Антихипертензивни средстваДата10.04.2017
Размер39.25 Kb.

Антихипертензивни средства

Антихипертензивните средства понижават повишеното артериално налягане и се прилагат за лечение на хипертонична болест и на повишено артериално налягане при други заболявания /т.е. симптоматична хипертония/.


Повечето антихипертензивни средства водят до понижаване тонуса на симпатикоадреналната нервна система, която играе главна роля в регулацията на артериалното налягане.
При съвременното лечение на артериалната хипертония се използуват - самостоятелно или в комбинация - медикаменти от следните пет групи:
1. Средства, понижаващи тонуса на симпатиковата нервна система;

2. Диуретици /обезводняващи/;

3. Периферно съдоразширяващи средства;

4. Калциеви антагонисти;

5. Средства, които подтискат системата ренин-ангиотензин-алдостерон .
При хипертонична болест е налице повишена активност симпатикоадреналната система. Целта на лекарственото лечение е да се редуцира засиления поток симпатикови импулси към артериите и да се понижи артериалното налягане.
Понижаване на симпатиковия тонус може да се осъществи на няколко нива. Симпатиколитиците /понижаващи симпатиковия тонус/ с централно действие влияят върху централната нервна система главно на нивото на съдово-двигателния център и други структури, представляващи важни звена в регулацията на артериалното налягане.
Към тази група се отнася препаратът хлофазолин /клонидин/. Той понижава артериалното налягане, сърдечната честота и обема на изтласкваната от сърцето кръв. В тази група влиза и препаратът резерпин. Той изчерпва депата на нор адреналина, който възбужда симпатикоадреналната система.
Резерпинът дава много странични действия /сънливост, психична депресия, отслабване на вниманието, повишаване на стомашната секреция/. Симпатиковият тонус може да се понижи и с помощта на симпатиколитици с периферно действие /блокират адренергитичния неврон/. Такива медикаменти са: гванетидин, гендор, дебризоквин. Те предизвикват странични действия /сънливост, главоболие, диария/.
Симпатиковият тонус може да се понижи и чрез блокери на адренерги тичните рецептори:
1. Алфа-блокери, които блокират алфа-рецепторите в кръвоносните съдове /режитин, феноламин, празозин/;

2. Бета-блокери, които намаляват симпатикусовата стимулация на сърдечния мускул и с това се постига намаляване на изтласкваната от сърцето кръв и понижаване на артериалното налягане. Прилагат се препаратите оксипренолол, пропранолол, пиндолол, атенолол;

3. Средства, болкиращи алфа- и бета-рецепторите /лобеталол/.
Втора голяма група лекарствени средства за понижаване на артериалното налягане са диуретиците. Понижаването на артериалното налягане се обяснява с намаляване на обема на циркулиращата кръв. Най-често се използуват тиазидните диуретици /дехидратин-нео/ и техните аналози /салуретин, бриналдикс/.
Трета голяма група са периферните съдоразширяващи средства. Те понижават артериалното налягане посредством намалява не на периферното съдово съпротивление и разширяване на кръвоносните съдове. Прилагат се медикаментите нанипрус /нитропрусид-натрий/, хиперстат и депресан.
За понижаване на артериалното налягане се използуват и калциеви антагонисти /блокират навлизането на калциеви йони в клетките на съдовата гладка мускулатура/ От тях по-често се прилагат тези от групата на нифедипина. Ефектът се дължи на намаляване обема на изтласкваната от сърцето кръв и на понижаване съпротивлението в периферийните съдове.
Средствата, блокиращи системата ренинангиотензин - алдостерон, са от голямо значение за понижение на повишеното артериално налягане. Блокирането на бета-рецепторите в бъбреците, където се произвежда ренина, води до намаляване на рениновата секреция. Най-често тази система се повлиява на нивото на ангиотензин - конвертиращия ензим с помощта на медикамента каптоприл.

Антихипертензивни средства

І. Инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим /АСЕ/:

1. Captopril: Alkadil, Captopril, Captopril EGIS, Captopril NIHFI, Captopril-Tchaikapharma

2. Cilazapril: Inhibace

3. Enalapril: Berlipril, E-cor, Enahexal, Enalapril-Tchaikapharma, Enap, Enpril, Invoril, Renapril, Renitec, Vasopren

4. Fosinopril: Monopril

5. Lisinopril: Diroton, Linipril, Lisinopril AL 5, Lisinopril AL 10, Lisinopril Stada 10, Prinivil, Solipril

6. Moexipril: Moex

7. Perindopril: Prestarium

8. Ramipril: Ramitren, Tritace 2,5, Tritace 5, Tritace 10

9. Quinapril: Accupro 5, Quinapril: Accupro 10, Quinapril: Accupro 20

10. Spirapril: Quadropril

11. Trandolapril: Gopten
II. Блокери на ангиотензин ІІ- рецепторите субклас АТ1 (сартани):

1. Eprosartan: Teveten

2. Irbesartan: Aprovel

3. Losartan: Cozaar, Lorista

4. Telmisartan: Micardis

5. Valsartan: Diovan


III. Средства, повлияващи симпатоадреналната система:

А) Бета-блокери:


Кардиоселективни β1-блокери:

1. Acebutalol: Sectral

2. Atenolol: Atenolol, Atenolol Pharmavit, Atenolol 25 Stada International, Atenolol-Tchaikapharma, Blocotenol 50, Dignobeta, Prinorm, Tenormin

3. Bisoprolol: Bisogamma, Bisogamma 10

4. Celiprolol: Celiprol

5. Metoprolol: Betalok Zok, Corvitol 50, Corvitol 100, Egilok, Egilok retard, Lopresor, Lopresor retard, Metoprolol, Metoprolol 50 Stada International, Metoprolol 200 Stada International, Vasocordin 50

6. Nebivolol: Nebilet
Неселективни β-блокери:

1. Pindolol: Pindolol, Visken

2. Propranolol: Inderal, Obsidan, Propranolol, Propranolol NIHFI
Б) Препарати с β- и α- блокираща активност:

1. Carvedilol: Coryol, Dilatrend

2. Labetalol: Albetol
В) Агонисти на α2- адренергичните рецептори:

1. Clonidine: Chlophazolin

2. Methyldopa: Dopegyt
Г) Агонисти на имидазолиновите I1-рецептори:

1. Moxonidine: Physiotens

2. Rilmenidine: Tenaxum
Д) Средства, повлияващи катехоламиновите депа:

1. Reserpine: Reserpin


Е) Периферни α1-блокери:

1. Doxazosin: Cadura, Cardura XL, Doxazosin AL 1, Kamiren, Zoxon 1, Zoxon 2, Zoxon 4

2. Prazosin: Prazosin
IV. Калциеви антагонисти:

1. Amlodipine: Norvasc

2. Diltiazem: Aldizem, Altiazem RR, Diacordin 60, Diltiazem, Diltiazem 90 retard, Dilzem parenteral 25

3. Felodipine: Auronal retard, Felodipin AL 2,5 retard, Plendil, Presid

4. Lacidipine: Lacipil

5. Lercandipine: Renovia

6. Nifedipine: Adalat CC, Adalat CR 20, Adalat CR 30, Cordafen, Cordalex, Cordipin XL, Corinfar 10 retard, Corinfar 20 retard, Nifedipin, Nifedipin-Tchaikapharma

7. Nisoldipine: Baymycard RR 10, Baymaycard RR 20, Baymaycard RR 30, Baymaycard RR 40

8. Nitrendipine: Lusopress, Nitrendipin, Nitrendipin AL 10, Nitrendipin AL 20, Nitrepin

9. Verapamil: Isocor, Isoptin, Isoptin RR, Isoptin SR, Verapamil NIHFI, Verapamil-Tchaikapharma, Verapamil 120 retard, Verapamil AL 40, Verapamil AL 80, Verapamil Hydrochloride, Verogalid ER

V. Антихипертензивни вазодилататори:

1. Diazoxide: Hyperstat

2. Dihydralazine: Depressan, Nepresol

3. Sodium Nitropusside: Naniprus


VІ. Антихипертензивни диуретици:

1. Chlorthalidone: Saluretin

2. Furosemide: Furanthril, Furosemid Sopharma, Furosemid-Milve

3. Hydrochlorothiazide: Dehydratin Neo

4. Indapamide: Tertensif SR
VІІ. Комбинирани антихипертензивни препарати:

1. Ciclazapril, Hydrochlorothiazide: Inhibace Plus

2. Clonidine, Chlorthalidone: Chlophadon

3. Enalapril, Hydrochlorothiazide: Co-Renapril, Co-Renitec, Enap H, Enap HL

4. Irbesartan, Hydrochlorothiazide: Coaprovel 150/12,5 mg, Coaprovel 300/12,5 mg

5. Lisinopril, Hydrochlorothiazide: Prinzid

6. Losartan, Hydrochlorothiazide: Hyzaar

7. Moexipril, Hydrochlorothiazide: Moex plus

8. Perindopril, Indapamide: Noliprel, Noliprel forte

9. Pindolol, Clopamide: Viskaldix

10 Reserpine, Clopamide, Dihydroergocristine: Trizidin

11. Reserpine, Clopamide, Dihydroergocristine: Brinerdin

12. Reserpine, Chlorthalidone, Dihydroergocristine: Neocrystepin

13. Reserpine, Hydrochlorothiazide: Rethizid

14. Reserpine, Dihydralazine, Hydrochlorothiazide: Triniton

15. Telmisartan, Hydrochlorothiazide: Micardis Plus 40/12,5 mg, Micardis Plus 80/12,5 mg16. Trandolapril, Verapamil: Tarka

17. Valsartan, Hydrochlorothiazide: Co-Diovan 80/12,5 mg, Co-Diovan 160/12,5 mg
Каталог: farmakologiya
farmakologiya -> Imovane (Aventis), Ximovan (Aventis)
farmakologiya -> Показания Главоболие, ревматоиден артрит, мускулни, постоперативни и менструални болки, остеоартрити и др. Противопоказания
farmakologiya -> Ciprofloxacine
farmakologiya -> Средатва, повлияващи нервната система Седативни средства
farmakologiya -> Антиаритмични средства
farmakologiya -> Противокашлични средства І. Средства, прилагани при влажна кашлица
farmakologiya -> Isoprenaline
farmakologiya -> Наркотични и ненаркотични аналгетици
farmakologiya -> Clarithromycine


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница