелява. Не е нужно да си мислиш Сигурно състоянието ми ще се влоши и ще трябва да вляза в болницата" Вместо това си спомни Божията изцелителна мощ работи в мен точно сега вярвам, че ще бъда добре" Всяко нещо трябва да е балансирано. Това не означава да уравновесяваш позитивизма си с малко негативизъма да имаш отзивчив уми с готовност да се справяш с нещата, с които се сблъскваш - билите позитивни или не. ОТЗИВЧИВ УМИ беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението с готовност) отзивчив уми всеки ден изследваха Писанията да видят дали то е вярно. Деяния 17:11 Библията ни насърчава да имаме отзивчив ум. Това означава той да е отворен с готовност да приема Божията воля за нас, каквато ида е тя. Наскоро едно момиче, което добре познавам, преживя душевна мъка поради разтрогването на нейния годеж. Тя се молеше заедно с момчето дали да продължат да излизат, макар че и двамата бяха решили, че поне за момента няма да се женят. Момичето много искаше тяхната връзка да продължи и си мислеше, надяваше се и вярваше, че нейният бивш годеник ще се обади и ще сподели, че има същото желание. Тогава я посъветвах да бъде с отзивчиви отворен ум, за да може с готовност да приеме нещата, ако те не се окажат точно такива, каквито тя иска да бъдат. Тя ме попита Това не ели негативност


17 Ни най-малко! Негативизъм би било да мислиш Животът ми свърши. Никой повече няма да ме поиска. Провалих се и ще си страдам завинаги. Обратното би било да кажеш Това много ме натъжавано ще продължа да се доверявам на Бога. Надявам се да можем отново да се срещаме с моя годеник. Ще се моля и ще вярвам за възстановяването на нашето взаимоотношение, но повече от всичко желая Божията съвършена воля за моя живот. Ако нещата не се подредят така, както на мен ми се иска, аз ще се справя, защото Исус живее в мен. Може ида мие трудно за известно време, но се доверявам на Господа. Сигурна съм, че накрая всичко ще бъде за добро" Това се казва да се изправиш пред фактите, да имаш отзивчив уми все пак да бъдеш позитивно настроен. Това се казва балансираност. СИЛАТА НА НАДЕЖДАТА
[Авраам, за когото естествената причина за надежда беше умряла, се надяваше във вяра, че ще стане отец на много народи, според обещаното му Толкова безбройно ще бъде потомството ти. Той не отслабна във вярата, когато си даваше сметка за пълната немощна собственото си тяло, което беше като мъртво, понеже бе наоколо сто години, както и разбираше безплодието на Сарината [замъртвяла] утроба. Никакво неверие или недоверие него накараха да се поклати относно (да подложи на съмнение) Божието обещание, но се укрепи и получи сила от вярата и отдаде хвала и слава " на Бога. Римляни 4:18-20 Ние с Дейв вярваме, че нашето служение в Тялото Христово ще се разраства с всяка изминала година. Искаме да помагаме на повече хора. Но също така осъзнаваме, че ако Бог има различен план и в края на някоя година невидим желания растеж всичко е същото, както в началото, не можем да позволим на нещо подобно да контролира нашата радост. Вярваме за много неща, но повече от всичко вярваме в Него. Вярваме в Исус. Невинаги сме наясно какво точно ще се случи, но > че то винаги ще съдейства за наше добро Колкото по-позитивни ставаме, толкова повече се приближаваме към Бога. Бог със сигурност е позитивен и за да можем да напредваме с Него, също трябва да сме позитивни. Може би твоите обстоятелства наистина са много неблагоприятни и си мислиш
„Джойс, ако познаваше моята ситуация, изобщо не би очаквала от мен да съм позитивна" Насърчавам те да прочетеш отново Римляни 4:18-20, където пише, че Авраам, след като прецени своята ситуация (без да пренебрегва фактите, си даде сметка обмисли накратко) за пълната немощна своето тяло, както и за безплодието на
Сарината утроба. И въпреки че нямаше логична причина за надежда, той се надяваше с вяра.
Авраам имаше твърде позитивно отношение към една много негативна ситуация Евреи 6:19 ни казва, че надеждата е като котва за душата ни. Надеждата е силата, която ни прави непоклатими във времена трудност. Никога не преставайте да се надявате Защото ако го направите, животът ви ще бъде много нещастен. И ако той вече е такъв поради това, че сте изгубили надеждата си, започнете да се надявате. Започнете да очаквате. Не се страхувайте. Не мога дави обещая, че нещата винаги ще


18 бъдат такива, каквито на вас ви се иска. Не мога дави обещая, че никога няма да бъдете разочаровани. Но дори ида дойдат времена на разочарование, можете да запазите своята надежда ида бъдете позитивни. Живейте на нивото на Божиите мощни чудеса Очаквайте чудеса в живота си Очаквайте добри неща ОЧАКВАЙ ДА ПОЛУЧИШ ЗА ДА ПОЛУЧИШ. ОЧАКВАЙ По тази причина Господ настойчиво чака очаква, търси, копнее, за да се смили над вас Той се въздига, задави покаже, че ви жали и обича. Защото Господе Бог правосъден. Блажени щастливи, благословени, за завиждане са тези, които ревностно Го чакат, търсят и копнеят за Него за Неговата победа, за Неговото благоволение, за Неговата любов, за Неговия мир, за Неговата радост, за Неговото несравнимо, ненарушимо приятелство Исая 30:18 Този стих е един от любимите ми пасажи от Словото. Ако размишляваш върху него, той ще роди невероятна надежда в теб. В него Бог казва, че Той лично търси някой, към когото да се прояви милостив (добър, но това не може да е някой с кисело отношение и негативен ум. Това трябва да е някой, който има очаквания (търси и копнее Бог да бъде добър към него или нея. ЛОШИ ПРЕДЧУВСТВИЯ Какво са лошите предчувствия Една сутрин, малко след като бях започнала да изследвам Божието Слово, бях в банята и си решех косата, когато изведнъж осъзнах, че в атмосферата се носи някакво неясна усещане, че ще се случи нещо неприятно. Осъзнах, че това е чувство, което винаги сее таяло в мен. Тогава попитах Господа Какво е това чувство, Боже, което е било в мен" Отговорът на Бога бе Лоши предчувствия" Аз не знаех какво точно означава това, дори не бях чувала за подобно нещо, но наскоро открих тази фраза в Притчи 15:15: сички дни на отпадналия духом и за огорчения са зли поради безпокоителни мисли и лоши предчувствия, а онзи, който е с весело сърце, има постоянно пируване независещо от обстоятелствата му. Тогава осъзнах, че по-голяма част от живота ми бе прекаран в претиснение точно поради зли мисли и лоши предчувствия. Да, имала съм всички обстоятелства, които са били много сложни, но дори когато Мие било наред аз пак съм била нещастна и окаяна, защото те МИ тровеха моя светогледи ме лишаваха от способността да се наслаждавам на живота ида видя добрите дни. ПАЗИ ЕЗИКА СИ ОТ ЗЛО Който желае да се наслаждавана живота ида види добри дни добри - независимо дали е очевидно, чеса такива или не, нека пази езика си от зло и устните си от измама (коварство и лъжа. I Петрово 3:10 Този стихни показва, че насладата от живота, преживяването на добри дни и позитивният уми изповед вървят ръка заръка. Няма значение колко си негативен и откога сив това положение. Знам, че това може да се промени, защото така се случи с мен. Отнеми много време, както и множество изцеления от Святия Дух, носи струваше. Струва си и за теб Каквото ида става - довери сена Господа и бъди позитивен


19 Глава 6 Духове, сковаващи ума
„ Не се безпокойте за нищо но относно всяко нещо, с молитва и молба изказвайте исканията сина Бога сблагодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази стража над сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса."
Филипяни 4:6, 7 В моя християнски път дойде момент, в който ми беше много трудно да вярвам в неща, в които по-рано вярвах. Не можех да проумея какъв ми бе проблемът и затова станах много объркана. Колкото повече продължаваше това затруднение, толкова посмутена и объркана ставах. Неверието в мен сякаш растеше на подскоци. Тогава започнах да се съмнявам в призванието си мислех, че съм загубила видението, което Бог ми бе дал за служение. Бях отчаяна. Неверието винаги ражда отчаяние. Два дни подред аз чувах от духа мида излиза тази фраза „ сковаващи ума духове ". Първия ден нему обърнах голямо внимание. На втория обаче, когато започнах да ходатайствам, чух отново, може би за четвърти или пети път „ сковаващи ума духове ". От многото хора, на които бях служила, знаех че повечето вярващи имат проблеми с мислите си. Тогава си помислих, че Святият Духме води да се моля за Тялото Христово и против дух, които се нарича сковаващ ума. Започнах да се моля ида връзвам този сковаващ ума дух вимето на Исус. Само след няколко минути на молитва изпитах невероятно освобождение на ума, което слезе върху мен. Беше доста драматично преживяване. ОСВОБОДЕНА ОТ СКОВАВАЩИТЕ УМА ДУХОВЕ Почти всяко едно освобождение, което Бог е извършвал в живота ставало постепенно и чрез вяра и изповядване на Божието слово Йоан 8:31, 32, както и Псалом
107:20 са моето свидетелство. В Йоан 8:31,32 Исус казва Ако пребъдвате (постоянствате) в Моето слово. вие наистина сте Мои ученици. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Псалом 107:20 говори за Господа, че Той изпраща Словото Си и изцелява и спасява от ямата на унищожението. Вече разбирах, че нещо сее случило в моя ум. След минути, аз можех да вярвам за нещата, за които ми бе трудно да повярвам точно преди да започна да се моля. Ще ви дам пример. Преди да ме атакуват тези сковаващи ума демони, аз вярвах, че според Божието Слово това, че съм жена от Фентън, Мисури, която никой не познава, няма никакво значение и не може да попречи на моя животи служение
(Галатяни 3:28). Знаех, че в точното време Бог ще отваря врати, които никой няма да може да затвори (Откровение 3:8), и че аз ще проповядвам по целия свят практичното, освобождаващо послание, което Той мие дал. Вярвах, че ще имам привилегията да споделям благата вест по целия свят чрез радиопредавания (не заради това, което съм, а независимо от това, което съм. Знаех, че според Словото, Бог избра глупавите и слаби неща, за да посрами мъдрите (I
Коринтяни 1:27). Вярвах, че Бог ще ме използва, за да изцелява болни че децата ни ще бъдат в служение и още много други чудесни неща, които Бог бе вложил в сърцето ми. Когато обаче ме атакуваха тези сковаващи ума демони, сякаш не вярвах в нищо от това. Мислех си подобни неща „Най-вероятно всичко това си го измислих. Вярвах, защото така ми се искаше да бъде, а то може би никога няма дами се случи" Когато бях освободена от тези духове, вярата се върна снова сила в мен.


20 ВЗЕМИ РЕШЕНИЕ ДА ВЯРВАШ Също и [Святият] Духни помага и ни подкрепя в нашата немощ понеже не знаем как точно да се молим ида пренесем молби, както трябвано самият Дух посреща нашите прошения и молби и ходатайства в нашите неизговорими силни желания и стенания, твърде дълбоки, за да бъдат изказани. Римляни 8:26 Като християни, ние трябва да се научим да вземаме решение вярваме. Бог често ни дава вяра (продукт на Духа) за неща, с които нашият ум не може съвсем да се съгласи. Умът иска да разбере обясни всичко - защо, кога и как ще се получи. Много пъти, когато Бог не ни дава подобно обяснение, умът отказва да повярва това, което не може да разбере. Често се случва вярващият да знае определено нещо в сърцето си (във вътрешния си човек, но умът му да се бори против това. Бях решила от самото начало, че ще вярвам на това, което казва Писанието, ще вярвам в Словото рема (откровението върху Словото, което Бог ми дава (нещата, които Той ми говори, и обещанията, които ми дава, дори ида не разбирам защо, кога или как точно ще се изпълни то. Но това, с което се борех, беше различно. То бе отвъд моите решения. Бях вързана от тези сковаващи ума духове и не можех да достигна до вяра. Благодаря на Бог, че чрез Святия Си Дух ми показа как да се моля и Неговата сила надделя, макар в началото да не знаех, че ходатайствам точно за себе си. Сигурна съм, чети четеш тази книга, защото така си воден. Ти също може би имаш проблем в тази област. Ако е така, аз те насърчавам да се молиш вимето на Исус. Чрез силата на Неговата кръв застани против тези сковаващи ума" духове. Моли се по този начин неведнъж, но всеки път, когато усетиш трудности в това отношение. Огнените стрели на дявола никога не свършват и той стреля по нас, когато се опитваме да вървим напред. Затова издигни своя щит на вяра и запомни Яков 1:2-8, където Господни учи да искаме от Бога мъдрост по времена изпитания, защото Той ще ни даде и ще Ни покаже какво да направим. В живота си аз се сблъсках с проблем, огнена стрела, която досега небе попадала върху мен. Но Бог ми показа как да се моля и бях освободена. Ти също Ще бъдеш освободен. Глава 7 Помисли затова, за което обикновено си мислиш Заправилата ти Ще размишлявам и Твоите пътища ще зачитам псалом 119:15 Божието Слово ни учи за какво да размишляваме . Авторът на този псалом казва,че той размишлява и разсъждава върху законите и постановленията на Господа. Това означава,че той е прекарвал доста време в размисъл и изучаване на Божиите пътища, Неговите наставления и поучения. Псалом 1:3 казва, че човек, който прави това, ще бъде като дърво, дълбоко посадено и отглеждано при потоци води, което е готово да дава плода сина времето си и чието листо не повяхва, нито съхне във всичко, което върши, ще благоуспява и ще достига до зрялост. От изключителна полза за нас е да размишляваме върху Божието Слово. Колкото повече време прекарваме в изучаване на Словото, толкова повече ще пожънем от него.


21 ВНИМАВАЙ ЗА КАКВО МИСЛИШ Внимавайте в това, което слушате. С каквато мяркана размишление и изучаване мерите истината, която чувате, Ще ви се отмери добродетели знание и на вас, които слушате, Ще ви се прибави много повече. Марк 4:24 Какъв невероятен стих Той ни казва, че колкото повече време прекарваме в размисъл за Божието слово, четем Гои Го слушаме, толкова повече сила и способност придобиваме, за да го изпълнима по-дълбоко откровение ще имаме върху това, което четем слушаме. С други думи този стихни показва, че от Словото ще Да вземем само толкова, колкото вложим в него. Забележете и това, че количеството време, което посвещавам за размисъл и изучаване на Божието слово, определя количеството добродетелности познание, което ще получим. В Тълковния речник на думите в Новия заветна Вайн четем че в някои стихове в един от преводите на Библията (KJV), гръцката дума динамис, която означава сила" е преведена също като добродетел. Според конкорданса на Стронг, друг преводна думата динамис е способност. Повечето хора не вникват в дълбочината на Божието слово. Заради това те не могат да проумеят защо не са изпълнени със сила християни, които живеят победоносен живот. Истината е, че повечето от тях не полагат големи усилия, за да изучават Божието Слово. Те вероятно слушат другите да проповядват Словото, гледат видеокасети с поучения, четат от времена време своите Библии, но никога не се посвещават на това да превърнат Словото в основен приоритет в живота си, включително да размишляват върху Него. Плътта по принцип е мързелива и много хора искат да получат нещо, без да дават нищо (без да полагат каквито ида било усилия, но нещата не стават така. Отново ще кажа, човек получава от Словото само толкова, колкото е вложил в Него. РАЗМИШЛЯВАЙ ВЪРХУ СЛОВОТО Блажен (щастлив, честит, преуспяващ, на който да завидиш) е онзи човек, който не ходи и не живее по съвета на нечестивите като следва техните съвети, планове и цели и в пътя на грешните не стои покорени бездеен и в събранието на надменните и присмивателите] не сяда за да се отпусне ида си почине. Но се наслаждава и жадува за закона постановленията, наставленията и поученията на Господа и в Неговия закон се поучава размишлява и изучава дени нощ. Псалом 1:1-2 Според речника на Уебстър думата размишлявам, означава Потъвам в размисъл, обмислям. 2. Кроя, планирам, възнамерявам-участвам в проект" 3. Тълковният речник на думите в Новия завет Вайн дава следното значение на думата размишлявам замислен загрижен съм за, внимавам на, изпълнявам, усърден съм изпълняваме основното значение на думата. потъвам в размисъл, представям си, премислям" Притчи 4:20 казва сине Мой, внимавай в словата ми, преклони ухо и се покори на беседите Ми. Ако свържем Притчи 4:20 със значението на думата размишлявам, става ясно, че ние внимаваме Божието Слово, като размишляваме, внимателно обмисляме, съзерцаваме, упражняваме или практикуваме Словото в нашите мисли. Основната идея е, че ако ние искаме да изпълним това, което Словото казва, ние трябва да прекарваме време в размисъл върху Словото. Спомняте лиси старата поговорка, че майсторлък се придобива с опит Не можем да очакваме да сме експерти в живота, в която ида било област, без първо да


22 практикуваме и придобием опит в тази област. Защо тогава си мислим, че в християнството нещата стоят по-различно? РАЗМИШЛЕНИЯТА РАЖДАТ УСПЕХ Тази Книга на закона да не се отдалечава от устата ти но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да съблюдаваш и постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще постъпваш мъдро и ще имаш добър успех. Исус Навин 1:8 Ако искаш да имаш успехи да преуспяваш във всичките си начинания, Библията казва, чети трябва да размишляваш върху Божието Слово дени нощ. Колко време прекарваш в размисъл върху Божието Слово Ако имаш проблем вдадена област от живота ти, един откровен отговор този въпрос може да изяви причината за този проблем. През по-голямата част от живота си изобщо не се замислях За което по принцип мисля. Аз просто си мислех за онова, за което ми се искаше. Каквото преживявах, за него си размишлявах. Тогава нямах откровението, че Сатана е способен да инжектира мисли в ума ми. Повечето неща, за които си мислих, бяха или лъжи, които Сатана ми казваше, или абсолютни безсмислици - неща, за които не си заслужаваше да губя времето си, мислейки за тях. Дяволът контролираше моя живот, защото контролираше мислите ми. ЗАМИСЛЕТЕ СЕ ЗА КАКВО ПО ПРИНЦИП МИСЛИТЕ Между които и ние всички сме живели някога и сме ходили в нашите плътски страсти поведение, управлявано от тленното ни, чувствено естество, като сме изпълнявали импулсите на плътта и помислите на ума. Ефесяни 2:3 Павел ни предупреждава да не бъдем водени от своето чувствено естество, нито да се подчиняваме на поривите на плътта и намислите на своя похотлив ум. Макар да бях християнка, аз все още имах проблеми, защото не се бях научила да контролирам мислите си. Постоянно мислех за много неща, но нито едно от тях не раждаше нещо позитивно. Трябваше да променя начина сина мислене Едно нещо, което Господ ми каза, когато започна да ме наставлява и обучава забойното поле на ума, доведе до промяна в моя живот. Бог ми каза Замисли се затова, за което по принцип си мислиш" Когато започнах да го правя, не след дълго открих каква е причината, поради която имам толкова проблеми в живота си. Мислите ми бяха в пълен безпорядък Аз размишлявах само за погрешни неща. Ходех нацърква от доста години, но никога не се замислях за онова, което чувах. От едното ухо влизаше, от другото излизаше. Всеки ден четях по нещо от Словото, но никога не се замислях затова, което чета. Аз не обръщах внимание на Словото. Не се замислях, нито изучавах това, което четях и чувах. Заради това домен не достигаше никакво познание и добродетел. РАЗМИШЛЯВАЙ ВЪРХУ ДЕЛАТА НА БОГА Размишляваме, Боже, за Твоята вярна любов всред Твоя храм. Псалом 48:9 Псалмопевецът Давид говори затова, че често размишлява за всичките чудесни дела на Господа - мощните дела на Бог. Той споделя мислите си за името на Господа, за Неговата милости още много други подобни неща. Когато сее почувствал потиснат, е написал в Псалом 143:4, 5: Затова духът в мене е съкрушени отпада обгърнат в тъмнина сърцето в гърдите мие съвсем


23 сковано. Спомням си древните дни, размишлявам за всичките Твои дела, поучавам се в делата на ръцете Ти. От този стих виждаме, че Давид застава против угнетението и мрачните чувстване като размишлява за проблема. Вместо това той буквално се изправя срещу неприятностите, като избира да си спомни добрите дни, които е преживял - като размишлява за всичките дела на Господа и творенията на ръцете Му. С други думи, той започва да мисли за нещо доброи това му помага да преодолее депресията. Никога не забравяй, че умът ти играе важна роля в извоюването на твоята победа. Знам, че силата на Святия Дух, която работи чрез Божието Слово, донася победата в живота ни. Но огромна част от този процес е нашият ум да застане в единство с Бога и Неговото слово. Ако откажем да направим това или го сметнем за маловажно, тогава няма да можем да преживеем победа. ПРЕОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ. ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕТО НА УМА СИ И недейте се съобразява с този свят (този век) оформени пригоден към външните, повърхностни обичаи, но преобразявайте се (променяйте се) чрез пълно обновяване на ума си чрез неговите нови идеи и неговото ново отношение, за да познаете (лично) каква е добрата, благоугодна и съвършена Божия воля, дори това, което е добро, благоугодно и съвършено (в Неговите очи за вас. Римляни 12:2 В този пасаж апостол Павел ни казва, че ако искаме да видим Божията добра и съвършена воля, изявена в живота ни, можем, но само ако обновяваме ума си. В каква посока да обновяваме ума си Към Божия начин на мислене. Чрез този процес на обновено мислене ще бъдем променени или преобразени в това, което Бог възнамерява да бъдем. Исус направи възможна тази промяна в нас чрез своята смърти възкресение. Трансформацията става реална в живота ни чрез този процес на обновяване на ума. Тук искам да кажа, за да избегна всяко объркване, че правилното мислене няма нищо общо със спасението. Спасението се основава единствено на пролятата кръвна Исус, на Неговата смъртна кръста и на Неговото възкресение. Много хора ще отидат на небето поради факта, че искрено са приели Исус засвой Спасително голям брой от същите тези хора никога няма да преживеят победоносен живот на земята или да се насладят на Божия добър план за живота им, защото не обновяват ума си според Неговото Слово. Дълги години и аз бях една от тези хора. Бях новородена. Щях да отида в небето. Ходех нацърква и следвах определена религиозна форма, но нямах никаква победа в живота си. Причината затова бе, че аз постоянно мислех за неправилните неща. МИСЛЕТЕ ЗА ТЕЗИ НЕЩА
Най-после, братя, всичко, което е истинно, което е почтено, което е честно, което е прилично, което е справедливо, което е чисто, което е прекрасно и мило, което е любезно и привлекателно и добро, ако има нещо добродетелно и превъзходно, и ако има нещо похвално, затова мислете, това отчитайте, това обмисляйте съсредоточете вниманието и мислите си върху тези неща. Филипяни 4:8 Библията дава доста подробни инструкции за нещата, за които трябва да мислим. Предполагам, че от цитираните пасажи ясно виждате, че сме длъжни да мислим за добрите неща, затова, което ни изгражда без да ни събаря. Нашите мисли определено влияят на отношението ни, както и на настроението ни. Всяко нещо, което Господ казва, е за наше добро. Той най-добре знае какво ще ни направи щастливи и какво нещастни. Когато човешкият ум е изпълнен с неправилни


24 мисли, тогава човек е отчаяна отличен опит знам, че когато някой е отчаяни нещастен, в крайна сметка той довежда и хората около себе си до същото състояние. Трябва редовно да преглеждате своите мисли и поведение ида си задавате въпроса За какво си мисля напоследък" Отделяйте време, в което да изследвате мисловния си живот. Да обмисляш това, за което по принцип си мислиш е от изключителна важност, защото Сатана се опитва да измами хората, като ги накара да смятат, че причината за тяхното нещастие или проблеми е всяко друго нещо, но не иреалната причина. Той искате да си мислят, чеса отчаяни поради това, което се случва около тях (техните обстоятелства, като нещастието всъщност идва от това, което се случва вътре в тях техният начин на мислене. С години аз смятах, че съм нещастна поради това, което другите ми причиняват или не правят за мен. Винях децата си и съпруга си за състоянието си. Смятах, че ако теса по-чувствителни към моите нужди, ако бяха по-различни, ако ми помагаха повече у дома, тогава Щях да съм щастлива. Итака година след година. Накрая се сблъсках с истината. Нито едно от тези неща не можеше да ме направи нещастна, ако аз изберях да имам правилно отношение. Мислите ми бяха тези, които ме правеха нещастна. Отново ще кажа Помислете си затова, за което по принцип мислите. Може би ще разпознаете своите проблеми, след което ще поемете към свободата със забързани крачки.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница