1. Технологичните аспекти на образователното взаимодействие по бел в дг се експлицират от: а целите на обе в дг; б методическите похвати; в учебното съдържаниДата14.03.2018
Размер28.25 Kb.
#63105
Тест по МОБЕ в ДГ

1. Технологичните аспекти на образователното взаимодействие по БЕЛ в ДГ се експлицират от:

а) целите на ОБЕ в ДГ;

б) методическите похвати;

в) учебното съдържание.2. Комуникативно-практическите цели кореспондират с понятието:

а) знания за системата на българския език;

б) умения и навици за речево общуване;

в) подходи за представяне на информацията;

г) ценностни нагласи, формирани в ДГ.

3. Компонентите на УС като дидактическа категория са:

а) знания за българския език като средство за общуване;

б) умения за речево общуване с оглед на определена ситуация;

в) отношения към богатството и изразните възможности на езика;

г) методически решения за реализиране на дидактически задачи.

4. При коя от двойките отношението е като при двойката дидактически принципи – нагледност:

а) учебно съдържание – цели на обучението;

б) дидактически принципи – методически принципи;

в) словесни похвати – речев образец.5. Принципите на ОБЕ в ДГ са методически и дидактически. Посочете разликата между тях:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Методическите принципи се групират в две основни групи:

а) принципи за комуникативно-дейностно формиране на речта;

б) принципи за ......................................................................................................................

7. Принципът за глобалност на целите е методически/дидактически принцип и се отнася към групата принципи за ........................................................................................

8. Попълнете празните места в дефиницията: похватът е обусловеното от ......................... конкретно действие на .........................................., което се характеризира със .................... и води към постигане на близка цел.

9. Речевият образец е често срещан похват в ОБЕ в ДГ. Обяснете неговата същност и функции:

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Системността на занятията по роден език е мотивирана от .........................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11. Целта на уводната част на заниманието е:

а) да се провокира интересът на децата към темата;

б) да се припомни ученото на предходното занятие;

в) да се проведат двигателни упражнения.12. Системата на устната монологична реч включва:

а) .......................................................................................................................................... ;

б) .......................................................................................................................................... ;

13. Преразказът е ...................... текст и в методичния ход на занятието със задача преразказ се очертават пет етапа. Избройте ги и ги характеризирайте:

а) .......................................................................................................................................... ;

б) .......................................................................................................................................... ;

в) .......................................................................................................................................... ;

г) .......................................................................................................................................... ;

д) .......................................................................................................................................... .14. Съчиненията повествования биват разказ и приказка. Видовете разкази са:

а) разказ по преживяно;

б) ..................................................;

в) ....................................................15. Между речника на детето и възрастния съществуват количествени и качествени разлики. Посочете по два примера за всяка група:

а) количествени разлики

б) качествени разлики


16. Редактирайте текста. Определете неговия жанр.

Пролета доиде и във децката градина. Времето се стоплило. Снега се стопи. Птичките се завръщат от юг. На покривът на къщата на село кацна щъркела. От кокичета градините себелеят. Те са снежни и красиви. Дърветата се разелениха и цъвнаха. Навсякаде мириши на пролет.

17. Възприемането и осмислянето на литературния текст са:

а) рецептивни умения;

б) продуктивни умения.

18. Двете насоки в подготовката за ограмотяване са:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................19. Художествената творба за работа с деца трябва да отговаря на няколко условия. Посочете три от тях:

а) .......................................................................................................................................... ;

б) .......................................................................................................................................... ;

в) .......................................................................................................................................... .20. Формирането на правилно звукопроизношение се осъществява в три последователни етапа:

а) постановка на звука;б) произнасяне на изолирания звук от децата;

в) .......................................................................................................................................... .
Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница