Ал. СтамболийскиДата25.12.2017
Размер23.47 Kb.


София,бул. “Ал. Стамболийски” 69

тел. 986 3205, 986 6375

тел. 986 8155, 986 8156

e-mail: office@microcomplex.com

www.microcomplex.com

___________________________________________________________________________
До потребителите

на ИС за работна заплата и УЧР “Aладин”


Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви съобщим, че в новата версия 4.12.00 на Aladin са отразени промените в Кодекса за социално осигуряване, Закона за бюджета на ДОО за 2009, Закона за здравното осигуряване, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса на труда. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно този документ, тъй като промените са съществени.
Указания за НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИТЕ В Аладин ПРИ ПРИКЛЮЧЕН МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2008 г.

1. От януари 2009 г. влиза в сила новата класификация на икономическите дейности КИД-2008. Задължително променете икономическата дейност по новата класификация от „Администратор”=>”Регистрация на фирма”. Същата може да я намерите на нашия сайт в .XLS формат. Ако имате регистрирани повече от една фирма трябва да направите тази промяна за всяка една. За да извършите промяната за дадена фирма същата трябва да е активната. С промяната на КИД ALADIN автоматично ще промени КИД-а и в структурата на фирмата (за тези звена, които са имали същия код като на фирмата). Ако имате звена, които са били с друг код се налага да ги смените ръчно.

2. Промяна на минималната работна заплата за януари 2009 през Администратор=>Инициализация =>Минимална работна заплата:


 • В колона “Минимална работна заплата” – 240.00 лв.;

 • В колона “Минимален осигурителния доход ” 260.00 лв.;

 • В колона “Максимален осигурителния доход” 2 000.00 лв.

 • В колона “Необлагаем годишен доход за инвалид” 7 920.00 лв.

3. Промяна на процентите в схемите за осигуряване. Виж ЗБДОО 2009.

Обърнете внимание на чл. 16. (1) Определя се вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,1 на сто.

4. Проверка на процента за трудова злополука Виж Приложение 2 от ЗБДОО 2009.

5. Необходимо е да се създадат нови осигурителни схеми за граждански договори за лицата, получаващи доходи за работа без трудови правоотношения (граждански договори), които да са в сила за 2009 г. Схемите се въвеждат в “Номенклатури=>Схеми за осигуряване”. Те трябва да са минимум 4.:  • За родените преди 1960 г. с осигуровки за фондовете: пенсии и ЗО;

  • За родените след 1959 г. с осигуровки за фондовете: пенсии, УПФ и ЗО;

  • За пенсионерите с осигуровка само за ЗО при превишаване над 1 МРЗ;

  • За лицата, които работят единствено по граждански договор през месеца и са получили възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната, след приспадане с нормативно признатите разходи без никакви осигуровки.

6. От нашия сайт може да свалите програма, която автоматично ще промени осигурителните проценти, МРЗ и МОД за фирмите, които са на текущ месец януари 2009 г.

7. Определя се за 2009 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 и 2 от КСО – 240.00.


Важни промени при работа с ALADIN

1. При изплащане на граждански договори на лица с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто задължително маркирайте реквизита „инвалид”.от колектива на “Микрокомплекс”


Complex


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница