Търсене: Раздел

раздел іv процедура
- Transnational initiative for guidance of graduated and entrepreneurship
Раздел III Видове правоспособности в корабоплаването
- Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България
раздел 5 – поведение при шофиране и групова динамика
- Програма по безопасност на движението по пътищата
Раздел ІV - Приложения
- Учебни записки “Статистически методи във физическото възпитание” за студенти от магистърска степен на нса
Раздел трети
- Общинска администрация враца устройствен правилник на Общинска администрация – Враца
Раздел I Ритуали (церемонии) за утвърждаване на българската държавност и традиция
- Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България ( Част I )
Раздел VII Методични указания за биологично-лабораторни методи при извършване на асистирана репродукция
- Отчет за извършените дейности по асистирана репродукция съгласно
Раздел СЕДМИ РИТУАЛИ, СИМВОЛИ И ТЪРЖЕСТВА
- Основно училище „петко рачев славейков”
Раздел XIІ. Измервателни системи за компресиран природен газ
- Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол глава първа. Общи положения
раздел vi. приоритети в дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2011 г. и дългосрочно
- Д о к л а д за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи
Раздел II Визуални средства
- Част първа основни характеристики на летищата дял първи общи положения и данни за летище
Раздел I. Мълниезащита на сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита
- Наредба №8 от 28 декември 2004 Г. За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2011)0088Съдържание приети текстове p7 ta-prov(2011)0088
Iv – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад 1.55 Mb. 6
чета
Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюзКъм общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
Регламент 184.67 Kb. 1
чета
Съдържание раздел 1 Общи положения Раздел 2Съдържание раздел 1 Общи положения Раздел 2
Ects, разпределение по семестри и форма за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите по всяка от тях
410.96 Kb. 2
чета
Музикална педагогикаМузикална педагогика
I – ви раздел на приложения списък и една акапелна песен от II – ри раздел на същия списък
24.11 Kb. 1
чета
Отчет за 2012 г. І. ВъведениеОтчет за 2012 г. І. Въведение
V и Раздел VІ от годишния отчет, а последният Раздел VІІ описва международното сътрудничество, взаимодействието с държавните институции, неправителствените организации и медиите
Отчет 1.65 Mb. 9
чета
Подаване на декларации и уведомления по чл. 15 От ззбут през 2011 годинаПодаване на декларации и уведомления по чл. 15 От ззбут през 2011 година
I, т. 1 и 2; Раздел II, т. 7,8 и 9; Раздел IV, Част І, т. 22, 24, Част II, т. 25, Част IV, т. 33 от декларацията. Това са промени свързани с
21.12 Kb. 1
чета
На „сакса”оод раздел I. Организатор на промоцията и официални правила на рекламната кампанияНа „сакса”оод раздел I. Организатор на промоцията и официални правила на рекламната кампания
Iv период на действието й, без да е необходимо обявяването на прекратяването й от Организатора по реда на Раздел I на настоящите Официални правила
40.42 Kb. 1
чета
Бъди в speedo форма! Раздел общи правилаБъди в speedo форма! Раздел общи правила
Speedo в магазините от веригата sport depot и в магазините на оторизираните дилъри на speedo. Адресите на търговските обекти са публикувани в раздел 6 при условията на настоящите официални правила на промоцията
49.39 Kb. 1
чета
Бъди в speedo форма! Раздел общи правилаБъди в speedo форма! Раздел общи правила
Speedo в магазините от веригата sport depot и в магазините на оторизираните дилъри на speedo. Адресите на търговските обекти са публикувани в раздел 6 при условията на настоящите официални правила на промоцията
49.39 Kb. 1
чета
Обобщена справка за включените мерки от Доклада по ео и Становището по ео в пурбОбобщена справка за включените мерки от Доклада по ео и Становището по ео в пурб
Iv и Раздел V да се прецизира или се направи пояснение за реалното състояние 91 вт от оценката за екологично състояние или 83 – от оценката за химическо състояние, а също какъв е броят на крайбрежните водни тела в Раздел ІІ
137.3 Kb. 1
чета
Програма по дисциплината: електричество и магнетизъм включена в учебния план на специалност: физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 5Програма по дисциплината: електричество и магнетизъм включена в учебния план на специалност: физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 5
V. Първият раздел е построен по общоприетият и неизбежен за университетското преподаване на обща физика начин, докато във вторият раздел е направена известна стъпка към адаптиранне на тази част от общата физика към преподаването й за
Програма 110.48 Kb. 1
чета
Програма по дисциплината: електричество и магнетизъм включена в учебния план на специалност: медицинска физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0Програма по дисциплината: електричество и магнетизъм включена в учебния план на специалност: медицинска физика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
V. Първият раздел е построен по общоприетият и неизбежен за университетското преподаване на обща физика начин, докато във вторият раздел е направена известна стъпка към адаптиранне на тази част от общата физика към преподаването й за
Програма 110.55 Kb. 1
чета
Програма по дисциплината: електричество и магнетизъм включена в учебния план на специалност: астрономия, метеорология и геофизика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0Програма по дисциплината: електричество и магнетизъм включена в учебния план на специалност: астрономия, метеорология и геофизика степен на обучение: бакалавър кредити (ects): 0
V. Първият раздел е построен по общоприетият и неизбежен за университетското преподаване на обща физика начин, докато във вторият раздел е направена известна стъпка към адаптиранне на тази част от общата физика към преподаването й за
Програма 110.68 Kb. 1
чета
І. раздел общи положенияІ. раздел общи положения
105.69 Kb. 1
чета
Раздел I общи положенияРаздел I общи положения
185.74 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница